TEN GELEIDE

Uitgelicht

God grant me the serenity

Als Odysseus zich vermomd als vieze varkenshoeder bij zijn eigen herenboerderij meldt, dan ontvangt zijn zoon Telemachus – die zijn vader niet herkent – hem met alle vriendelijkheid en beleefdheid. Later zegt Odysseus, als hij zich bekend heeft gemaakt, dat hij de echte koningszoon had herkend in de manier waarop hij de varkenshoeder behandelde. Diezelfde moraalkoning Odysseus echter slachtte het hele zootje “prinsen” (hereboerenzonen) af dat zijn vrouw Penelope had belaagd, zijn eiland Ithaca had lopen uitvreten en een cultuur van barbarij in zijn huis had gebracht. En dat deed hij met behulp van diezelfde hoffelijke zoon.

De lijken van de vrijers stapelden zich op in die paleizige boerenhoeve van Odysseus op Ithaca!

“En Odysseus op zijn beurt keek rond in zijn woning, of hij geen vrijers meer vond, die zich hadden verborgen om alsnog te ontspringen aan de dans van de dood. Zij lagen opeen op de vloer in stof, vuil en bloed. Zoals vissen uit het zilte water getrokken met hun netten, door de mazen waarvan er géén kan ontsnappen, met open bek op het strand te hoop liggen, zo lagen daar de vrijers.”

Zie: ik ben van de Joods-Christelijk-Verlichte beschaving al heb ik een klassieke opleiding. Ik ga niet lopen moorden, al heb ik er vaak intense zin in. Ik volsta met de verraderlijke vijand de tyfus te schelden. Maar je zal mij nóóit betrappen op arrogantie jegens de varkenshoeder.

****************************************************

Tsjonge! Ik zou deze openingspagina van mijn website eens moeten opschonen en opstrakken. Maar deze rommeligheid heeft ook zijn charme en weerspiegelt de rommeligheid van het leven zelf. Nee, wat dat betreft ben ik géén fascist. Wat ik wilde zeggen: nu mijn levenswerk zijn voltooiing nadert . . . . . . eh . . . . . . grapje! Een beetje. Maar het is inderdaad zo dat ik 20 jaar heb geworsteld om greep te krijgen op de geschiedenis van Israël en tegelijk op de smerige demoniserende lasterleugens die een verziekte links-regressieve cultuur in het westen al 50 jaar produceert over Israël. En nu is er een typoscript en dat probeer ik aan een uitgever te slijten. Als geen uitgever vind, geef ik het in eigen beheer uit. Enfin, on-line is het al te lezen, maar uiteraard veel te lang om dat helemaal van het scherm te doen. Maar voor wie even wil kijken:ISRAËL BESTÁÁT — en is de meest legitieme natie ter wereld.

******************************************************

Uit: “Lolle Nauta en Frits van Exter: twee linkse mensenvrienden

SPREUKEN KERN MIJN

******************************************************
Ik merk dat ik de laatste tijd steeds minder stukken schrijf. Blijkbaar heb ik m’n zegje zo langzamerhand gedaan wat betreft de onderwerpen die ik belangrijk vind: islam, Israël, immigratie, EU. Voorts hoort in dat rijtje ’n onderwerp dat ik benoem als (haal even adem) het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. Onze nep-linkse quasi-elite is onze gevaarlijkste vijand.

Sinds eind 2017 heb ik als compensatie voor het minder-schrijven het TWITTEREN opgepakt. Voor wie me wil volgen: hiero. Ik  merk dat twitteren me dwingt bondig te formuleren en voor de grotere context inzake het onderwerp van zo’n tweet kan ik vaak verwijzen naar eigen eerdere artikelen. Ik moet, sinds ik in 2006 een eigen website begon, er ergens tussen de twee en drie duizend hebben geschreven.

Wie verder nog nieuwsgierig is naar wie ik denk te zijn: klik in het uiterste hoekje linksboven op deze pagina “about” aan.

In de nazomer van 2017 heb ik met collega-vertaler Jolanda van der Vorst-Molleman-Dijksterhuis de laatste hand gelegd aan de vertaling van bovenstaand boek dat in onze links-regressieve wereld alleen via crowd-funding en pro-Deo-vertalers kan worden uitgegeven bij een  eenmans-uitgeverij als “De Blauwe Tijger”.

Het boek is hier te bestellen en hier is een handige handleiding voor de lezers van het boek, want het is géén gemakkelijk toegankelijk boek.

Mijn meest beknopte en toch volledige visie op het Kwaad dat islam heet, kunt u vinden in mijn In Memoriam voor Hans Jansen.

FORTUYN TEHOM MET VOLKSKRANT 1FORTUYN TEHOM MET VOLKSKRANT 2

Luister voorts naar deze FANTASTISCHE BIJNA-MONOLOOG (12 MIN.) VAN PIM FORTUYN OVER DE ISLAM. Hij zei dit alles dus al op die kalme en kernachtige manier ergens tussen 9 februari 2002 (verschijnen van boven afgebeelde Volkskrant) en 6 mei van dat jaar toen-ie werd vermoord.

KORANVINGEREN MET SCHREEUWBAARDEN

second coming

koran-en-schreeuwbaarden

ISLAM MODERATE RADICAL

____________________

Gaat Dr.  Pierre Kory de Ivermectine-misdaad van Big Pharma wereldwijd aan de kaak stellen?

Ga maar eens even kijken: steeds meer onderzoeken wijzen op effectiviteit Ivermectine


Ik heb op dit moment geen tijd om dit echt goed te duiden — bezig met mijn boek persklaar te maken — maar mijn tipgevende insider beweert dat het Ivermectine-schandaal op het punt staat wereldwijd door te breken.

Ga naar mijn stuk van 3 mei — “De Ivermectine-misdaad — minstens dood door schuld — door de bazen van de Inspectie Gezondheidszorg”dat op zijn beurt verwijst naar mijn stuk van 17 januari “IVERMECTINE! Het MISDADIGE ZWIJGEN over de preventieve en curatieve WERKZAAMHEID van IVERMECTINE tegen CORONA


Als je mijn stukken leest dan maak je kennis met de man die constant werkt om dit schandaal aan het licht te brengen: Dr. Pierre Kory. Een ding begrijp ik overigens in het algemeen van dit soort klokkenluiders niet (Maurice de Hond, die by the way ook mijn aandacht heeft gevestigd op Kory doet het bijvoorbeeld ook): ze lullen eindeloze podcasts en YouTube-video’s vol en dat zal best effectief zijn om de aandacht te TREKKEN, maar het zou nóg veel effectiever zijn als ze daarnaast af en toe een bondige tekst de wereld in zouden sturen om de  INFORMATIE OVER TE DRAGEN.  Hier is weer een recente video van Kory van bijna 75 minuten:


Als ik het goed begrijp en in een notendop  probeer samen te vatten dan beweert Kory dat Big Pharma & Big Science altijd eisen dat er Big Randomized Controled Trials (Grote Dubbelblind Onderzoeken) worden gedaan alvorens de werkzaamheid en de veiligheid van een middel bewezen wordt geacht. Alleen op grond van aldus verkregen Big Data krijg je een geneesmiddel aanvaard. Daardoor beheersen Big Pharma & Big Science de markt voor geneesmiddelen.

Maar nu kom ik erachter, zegt Kory, dat —  ook als je met Big Data gewoon uit de praktijk kunt bewijzen dat een beproefd en goedkoop geneesmiddel tegen Corona effectief is, zowel preventief als curatief — die maffia van Big Pharma & Big Science het gebruik van dat middel saboteert en tegenhoudt. En dat kunnen ze mede omdat ze driekwart van het budget van de WHO voor hun rekening nemen en die organisatie dus beheersen.

Er is inmiddels wel een enorme bres geslagen in het anti-Ivermectine-bolwerk: de regering van India heeft onder druk van de moorddadige werkelijkheid nu officieel het gebruik van Ivermectine aangeraden:

___________________________


Waarom Israël de meest legitieme natie ter wereld is

Ik heb zojuist een nieuw hoofdstukje toegevoegd aan mijn boek-in-speISRAËL BESTÁÁT — en is de meest legitieme natie ter wereldHet is het onderstaande korte opstelletje.

En nou moet ik dus even zo kort mogelijk vertellen waarom Israël de meest legitieme natie ter wereld is, want dat gelooft u natuurlijk niet zo maar. Ik leg het uit. En trek daartoe een aantal passages samen die u verder verspreid over dit boek in iets anders vorm nóg een keer kunt tegenkomen.

Joden zijn de uitvinders van het geweten en van de wetenschap. Dat komt omdat ze niet altijd zomaar bevelen uitvoeren van “God”, zoals bijvoorbeeld de moslims. Ze maken zelfs ruzie met “God”, ze redetwisten met Hem. Nu bestaat er natuurlijk geen “God”, want “alles van boven komt van beneden”. Praten en ruzie maken met “God” is gewoon de manier waarop de mens in zijn evolutie een geweten heeft ontwikkeld. De mens klaagt bij “God” en klaagt “God” zelfs aan, maar tenslotte komt de mens er achter dat hij in zichzelf aan het praten is en bij zichzelf te rade moet gaan. Door dat soort redenerende zelfhulp ontstaat er ook “wetenschap”.

