TEN GELEIDE

Uitgelicht

Ik merk dat ik de laatste tijd steeds minder stukken schrijf. Blijkbaar heb ik m’n zegje zo langzamerhand gedaan wat betreft de onderwerpen die ik belangrijk vind: islam, Israël, immigratie, EU. Voorts hoort in dat rijtje ’n onderwerp dat ik benoem als (haal even adem) het collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. Onze nep-linkse quasi-elite is onze gevaarlijkste vijand.

Sinds een aantal maanden heb ik als compensatie voor het minder-schrijven het TWITTEREN nu juist opgepakt. Voor wie me wil volgen: hiero. Ik  merk dat twitteren me dwingt bondig te formuleren en voor de grotere context inzake het onderwerp van zo’n tweet kan ik vaak verwijzen naar eigen eerdere artikelen. Ik moet er, sinds ik in 2006 een eigen website begon, tegen de zes-duizend hebben  geschreven.

Wie verder nog nieuwsgierig is naar wie ik denk te zijn: klik in het uiterste hoekje linksboven op deze pagina “about” aan.

 

In de nazomer van 2017 heb ik met collega-vertaler Jolanda van der Vorst-Molleman Dijksterhuis de laatste hand gelegd aan de vertaling van bovenstaand boek dat in onze links-regressieve wereld alleen via crowd-funding en pro-Deo-vertalers kan worden uitgegeven bij een verstandige en idealistische eenmans-uitgeverij als “De Blauwe Tijger”.

Het is hier te bestellen en hier is een handige handleiding voor de lezers van het boek, want het is géén gemakkelijk toegankelijk boek.

*************************************************************

CONFRONTATIE ISLAM ONVERMIJDELIJK

In 2008 schreef ik:

[dat] het Westen niet onder de uiteindelijke confrontatie met de islam zal uitkomen en vooral niet zal uitkomen onder de Grote Erkenning: de islam heeft niets positiefs. Niets.

Dit is het oudste citaat met een expliciete waarschuwing door mijn-eiges dat ik heb kunnen vinden. Maar er moeten er ook al van veel eerder zijn. En in het decennium daarna heb ik die stelling in alle toonaarden herhaald.

Gisteren las ik voor het eerst iets van Sonja Dahlmans, die nog eens overtuigend aantoont dat de islam en de Joods-Christelijk-Verlichte traditie inderdaad onverenigbaar zijn.

Hieronder mijn 5 stellingen, waarvan alleen de eerste 2 een link naar bewijzende en betogend teksten van mij hebben.
Wie stelling 3 en 4 nog bewezen of beargumenteerd wil zien, is gestoord of kwaadaardig of beide.
En dan stelling 5: ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik vrees van niet.

1) De islam deelt alle wezenskenmerken met het nazisme.
2) De islam is onhervormbaar.
3) De oorlog tussen het westen en de islam is onvermijdelijk en allang aan de gang.
4) De westerse quasi-elite wenst die realiteit niet onder ogen te zien.
5) De oorlog-annex-burgeroorlog zal gruwelijker worden naarmate de confrontatie langer wordt uitgesteld.

KORANVINGEREN MET SCHREEUWBAARDEN

islam-moderate-radical

koran-en-schreeuwbaarden

Als er een oerbron van het Kwaad bestaat op deze aarde, dan is het de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre. Het relatief Goede wordt gevormd door de Joods-Christelijk-Verlichte traditie en Israël. In West-Europa worden die traditie en Israël verraden, terwijl de islam wordt gefaciliteerd. Dat gebeurt door een “links” machtsconglomeraat, de “generatie van 1968” en hun klonen. Dit conglomeraat van narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten heeft een nagenoeg totale macht over de cultuur in West-Europa omdat ze elk subsidiekanaal in handen hebben op de terreinen van politiek, bureaukratie, media en onderwijs.

Een van de projecten van het conglomeraat is de Europese Unie, de EU, een antidemokratische en incompetente “technokratie” die Europese landen tegen elkaar opzet en alle Europeanen armer en ongelukkiger maakt, via het aan onkoppelbare economieën opleggen van één munt, de euro, en door Europa te islamiseren alsmede een anti-Israël beleid te voeren. Het gevaarlijkste aspect van deze gecombineerde islamofilie en Israël-demonisering is het legitimeren en aanwakkeren van de Jodenhaat van moslims, die overal ter wereld en dus ook in Europa, onder moslims heel vanzelfsprekend is.

Wie in Nederland alleen de door “links” beheerste mainsewer-media volgt als Volkskrant, NOS-journaal of NRC of de populaire linkse talk-shows, leeft in een schijnwereld en wordt gehersenspoeld met “informatie” waarin de belangrijkste thema’s eenzijdig belicht en onwelgevallige feiten verzwegen worden. Datzelfde geldt trouwens ook in verontrustende mate voor de media in het Amerika van moslimbroeder Obama: zie een foute Jodenkrant als de New York Times. [Update 10 april 2017: qua media en politieke elite en vooral qua Deep State is Amerika nog nog steeds het Amerika van Obama].

Gelukkig is er het internet alwaar een onderstroom van nieuwsvoorziening is te vinden waarin rond de grootste bedreiging van de vrije wereld – de islam en zijn faciliteerders – wél adequaat wordt bericht. Ik ga nu een aantal websites en auteurs – óók Amerikaanse – opsommen waar men wél weet . . . . . . . . eh . . . . . waar Abraham de mosterd haalt. De websites verschillen van kwaliteit, maar ik ga ze geen kwalificaties meegeven, dat wil zeggen geen (korte) recensies meegeven met speciale aanbevelingen of bezwaren. Zie zelf maar zou ik zeggen. En wie meer over mij wil weten, gaat even naar linksboven op dit scherm en klikt “ABOUT” aan.

Jihad Watch  Palestinian Media Watch (óók op YouTubeMEMRI (voorál op YouTubeGatestone Institute Gates of Vienna  Front Page Magazine  Islamist Watch Caroline Glick Bill Warner  Sultan Knish/Daniel Greenfield  Raymond Ibrahim  David Wood TheReligionofPeace.com WeNeedtoTalkAboutIslam Israel Video Network  Myths and Facts Act for America  American Thinker  Vlaamse Vrienden van Israël  Joods Actueel  Koen Vermeiren  Likoed Nederland  Blog of Reason  De Nieuwe Realist  Veren of Lood  E.J. Bron  Carel Brendel  Geen Stijl  Hoeiboei  Curiales.nl  Fenixx  Fubar  OpinieZ  The Post Online  Harde Woorden (Victor Onrust)  Natuurlijk ook “De Kattukse Vrienden van Israël” al was het alleen maar omdat ze al mijn stukken herbloggen. En zo kan ik eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan . . . . . . .

 

____________________

Advertenties

Het misdadige onbenul inzake de islam van Asscher, Segers en Buma

Niet dat Rutte, Pechtold, Klaver of Thieme minder islamofiel zijn. Maar Asscher, Segers en Buma toonden hun misdadige onbenul afgelopen woensdag bij de “algemene beschouwingen”. Het Parool heeft ’t debat netjes opgetekend. Geert Wilders stelt een islamverbod voor: islamitische scholen en moskeeën verbieden en boerka en koran weren uit de openbare ruimte.

