TEN GELEIDE

Uitgelicht

IK BEN VAN 3 AUGUSTUS TOT 24 AUGUSTUS MET VACANTIE. ZONDER COMPUTER EN ZELFS ZONDER SMART-PHONE. EN EIGENLIJK HOOP IK DAT IK DAARNA IN STAAT ZAL ZIJN OP TE HOUDEN MET SCHRIJVEN. HET HELPT NAMELIJK NIET. DE WAL ZAL HET SCHIP MOETEN KEREN. NUR DURCH BLUT UND EISEN . . . . . . .

 

 

 

Op 22 mei 2017 heb ik met een collega-vertaler de laatste hand gelegd aan de vertaling van bovenstaand boek dat in onze links-regressieve wereld alleen kan worden uitgegeven bij een verstandige en idealistische eenmans-uitgeverij als “De Blauwe Tijger”. Bij een wetenschappelijk boek als dit zijn voor een klein taalgebied de kosten hoger dan de opbrengsten. We hebben daarom met succes een beroep gedaan op uw financiële steun voor deze uitgave. Maar de vertaalrechten alleen al bedroegen 1000 euro. Drukkosten zullen ongeveer 2000 euro zijn. Dus alle bijdragen, óók die van bijvoorbeeld 5 euro, blijven welkom op NL72 INGB 0001 4643 94 ten name van M. A. Pennings Amsterdam. Ik zal op deze plek een lopende verantwoording afleggen van wat er binnen komt. De teller staat nu op 2.209 euro. De vertalers doen het werk natuurlijk pro deo en gratis en dat is twee keer Latijn voor voorniks. Het boek zal najaar 2017 in de verkoop komen en dat zal hier op deze plek gemeld worden.

CONFRONTATIE ISLAM ONVERMIJDELIJK

In 2008 schreef ik:

“Marcouch zit in een onmogelijke spagaat, maar ook hij zal, net als de PvdA en net als heel Nederland en net als het hele Westen niet onder de uiteindelijke confrontatie met de islam uitkomen en vooral niet uitkomen onder de Grote Erkenning: de islam heeft niets positiefs. Niets.

En in het decennium daarna heb ik die stelling in alle toonaarden herhaald.
Gisteren las ik voor het eerst iets van Sonja Dahlmans, die nog eens overtuigend aantoont dat de islam en de Joods-Christelijk-Verlichte traditie inderdaad onverenigbaar zijn.

Hieronder mijn 5 stellingen, waarvan alleen de eerste 2 een link naar bewijzende en betogend teksten van mij hebben.
Wie stelling 3 en 4 nog bewezen of beargumenteerd wil zien, is gestoord of kwaadaardig of beide.
En dan stelling 5: ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik vrees van niet.

1) De islam deelt alle wezenskenmerken met het nazisme.
2) De islam is onhervormbaar.
3) De oorlog tussen het westen en de islam is onvermijdelijk en allang aan de gang.
4) De westerse quasi-elite wenst die realiteit niet onder ogen te zien.
5) De oorlog-annex-burgeroorlog zal gruwelijker worden naarmate de confrontatie langer wordt uitgesteld.

KORANVINGEREN MET SCHREEUWBAARDEN

islam-moderate-radical

baudet-en-hiddema

Forum voor Democratie YouTube

Subscribe >>>

wilders-wij-zijn-nederlanders

koran-en-schreeuwbaarden

Als er een oerbron van het Kwaad bestaat op deze aarde, dan is het de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre. Het relatief Goede wordt gevormd door de Joods-Christelijk-Verlichte traditie en Israël. In West-Europa worden die traditie en Israël verraden, terwijl de islam wordt gefaciliteerd. Dat gebeurt door een “links” machtsconglomeraat, de “generatie van 1968” en hun klonen. Dit conglomeraat van narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten heeft een nagenoeg totale macht over de cultuur in West-Europa omdat ze elk subsidiekanaal in handen hebben op de terreinen van politiek, bureaukratie, media en onderwijs.