Zo komt het dus dat de Joden nooit in de geschiedenis een probleem zijn geweest, altijd een oplossing. Een denkend volk met een geweten dat nooit agressie pleegt als je ze met rust laat en moeilijke monetaire, medische en technische problemen voor de andere mensen oplost. Pas als je Joden aanvalt, gaan ze zich verdedigen. Tegen de Babyloniërs, de Romeinen en de moslims. Vaak verloren ze en tenslotte vertrokken ze merendeels uit thuisland Palestina. Hoe en op welk moment de Grote Verspreiding van de Joden, de Diaspora, over de wereld is begonnen, is onduidelijk, maar dat het is gebeurd, is zeker.

Omdat ze slim, gewetensvol en nuttig zijn, wekten de Joden overal veel jaloezie op en zijn ze in de loop van de geschiedenis de favoriete zondenbok van de mensheid geworden. Ik zeg dat nou wel zo, maar eigenlijk weet ik dat niet en kan ik het niet bewijzen, maar ik zoek een verklaring voor het enorme Kwaad van de Jodenhaat door de eeuwen heen. Want die is er. Een mens zoekt nu eenmaal verklaringen voor de verschjjnselen. Toch? Luie mensen komen dan al gauw tot de conclusie: de Joden hebben het gedaan. Wel zo makkelijk.

Enfin, vanaf 1880 was de Jodenhaat in Europa zo erg geworden dat veel Joden terug wilden naar Palestina. Dat kwam — door allerlei omstandigheden in de Europese politiek — goed uit en dus kreeg Engeland van de Volkenbond de opdracht om een Joods tehuis te stichten in Palestina. De Volkenbond was in die tijd zo’n beetje het geweten van de wereld, het redelijkste wat die wereld op dat moment te bieden had. Dus die Joden begonnen al op een veel nettere manier aan hun natievoming in Palestina dan al die andere veroveraars en volksverhuizers die in de loop der millennia hún naties hadden vorm gegeven.

Palestina was een diep achterlijke landstreek, nauwelijks bevolkt, vol kale vlaktes, geërodeerde heuveltoppen en malariamoerassen. De Joden kochten in Palestina land en betaalden vaak exorbitante prijzen. Met harde arbeid ontwikkelden ze het land, brachten er een verbeterde levensstandaard en levensverwachting, ook voor de Palestijnse Arabieren. Dat zinde de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, niet en hij begon met de Koran in de hand de bevolking tegen de Joden op te hitsen. Deze Moefti zou zich later met Hitler verbinden en is centraal in de samensmelting van de Jodenhaat-tradities van de islam en het Nazisme. Deze Moefti bleef tot in onze tijd het grote voorbeeld voor Arafat, Abbas en Hamas.

De Joden, op de vlucht voor het Absolute Kwaad, kwamen dus het Relatief Goede brengen met instemming van “het geweten van de wereld”, de Volkenbond, en werden opnieuw geconfronteerd met datzelfde Absolute Kwaad. In die strijd zijn ze overeind gebleven en die voeren ze nog steeds. Daarom is Israël de meest legitieme natie ter wereld en uit de wereldgeschiedenis.

De gedachte dat de Holocaust de ultieme rechtvaardiging vormt voor het bestaan van Israël is omstreden. Israël heeft die rechtvaardiging internationaalrechtelijk niet nodig. Israël als vrije natie tussen andere naties heeft sowieso internationaalrechtelijk recht van bestaan door die daad van zelfbevestiging op 14 mei 1948. Maar er is ook een Israël als historische noodzaak. Van dát Israël is de Holocaust wel degelijk de ultieme rechtvaardiging. Een reeks van gebeurtenissen ligt objectief ten grondslag aan het ontstaan van Israël: groeiend antisemitisme en pogroms in Europa sinds 1880, Eerste Wereldoorlog, Mandaatsperiode, Tweede Wereldloorlog, nazisme, bondgenootschap tussen de Moefti en Hitler, het voortleven van de gemengd nazistisch-islamitische traditie in de islamitische wereld. Het is voorts een objectief feit dat het ontstaan van Israël in de hele islamitische wereld subjectief gekoppeld wordt aan de Holocaust. En terecht! Voor zover het althans Israël-als-noodzaak betreft . . . . .

Voor mij bestaat Israël twee keer: als vrije natie via zelfdefinitie en als historische noodzaak. Noodzaak opgevat in twee betekenissen: toevluchtsoord voor als het wéér misloopt en product van de geschiedenis zoals die nu eenmaal is geweest.

Tot zover moraal-historisch gesproken. Nu nog even technisch-juridisch.

De stichting van Israël werd mogelijk gemaakt door de Volkenbond in de Resolutie van San Remo van 25 april 1920. De Volkenbond had hiertoe internationaalrechtelijk het recht omdat dit vrijwillig was afgesproken door de naties van de wereld. Maar de stichting van Israël vond feitelijk plaats door een unilaterale daad van zelfbevesting en doordat Israël zich wist te handhaven als staat en zijn grondgebied wist te verdedigen en besturen. Meer is internationaalrechtelijk niet nodig.

San Remo blijft voorts van belang als legitimatie van het recht van de Joden om zich óók te vestigen in Samaria-Judea, alias “de Westbank”. Want internationaal-rechtelijk erft een nieuwe machthebber, Israël, automatisch de grenzen van het grondgebied van de oude machthebber, in dit geval Mandaats-Engeland. Dat laatste recht, vestiging van de Joden in Samaria-Judea, is versterkt door het oorlogsrecht, met name door de aanvallen die via dat gebied gepleegd zijn op “klein-Israël”, in 1948 en 1967 en slechts door toeval niet in 1973 en wel zodanig dat Israël het volste recht zou hebben Samaria-Judea te annexeren. Al wat de Verenigde Nazi’s en haar verdere organen te berde hebben gebracht is een mening, maar heeft verder geen rechtskracht omdat zulks volgens het eigen Charter van de VN zo is.
_____________________

Mélinde Kassens en Judith Koelemeijer bevorderen via Etty Hillesum de jodenhaat, nou ja, vooruit, de Israëlhaat . . . . .

Judith Koelemeijer

Ik leid in:

“Schrijver Judith Koelemeijer werkt aan een biografie over het leven van Etty Hillesum. Er is het nodige over Etty bekend, maar ook nog veel uit te zoeken. Etty Hillesum kreeg in de jaren ’80 bekendheid door de publicatie van haar oorlogsdagboeken, onder de naam ‘Het verstoorde leven’. Het boek werd al snel in vele talen vertaald en haar literaire nalatenschap laat zien dat ze een bekende Nederlandse schrijfster zou zijn geworden als ze niet in Auschwitz zou zijn vermoord. Maar: wie was Etty Hillesum? De documentaire schetst een beeld, met nieuwe feiten.”


En dat beeldschetsen doet deze documentaire van 52 minuten uitstekend. Een prachtig en intelligent gemaakte docu. En die schrijfster, die Judith Koelemeijer, dat is óók geen dom meisje. Dat wordt een uitstekende biografie, dat kan ik u verzekeren. Daarom is dat totale onbenul inzake Israël extra schrijnend. Zulke slimme deugmensen, maar zó verschrikkelijk gehersenspoeld door het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. Ik zou de hele docu bekijken, maar je kan ook alleen die paar minuten gaan kijkluisteren vanaf minuut 20.

Een voice-over spreekt de woorden van Etty Hillesum die klaagt dat er zoveel haat in de wereld is en dat we met z’n allen daar niet nog méér haat aan zouden moeten willen toevoegen. En dat is toch precies wat deze docu wél gaat doen. En wel haat tegen de joden. Nou ja:tegen Israël. De docu is, zoals de hele westerse cultuur inmiddels, aangeraakt door de vergiftigde berichtgeving rond Israël, de stompzinnige onwetendheid, het links-regressieve lasterliegen. We zien de Israëlische regisseur Hagai Levi zichzelf manifesteren als Goed Mens.

“Vier jaar gelden was er een oorlog in Gaza. En er was een golf van haat jegens de Arabieren in Israël. Waanzinnig. Er werden duizenden mensen gedood in Gaza. Je hoorde van veel mensen dat ze daar blij van werden. Zo van: ze verdienen het. Of het gerechtvaardigs was of niet, deed er niet toe.Maar dat al die mensen en kinderen omkwamen was ondraaglijk. Veel mensen konden daar niet mee omgaan.Ik zete een zeer kleine pasage uit Etty Hillesums boek op instagram. Ik moest dat doen. Het was zo relevant. Er is geen andere manier om ieder van ons . . . . . [waarna de stem van deze Israëliër overgaat in de voice over van “Etty Hillesum”] . . . . . dat ieder van ons in zichzelf vernietigt en uitroeit al datgene waarvoor hij meent anderen te moeten vernietigen. En laten we ervan doordrongen zijn dat ieder atoompje haat dat wij aan deze wereld toevoegen haar onherbergzamer maakt dan ze al is.”

Als de stem van de deugende Israëliër overgaat in die van “Etty Hillesum” zien we zwart-wit-beelden van Israëlische soldaten die vechten in straten van Gaza die overgaan in beelden van razzia houdende SS-ers in een eveneens stedelijk gebied.