Waarop Lodewijk Asscher: als je de islam verbiedt wordt Nederland “een onvrij land”. En: “Schrap het woord vrijheid dan maar uit uw naam.” Gert-Jan Segers zag de “godsdienstvrijheid” verdwijnen.

Als je dat zegt, impliceer je dat het bij (godsdienst-)vrijheid hoort om een nazistische ideologie te tolereren die eenmaal aan de macht alle tolerantie zal opheffen. Zoals 1400 jaar geschiedenis en de actualiteit bewijzen.

Wat zou ’t toch wezen, die ontkenning van het nazistische karakter van de islam in weerwil van al decennia aanzwellend bewijs ondersteund door 1400 jaar geschiedenis? Ik hou ’t op een mengsel van domheid, hedonistisch-narcistische ontkennings-zucht en opportunistisch conformisme. Maar in hun hart weten ze beter. En daarom is hun wegkijken misdadig.

Sybrand Buma gaf een extra historische dimensie aan die wegkijkende misdadigheid. Hij vond dat Wilders zich niet mocht beroepen op verzetsmensen uit WO II, want die zouden hebben gevochten voor een heel andere samenleving dan de PVV voorstaat.

Ik heb nieuws voor Buma: Wilders bevecht exact dezelfde vijand die de geallieerden in WO II bevochten en waartegen de verzetsmensen zich keerden. Wilders vecht in die zin dus precies voor diezelfde samenleving, strijdt dus dezelfde strijd als indertijd al die Soldaten van Oranje.

Want.

Want precies de islam is niet alleen een nazisme avant la lettre, dat wil zeggen de oudste systematische uitdrukking van een nazistische mentaliteit, maar ook een nazisme pendant et après la lettre, dat wil zeggen dat de islam, via de persoon van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, een bondgenootschap aanging met Hitler, waarna die gemengd-nazistisch-islamitische traditie in het Midden-Oosten de leidende ideologie bleef.

Die traditie heeft ook en vooral de “Palestijnse” maffia’s van Arafat tot Abbas tot Hamas aangedreven. Als verdediger van Israël staat Wilders ook in die zin in de anti-nazistische traditie.

Mischien wordt het tijd eens ’n boekie te lezen over de islam.

______________

Ik raakte ’n behaarde moslim aan en toen werd-ie boos

Gisteren in de sportschool.
De opbergkluisjes in de kleedkamer zijn electronisch.
Ik wil gaan trainen en mijn spullen opbergen.
Op een scherm verschijnt het nummer van mijn kluisje.
Ik heb 15 seconden om het kluisje te spotten en te openen.
Het zijn veel kluisjes in een grote ruimte en soms is dat snelle spotten moeilijk.
Ik ben bijna te laat als ik mijn kluisje heb gevonden.
Een Ottomaans uitziende man is bezig met het geopende kluisje naast het mijne.
Zijn behaarde schouders bevinden zich precies voor mijn kluisje.
Ik tik ‘m op ‘n schouder terwijl ik sorry zeg.
Hij kijkt verbijsterd en oprecht geschrokken om.
“Niet aanraken! Niet aanraken!”, roept hij.
Ik vraag: “Nou, in deze context kon dat toch wel?”
Ja, dat zei ik echt.
Ik doelde natuurlijk op mijn haast en zijn blokkering.
Maar hij blijft uiterst verontwaardigd.
Hij zegt: “In jouw cultuur misschien goed. In mijn cultuur niet.”
Ik vraag maar niet of die “cultuur” wellicht de Uebermenschen-cultuur van de islam is, waarin het voor een gelovige haram is om door een ongelovig zwijn te worden aangeraakt.
_________________

Femke Lakerveld en Vrij Links geloven in wat in geen 1400 jaar ooit ter wereld lang heeft bestaan: een tolerante islam

Bart Nijman is op GeenStijl best wel ’n beetje lyrisch over Femke Lakerveld, die in een interview zegt:

“Mensen moet je beschermen tegen zaken als geweld en discriminatie, maar niet tegen religiekritiek, satire of kunst”.

“Niemand wordt buitengesloten, maar tegelijkertijd is niemand bij voorbaat gevrijwaard van kritiek op zijn ideeën of overtuigingen.”

Mooi hoor! Lakerveld is voorzitter van Vrij Links, maar als ze voor religie-kritiek is, dan zou ze moeten beginnen met de hoofdredacteur van haar eigen on-line-magazine bij de les te krijgen, want die weigerde een bijdrage van mij omdat die “niet strookt met wat ik zie als de kernwaarden van Vrij Links”. De hoofdredacteur kon dus niet tegen kritiek op de religie van Vrij Links. En ik werd buiten de discussie gesloten.

Tegen welk Vrij Linkse dogma had ik trouwens gezondigd volgens de hoofdredacteur? Wel: ik had in mijn begeleidende mail niet mogen vermoeden dat het stuk geweigerd zou gaan worden.

BOCKMA ANTWOORD_LI

Natuurlijk maakte de hoofdredacteur een smoesje. De werkelijke reden was dat ik kritiek uitte op het in Vrij Linkse kringen heersende geloofsartikel dat er een gematigde en tolerante islam kan bestaan. Dat is overigens iets anders dan gematigde moslims, die kunnen inderdaad bestaan, maar dan ondanks de islam. En die gematigden worden, als puntje bij paaltje komt, in tijden van krisis en burgeroorlog dus, echt wel bij de les gebracht door de beroepsmoslims. Of anders wel door hun medegelovigen die net effe iets minder gematigd zijn. Ruud Koopmans heeft daarover verontrustende cijfers gepubliceerd.

Ik denk dat Lakerveld boordevol met de beste bedoelingen zit. Maar ook Lakerveld en Vrij Links zullen voortdurend op die ene grote waarheid blijven stuiten: de islam heeft een puur nazistisch karakter en de islam is onhervombaar alleen al omdat er in de islam niet goeds is te vinden, geen enkele fatsoenlijk principe waaromheen zo’n hervorming zou kunnen clusteren of op zou kunnen aangrijpen. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat de Koran, het wrede woord van Allah Himself,  “eeuwig en ongeschapen” is en dus voorafging aan de oerknal.

Lakervelds seculiere overheid “beschermt zowel het recht van de orthodoxe gelovige om streng in de leer te zijn áls het recht van zijn of haar dochter om het geloof te verlaten. En het recht van de zoon om met een man te trouwen.”

Dat kán dus niet! De “orthodoxe gelovige” die “streng in de leer” is, dat is een nazi. Je kunt niet, zoals Lakerveld wil “altijd” staan “voor het recht op overtuigingen die je zelf niet deelt”. Je kan niet voor het recht op vrije uitoefening van nazisme staan. En die “orthodoxe gelovige”, die nazi dus, gaat never-nooit overstag inzake hoofddoeken en homoseksualiteit, zoals Lakerveld hoopt.