Een van de projecten van het conglomeraat is de Europese Unie, de EU, een antidemokratische en incompetente “technokratie” die Europese landen tegen elkaar opzet en alle Europeanen armer en ongelukkiger maakt, via het aan onkoppelbare economieën opleggen van één munt, de euro, en door Europa te islamiseren alsmede een anti-Israël beleid te voeren. Het gevaarlijkste aspect van deze gecombineerde islamofilie en Israël-demonisering is het legitimeren en aanwakkeren van de Jodenhaat van moslims, die overal ter wereld en dus ook in Europa, onder moslims heel vanzelfsprekend is.

Wie in Nederland alleen de door “links” beheerste mainsewer-media volgt als Volkskrant, NOS-journaal of NRC of de populaire linkse talk-shows, leeft in een schijnwereld en wordt gehersenspoeld met “informatie” waarin de belangrijkste thema’s eenzijdig belicht en onwelgevallige feiten verzwegen worden. Datzelfde geldt trouwens ook in verontrustende mate voor de media in het Amerika van moslimbroeder Obama: zie een foute Jodenkrant als de New York Times. [Update 10 april 2017: qua media en politieke elite en vooral qua Deep State is Amerika nog nog steeds het Amerika van Obama].

Gelukkig is er het internet alwaar een onderstroom van nieuwsvoorziening is te vinden waarin rond de grootste bedreiging van de vrije wereld – de islam en zijn faciliteerders – wél adequaat wordt bericht. Ik ga nu een aantal websites en auteurs – óók Amerikaanse – opsommen waar men wél weet . . . . . . . . eh . . . . . waar Abraham de mosterd haalt. De websites verschillen van kwaliteit, maar ik ga ze geen kwalificaties meegeven, dat wil zeggen geen (korte) recensies meegeven met speciale aanbevelingen of bezwaren. Zie zelf maar zou ik zeggen. En wie meer over mij wil weten, gaat even naar linksboven op dit scherm en klikt “ABOUT” aan.

Jihad Watch  Palestinian Media Watch (óók op YouTubeMEMRI (voorál op YouTubeGatestone Institute Gates of Vienna  Front Page Magazine  Caroline Glick Bill Warner  Sultan Knish/Daniel Greenfield  Raymond Ibrahim  David Wood TheReligionofPeace.com WeNeedtoTalkAboutIslam Israel Video Network  Myths and Facts Act for America  American Thinker  Vlaamse Vrienden van Israël  Joods Actueel  Koen Vermeiren  Likoed Nederland  Blog of Reason  De Nieuwe Realist  Veren of Lood  E.J. Bron  Carel Brendel  Geen Stijl  Hoeiboei  Curiales.nl  Fenixx  Fubar  OpinieZ  The Post Online  Harde Woorden (Victor Onrust)  Natuurlijk ook “De Kattukse Vrienden van Israël” al was het alleen maar omdat ze al mijn stukken herbloggen. En zo kan ik eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan . . . . . . .

 

____________________

Klefkristelijk hysterikaatje Marleen Stelling bevordert met Liefde de gristelijke Jodenhaat in Nederland

Zou je nou kunnen zeggen dat dit meisje een goed voorbeeld is van een vertegenwoordigster van het links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat?

***************************************************************
Wat hier dus gebeurt door dit kleffe christelijke hystericaatje is het volgende: er wordt een christelijke Arabier naar voren gehaald, een “Palestijn”, die ogenschijnlijk een lelieblanke vredesactivist en andere-wang-toekeerder is. Via hem wordt Israël neergezet als een inhumane onderdrukkers-staat. Tegelijk wordt weggemoffeld dat deze Daoud Nassar totaal niet representatief is voor het gros van “de Palestijnen”, want dat is voor 80% een bloeddorstige en opgehitste meute die bij de geringste gelegenheid een genocide op de Joden zal plegen. En deze “Palestijnen” zijn nog maar een onderdeel van die hele grote wereld van de Midden-Oosterse islam waar die Jodenhaat net zo hard kolkt.

***************************************************************

De Liefde met een Hoofdletter — én met een kleine letter — spát van het grietje af! En het is bepaald geen lelijk meisje! En dan toch zó verstandig en bezonken! Nee, als zij óók al kritisch is op Israël, dan zal dat toch wel kloppen. En je hoort het véél, hè? Ook op het NOS-journaal en zo, dat ze éígenlijk niet deugen, die Joden daar.