GODVERDOMME!

Ophouden met haten dus. En dat zeggen deze links-regressieve Israëliër en de twee verantwoordelijken voor deze docu — regisseuse Mélinde Kassens en schrijfster Judith Koelemeijer — tegen de Israëli’s die na 100 jaar haat en terreur van de Palmaffia’s óók zijn gaan haten en eindelijk zwichten voor dat gevoel van haat onder het uitroepen dat “ze” de Palmaffia’s dus, krijgen wat ze verdienen. En weet je wat? Dat is ook zo! Gaza? Breek me de bek niet open! Gaza, Gaza, jajaja. Of toch? Niet dan? Eindeloos zou ik kunnen doorlinken. Oh ja: die “duizenden mensen gedood in Gaza” is altijd volgens Hamas-bronnen die nooit gecheckt worden en die alle belang hebben bij zoveel mogelijk doden en daar ook altijd op aansturen. Door raketten bij voorkeur af te schieten vanuit dichtbevolkte gebieden. Vanaf het terrein van een school, een ziekenhuis of moskee. Waarbij de bazen eisen van de bevolking dat ze op de daken gaan staan. En Israël dat zoveel mogelijk waarschuwt dat de plek gebombardeerd gaat worden door minuten eerder lichte granaten op het dak te laten vallen: “knock on the roof”.

Niet gestoord door enige kennis van Israël — ja, dat is inclusief die rijpe Israëlische interlectueel-kunstzinnige linkserd Hagai Levi — geeft dit drietal dus de joden de schuld van de haat. Terwijl de geschiedenis ons eenduidig leert dat uitsluitend de Palmaffia’s, vanaf de Moefti van Jeruzalem via zijn leerling Arafat tot Abbas en Hamas, de terreur en de haat in 1920 zijn begonnen en gaande hebben gehouden. Het probleem rond Israël is heel simpel: de Arabieren willen de joden vermoorden. Meer is het niet. En ik ga het niet wéér uitleggen. Ik word er zó stront-schijt-tering-tiefus-moe van. Ga maar lezen. Of niet. Indien niet: loop naar de hel.
__________________________

Wim Kortenoeven: onder directeur Hanna Luden is het CIDI (bijna) anti-Israël geworden

Hanna Luden tijdens haar radio-discussie met Peter Malcontent

Hieronder volgt de half open brief  — want rondgestuurd in beperkte kring — van Wim Kortenoeven aan de leiding van het CIDI, die met zijn toestemming nu helemaal open is. Kortenoeven stelt zich in deze brief zelf aan u voor, maar ik meld dat hij de auteur is van “De kern van de zaak”, een goudmijn aan informatie voor d’Oprechte Israëlverdediger.

Er zijn inmiddels bijna twee weken verstreken sinds mijn reactie op een eerder briefje van CIDI-bestuurslid en PvdA-prominent Michel Waterman. Helaas heb ik nadien niets van hem of het CIDI-bestuur mogen vernemen. Michel Waterman wil geen post meer van mij ontvangen en vroeg mij zelfs op dwingende toon zijn emailadres uit mijn adresboek te verwijderen. Dat deed voorzitter Ronnie Eisenmann een week eerder ook al, naar aanleiding van mijn ‘Open brief aan CIDI-bestuur, CIDI-medewerkers en politieke belanghebbenden’ van 14 april jl., die ik voor de goede orde aan mijn lange ‘semi-open’ (advies)brief van vandaag toevoeg.

Er was door de jaren heen natuurlijk veel meer (discreet gevoerde maar door u steevast genegeerde) correspondentie, maar die laat ik hier maar buiten beschouwing.

Kennelijk heeft het klaarblijkelijk met de nieuwe, politiek-correcte ‘cancel-cultuur’ meevarende CIDI-bestuur geen enkele boodschap aan mijn kritische betrokkenheid, maar ik ben, als welwillende belanghebbende, vanzelfsprekend niet van plan mij daarbij neer te leggen. Dus probeer ik het nog maar eens.

U negeert mij, maar ik weet dat u mijn brieven toch wel leest, omdat ook u wel zult begrijpen dat zij in een strategisch kader zijn vervat dat concrete veranderingen beoogt te veroorzaken. Of en hoe u er lering uit trekt is natuurlijk geheel aan u, net zoals de bestuurlijke en morele consequenties uiteraard volledig uw gedeelde en individuele ‘eigendom’ zijn.

Zoals genoegzaam bekend, maak ik mij als oudgediende al heel lang grote zorgen over de gang van zaken bij CIDI. Niet alleen over de alsmaar afnemende organisatorische en inhoudelijke professionaliteit, maar ook over de ideologische geloofsafval en het door het CIDI-bestuur gedogen (en misschien zelfs wel bevorderen) daarvan.

Ik benadruk graag nogmaals dat het hier niet gaat om de kwaliteit van de CIDI-medewerkers (waarvan een deel inmiddels gedesillusioneerd is vertrokken of binnenkort zal vertrekken), maar om die van de directeur, die systematische ideologisch gemotiveerde beleidssanering en -versmalling toepast en die het de wél gekwalificeerde CIDI-medewerkers gewoon niet toestaat om ten volle hun verantwoordelijkheden te nemen (zowel inhoudelijk als representatief, in de media).

Mij is zowel vanuit Nederland als vanuit hier in Israel gebleken dat ik slechts een van de velen ben die zich zorgen maken. U bent als Centrum voor Informatie en Documentatie Israel immers gehouden de belangen van de Joodse staat en de inwoners daarvan zo goed mogelijk en met vooruitziende blik te verdedigen. Dat was ook het motto gedurende de tientallen jaren dat ik bij de organisatie betrokken was. Maar het huidige CIDI blijft op dat punt structureel en in toenemende mate in gebreke.

In mijn antwoord op het briefje van Michel Waterman heb ik o.a. verwezen naar het door CIDI demoniseren en de facto ‘cancelen’ van pro-Israelische politieke krachten (zoals de door uw directeur openlijk — in de CIDI-Nieuwsbrief — als een ‘rotte appel’ betitelde PVV) en het tegelijkertijd legitimeren van en zelfs actief collaboreren met anti-Israelische politieke krachten, zoals de PvdA.

Er lijkt sprake te zijn van een politiek-gemotiveerde ‘auto-kaltstellung’ van CIDI als verdediger van de Joodse staat.

Dat heeft ertoe geleid dat Christenen voor Israel, Likoed Nederland en het NIW bij het informatie- en lobbywerk ten behoeve van Israel een belangrijker rol zijn gaan spelen dan CIDI en dat zelfs de Israelische ambassadeur onlangs nog persoonlijk heeft moeten interveniëren (de Halsema-kwestie) omdat CIDI zich op de vlakte hield.

Iets meer dan een week na mijn laatste brief, op 1 mei, bevestigde de CIDI-directeur mijn stelling over haar belangenverstrengeling nog eens door op haar officiële CIDI-account een propagandavideo van de PvdA uit te venten. Het betrof een lofzang op de ‘Dag van de Arbeid’, waaraan zoals u wellicht ook wel weet, in ideologisch en historisch opzicht ook een bruin luchtje zit. Lees bijvoorbeeld het boek ‘De Schijn-elite van de Valsemunters‘ van het door CIDI valselijk van antisemitisme beschuldigde pro-Joodse en pro-Israelische PVV-Kamerlid Martin Bosma, of bekijk deze video met een 1 mei-toespraak van NVV-/NSB-voorman Hendrik Jan Woudenberg. 

Nu gaat het mij niet primair om het door CIDI bevorderen van de (nationaal-)socialistische 1 mei-viering als zodanig, maar om het feit dat de CIDI-directeur, als prominent PvdA-lid, andermaal zeer publiekelijk heeft onderstreept dat CIDI onder haar leiding een verlengstuk van haar eigen partij is geworden. En die partij, de PvdA, heeft zich steeds buitengewoon vijandig betoond tegenover de Joodse staat en ten aanzien van het Joodse recht van vestiging en zelfbeschikking in het Land van Israel.

Hoe sterk en desastreus de belangenverstrengeling is, blijkt ook uit het op instigatie van de directeur door CIDI negeren en/of toedekken van Israel-gerelateerde incidenten m.b.t. de PvdA. Zo was CIDI oorverdovend stil over het door de PvdA-fractie in de Tweede Kamer demonstratief afwijzen van de vredesakkoorden tussen Israel en de Arabische Emiraten (de ‘Abraham Akkoorden’). Andere voorbeelden treft u in eerdere brieven aan uw bestuur.

Aan de andere kant was de CIDI-directeur er gisteren wel weer als de kippen bij om FVD aan te vallen op het medeondertekenen van een inderdaad volstrekt abjecte ‘herdenkingsposter’ voor 4 mei. De vraag doet zich echter voor of het niet aan het Centraal Joods Overleg is om namens de Joodse gemeenschap zo’n (terechte) reactie te formuleren (de gretige media-acties van de CIDI-directeur overschaduwden trouwens de reactie van het CJO). Ook al omdat CIDI momenteel denkelijk druk genoeg zou moeten zijn met zaken die tot haar primaire takenpakket behoren, waarover hieronder meer.