Ik begrijp dat het verbieden van de islam, in al zijn materiële en verbale uitingen, inmiddels direct een burgeroorlog zou veroorzaaken. Maar het feit dat zo’n verbod eigenlijk wél zou moeten, zou allang diep in ons maatschappelijk bewustzijn verankerd moeten zijn. Dat een dergelijk bewustzijn slechts bij enkelingen bestaat, is te danken aan de decennialange hersenspoeling door ons collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. En van die hersenspoeling moeten ze bij zich bij Vrij Links nog deels bevrijden.

______________________

Tom Staal (GeenStijl) verzuimt de juiste vragen inzake de islam aan Ronald van Raak (SP) te stellen

Dit was eigenlijk bedoeld als reactie onder bovenstaand item op GeenStijl, maar ik kreeg bij  pogingen tot plaatsing voortdurend te horen dat er een “error 500” was opgetreden en dat ik het later nog maar ’s moest proberen.

Op 1:33 komt Ronald van Raak (SP) aan ’t woord. Hij maakt ook weer dat vermoeiende kletskoek-onderscheid tussen enerzijds extremisten-salafisten-fundamentalisten, kortom wat Ronald noemt “die rare types met die verschrikkelijk rare opvattingen” en anderzijds “een miljoen moslims in Nederland die trots zijn op onze democratie en trots op onze rechtsstaat en die graag mee wilen doen”.

Tom Staal zegt er niks van. Maar dat had wel gemoeten. Want.

1) bestaat er géén apart geloof los van de islam dat je extremisme-salafisme-fundamentalisme-en-etcetera kunt noemen. Dat is een trucje van pc-idioten om niet het probleem van de islam-als-zodanig onder ogen te hoeven zien. (hier: https://www.vlaamsbelang.org/vbmagazine/vbm-2016-09/ en scroll naar pagina 16) Dat probleem bestaat er namelijk uit dat die islam als zodanig extremistisch-salafistisch-fundamentalistisch-en-etcetera is. Het enige wat je wel kunt zeggen is het volgende: er zijn gematigde moslims, maar dat zijn ze ondánks de islam. En ze zijn dat omdat ze de kern-bevelen van de islam, namelijk die tot jihad, niet opvolgen. Die passieve houding is overigens nog mijlenver verwijderd van Van Raaks “trots op onze democratie en trots op onze rechtsstaat en graag mee wilen doen”.

2) Van Raak heeft het over een miljoen moslims in Nederland. Dat is inderdaad het officiële geschatte aantal https://nos.nl/artikel/2163084-het-aantal-moslims-stijgt-maar-met-hoeveel.html. Maar onderzoek van Ruud Koopmans, gefekt-tsjekt door niemand minder dan de NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/04/vijftig-miljoen-moslims-accepteren-geweld-6023657-a1539706, zegt dat de helft van de moslims wereldwijd een “intolerante vorm van de islam” aanhangt en dat “10 tot 20 procent bereid is om geweld te accepteren, ook tegen burgers, om de islam te verdedigen”. Dat zijn dus voor Nederland 500.000 intolerante moslims, waarvan er 100.000 tot 200.000 bereid zijn tot geweld.

Dus, Tom Staal, volgende keer graag wat weerwerk op dé fundamentele en wijd verbreide onzin over dit fundamentele onderwerp.

_______________

Prioriteit van de Amsterdamse politie: opletten of burgers onwelvoegelijke taal gebruiken

Zojuist, woensdagavond even na zevenen, aan de achterkant van een Amsterdams politiebureau waar je niet zo gestoord wordt door het verkeersgedruis van de drukke straat aan de voorkant.
Ik werd mobiel gebeld en dat gesprek moest echt even rustig.
Ik zat op een laag paaltje aan die achterkant van dat politiebureau.
Dit is openbare weg.
Op een gegeven moment was er aanleiding om in mijn telefoongesprek— uiteraard gekscherend — over het nogal stevige presidentschap van president  Duterte van de Filipijnen te zeggen: “Jaja: ein Volk, ein Reich, ein Führer.”
Ineens staat er een grote, forse politieman voor me met een zware baard, jaar of 35, moslim-achtig.
“Dat is uiterst ongepast meneer, wat u daarnet zei.”
Ik ben totaal verwonderd en weet echt niet wat-ie bedoelt.
“Nou, die woorden ga ik niet herhalen. Maar het ging over Hitler.”
Ik ontplof ter plekke en spring op, brullend:
“Wel godverdomme! Jij weet totaal niet in welke context ik dat zei en jij gaat me zomaar staan beschuldigen.”
Zijn collega staat erbij en neemt het ook allemaal uiterst ernstig.
Ik krijg ’t de heren niet aan het verstand gepeuterd dat ze toch echt de context zouden moeten weten, waarin ik dat zei.
En ik kom er niet eens aan toe om uit te leggen dat ik een privé-telefoongesprek voer en dat ze geen ene flikker te maken hebben met wat ik zeg in zo’n privé-gesprek.
Of ze er ueberhaupt ene pestpleuris mee te maken hebben als ik zin zou hebben om de hele dag op de openbare weg te zingen “Ein Reich, ein Volk, ein Führer”, vraag ik me trouwens af.
Ik vraag of ik weg kan, want de twee zijn niet voor rede vatbaar en ik maak aanstalten.
Nee, de pas wordt mij afgesneden en ik word ernstig toegesproken over mijn woede en ik moet me legitimeren.
Dan mag ik pas weg.
Mijn gesprekspartner heeft een en ander kunnen volgen via de openstaande telefoon.
Hij mailt me het volgende:
“Ongelofelijk. Wat bezielt zo’n agent? Het zegt iets over het klimaat in Nederland dat een agent zich geroepen voelt zich in een telefoongesprek te mengen. Het zegt dat die agent denkt dat in Nederland het fascisme (van Wilders natuurlijk) in opkomst is. En daar gaat deze agent dan iets aan doen.”
Jammer dat ik die baardmans niet gezegd heb dat ik ‘m ervan verdenk moslim te zijn en dat nu juist de islam één op één alle wezenskenmerken van het nazisme heeft.
_______________

Robert Spencer geïnterviewd over zijn “History of Jihad”

Robert Spencer vertelt over zijn nieuwe boek “The History of Jihad: From Muhammad to ISIS” bij de oeroude Pat Robertson van Christian Broadcasting Networks (CBN).

We vatten ’t samen.

(1:13) Er is geen voorbeeld bekend uit de 1400 jaar geschiedenis van de islam waarin moslims tenslotte géén oorlogen begonnen tegen niet-moslims.Waarom denkt onze huidige elite dat ‘t nu anders zal zijn?

(1:55) Er is geen voorbeeld bekend uit de 1400 jaar geschiedenis van de islam waarbij de moslims niet probeerden de “ongelovigen” te onderwerpen.

(2:15) De uitspraak van George Bush vlak na de Twin Towers dat de islam ‘n religie van de vrede is, is ‘n ramp geweest voor de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dat idee werd de basis voor beleid van het State Department.