Ik neem aan dat het de gristelijke en seculiere gelovige in de “Palestijnse” zaak niet opvalt hoe klef, kritiekloos en vol verering Marleen Stelling deze “Palestijn” aanhoort. Hij op zijn beurt is buitenaards zalvend. Zó zachtmoedig als deze Daoud Nassar kan zelfs Jezus niet geweest zijn! 

Ja, het is een oeroud gegeven, die Jodenhaat onder christenen. En dat heeft zich vermengd met de linkse liefde voor gewelddadige en totalitaire “oplossingen” in dienst van de “onderdrukten”. Kortom: revolutie-romantiek heeft zich in het geval van Israël vermengd met de ouderwetse Jodenhaat in de christelijke kerken. De “onderdrukten” zijn overigens niet alleen de “Palestijnen”, maar álle moslims, zowel die in West-Europa als die in de rest van de wereld. Moslims zijn de troeteldieren van regressief-linksen én reactionaire christenen. Aan de gruwelijke geschiedenis van de islam en het nazistische karakter van dat “geloof” wordt totaal voorbijgegaan.

Zelf heb ik wel eens geprobeerd het netwerk bloot te leggen van organisaties binnen het Nederlandse christendom dat gevoed wordt door dat giftige mengsel van Jodenhaat en “linkse” revolutionaire bevlogenheid. Ik probeerde dat via een paar artikelen. Maar nu is er een heel boek verschenen van Peter Siebelt, “Modus Operandi”, dat hetzelfde veel grondiger en uitgebreider doet. De hoeveelheid namen en verbindingen zijn duizelingwekkend. Pax Christi, IKV, Kerk in Actie, Sabeel, Kairos, De Nieuwe Liefde, Nieuw-wij, PKN, IKON, OXFAM-NOVIB, SIVMO, PIEF. Dat zijn nog maar een paar namen en afkortingen en deze activisten hebben vertakkingen en connecties bij de media, de politieke partijen, ministeries, universiteiten en internationale organisaties. Het is werkelijk overal uitgezaaid. Ze hebben sinds de regressief-linkse “Mars door de Instituties” die in de jaren 1960 is begonnen een monopolie op subsidies.

En de mentaliteit van dit soort organisaties manifesteert zich dan in tv-programma’s als “Het Vermoeden” (EO) en in personen als Marleen Stelling.

“Marleen Stelling wordt op 2 oktober 1990 geboren in Leiderdorp. Na het vwo studeert ze theologie in Leiden en volgt ze de master Journalistiek en Nieuwe Media. Als schrijvend journalist begint ze haar werkzame leven. In 2013 start Marleen bij IKON als redacteur van de Vermoeden-viering. Later komen daar meerdere programma’s bij, waaronder het EO-programma Bakkie Troost.

Vanaf februari 2015 is Marleen als presentator actief. Ze is elke zondagavond gespreksleider in de Vermoeden-viering op Radio 5, 22 uur. Tot de zomer van 2016 was ze maandelijks presentator in het programma Dit is de Nacht op Radio 1. Vanaf september 2016 is Marleen ook op televisie te zien als nieuwe presentator van Het Vermoeden, een interviewprogramma op zondagochtend dat twaalf jaar door de IKON werd gemaakt en vanaf dan door de EO wordt overgenomen.”

Het programma wordt door Stelling aldus gekarakteriseerd:

“In Het Vermoeden mag ik elke zondagochtend met mijn gast plaatsnemen in een vintage treincoupé. Even weg uit de realiteit van werk, telefoon en nieuwsmedia. We zoeken de rust en lopen samen op, voor korte tijd, om te onderzoeken hoe je dat eigenlijk doet, mens zijn . . . De joodse schrijfster Etty Hillesum vergelijkt mensen met landschappen die ze wil bereizen. Om dat te kunnen, moet ze haar talen leren, vindt ze zelf, en dan ‘tot op de grond der dingen luisteren. Ik herken haar ambitie. Ik ben enorm nieuwsgierig naar de weg die mijn gast heeft afgelegd, waar hij of zij nu staat en wat je gaande houdt, onderweg. Het is een eer om bij mijn gasten naar binnen te mogen kijken en daarna gevoed door de zoektocht van het individu en de rijkheid van traditie onze reis te vervolgen.”