Er is, vanuit de primaire doelstelling van CIDI bezien, een volstrekt onwerkbare situatie ontstaan. CIDI was altijd een fervent voorstander van de dialoog met andersdenkenden, waaronder islamitische actoren. Waar het gaat om de omgang met rechtse politieke partijen is nu echter voor de keiharde en systematische confrontatie gekozen. Als zodanig heeft het huidige CIDI zich bewust onmogelijk gemaakt bij majeure pro-Israelische krachten in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Maar uw organisatie zal als het er op aankomt (en dat is eerder ook al gebleken) geen enkele modererende invloed kunnen hebben op de anti-Israelische krachten in politiek Den Haag en Brussel. Als de CIDI-directeur dat al zou willen, zeg ik er met nadruk bij.

U kunt natuurlijk opwerpen dat er in de Tweede Kamer meer partijen zitten die niet per definitie anti-Israel en in sommige opzichten soms zelfs pro-Israel zijn, zoals de VVD, het CDA en de CU. Maar u weet ook dat die partijen Israel keihard zullen laten vallen als het er echt op aankomt. Dat hebben wij in de afgelopen kabinetsperiode goed kunnen zien. Zelfs de CU conformeerde zich loyaal aan een kabinetsbeleid dat de Joodse staat in de EU en de VN systematisch aan de hoogste boom opknoopte.

Er was, mede als gevolg van het uitblijven van druk door CIDI, slechts sprake van obligate schijnoppositie van de CU tegen het eigen beleid. Consequentieloze Kamervragen en moties waarvan de uitvoering niet werd afgedwongen, het niet openlijk willen confronteren van vakministers in debatten over Israel (zoals over het systematisch door die ministers onderschrijven van de antisemitische resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad, die Joden het recht ontzegt in de bakermat van de Joodse beschaving te wonen).

Wat blijft is alleen de SGP als betrouwbare strategische bondgenoot van CIDI. Want u heeft de bruggen met de rest van het ideologisch en politiek consistente pro-Israelfront verbrand. Maar zelfs met de SGP associeert u zich niet. Dat doet u liever met de PvdA, die de Joodse staat geen vrede gunt.

Ik vraag u: welk (politiek) nut heeft CIDI dan nog? U kunt zich niet verschuilen achter de redenering dat u primair antisemitisme bestrijdt. Dat is immers een afgeleide/secundaire taak van CIDI en bovendien wordt antisemitisme ook aangepakt door andere organisaties en nu ook door de nota bene uit het CIDI-bestuur afkomstige ‘antisemitisme-Tsaar’ Eddo Verdoner. Het bestrijden van tegen Nederlandse Joden gericht antisemitisme is technisch en politiek ook niet zo problematisch, want helemaal niet controversieel.

Dat is wel anders waar het gaat om de bestrijding van politiek antisemitisme en antizionisme.

Beter stelt u nu eerst intern orde op zaken en probeert u de beschadigde relaties met het pro-Israelkamp in de Tweede Kamer te herstellen, door middel van een gerichte en eerlijke dialoog. Dat zal zeker in het geval van FVD natuurlijk een buitengewoon lastige opgave zijn, maar CIDI is het aan haar stand verplicht om bruggenbouwer te zijn in plaats van bruggenverbrander. Als helemaal omdat er belangrijke parallelle belangen bestaan. Misschien kan hiervoor een mediator worden ingezet. Ik denk daarbij aan een éminence grise als Hans Wiegel, of aan Ronny Naftaniel.

Dan kunt u zich vervolgens ten volle richten op uw primaire taak als Centrum voor Informatie en Documentatie ISRAEL: het bestrijden van antizionisme en politiek antisemitisme, en het activistisch en vooral professioneel verdedigen van Israel in de media en de politiek. Dat was en is immers de raison d’être van CIDI.

Het adequaat in meerdere gremia en op meerdere fronten opkomen voor Israel is natuurlijk oneindig veel moeilijker dan het samenstellen van een jaarlijks antisemitismerapport. En het vereist moed…. Maar gezien wat er allemaal op Israel afkomt heeft u geen andere keus dan uw primaire taak serieus te gaan nemen. Te hercalibreren.

Voor wat betreft de op u aanstormende problemen leg ik u graag een actueel voorbeeld voor. 

Zoals u denkelijk weet verscheen op 27 april jl. een voor Israel vernietigend rapport van Human Rights Watch (HRW). Die organisatie ontving in de afgelopen tien jaar 100 (honderd) miljoen dollar van de internationaal opererende Open Society Foundation van de miljardair George Soros.

Zoals ik in een eerdere brief al aan u voorlegde heeft CIDI het PVV-Kamerlid Martin Bosma destijds valselijk als een antisemiet weggezet, vanwege diens volstrekt legitieme vragen over de ondermijnende activiteiten van Soros, een politiek extreem links georiënteerde internationale (en qua afkomst inderdaad Joodse) politieke intrigant en financier van (o.a.) radicale anti-Israelische organisaties en BDS-acties. Waaronder dus Human Rights Watch. Ik hoop dat u mij nu niet ook als antisemiet gaat wegzetten vanwege het benoemen van de reusachtige olifant in de kamer.

Want in het onderhavige, geheel of gedeeltelijk door Soros gefinancierde, rapport wordt de Joodse staat door HRW opnieuw op onvoorstelbare wijze gedemoniseerd en nu zelfs ook als ‘apartheidsstaat’ afgeschilderd. Het is onvermijdelijk dat dit campagnematig geplugde HRW-rapport ook in de Nederlandse politieke arena zal worden aangewend om de Joodse staat verder te demoniseren en dat het zal worden gebruikt ter verdere ondermijning van het principiële recht van Joden om te wonen, te werken, of zich te vestigen in Jeruzalem, Judea en Samaria.

Het rapport zal vanzelfsprekend ook worden opgepakt door derde NGO’s en andere anti-Israelische actoren, en even onvermijdelijk leiden tot een versterking van de al bestaande oproepen om Israel met (EU en VN-)sancties en (BDS-)boycots te treffen en om in (delen van) Jeruzalem, en in Judea en Samaria een al dan niet gewelddadige anti-Joodse etnische zuivering te laten plaatsvinden. Die onderdelen van het Land van Israel en de bakermat van de Joodse beschaving Judenrein te maken.

Het HRW-rapport verschaft ook munitie aan de al langer lopende internationale campagne om Israeli’s te laten dagvaarden/berechten door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Bij die campagne is onder andere de linkse Israelische NGO B’Tselem betrokken. Net als HRW wordt ook B’Tselem, dat Israel eerder al het predicaat ‘apartheidsstaat’ opplakte, ruimhartig door Soros gesubsidieerd. En door EU-lidstaten, waaronder Nederland. U heeft daar tot nu toe helemaal niets tegen ondernomen.

Tenslotte zal het HRW-rapport worden aangewend ter legitimatie van terrorisme tegen Joden. Dat het hier primair Joden betreft in Jeruzalem, Judea, Samaria, zou voor u net zo zwaar moeten wegen als wanneer de dreiging expliciet tegen de Joden van Tel Aviv of Amstelveen zou zijn gericht. Maar u hebt in de afgelopen jaren nooit geprotesteerd tegen de aanzwellende valse (en letterlijk levensgevaarlijke) beschuldiging dat de in de bakermat van de Joodse beschaving levende Joden (waaronder twee oud-CIDI-medewerkers) feitelijk ‘oorlogsmisdadigers’ zijn. En die beschuldiging wordt in bepaalde kringen als een ‘licence to kill’ opgevat.

Het lijdt geen twijfel dat de PvdA, net als GroenLinks, D66, SP, DENK, Partij voor de Dieren, Bij1, en wellicht ook VOLT, het HRW-rapport zal omarmen. En daar staat u dan straks als CIDI, als personeel en organisatorisch verlengstuk van de PvdA.

En daar lijkt door CIDI al op te worden voorgesorteerd. Uw organisatie heeft vooralsnog niets serieus’ tegen het valse en ophitsende HRW-rapport ondernomen. Geen doorwrochte en eerlijke analyses, geen gedegen opiniestukken in de media. Het bleef bij een algemeen, summier, ontoereikend, slecht geformuleerd en vrijwel onzichtbaar stukje op de CIDI-website, terwijl het natuurlijk essentieel is om de vele leugens en insinuaties in het rapport gedegen en gedetailleerd te weerleggen en in de vorm van een ‘tegenrapport’ met grote urgentie naar politiek Den Haag en de media te sturen. Want de tegenpartij is al lang aan het werk.

De kleine vrijwilligersorganisatie Likoed Nederland voorzag dat al en redde gisteren de eer van Israel en Joods Nederland met een compacte maar patente analyse van het HRW-rapport en een publieke oproep aan de media om er geen versterkend geluid aan te geven:

Overigens had Het Parool dat op 29 april al wel gedaan, met dit in alle opzichten perfide opinieartikel van de BDS-beweging, waarop tot op heden niet door CIDI werd gereageerd.