(2:40) Obama maakte ‘t nóg erger. Hij schrapte op advies van moslim-adviseurs alle counter-jihad-training voor de FBI en alle andere agentschappen. Hij was ‘n fan van de Moslim Broederschap en steunde de instituties ervan in Amerika.

(3:20) Tijdens Obama zaten er moslim-mollen bij Home Land Security, bijvoorbeeld Mohamed Elibiary, een kalifaat-fan. Toen Michelle Bachmann eiste dat er onderzoek kwam, noemde John McCain haar in de Senaat  ’n islamofoob en ’t onderzoek kwam er niet.

(3:45) Naïeven in onze elite denken dat, als we ‘t probleem niet benoemen, ’t vanzelf weg zal gaan en dat we zogenaamde bondgenoten als Saoedi-Arabië niet moeten kwetsen. En sommigen worden misschien betaald.

(4:05) Mohammed droeg moslims op “ongelovigen” uit te nodigen tot de islam en als ze weigerden werden ze halve slaven (“dhimmies”). Als ze beide opties weigerden moesten ze gedood worden. Moslims hebben daar 1400 jaar lang naar gehandeld.

(4:35) Mohammed verdeelde de wereld in tweeën. Het “Huis van Oorlog” = “Dar al Harb” waar de ongelovigen wonen en het “Huis van de Vrede” waar de moslims wonen = “Dar al Islam”. De eeuwige taak van moslims is om de “Dar al Harb” in de “Dar al Islam” te brengen.

(4:55) Niet iedere moslim doet aan de gewelds-jihad. Maar moslims kunnen altijd nog deelnemen in de jihad van de tong of de jihad van de pen. Alle islamitische theologische scholen zijn ‘t ‘r in elk geval over eens dat de ongelovigen onderworpen moeten worden.

(5:35) In ’t boek beschrijf ik de extreem wrede en bloedige onderwerping van India door de moslims. Want Hindoes werden als nog lager gezien dan Joden en Christenen.

(6:10) Types als Obama spreken van gouden tijden van tolerantie in moslimlanden. Onzin. Als heersers soms ’n periode meer tolerant waren, dan kwam dat omdat ze minder moslim werden.

(6:30) El-Andaloes is ook zo’n mythe van islamitische tolerantie. De Joden en Christenen in ’t Spanje van toen leefden puur in dhimmitude, dus als 2e rangs-burgers.

(6:40) Toen in 1066  ’n moslim-heerser ‘n Joodse vriend tot goeverneur van Granada aanstelde, kwamen de moslim daar in opstand en vermoordden 4000 Joden inclusief de goeverneur. Het kostte Spanje 700 jaar strijd om de moslims weer kwijt te raken.

(7:50) Jammer, zei Hitler, dat Karel Martel in 732 de moslims (die vanuit Spanje Frankrijk binnendrongen) bij Poitiers versloeg, want anders waren de Germanen geïslamiseerd en zouden wij Ariërs nóg veel krijgshaftiger zijn geweest.

(9:00) Europa en Amerika zullen het jihadisme van de islam onder ogen moeten zien, verzet moeten bieden of anders ten onder gaan.

(10:30) Het doel van de islam is wereldoverheersing. Dat eist de Koran. “Vecht tot alle religie voor Allah is.”

(10:55) Sjiieten  geloven in de komst vd 12e imam, ’n messias die ’t einde der tijden inluidt; maar Soennieten én Sjiieten geloven in terugkomst van Jezus die eigenlijk moslim was en “het kruis zal breken”, dwz ‘n eind aan de christenheid maken.

(11:40) Erdogan wil de nieuwe kalief zijn en het Ottomaanse rijk herstellen. Hij is hartstikke gek en zeker geen bondgenoot van Amerika.

_______________

Vertrekkende VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten beschermt mensenrechtenschenders. Heet Zeid Ra’ad Al Hussein. Krijgt vredesprijs van Stef Blok!

POMPEO RESOLUTIONS UN ISRAEL 1POMPEO RESOLUTIONS UN ISRAEL 2

Op 3 september 2018 zal Stef Blok de “Mensenrechtentulp 2018″ uitreiken aan de dan sinds twee dagen ex-Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Nazi’s, Zeid Ra’ad Al Hussein. Lees hier de speech die Blok volgens Uri van As zou moeten uitspreken. Zeid wordt per 1 september opgevolgd door de Chileense Michelle Bachelet, iemand die gelukkig net als Zeid heel veel van de Palmaffia’s houdt.

Het is van belang te benadrukken dat deze “Mensenrechtentulp” een prijs is van ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij wordt jaarlijks uitgereikt aan “een persoon of organisatie die zich op een unieke manier inzet voor mensenrechten”. Uniek dus. Nou dat is bij deze Zeid zeker het geval: hij heeft zich namelijk steeds ingezet om mensenrechten-schénders te beschermen. Dat is trouwens iets wat de unieke Mensenrechten-commissie ook zonder voorzitterschap van Zeid al jaren deed. En dat is weer de reden dat unieke Trump een einde heeft gemaakt aan het Amerikaanse lidmaatschap van die commissie.

Het is overigens niet zo gek dat “ons” ministerie van BZ deze prijs aan deze foute rotzak geeft. Buitenlandse Zaken zit namelijk zelf ook propjevol foute, links-regressieve rotzakken. Uri van As, in een van zijn stukken (hier, hier) over dat ministerie, zegt het netjes:

“BuZa-ambtenaren zijn getraind in het geven van nietszeggende antwoorden, om de hete brij heen draaien en het opvoeren van mythische mantra’s als: de bezette gebieden, internationaal recht, beleid in lijn met EU-partners, investeren in een vreedzame Palestijnse staat, 1967 grenzen en andere diplomatieke dogma’s.

BuZa is op afstand het meest hardnekkige ministerie van ons land. Het weigert de linkse koers te verleggen. Zolang politiek Den Haag verzuimt om eens grondig de bezem door deze gesloten gemeenschap te halen zullen botsingen tussen het parlement en dit ministerie onvermijdelijk en onoplosbaar blijven.”[mijn vet]

Hoe kunnen we deze Zeid Ra’ad Al Hussein nader leren kennen? Ik zou onderstaande speech aanbevelen die vooral gericht is tegen de Nederlandse Donald Trump, Geert Wilders. U moet even de Engelse ondertiteling bij het filmpje aanzetten — klik op het tandwieltje rechts onderaan — dan ziet u de hilarische namen die de automatische ondertiteling aan Geert Wilders geeft: Mr. Builders, Dirt Vendors, Mr. Gomez, Mr. Volgas, Mr. Valdez en Fed Builders.

We kunen kort en lang zijn over deze speech. We doen kort. Dit is de totale perversie van de wereld op zijn kop. Hier worden uit de verzwegen naam van de OIC, de Organisation of the Islamic Cooperation — die in de Verenigde Nazi’s via omkoping een zootje Derde Wereldlanden al jaren aan zijn kant heeft weten te krijgen en die niks anders doen dan bloedige dictators beschermen en Israël belasteren — diegenen in het Westen besmeurd die zich verzetten tegen de islam, een ideologie die één op één elk wezenkenmerk met het nazisme deelt en dat al 1400 jaar wereldwijd bewijst.