Marleen Stelling in haar vintage-coupé

Ja, hoe doe je dat eigenlijk, mens zijn? Nou, gewoon: door Marleen Stelling te zijn en Jodenhaat te bevorderen via “kritiek” op israël. Ik heb al eens eerder een gesprek gefileerd van Stelling met Janneke Stegeman, waarin deze “theologe” haar Israël-haat bijbels probeerde te onderbouwen: “Narciste Janneke Stegeman is geheel opgetrokken uit linkse clichés”.

En nu stuitte ik toevallig weer op een sterk staaltje van indirecte Israël-haat-annex-Joden-haat van Stelling. Ze interviewt namelijk een christelijke (!) “Palestijn”, Daoud Nassar, die een intens humanistische mensenmens schijnt,  geheel vervuld van Liefde, en die als een Christus de barbaarsheden van de Israëli’s ondergaat  onderwijl de Andere Wang toekerend.

Deze Daoud Nassar is een cult-figuur onder Israël-haters en Palestijnen-lovers die gebruikt wordt om de haat tegen Israël aan te wakkeren. Nassar is eigenaar van een stuk land in Judea-Samaria (“de Westelijke Jordaanoever”) ergens tussen Betlehem en Hebron. Daar heeft hij een boerderij die hij gemaakt heeft tot een vredes-activisten-centrum, Tent of Nations geheten Goede linkse mensen komen uit de hele werel daar naar toe om het werk op de boerderij op te knappen, zodat Nassar zijn tijd kan besteden om zijn vredesboodschap uit te dragen waarbij hij veel over de wereld reist.

Wikipedia zegt:

“Het onderkomen Tent of Nations ziet zich als symbool van christelijk pacifisme en wil uitgroeien tot een ontmoetingscentrum en een belangrijke alternatieve pelgrimsplaats in de Palestijnse gebieden, vooral voor jonge mensen. Elk jaar slaan veelal christelijke jongerengroepen uit Europa hun tenten op in de Tent of Nations om mee te werken in de keuken, de winkel, het kantoor, en bij de verzorging van het land en de dieren. Nassar stelt zich daarbij tot doel vrede en begrip tussen mensen uit verschillende landen en culturen te bewerkstelligen. Hij ontvangt daarom steeds vaker nieuwsgierige Israëlische groepen, soms ook uit de omringende plaatsen. Bij de ingang van zijn terrein heeft hij een grenssteen opgericht met de tekst: “Wij weigeren vijanden te zijn”. Onder het juridische eigendom van het Bethlehem Bible College, hebben Nassar en zijn Palestijnse projectmanagers een beschermingscomité opgericht, dat er sinds 2000 voor moet zorgen dat dit internationale vredeskamp verder kan worden ontwikkeld. Thans wordt Tent of Nations gesteund door vriendengroepen over de hele wereld. In mei 2016 vierde het boerenbedrijf het 100-jarig bestaan.”

Nassar in zijn Tent of Nations

Nu zijn er nogal wat problemen gerezen tussen de Israëlische staat en de idealist Nassar. En men begrijpt dat deze gelegenheid wordt aangrepen om Israël uitgebreid te demoniseren.Missing Peace”, een pro-Israëlische website, heeft onderzoek gedaan naar het waarheidsgehalte van al die demoniserings-verhalen en komt tot de conclusie dat het allemaal stukken genuanceerder ligt en dat Nassar misschien ook wel paar foutjes gemaakt en leugentjes gepleegd heeft. Maar wat ook precies de waarheid is, Marijke Stelling en “Het Vermoeden” zijn ver voorbij het vermoeden en weten het allemaal zeker:

Daoud Nassar is mensenrechtenactivist en Palestijns christen (1970), bekend van Tent of Nations op de West Bank nabij Bethlehem. Daoud Nassars grootvader heeft in 1916 een stuk land gekocht bij Bethlehem (42 hectare), waar de vader en oom van Daoud hebben gewoond en gewerkt. De droom van zowel vader als grootvader was ‘dat dit land een land van vrede zou zijn’. Daouds vader overleed echter jong. Zijn moeder leeft nog. Nu, meer dan honderd jaar na de aankoop, probeert Daoud de droom nog dagelijks met zijn familie waar te maken. Ondanks de oprukkende nederzettingen en voortdurende tegenwerking door de Israëlische autoriteiten. En die tegenwerking gaat ver: van het kappen van talloze bomen, tot het afzetten van wegen, tot bouwvergunningen weigeren, geen toegang geven tot stromend water of elektriciteit, de voortdurende dreiging van landonteigening en ga zo maar door.”