Er was, op 28 april, wel een tenenkrommend optreden van de CIDI-directeur in een programma van de EO. Daarin werd door haar op geen enkel moment gedaan wat in dit kader van een CIDI-woordvoerder zou mogen worden verwacht: het krachtig en gedocumenteerd weerleggen van de valse aantijgingen in het HRW-rapport en bovenal het scherp ageren tegen de toon ervan en de gevaarlijke aanbevelingen die er in staan. In plaats daarvan ging de CIDI-directeur nog net niet zo ver dat zij het verschijnen van het rapport toejuichte en typeerde zij Jeruzalemse stadswijken kenmerkend genoeg als ‘nederzettingen’. Enfin, u moet het zelf maar even terugkijken/-luisteren.

Alles wijst erop dat Israel de komende periode in uitzonderlijk zwaar weer zal terechtkomen, niet alleen in politiek en kinetisch opzicht, maar ook door de inzet en promotie van demoniserende propaganda en lawfare door de vijanden van de Joodse staat. En die bevinden zich ook in Nederland. Net als het Internationaal Strafhof.

Ik herinner mij nog goed ‘onze’ cruciale rol bij het organiseren van het verzet tegen de gang van zaken in het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, in juli 2004, toen de kwestie speelde van de anti-terrorisme-barrière. In die tijd, onder de gezaghebbende leiding van Ronny Naftaniel, was CIDI nog een adequaat handelende, effectieve en door vriend en vijand gerespecteerde pro-Israelorganisatie.

Wat er nu aan zit te komen is voor Israel véle malen gevaarlijker dan Durban 2001 [mijn link MP] en Den Haag 2004.

Het kan toch niet zijn dat uitgerekend CIDI (de Joden in) Israel uitgerekend nu in de steek laat?

Vanwege het functioneren van de CIDI-directeur heeft het CIDI-bestuur in een andere samenstelling mij jaren geleden al eens als beleidsadviseur ingehuurd. Mijn adviezen werden echter in de wind geslagen. En de gevolgen daarvan zijn nu goed zichtbaar.

U liet mij door uw verbeten negatiepolitiek geen andere keus dan deze brief met een groep belanghebbenden te delen. Ik adviseer u, nogmaals, om nu wel op de door mij genoemde pijnpunten de interne en externe dialoog aan te gaan en met spoed orde op zaken te stellen.

U heeft mijn contactgegevens. Indien gewenst ben ik zelfs bereid om naar Nederland te komen (zodra de verbindingen zijn hersteld) en het gesprek persoonlijk met u te voeren.

(WAS GETEKEND)
Wim Kortenoeven / Avner Amichai.

INSTANT UPDATE: Ik zie dat in het materiaal dat Wim me toestuurde, een nog scherper stuk zit, dat ook veel duidelijker aangeeft welke “rechtse” politieke partijen en uitgesproken vrienden van Israël door Hanna Luden zijn geschoffeerd. Zelfs een groot vriend van Israël als Martin Bosma werd onder Ludens leiding voor antisemiet uitgemaakt. In zulke gevallen zegt men wel eens: “Het moet niet gekker worden!” (Ik heb onderstaande tekst, met instemming van Wim, enigszins geredigeerd.)

“Mevrouw Luden gebruikt het CIDI als wapen in haar persoonlijke kruistocht tegen politiek andersdenkenden”

In mijn tijd verbrandde het CIDI in politiek en maatschappelijk opzicht nooit en te nimmer bruggen, maar CIDI-directeur Hanna Luden heeft daarvan nu zelfs een speciaal project gemaakt. Namelijk door discrete dialoog met politici over gevoelige kwesties in te ruilen voor partij-politiek geïnspireerde keiharde openbare confrontaties. In het bijzonder door de  pro-Israelische PVV en het FVD systematisch op de korrel te nemen en die partijen nu zelfs publiekelijk als “niet meer te redden” of als “rotte appelen” te typeren en buiten de politieke orde te verklaren. Tegelijkertijd  worden als  vanzelfsprekend de werkelijke vijanden van de Joodse staat en het Joodse volk — in de TK en daarbuiten — systematisch buiten schot gelaten. 

Dat afbranden van Israël-goedgezinden doet de CIDI-directeur op sociale media en in de officiële CIDI-nieuwsbrief. In het CIDI-antisemitisme rapport werd onder haar directieven zelfs PVV-Kamerlid Martin Bosma — die ik ken als een oprechte vriend van het Joodse volk en de Joodse staat — als een antisemiet weggezet. En waarom? Alleen vanwege zijn volstrekt legitieme vragen over de ondermijnende activiteiten van George Soros, een extreem links georiënteerde internationale (en qua afkomst inderdaad Joodse) financier van (o.a.) radicale anti-Israelische organisaties en BDS-acties.

Voorts werd naar verluidt ruw gemanipuleerd met uitspraken die onlangs door PVV-Kamerlid Gidi Markuszower waren gedaan in een debat over antisemitisme in Nederland. Iets vergelijkbaars werd uitgehaald met informatie over een senator van Ja-21. 

Onlangs gebruikte mevrouw Luden de CIDI-nieuwsbrief bovendien om op ongehoorde wijze het Israelische politieke stelsel, alsook de reputatie van de Israelische premier en die van nog enkele andere Israelische politici te besmeuren. En daarmee ook het aanzien van het enige land waarvoor het CIDI juist een lans zou moeten breken. (Niet per se kritiekloos, maar natuurlijk wél met respect en met oog voor de mogelijke gevolgen van het bezigen van bepaalde kwalificaties.) 

Mevrouw Luden gebruikt het CIDI als wapen in haar persoonlijke kruistocht tegen politiek andersdenkenden, terwijl die nota bene vierkant aan de kant van Israël staan. Hoe denkt mevrouw ooit nog in een CIDI-kader met die door haar geschoffeerde actoren te kunnen samenwerken? Ik kan mij voorstellen dat het CIDI er bij de PVV, Ja21 en het FvD er gewoon niet meer inkomt. Dat is catastrofaal. 

Hoe volstrekt onprofessioneel, egocentrisch en kortzichtig is het handelen van mevrouw Luden!En hoe gevaarlijk! Bij het “Forum” van Van Agt juicht men, want het CIDI heeft zichzelf feitelijk buiten gevecht gesteld. De ooit gevierde en door de vijand gevreesde organisatie heeft onder het verschrikkelijke wanbeleid van PvdA-adept Luden niet alleen organisatorisch en inhoudelijk, maar ook politiek álle geloofwaardigheid verloren. Daarvan zijn niet alleen Israël en de Nederlandse Joodse gemeenschap de dupe, maar ook de CIDI-medewerkers die wél aan doelstelling en traditionele modus operandi van het CIDI loyaal zijn. Ik verneem dat die loyale medewerkers gemuilkorfd worden en in een angstcultuur gevangen zitten. Maar het CIDI-bestuur zwijgt en gedoogt dit verder. Een hele reeks eerdere discreet verwoorde waarschuwingen, van mij en van anderen, zijn totaal in de wind geslagen. Wat een onvoorstelbare bende! En dat in een tijd waarin een goed functionerend, geloofwaardig en overal gerespecteerd CIDI voor Israel méér dan ooit van essentieel belang is.  Ruim dertig jaar (!) ben ik in allerlei hoedanigheden bij CIDI betrokken geweest en óók ik ben er helemaal klaar mee. Het is nú opschonen of binnenkort opheffen. 

Wim Kortenoeven / Avner Amichai.  

P.S. Ik, Martien Pennings, vond mevrouw Luden al meteen ongeschikt bij haar aanstelling. 1) De nieuwe directeur van het CIDI, Hanna Luden, is lid van de PvdA, dus van een club van antisemieten en islamknuffelaars (augustus 2015) 2) Hanna Luden (CIDI) kritiseert het antisemitisme van DENK, maar is zelf lid van een Jodenhaatclub, de PvdA (November 2017).  Nu ik haar hoorde praten, merkte ik niet alleen dat ze inhoudelijk zwak is, maar haar Nederlands schiet ook nog eens tekort om werkelijk weerwerk te kunnen bieden aan een linkse kletsmajoor als professor Peter Malcontent. Lees mijn boek-in-spe: ISRAËL BESTÁÁT — en is de meest legitieme natie ter wereld.
___________________

Baudet heeft oneindig veel meer geleerd van de Holocaust dan Grunberg

Dit jaar was ik eigenlijk niet van plan om ter gelegenheid van 4 mei iets te schrijven. Dat heb ik al zoveel jaren gedaan en het helpt toch niet.

2014: Zou Shavit op de “Nakba”-herdenking van 4 mei in Hilversum al genoemd gaan worden?
2016: Meegaande Joden bij Pauw aan tafel op 4 mei 2016
2016: Aan tafel bij Pauw bewijzen Ahmed Aboutaleb en Thomas Erdbrink dat ze de morele oordeelskracht missen om de speeches op 4 en 5 mei 2016 te houden . . . . goedmensen Huub van der Lubbe en Dolf Jansen zaten ook aan enne . . . . . Mark Rutte is definitief gek geworden
2017: Ter geestelijke voorbereiding op 4 en 5 mei: 30 april de dood van Hitler
2017: 4 en 5 mei 2017: de islam, de Jodenhaat en mijn moordneigingen
2018: Mijn bijdrage aan 4 mei 2018 bestaat uit een mededeling: de nazistische islam en de hernieuwde Jodenhaat zijn aan Europa opgedrongen door de EU, ook wel bekend als “Eurabië”
2019: Op 4 mei verzwijgt onze linkse elite de moslimische Jodenhaat
2020: Arnon Grunberg: Wilders en Baudet werken aan ’n moslim-Auschwitz!