Het zalmneusje van deze gangsterbende die ik de Verenigde Nazi’s noem, wordt gevormd door de Mensenrechten-commissie van gezegde Verenigde Nazi’s, waarvan deze gladde perverteringsploert Zeid Ra’ad Al Hussein dus nog steeds voorzitter is en waarin bij voorkeur de allerergste dictaturen zitting nemen. Ik wil er niet meer héél veel woorden aan vuil maken, dat smerige werkje hebben Mike Pompeo en Nicky Haley al gedaan. Zie hier beneden.

Uit de speech van gladde perverterings-ploert Zeid Ra’ad Al Hussein wil ik tenslotte graag op een speciale smeerlapperij wijzen. Op precies 2:30 vergelijkt hij Trump, Wilders, Orban, Marie Le Pen en Nigel Farage met . . . . . . ISIS! (Hij zegt “DAESH”). Even verderop zwakt hij dat dan weer af door te zeggen dat-ie niet zozeer een inhoudelijke vergelijking maakt maar meer een die slaat op methode en doelstelling. Intussen is de vergelijking natuurlijk wél gemaakt!

En dan “preciseert” Zeid: deze nationalisten-populisten willen terug naar een verheerlijkt verleden, net als ISIS. Dat is een dubbel perverse bewering: ISIS wil terug naar een wreed en primitief ver verleden, terwijl de “nationalisten-populisten” alleen maar in hun landen de invloed willen terug dringen van een ideologie, de islam, waarvan zij nu juist bang zijn dat er ISIS-toestanden van komen. En terecht!

Dan gaat Zeid verder door niet de islam en de islamisering in het Westen de schuld te geven van dreigend geweld, maar de “nationalisten-populisten”. Zij veroorzaken namelijk veel discriminatie en besmeuring van etnische groepen en verdachtmaking van samenwerking met terroristen. En dat gaat allemaal, zegt-ie nog ’s naar zijn zijn “logical conclusion” komen. “Not again!”, roept de rotzak. U begrijpt: die “nationalisten-populisten” zijn allemaal Hitlers en als ze hun verzet tegen de islam staken, komt alles goed.

Waartoe dit soort perversiteiten kunnen leiden bij regressief-links in Amerika, werd door Andrew Klavan blootgelegd: namelijk tot klinische waanzin. Ik heb er een tweet aan gewijd. Ga maar ’s kijken.

Oh ja: ook even naar Nederland. Ons eigen nieuwe fenomeen Vrij Links moet zich misschien ook maar ’s achter de oren krabben, als ze zich realiseren dat ze zich in het gezelschap bevinden van deze Zeid Ra’ad Al Hussein én van de gekken met wie u via mijn bovengelinkte tweet kunt kennis maken.

En mischien ook nog maar ’s duidelijk maken hoe krankzinnig-pervers deze VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten vooral inzake Wilders zwatelt: een man die de verzorgingsstaat, het gelijkheidsbeginsel, homorechten, vrouwenrechten en de enige fatsoenlijke staat in het Midden-Oosten wil beschermen, wordt vergeleken met ISIS en neergezet als een groter gevaar dan de ideologie waaruit ISIS onvermijdelijk voortkomt, de islam.

MENSENRECHTENTULP
________________

 

Hoe moeten we die superselectiviteit van Eddy Daniels inzake Israël noemen?

Eddy Daniels en Othman el Hammouchi

*****************************************************
Dit stuk is aangeboden aan “Doorbraak”, een site waar men zegt aan hoor en wederhoor te doen en de meeste kleuren van het politieke spectrum aan bod te laten komen. Ik heb minder goede ervaringen met “Doorbraak”. Terwijl ze de Tariq Ramadan van Vlaanderen, snotneus Othman El Hammouchi en ook krypto-antisemiet Eddy Daniels altijd makkelijk aan het woord laten, wordt een reactie op deze types in mijn ervaring steeds pas na veel gezeur geplaatst. Of helemaal niet en wordt het botweg geweigerd met een smoesje in de trant van “uw stuk voegt niets aan het debat toe”. Dat laatste gebeurde met onderstaand stuk, een antwoord op een krypto-antisemitisch stuk van Eddy Daniels.
*****************************************************

Eddy Daniels heeft een obsessie met Israël, net zoals al die islamitische landen in de Verenigde Naties die ik graag de Verenigde Nazi’s noem en die voortdurend bezig zijn met, eh . . . . . anti-zionistische Israël-kritiek op dat landje dat één 560ste van de Arabische landmassa uitmaakt en waar al een paar duizend jaar Joden leefden voordat die landmassa in de 7e eeuw door de islamistische Arabieren gewelddadig onder het kromzwaard werd gebracht.

Omdat ik niet vervelend wil zijn en Daniels van antisemitisme beschuldigen, spreek ik in geval van mensen als Daniels — en van mensen als bijvoorbeeld de Engelse Labour-leider Jeremy Corbyn — van “Israël-irrationalisme”. Want ondanks al zijn vertoon van belezenheid en verwijten aan anderen dat ze hun literatuur en bronnen eens beter moeten bestuderen, zijn alle beweringen van Daniels inzake Israël en Israëls geschiedenis váák onbewezen en onveranderlijk doortrokken van één grote wens: Israël demoniseren.

Neem nou de opening van zijn laatste aanval op Israël in de vorm van een polemiek met Hans Knoop:

“Europa is erin geslaagd zijn Judenfrage naar de Arabische wereld te exporteren. Vandaag denken sommigen dat zij helden zijn als zij de Palestijnen met alle zonden van Israël beladen.”

Onzin.

1) Er bestond namelijk nooit een “Judenfrage”, want Joden vormen over het algemeen geen probleem, maar een positieve kracht in zowel morele als intellectuele zin. Er is alleen maar een probleem in de wereld dat Jodenhaat heet of ook wel antisemitisme. (Tussen haakjes: dat Theodor Herzl de term “Judenfrage” in zijn werk overneemt, betekent alleen de erkenning van die haat, niet dat ook hij zelf de Joden als een probleem zag.)

2) De “Judenfrage”, die Jodenhaat dus, bestond minstens even hard in de Arabische wereld als in Europa. Dus Europa hoefde het probleem helemaal niet naar de Arabische landen te “exporteren”. Het wás daar allang, namelijk al vanaf het ontstaan van de islam in de 7e eeuw. Antisemitisme is slechts schijnbaar een groter probleem in Europa dan in Arabierië omdat de Joods-christlijk-verlichte traditie een schuldbewuste geschiedschrijving beoefent, terwijl er in de islamitische wereld alleen maar supremacistische, gewetenloze en leugenlasterllijke ontkennings-propaganda bestaat. Islamistisch Palestina miste bovendien het technisch vernuft om zijn Jodenhaat industrieel vorm te geven, maar wel degelijk had de Moefti in 1942 de in nazi-Duitsland gebouwde mobiele Joden-vergassings-installaties al klaar staan in de haven van Athene om naar Palestina te verschepen.