Ik zei: het helpt toch niet. Want in 2020 was ik dermate geschokt door de stompzinnigheid van Grunberg dat ik pas op 10 mei zover was dat ik mijn woede kon verwoorden. Het hielp niet alleen niet, het werd elk jaar erger. Net als de herdenking van de Kristalnacht op 10 november de laatste jaren een steeds ergere pervertering  werd. Hier een opsomminkje maar waarschijnlijk niet volledig:

2011: De beste herdenking van alle vermoorde Joden is het bestaan van Israël
2011: De beste herdenking van alle vermoorde Joden is het bestaan van Israël (II)
2016: De pro-islam-anti-racisten gaan de Kristallnacht in een synagoge in de Amsterdamse Jodenbuurt “herdenken”
2016:  Kristallnachtherdenking 2016
2017: Nazi-collaborateurs en domme meelopers vieren de Kristallnacht in Amsterdam

“Repel” (Maike van Charante) heeft dit jaar een prachtig kalm stuk geschreven over “ons” herdenken. Dat “we” moeten ophouden met die Godwins want anders herkennen “we” dadelijk het echte nazisme niet meer als het voor ons oprijst. Maar sorry, Repel, je mist het belangrijkste punt. Namelijk dat zulks allang het geval is.  Want islam = nazisme. “We” — nou ja de links-regressieve mainstream-monopolie-cultuur —  zijn een vijand van de enige fatsoenlijke democratie in het Midden-Oosten, namelijk Israël. En “we” pamperen en vergoeilijken een ideologie die één op één elk wezenskenmerk met het nazisme deelt.

Repel schrijft: “Wie Holocaustoverlevenden op hun hart wil trappen, moet hen vooral vergelijken met goed verzorgde varkens in een boerenschuur. Of met criminele Marokkanen die terecht bekritiseerd worden. Dit soort vergelijkingen zijn absurd en ongelooflijk kwetsend.”

Het gaat niet alleen om “criminele” Marokkanen, Repel, maar om Marokkanen die hun misdaden plegen vanuit een criminele en NAZISTISCHE haat-ideologie, de islam, waarin vooral joden gehaat worden. En dat is géén Godwin.

Lees mijn boek-in-spe: “ISRAËL BESTÁÁT — en is de meest legitieme natie ter wereld

_______________________

De Ivermectine-misdaad — minstens dood door schuld — door de bazen van de Inspectie Gezondheidszorg

Ga naar mijn stuk van januari “IVERMECTINE! Het MISDADIGE ZWIJGEN over de preventieve en curatieve WERKZAAMHEID van IVERMECTINE tegen CORONA”. Onderaan dit stuk ziet u twee video’s: eentje van de Amerikaanse professor Pierre Kory en eentje van de gortdroge Engelse professor John Campbell. Dat was toen Kory en Campbell elkaar nog niet hadden ontmoet, maar ook toen opinieerde die gortdroge Campbell over HET OVERWELDIGENDE BEWIJS dat Kory aandroeg dat ivermectine wérkt tegen Corona al wel dat dit . . . . eh . . . .  well, well, well  . . . . . toch best interessant klonk en dat we er misschien toch maar eens serieus naar moesten gaan kijken. You don’t say! Roekeloze Engelsman! Maar nu zien we avonturier Campbell in gesprek met Kory en is Campbell om.

Kijk vooral even de laatste 8 minuten, vanaf minuut 25. Daar benadrukt Kory nog eens dat de data die bewijzen dat ivermectine werkt overweldigend zijn en dat als dat gewoon erkend zou worden de hele vaccin-industrie wel eens onderuit zou kunnen gaan voorzover het anti-Covid-vaccins betreft.

Kijk voor praktische tips even van 9:20 tot 11:20. Absoluut zeker werkend en betrouwbaar medicijn tegen Corona, zowel preventief als curatief. Preventie-dosering: 0,2 mg per kilo lichaamsgewicht en dat na drie dagen nog een keer. Vervolgens om de 2 weken die dosering.

Aan die praktische tips hebt u evenwel niks. Want de incompente misdadigers dan wel de misdadige incompetenteriken die leiding geven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben ivermectine VERBODEN. HOGE BOETS VOOR ARTSEN DIE HET OFF-LABEL VOORSCHRIJVEN. Neem kennis van twee artikelen. Eentje van maart 2021 eentje in Medisch Contact: “Hoge boete voor artsen die onterecht hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven”. En eentje op de site van de Inspectie Gezondheidszorg:  “Boete voor artsen die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen corona.

Echt: dit is MISDADIG:

_______________________________________

Biden is qua Israël erger dan Obama

Ja, dat zou je niet meteen zeggen als je de titelbladen ziet: het verslag van een internationale vergadering van links-regressieve racisten en anti-semieten onder het mom van “mensenrechten”. Wat zegt u? Orwell? Zeker. Zeker.

Commentatoren wereldwijd hadden uiteraard al ruim van tevoren voorspeld dat een verkiezing van Joe Biden en running mate Kamela Harris een ramp voor Israël zou betekenen en een einde aan het succesvolle realisme van de politiek van Donald Trump in het Midden-Oosten. Maar na Bidens “eerste 100 dagen” waarna traditioneel een eerste evaluatie van een nieuw presidentschap wordt gegeven, waren de signalen die het Biden-presidentschap afgaf nog veel ongunstiger dan verwacht. Het werd door Melanie Phillips op 29 april 2021 kernachtig samengevat:

“Er is al veel bezorgdheid geuit over de verzoenende houding van president Joe Biden ten opzichte van Iran, samen met andere maatregelen, zoals zijn intrekking van de steun voor Saoedi-Arabië en zijn beslissing om uit Afghanistan weg te vluchten. Dit heeft een paar van de gevaarlijkste plaatsen ter wereld nog gevaarlijkere gemaakt. Tot nu toe was het mogelijk te geloven dat Bidens regering slechts hopeloos naïef was ( . . .) of vol waanvoorstellingen zat als gevolg van haar utopisch-progressieve ideologie, en dat Israël toevallig bijzonder kwetsbaar was voor het bijpassende stompzinnige geblunder in het Midden-Oosten. Nu zijn er echter aanwijzingen dat de regering wordt gedreven door daadwerkelijke boosaardigheid jegens zowel Israël als het zionisme zelf, waardoor ze qua schandaligheid en smerigheid een nog lager niveau bereikt dan dat van de vijandige minachting van Obama. Die aanwijzingen houden verband met de beruchte VN-Wereldconferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Onverdraagzaamheid in 2001, die een paar dagen voor de aanslagen van 11 september in Durban, Zuid-Afrika, werd gehouden. Dit was een verbijsterend anti-Israël en anti-joden haatfeest, waarvan het enige doel was om Israël te demoniseren en te delegitimeren onder de Orwelliaanse vlag van “mensenrechten”, en dat uitbarstte in openlijk nazi-gerelateerd antisemitisme.”

Onder de deelnemers aan de VN-conferentie van Durban van augustus 2001 werden de “Protocollen van de Wijzen van Zion” uitgedeeld, de beruchte eind-19e eeuwse vervalsing van de tsaristische geheime dienst die een zondenbok zocht voor de deplorabele toestand waarin Rusland zich bevond. Er was ter conferentie waardering voor Hitler en uiteraard de beschuldiging van “Apartheid” en genocide door Israël op “de Palestijnen”. Het joodse informatie-centrum in Durban werd gesloten vanwege bedreigingen. In de slotverklaring werd uitsluitend Israël aangewezen als de enige schuldige aan álle vormen van racistisch geweld in de wereld. In 2011 organiseerden de Verenigde Nazi’s een bijeenkomst om de 10-jarige verjaardag van “Durban” te vieren. Maar de regering Obama boycotte dat feestje samen met nog 13 andere landen onder het motto dat Amerika geen zin had 10 jaar officiële internationale jodenhaat te vieren. Dat was netjes van Israëlhater Obama, die men, zo voeg ik toe, misschien niet zozeer uit innerlijke overtuiging handelde dan wel omdat de tijden nog niet rijp waren voor Amerika om openlijk anti-semitisch te worden. De racistische woke-ideologie van Black Lives Matter was door de Democrats in 2011 nog niet volledig omarmd, maar op de golven van Trump-haat tijdens diens ambtsperiode van 2017-2021 werden de tijden steeds rijper voor dit racisme.

Inderdaad zijn er aanwijzingen dat in de regering Biden-Harris de regressief-linkse extremisten die ruimschoots in de staf zijn vertegenwoordigd de geest van deze puur racistische Durban-conferentie van 2001 aan het aanroepen zijn. Er bestaat een “US Mission to International Organizations in Geneva” en een tak daarvan is blijkbaar, nadat daaraan onder Trump een einde was gekomen, weer actief geworden in Human Rights Watch”, een club die voornamelijk bezig is onder de paraplu van de Verenigde Nazi’s Israël te demoniseren. De “Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor” Lisa Peterson heeft blijkbaar in maart 2021 een speech gehouden waarin werd opgeroepen de racistische geest van Durban 2001 weer op te roepen:

Recalling the twentieth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Program of Action, we are committed to working within our nations and with the international community to address and combat racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance.”

Omwille van de autenticiteit laten we dit maar eens onvertaald.

Gezien de speech van deze mevrouw Peterson is er blijkbaar een reële kans, aldus Phillips, dat de regering Biden besluit om komende september de vergadering van de Verenigde Nazi’s bij te wonen waarop de geest van Durban gevierd gaat worden. En dat betekent dat het Amerika van Biden moreel totaal van het padje is en wellicht de rest van het westen gaat meeslepen. Inderdaad staan alle seinen op rood. Biden heeft openlijk verklaard dat “de meest dodelijke terroristische dreiging jegens ons thuisland [Amerika] komt van het witte supremacistische terrorisme”. En Israël, ondanks al die licht- tot donkergetinte joden in dat land, valt in de woke-ideologie onder die “witte” supremacistische dreiging. Als we daarbij optellen de liefdesverklaring die Biden al voor de verkiezingen afgaf aan de moslims van Amerika teneinde hun stemmen te winnen, voorspelt dat weinig goeds voor Israël.

Staat u mij toe aan dit opstelletje een zijpaadje te staarten. Ik zag dat een zekere Mary Robinson bij Durban 2001 de “Hoge Commissaris voor de Mensenrechten” bij de Verenigde Nazi’s was en ook de “Secretaris-Generaal” van de conferentie. Hierboven een screenshot van haar “voorwoord” bij het eindrapport van de conferentie. Ik heb de pervertering die onmiddellijk door haar en de rest van onze westerse wereldleiders werd ingezet rood omcirkeld: de aanslagen op de Twin Towers waren niet de uiting van een racistische nazi-ideologie, de islam, maar die nazi-ideologie moest juist beschermd worden tegen nare racistische vijandschap. Want kritiek op een nazi-ideologie is racistisch, begrijpt u wel?

Hieronder ziet u dezelfde Mary Robinson aan het woord over het klimaat. Geen spat veranderd, die Mary! Nog net zo “links”. Neem nota van de regenteske en pompeuze achtergrond waartegen ze haar zalvende verhaal houdt.

_______________

Chronische vermoeidheid na corona en ivermectine

Volgens mij had zij dit niet hoeven hebben als ze op tijd ivermectine had gekregen

Zie mijn stuk van januari 2021 — “IVERMECTINE! Het MISDADIGE ZWIJGEN over de preventieve en curatieve WERKZAAMHEID van IVERMECTINE tegen CORONA” — en  neem vervolgens kennis van twee artikelen van maart 2021 eentje in Medisch Contact — “Hoge boete voor artsen die onterecht hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven” — en eentje op de site van de Inspectie Gezondheidszorg — “Boete voor artsen die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen corona” — die de misdadige domheid onderstrepen van te velen van de boven ons gestelden.

Ik zag zojuist (1 mei 2021) een item op het NOS-journaal over de massa jonge mensen (gemiddelde leeftijd 40) die chronische klachten overhouden na Corona bij een relatief mild verlopen ziekte-proces zonder ziekenhuisopname. Ik denk dat als deze mensen op tijd ivermectine hadden toegediend gekregen, zij deze chronische klachten NIET zouden hebben gehad. Maar het medische en politieke tuig dat in NL aan de touwtjes trekt, komt overal mee weg. En in de hele medische wereld in NL is er blijkbaar nergens genoeg moed en inzicht voorhanden om aan de bel te trekken. Nou ja: er is de mailing-zelfhulp-groep opgezet door huisarts Rob Elens, maar die heeft een klein bereik.

Zelf ben ik gevaccineerd, maar ik heb nog voor de strafmaatregelen tegen ivermectine van kracht werden, een paar doses op de kop weten te tikken. Daarnaast heb ik een paar zelftesten liggen. Dus als een van mijn geliefden verschijnselen krijgt, wordt er meteen getest en gaat er bij positief resultaat onverwijld ivermectine in.

__________________________

Het schijt-schijt-schijt-vermoeiende gezeik begint weer: Israël Apartheid!

HUMAN RIGHTS WATCHDOG

HUMAN RIGHTS WATCH brengt morgen, dinsdag een nieuw rapport uit waarin de oude, versleten lasterleugen van “Apartheid” weer verteld wordt. Mark Lewis heeft die antisemitische lasterleugens allang weerlegd.

Israël is een Apartheids-staat net zoals Zuid-Afrika was, zeggen de Israëlhaters en ze krijgen voor die beschuldiging de handen op elkaar in de Algemene Vergadering van de Verenigde Nazi’s. Mark Lewis heeft ook over dit essentiële punt inzake Israël een fundamentele analyse gepleegd. Hij beschrijft eerst de Apartheid in Zuid-Afrika en somt de wetten op die ervoor zorgden dat de mensen-van-kleur geen enkel burgerrecht hadden, de blanken totaal heersten en dat de maatschappelijke wereld van de blanken en die van de “kleurlingen” zich totaal gescheiden voltrokken.

Daar zet Lewis Israël tegenover:

“Israëlische Arabieren kunnen regerings-posities bekleden, in het leger dienen (hoewel niet vereist zoals wel voor de meeste Joden) en stemmen. Israëlische Arabieren worden niet verwezen naar buurten voor alleen-Arabieren of buiten wijken gehouden exclusief bestemd voor Joden. Arabieren mogen met joden naar school, behandeld worden in dezelfde ziekenhuizen als joden door Arabische of joodse doktoren, eten in dezelfde snackbars en restaurants, met dezelfde bussen reizen en in dezelfde winkels en winkelcentra te winkelen. Israëlische Arabieren kunnen zwemmen in dezelfde zwembaden en aan dezelfde stranden, picknicken in dezelfde parken, lezen in dezelfde bibliotheken, hun godsdienst beleven in dezelfde kerken, dezelfde uitgaansgelegenheden bezoeken en spelen op dezelfde speelplaatsen. Israëlische Arabieren staan geen Bantustans te wachten. Ze hebben bewegingsvrijheid door het hele land en hebben vrijheid van vergadering. Arabisch is een van de officiële talen van het land.”

Kortom: degene die beweert dat Arabieren in Israël te lijden hebben onder een Apartheid te vergelijken met die in Zuid-Afrika van vóór 1994 is domweg totaal krankzinnig en erop uit Israël te demoniseren.

Maar Jodenhaters die er inderdaad per se op uit zijn Israël aan te klagen, zijn niet voor één gat gevangen. Ze stellen dat het feit dat Israël een Joodse staat wil zijn inherent racistisch is. Ja, dat is een lastig puntje want Israël was vanaf de oprichting, bijvoorbeeld door de Volkenbond, bedóéld als een Joodse staat. En de bekende resolutie 181 van 1947 van de VN wilde die overgebleven 30% van het Mandaatgebied verdelen in een “Joodse staat” (30 x zo genoemd in de resolutie) en een “Arabische staat” (ook tig keer aldus aangeduid).

Hoezo is een Joodse staat racistisch, vraagt Lewis, als er ook een Arabische Liga met 22 lidstaten is? We hebben de Verenigde Arabische Emiraten, de Syrische Arabische Republiek, de Arabische Republiek van Egypte, de Islamitische Republiek van Mauritanië, de Islamitische Republiek van Afghanistan en het Hashemitische Koninkrijk van Jordanië. De Arabische landen hebben zich verenigd in de OIC, de “Organisation of the Islamic Cooperation”. Er zijn expliciet katholieke landen als Argentinië, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Italië, Luxemburg, Spanje en Venezuela. Er zijn Boeddhistische landen als Cambodja, Sri Lanka en Thailand. Protestantse landen als Denemarken, Finland, Ijsland, Liberia en Noorwegen. Mag Nepal Hindoeïstisch zijn?

En mag ik daar nog een persoonlijk observatie aan toevoegen? In Israël is geen enkele godsdienst verboden, ook niet de islam, een nazistische ideologie die bol staat van de Jodenhaat en die de inspiratie vormt voor de constante jihad die tegen de Joodse staat wordt gevoerd.

Dat de ster van David in de Israëlische vlag voorkomt, is voor sommigen ook al een teken van racisme. Maar, zegt Lewis, ze hebben blijkbaar geen bezwaar tegen de gouden adelaar van Saladin de Veroveraar in de Egyptische vlag. Op de Iraanse vlag staat 22 keer klein geschreven “Allah is de grootste”. Op de Iraakse vlag staat het maar één keer, maar wel heel groot. Dan de vlag van Saoedi-Arabië. Die draagt de tekst “Er is geen andere Allah dan Allah; Mohammed is de boodschapper van Allah”. Oh ja! En onder die tekst is een kromzwaard afgebeeld waarmee al die openbare executies worden uitgevoerd. Hoeveel vlaggen met een islamitische halve maan erop zijn eigenlijk? En dan is er hier of daar ook nog wel eens een Christenkruis op een vlag zichtbaar.