VERGASSINGSWAGENS UITSNEDE P 118VERGASSINGSWAGENS UITSNEDE P 124

Zie: Klaus-Michael Mallmann en Martin Cüppers, “Nazi Palestine”, pp. 118 en 124.  (De paginanummers voor de oorspronkelijke Duitse uitgave “Halbmond und Hakenkreuz” zijn 138-9 en 146.)

3) “De Palestijnen met alle zonden van Israël beladen”. Alleen al dat je zo’n zinsnede uit je toetsenbord krijgt. De waarheid is dat de Palmaffia’s vanaf de Moefti via Arafat en Hamas tot Abbas de terreur zijn begonnen en hebben volgehouden tot op de dag van vandaag. De enigen die de zware schuld aan de ellende in Palestina dragen zijn diezelfde Palmaffia’s die al vanaf de jaren van de Moefti van jeruzalem, dus vanaf 1920, hun eigen bevolking gijzelen en drenken in Jodenhaat. De Joden daarentegen brachten welvaart, dynamiek, redelijkheid en humaniteit naar een in 1880 nagenoeg leeg gebied vol onontgonnen land, geërodeerde heuvels en malaria-moerassen dat door een feodale en absenteïstische kaste werd geregeerd. U zult verderop zien dat Daniels cijfers geeft over de bevolkingsverhouding tussen moslims en Joden in de jaren 1800, 1880 en 1922. Dan zie je dat de Joden in 1800 ongeveer één-tiende vormde van het aantal moslims en in 1922 één-zevende. Maar Daniels had beter tevens kunnen melden dat in 1948 de bevolking van Palestina was toegenomen naar 2 miljoen, waarvan 70% Arabieren en 30% Joden. Alleen al daaruit kan men aflezen dat de komst van de Joden een zegen was voor Palestina. De trek van Arabieren uit de omringende landen náár Palestina in de periode 1920 – 1940 was enorm, zodat het merendeel van de Arabieren in Palestina net zo hard immigranten waren als de meeste Joden.

4) Nog eens: “De Palestijnen met alle zonden van Israël beladen”. Nog eens: hoe krijg je het uit je toetsenbord? Ook meteen aan het begin van zijn stuk geeft Daniels een citaat van Theodor Herzl dat luidt dat de Joden de Palestijnse Arabieren ‘ongemerkt over de grens moesten zetten nadat ze eerst hadden geholpen om de moerassen droog te leggen en slangen uit te roeien’. Ik heb niet de gelegenheid de verzamelde werken van Herzl te raadplegen. Maar ik zou graag in de tekst van Herzl de contekst checken van dat citaat dat Daniels geeft. *** [zie update onderaan] Hoe dan ook is de praktijk van het zionisme anders geworden, namelijk doordrenkt van de vaste wil om met de Palestijnse Arabieren in vrede samen te leven en dat werd volgehouden tot in de oorlog van 1948. Maar het voornaamste aan dit citaat is opnieuw de kwaadwilligheid waarmee dit ene, relatief onschuldige citaat, wordt opgevoerd terwijl Daniels weet dat er vanaf 1920 een genocidale agitatie en terreur werd gevoerd door de Moefti onder de meest bloeddorstige en racistische slogans. Een agitatie en terreur die tot op heden voortduurt.

Mijn vraag: wat is dit toch voor zieke superselectiviteit? Hoe moeten we dat noemen, behalve zieke superselectiviteit?

Dit stuk van Daniels, een antwoord op een kritiek van Hans Knoop, vind ik een warrig verhaal vol onbewezen en tendentieuze beweringen met maar één stootrichting en één kern: Israël moet verdacht gemaakt en gedé-legitimeerd worden. Zal ik de beweringen in het “betoog” van Daniels eens voor de voet weg samenvattend oprapen? Daar gaan we.

Het zionisme had niks te bevrijden in Palestina maar had Oost-Europa Joden-vriendelijk moeten maken. Het zionisme werd gefinancierd door rijke Joden. De orthodoxe Joden in Palestina hadden een hekel aan de zionisten, want die brachten de vrede met de Arabieren in gevaar. Het dhimmi-statuut waaronder de Joden en christenen in Palestina leefden was “relatief mild” en dat wordt bewezen doordat “de overgrote meerderheid van de christenen na 1948 voor een alliantie met de moslims koos, tegen Israël”. Het zionisme was geen bevrijdingsbeweging maar een koloniseringsbeweging. Zelfs de zeer verre voorouders van de zionisten hadden nooit in Palestina gewoond. De Joden waren in Palestina maar een kleine minderheid, behalve in Jeruzalem. De zionisten hadden een hekel aan de Jeruzalemse orthodoxe Joden die in leven gehouden via giften van rijkere Joden in de diaspora. Nog steeds wordt Israël in leven gehouden door giften uit het buitenland, met name uit Amerika. Zo werden de kruisvaarders-staten in de 13e eeuw ook kunstmatig in stand gehouden. De Balfour-verklaring werd gedaan over een gebied waarover op dat moment de Britten nog niks hadden te zeggen. De Joden mochten internationaalrechtelijk helemaal geen staat vormen in Palestina, kregen alleen een “nationaal tehuis” en mochten geen inbreuk maken op de rechten van de autochtonen daar. De Balfour-verklaring werd door “de Arabieren” bestreden op grond van het zelfbeschikkingsrecht van de volken. De zware rellen die vanaf 1920 uitbraken tegen de Joden werden veroorzaakt door het arrogante Europa dat geen rekening hield met de Palestijnse Arabieren. De zionisten kochten “stelselmatig” land en verjoegen dan de Palestijnse boeren. De islamistische religieuze agitatie kwam slechts bovenop die onrechtvaardigheid. In 1800 is de verhouding moslims-Joden in Palestina plm. 250:25, in 1880 500: 30 en in 1922 600:80. Palestina was helemaal niet zo populair als bestemming bij het wereldjodendom in de diaspora, want die gingen liever naar Amerika. De zionisten in Palestina hadden liever geen oude of zieke Joden, maar liever gezonde en rijke. De Arabieren gedroegen “zich niet steeds als lieverdjes”. De moefti was een sinistere figuur die met Hitler de Endlösung besprak. Als Israël in WOII al had bestaan zou er óók een Holocaust geweest zijn. Doordat Israël bestaat kijgen de de Arabische despoten de kans om alles aan Israël te wijten en ontkomen aan de noodzaak tot zelfkritiek.

Tot zover mijn bloemlezing.

Ziet u hier een andere leidraad, lezer, dan de wil om Israël te dé-legitimeren en de Arabieren te verontschuldigen? Hier valt geen zinnige kritiek op te formuleren, omdat het bewuste en kwaadwillige propaganda is.