Het is natuurlijk schijtvermoeiend dat je dit soort shit allemaal moet oplepelen om idiote aanklachten van “racisme” tegen Israël te weerleggen puur omdat Israël een Joodse staat wil zijn. Voorts: Christen of Jood zijn in een islamitisch land is moeilijk tot onmogelijk, terwijl de Israëlische Verklaring van Onafhankelijkheid spreekt van “de ontwikkeling van het land ten voordele van al zijn inwoners” en van “totale gelijkheid van sociale en politieke rechten van al zijn inwoners ongeacht religie, ras of geslacht; het land zal waarborgen vrijheid van religie, geweten, taal, opvoeding en cultuur”. Die principes werden herbevestigd in 1994. Dat is toevallig hetzelfde jaar als waarin een einde kwam aan de Apartheid in Zuid-Afrika.

Nog een citaatje uit die Israëlische “Verklaring van Onafhankelijkheid” van 1948:

“Temidden van de aanval die nu al maanden tegen ons wordt gelanceerd doen wij een beroep op de Arabische inwoners van de staat Israël om de vrede te bewaren en deel te nemen aan de opbouw van de staat op basis van volledig en gelijk burgerschap en passende vertegenwoordiging in al zijn voorlopige en permanente instellingen. “

Maar Jodenhaters die er per se op uit zijn Israël aan te klagen zijn niet voor één gat gevangen. Had ik die zin hierboven al gebruikt? Ja, verdomd!

Hun gebazel over het “racistische” Joodse karakter van de staat Israël menen antisemieten te kunnen adstrueren met de opmerking dat de Wet op de Terugkeer alleen voor Joden en hun naaste verwanten geldt. Dat is inderdaad een geval van etnisch-religieuze voorkeur, maar dat is iets anders dan etnisch-religieuze onderdrukking van de Ander. Ook niet-Joden kunnen in voorkomende gevallen zich in Israël vestigen via een proces dat normaal is in alle beschaafde landen. De Wet op de Terugkeer discrimineert niet tussen de inwoners van Israël. Lewis geeft vervolgens een opsomming van landen die net als Israël die “etnisch-religieuze voorkeur” voor “eigen mensen” in hun wetten hebben opgenomen. Dan gaat het dus om voorkeur voor “landgenoten” bij immigratie en bij hulp-in-nood in het buitenland: Griekenland, Finland, Polen, Ierland, Armenië, Hongarije, Slovenië, Japan, Korea, China, Filipijnen, Slovenië, Macedonië, Kroatië, Oekraïne, Rusland.

De grondwet van Palestina (1996 en 2003) dus die grondwet die ooit bedoeld was als basis voor een “Palestijnse staat” als de Oslo-Accoorden niet door Arafat gesaboteerd waren geworden “is bedoeld om alle Palestijnse Arabieren automatisch burgerschap te verlenen, ongeacht waar ter wereld ze wonen, met de volgende regel vanaf de introductie ervan: ‘De tijdelijke bepalingen van deze wet annuleren of vernietigen de rechten van geen enkel Palestijns individu, waar hij ook is, om gelijke rechten te genieten met andere burgers in het vaderland.’”

Artikel 1 van diezelfde grondwet definieert “Palestijns” als specifiek Arabisch om elke twijfel weg te nemen over op wie dit favoritisme van toepassing is.

Refererend aan het “Report on the Preferential Treatment of National Minorities by their Kin-State” van de “Venice Commission” citeert Lewis uit dat rapport:

“( . . .) verschillende behandeling van personen in vergelijkbare situaties is niet altijd verboden ( . . .) naar de mening van de Commissie is de omstandigheid dat een deel van de bevolking een minder gunstige behandeling krijgt op grond van het niet behoren tot een bepaalde etnische groep niet op zichzelf discriminerend, noch in strijd met de principes van het internationaal recht. Inderdaad, etnische targeting wordt vaak gedaan, bijvoorbeeld in wetten over burgerschap. “

Lewis concludeert:

“Dus als het favoritisme dat Joden burgerschap in Israël garandeert niet discriminerend is, niet in strijd met de principes van het internationaal recht en vergelijkbaar met wetgeving die door tientallen andere landen over de hele wereld is aangenomen ( . . .) waarom hebben we het dan over Apartheid?”

De onder Trump gesloten Abraham-Accoorden hebben, in elk geval voor zolang Iran een bedreiging vormt voor Saoedi-Arabië en de Emiraten, de houding van de Arabische landen richting Israël veranderd. Maar tot voor zeer kort gold onverkort wat Lewis tenslotte zegt:

“Algerije, Bangladesh, Brunei, Djibouti, Iran, Koeweit, Libanon, Libië, Maleisië, Pakistan, Saoedi-Arabië, Soedan, Somalië, Syrië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen laten mensen met een Israëlisch paspoort niet toe in hun land, maar dat lijkt niemand af te schrikken. (Bahrein, Iran, Koeweit, Libanon, Libië, Qatar, Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië en Jemen laten zelfs degenen met een Israëlisch stempel op hun paspoort niet toe.) Een [Israëlische] wet die op zijn ergst gewoon van ieder ander [niet-Jood] eist een standaard naturalisatieprocedure te volgen voordat ze als burger worden verwelkomd, lijkt het niet waard om anti-apartheids-campagnes op de been te brengen.”

Maar goed: Israëlische “Apartheid” is dus het probleem.

________________

Rellen in Jeruzalem. De links-regressieve pers smult: slechte Joden gevonden!

“Op beelden is te zien hoe ze met de politie in conflict raken.” (Daar kunnen die “Palestijnse jongeren” echt niks aan doen: het gebéúrt gewoon!)

Rellen in Jeruzalem. Het zal wel weer niks met de ramadan te maken hebben, zoals terreur ook nooit met de islam te maken heeft. Enfin: deze keer schijnen rechts-extremistische joden wel degelijk de hoofdschuldigen te zijn. Ik zeg wel eens: het zijn net mensen, die joden. Maar het blijft een godswonder dat de mentale druk waaronder de Joden in Israël al 100 jaar gezet worden door de inherent extremistische islam zo weinig extremistische joden heeft opgeleverd. Ik kende de groep “Lehava” niet, maar als ik “Brabosh”, de chef van de website Vlaamse Vrienden van Israël mag geloven, zijn het géén frisse jongens.

Bentzi Gopstein (rechts) is de oprichter van Lehava

Ik heb de berichtgeving over de rellen in zowel de buitenlandse als de Nederlandse pers een beetje gescand en het resultaat is uiteraard voorspelbaar: Israël slecht en dader; “Palestijnen” goed en slachtoffer; Samaria-Judea (“de Westelijke Jordaanoever”) is “bezet gebied”; Trump was slecht want op de hand van Israël en Biden is goed want op de hand van “de Palestijnen”; uitsluitend de Joodse rechts-extremisten zijn schuldig aan de rellen.

Het NOS-journaal afgelopen vrijdag. Kijk vanaf 5:25. Ik citeer:

“De Israëlische politie heeft de beveiliging rond het oude centrum van Jeruzalem aangescherpt. Gisteravond stonden extreem rechtse demonstranten, Palestijnen uit Oost-Jeruzalem [die Palestijnen zijn helemaal niks, maar die Joden zijn “extreem rechts”] en de politie tegenover elkaar. In afwachting van het vrijdag-gebed worden delen van de stad afgesloten. Het is onrustig in Jeruzalem. De spanningen tussen Palestijnen uit Oost-Jeruzalem en extreem-rechtse joodse jongeren lopen op. [U merkt dat op? Die “Palestijnen” zijn gewoon uit Oost-Jeruzalem, maar die joodse jongeren zijn “extreem-rechts”] Tijdens de Ramadan verzamelen moslims zich bij de Oude Stad, maar de plek waar ze normaal samenkomen, was gisteren door de politie afgesloten. [Zonder reden natuurlijk, puur uit sadisme, maar misschien ook vanwege de verwachte ellende met extreem-rechtse joodse jongeren] Op beelden is te zien hoe ze met de politie in conflict raken. [Daar kunnen die jonge Palestijnse burgers van Israël toch ook niks aan doen!] Hierbij zijn 32 mensen gewond geraakt van wie 12 zwaar gewond. [Die jodenpolitie is weer eens grof te keer gegaan tegen alleraardigste Palestijnse jongeren!] Op hetzelfde moment was een optocht [Carnaval?] gaande van extreme rechtse relschoppers [joden!] richting de Oude Stad. Ze zijn boos [Hoe kan je nou over zoiets “boos” zijn na 100 jaar “Palestijnse” terreur?] over een video waarin een Palestijnse jongen een orthodoxe jood zou hebben geslagen. [jongen “zou hebben”] Op sociale media roepen ze op tot geweld tegen Palestijnse Israëliërs. [Palestijnse Israëliërs! Burgers zijn dat! Nee, dat zijn geen “extreem rechtse relschoppers’!]”

Het enorme verschil tussen lieve weerloze “Palestijnse”slachtoffers en nare joodse relschoppers wordt door de NOS goed in beeld gebracht:

UPDATE 26 April 2021
Nee, de joden zijn niet begonnen. Zo is het al honderd jaar: de Arabieren beginnen de terreur en houden ‘m ook al die honderd  jaar al vol.  Irritant optimistje Avi  Below toont het op 0:39 en van 2:37 tot 3:21

____________________________