Die zieke superselectiviteit van Daniels en vele, vele andere mét hem is des te opmerkelijker omdat géén land met méér volkenrechtelijke rechtmatigheid is gesticht dan Israël. Kijk: om te beginnen is de grondregel der grondregels van het volkenrecht deze: een volk beheerst een grondgebied via een functionerende regering en roept een staat uit. Punt. Punkt. Period. Point. Punctum Maximum. Maar bij Israël kwamen daar nog eens bij: het verdrag van San Remo van 1922 dat via een Mandaat van de Volkenbond volkenrechtelijk nog steeds van kracht is. Daar komen nog eens bij de aan de Joden en Israël opgedrongen oorlogen van 1948, 1967 en 1973 die Israëls bestaansrecht nog eens via het oorlogsrecht bekrachtigden. En dan was er nog de uitdrukkelijke goedkeuring in 1948 van een meerderheid in de Verenigde Naties. Dat was nog vóór ze door toedoen van de OIC veranderden in de Verenigde Nazi’s.

Kijk, je kan zo’n “betoog” als dat van Daniels wéér gaan close-readen en alinea voor alinea weerleggen. Maar ten eerste wordt zo’n betoog dan te lang naar de zin van de redactie van “Doorbraak”, ten tweede kan je elke dag wel een paar van die extreem eenzijdig betogen over islam of Israël gaan zitten fileren en ten derde helpt het niet. De scheiding der geesten lijkt op de punten islam en Israël definitief. Mocht u, lezer, voor de verandering geïnteresseerd zijn in een pro-Israël-verhaal dan kunt u hier terecht.

*** update: inmiddels is die context door door iemand anders gecheckt. Namelijk door Guido Joris van “Joods Actueel”. Daniels blijkt te liegen dat hij het citaat in de werken van Herzl kan vinden, want hij schrijft een aan-elkaar-knoop-verzinsel over van de gekende Vlaamse antisemiet Lucas Catherine.

________________

Vrij Links wil dialoog, maar zet fundamentele islam-critici buiten de discussie

*********************************************************
Even inleiden. Ik stuurde op 12 augustus een stukkie naar de redactie van de website “Vrij Links”. Mijn stukkie was bedoeld om door de Vrij Linksers geheel afgebrand te worden. Ik vind dat namelijk fijn: om zó totaal onderuit geschoffeld te worden dat ik mijn bek de eerstvolgende paar jaar niet meer durf open te trekken. Maar ik had al zo’n vermoeden dat mijn uitnodiging tot verdiepende dialoog niet gewaardeerd zou worden en dus meldde ik al op voorhand aan de hoofdredacteur mijn verwachting dat mijn stuk geweigerd zou gaan worden, maar vroeg tevens of ik dan een motivatie van die weigering mocht ontvangen. Nou, die kreeg ik inderdaad: het blijkt tegen de kernwaarden van Vrij Links om stukken te plaatsen waarvan de auteur op voorhand vermoedt dat ze niet geplaatst gaan worden. Kijk: dát zijn ethische beginselen waarvoor ik respect kan hebben!

BOCKMA ANTWOORD_LI

*******************************************************

“Vrij Links” wil dialoog, maar zet fundamentele islam-critici buiten de discussie

Ik schrijf dit stukkie naar aanleiding van het interview in Vrij Nederland van 11 Augustus 2018 met twee initiatiefnemers van “Vrij Links”: “filmregisseur Eddy Terstall en oud-PvdA-kamerlid Keklik Yücel”. De centrale boodschap in het interview luidt: we moeten de dialoog zoeken en ophouden met polariseren. Mijn vraag luidt: maar is het dan niet tegenstrijdig dat Vrij Links tegelijk werkt aan een ‘seculier vrijzinnig front’ door alle linkse partijen heen? “Front”: had dat niet iets met oorlog te maken en dus best wel een beetje met polarisatie?

Volgens de dialoogzoekers van Vrij Links is de vijand de polariserende populist. U mag daarvoor rustig lezen: de fundamentele islam-criticus. Of ook gewoon: “Wilders”. Volgens Vrij Links moeten we maar eens ophouden met polariseren en dat doet Vrij Links door fors te polariseren en fundamentele islam-critici uit te sluiten.

Vrij Links wil dialoog, maar niet met islam-critici die niks goeds zien in de islam, alleen met islam-critici die best wél nog iets goeds zien in de islam, zoals bijvoorbeeld gematigde moslims.

Toen Wouter Bos aan het begin van zijn glanzende politieke carrière stond, hadden Hans Teeuwen, Eddy Terstall en Wouter Bos een keer een etentje. Teeuwen vroeg op een gegeven moment aan Bos: “Zou jij nou eens iets goeds kunnen noemen wat de islam ons gebracht heeft en wat we hier nog niet hadden?” Waarop Bos verlegen grijnsde en geen antwoord wist.

Ja. Dat is wel een puntje. Die vraag. Is er iets goeds in de islam? Er zijn mensen — ik bijvoorbeeld — die zeggen dat er niets goeds is in de islam en dat de islam ook niet ten goede hervormbaar is. Omdat? Omdat 1) de Koran het eeuwige en onveranderlijke haat-en-oorlogswoord is van Allah en de haat-hadiths van Mohammed nauwelijks verwrikbaarder zijn, en 2) er in de hele islam niks goed te vinden is, niet één enkel principe waaromheen een hervorming ten goede zou kunnen clusteren en waarop een hervormer zou kunnen aangrijpen. Met de islam kan je maar één ding doen: bij het grof-vuil zetten en nooit meer omkijken.

Maar omdat ook ik helemaal van de dialoog ben, van de verdieping en het samen-op-weg, hierbij een uitnodiging aan alle Vrij Linksers: kom eens doen wat Wouter Bos niet kon en kom vertellen wat er goed is aan de islam. En vertel en passant eens wat er verkeerd is aan mijn definitie van de islam:

De islam is een nazisme avant pendant et après la lettre. De islam is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht (Jihad-principe) compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-Prinzip (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kinderverkrachter geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen, in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en slachtoffergedrag en rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar een externe “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

Mag ik nog even ingaan op de inhoud van het interview in Vrij Nederland? Terstall maakt een onderscheid tussen gematigde moslims en fundamentalisten. Ik weet niet zeker of hij beseft dat die gematigde moslims er zijn ondanks en in weerwil van de islam, want de islam is niet gematigd. En nee, er er bestaat niet een apart geloof, los van de islam, dat je islamisme, fundamentalisme, extremisme of salafisme kunt noemen. Er is één islam en die is in zijn geheel “extremistisch”. Het onderscheid tussen “extremisme” en “gematigde islam” is door Westerse politici, media en academici in het leven geroepen omdat ze de consequenties van het erkennen van het feit dat de islam in zijn geheel het probleem is niet onder ogen durven zien.

Ik kwam voor het eerst op de site van Vrij Links en nam kennis van een paar bijdragen. Dat viel me niet mee. Zo stuitte ik op de zin:

“De conservatieve islam heeft nog steeds zijn gebreken en strookt niet altijd met universele mensenrechten.”

Daar staat dus: er is een niet-conservatieve islam die altijd strookt met universele mensenrechten en er is ook een conservatieve islam die bijna altijd strookt met die rechten, maar héél soms niet.

Sorry, maar dat kan ik niet meer serieus nemen.

Nog een voorbeeld. Tamara Brouwer roept in een bijdrage een Engelse cabaretier aan, ene Tom Walker die een standaard act heeft waarin hij een “serieuze” journalist speelt, geheten “Jonathan Pie”, die in stand-up-rants zijn privé-mening geeft over prangende actuele kwesties. Samen met Jonathan verdedigt Tamara de stelling dat de tegenstanders, voorstanders en gedogers van de boerqaab eens moeten ophouden elkaar te verketteren, uit de loopgraven moeten komen, het probleem van de boerqaab genuanceerd moeten bekijken om vervolgens tot een compromis te komen.

Ik zou graag willen weten hoe een genuanceerd compromis over de boerqaab eruit zou kunnen zien. Voorts is mijn vraag aan de Vrij Linksers hoe ze de genuanceerde discussie zouden willen aangaan met iemand die, zoals ik, de volgende mening heeft over de boerqaab:

De boerqaab is een bloedzuigende, tartende, moordlust opwekkende klap in het gezicht van al wat humaan is uit naam van de meest inhumane, racistische, moorddadige en totalitaire ideologie die de wereld ooit heeft gezien: het Mohammedanisme. Het is een hoofddoek tot de duizendste macht verheven. En een hoofddoek is al een dubbele Jodenster, een symbool van naar binnen gericht racisme (jegens vrouwen in de islam) en naar buiten gericht racisme (jegens de ongelovigen). De boerqaab is dat ook, maar staat nog extremer voor dagelijkse terreur jegens vrouwen in de islamitische wereld en voor het oprukken van de nazislam in het Westen.

Kijk, beste Vrij Linksers, er zijn zaken in de wereld waarover geen compromis mogelijk is. In mijn ogen is de islam een absoluut kwaad, diep verwant aan het nazisme, en is het aan moslims om zich eindelijk eens te confronteren met wat deze ideologie al 1400 jaar in praktijk en theorie heeft betekend. En dan kan er wat mij betreft maar één conclusie zijn: in zijn geheel dumpen.

En Terstall moet eens ophouden met Wilders en Baudet weg te zetten met kreten als “stemmingmakerij van populistisch rechts”. Daarmee schaart hij zich in de kringen van mensen die in Wilders een groter kwaad zien dan in een islam die, nogmaals en ten overvloede, op alle hoofdpunten hetzelfde is als het nazisme (oorlogszucht, Jodenhaat, rassenhaat, Führerprinzip, Übermenschen-waan, totalitarisme). Wilders is namelijk een sociaal-liberaal op economisch gebied (verzorgingsstaat) en op cultureel gebied (gelijkheidsbeginsel, homorechten, vrouwenrechten) een echte progressief. Voorts is hij een verdediger van Israël, ook broodnodig in deze tijd van steeds sterker wordende islamitische Jodenhaat die zich maskeert als “kritiek op Israël”. ((( Update 22-8-2018: En oh ja! Wilders is ook nog dé bestrijder van die nazistische leer waarover we ’t hierboven zoveel hebben gehad. Wist u trouwens dat hij sinds de moord op Theo van Gogh door een moslim in november 2004 constant doodsbedreigingen krijgt van voornamelijk moslims en dat hij onder constante zware bewaking door het leven moet? Ja, hè? Dat wist u toch wel? Of niet?)))

Dus nog ‘s: hou ’s op met die perverse onzin, Eddy!
Of maak me eens duidelijk dat ik degene ben die de daverende onzin verkoopt.
Verdiepings-dialoog!
Hier is je kans.
__________________

Rowan Atkinson wil “free speech” voor de islam, maar ik niet

“Say many softly spoken highly educated liberal minded people: ‘I am only intolerant of intolerance.’ And people tend to nod sagely and say ‘oh yes wise words’. And yet if you think about this inarguable statement for longer than 5 seconds you realize that all it is advocating is a replacement of one kind of intolerance with another. Which to me doesn’t represent any kind of progress at all. Underlying prejudices injustices or resentments are not addressed by arresting people. They are addressed by the issues being aired, argued and dealt with preferably outside the legal process.

For me, the best way to increase society’s resistance to insulting or offensive speech, is to allow a lot more of it. As with childhood diseases you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offence, so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priorities should be to be to deal with the message, not the messenger. As President Obama said, in an address to the UN only a month or so ago: ’Laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities.’ The strongest weapon against hateful speech, is not repression, it is more speech. And that’s the essence of my thesis, more speech. If we want a robust society we need more robust dialogue and that must include the right to insult or to offend.”

Hierboven citeer ik wat volgens mij de essentiële passages zijn uit een speech van Rowan Atkinson (“Mr. Bean”, “Blackadder”). Ik kom die speech voor het eerst tegen doordat iemand een stukkie eruit op twitter zette. Merkwaardig dat ik die speech niet ken, want hij is al van  october 2012  en is bovendien dermate juichend ontvangen op een favoriet islam-kritisch weblog van mij dat ze ‘m daar helemaal woordelijk hebben uitgeschreven. Totáál gemist. Raar.

Ik denk dat ze op “Gates of Vienna” blij waren omdat ze, zeer vermoedelijk terecht, dachten dat Atkinson een bondgenoot was en is in de strijd om vrije kritiek op de islam te mogen leveren. Men weet dat regressief-links, vooral via de EU, in samenwerking met moslimlanden bezig was en is om te proberen kritiek op de islam te criminaliseren en te psychiatriseren als “islamofobie”.

Waarschijnlijk zagen ze Atkinsons potentie van bondgenotelijkheid bij “Gates of Vienna” goed, maar ik zou ondanks alle welsprekendheid van Atkinson toch vast willen houden aan Karl Popper en John Rawls die de mogelijkheid open houden om een intolerante, misdadige en in de kern nazistische ideologie te verbieden die een einde dreigt te maken aan álle tolerantie en democratie.

Dus ik zou in Atkinson tegelijk een bondgenoot en een tegenstander willen zien: ja, we hebben inderdaad méér free speech nodig en nóg keihardere kritiek op de islam, die vervloekte nazi-ideologie, waardoor er misschien tenslotte zóveel bewustzijn zal ontstaan aangaande de kwaadaardigheid van deze ideologie, dat we ‘m rustig kunnen verbieden, alle verbale en materiële uitingen ervan, zonder ook maar een moment bang te hoeven zijn dat we de echte vrijheid van meningsuiting zullen hebben opgegeven. Integendeel: dan zullen we ‘m succesvol verdedigd hebben tegen een ideologie die alle tolerantie zal afschaffen zou gauw-ie aan de macht is en de repressie, het racisme en de achterlijkheid zal installeren die we overal in de islamitische wereld zien.

P.S. Trouwens wel een héél raak commentaartje van een anonymus op Gates of Vienna:

The problem with quoting Obama is that he also said, “The future must not belong to those who slander the prophet of Islam.”
___________________