En ga zo maar door.
Ja, laat dat maar aan “Israël-kritische” Grefo’s over, die gaan echt wel door.
Wie het interview bekijkluistert bemerkt hoe smerig propagandistisch dit in elkaar zit.
Het gaat meteen al over de “Palestijnse” kinderen die erg getraumatiseerd worden doordat ze in die Israëlische politie-staat moeten leven.
Met geen woord wordt gerept over het feit dat die wellicht intimiderende controles door soldaten enkel en alleen nodig zijn door de terreur die door de Palmaffia’s al bijna 100 jaar, vanaf 1920, wordt vol gehouden door elk compromis te weigeren omdat hun doel de vernietiging van Israël blijft.
Luister hoe de sentimentele Groen-Linkse Blut-und-Boden-snaar aangeraakt wordt als Daoud het heeft over zijn verbondenheid met het land en het ritselen der bladeren.
Marleen zegt een paar keer “Wow!” maar stelt geen enkele kritische vraag.
Integendeel: ze is voortdurend in de weer met suggesties die Nassar ertoe moeten bewegen te vertellen hoe erg het wel niet is allemaal met die Israëli’s.
Dat lukt dus slecht, want het enige wat-ie kan oplepelen zijn de controles door de soldaten en het feit dat er een keer bomen gekapt zijn door de Israëlische overheid, en volgens het stuk op Missing Peace waren dat bomen die hij ver buiten zijn eigen boerderij gebied had aangeplant.
Ik heb tot minuut 12 kunnen kijken en toen trok ik het niet meer.
De eerste keer dat ik het zag was op tv op het moment van uitzending, en toen heb ik het helemaal uitgekeken.
Maar ik wilde nóg eens één keer héél goed luisteren wat hier aan “verpakte” propaganda richting Groen-Linkse christenen werd geproduceerd.
Maar het is zó smerig, zó sentimentalistisch, zó fout en zó leugenachtig dat ik het niet meer trok.

Wat hier dus gebeurt door dit kleffe christelijke hystericaatje is het volgende: er wordt een christelijke Arabier naar voren gehaald, een “Palestijn”, die ogenschijnlijk een lelieblanke vredesactivist en andere-wang-toekeerder is. Via hem wordt Israël neergezet als een inhumane onderdrukkers-staat. Tegelijk wordt weggemoffeld dat deze Daoud Nassar totaal niet representatief is voor het gros van “de Palestijnen”, want dat is voor 80% een bloeddorstige en opgehitste meute die bij de geringste gelegenheid een genocide op de Joden zal plegen. En deze “Palestijnen” zijn  nog maar een onderdeel van die hele grote wereld van de Midden-Oosterse islam waar die Jodenhaat net zo hard kolkt.

LEES OOK:

Sharia, taqiyya en boerenbedrog voor Jonas Slaats, Alain Verheij, Janneke Stegeman en al het verdere nep-linkse en Grefo addergebroed

Aan “theologen” Alain Verheij, Jonas Slaats, Janneke Stegeman en de rest van het Grefo-addergebroed

Gevaarlijke idioot Jonas Slaats is de Alain Verheij van Vlaanderen: beiden houden veel van de islam

Met het aanbevelen van kwaliteitsloze halve gare Alain Verheij bewijst Blendle net zo regressief-links te zijn als het media-landschap dat ze coveren

Satanskindjes Janneke Stegeman en Alain Verheij verklaren hun liefde aan het Grootste Kwaad uit de wereldgeschiedenis: de islam

Hafid Bouazza: Janneke Stegeman (Theologiste des Vaderlands) en Alain Verheij (Theologeur des Twitterlands) zijn collaborateurs met de nazislam

Wolter Huttinga is in Gods Liefde verbonden met het Kwaad van de islam

Pasen 2017: hier zijn we dus aanbeland met de islam

PKN (Protestantse Kerken in Nederland): zooitje antisemieten

_____________________

Vol Nederland wordt steeds voller – door immigratie

(Door Syp Wynia)

“Dat Nederland steeds voller wordt door immigratie is daarentegen wel een reden tot zorg. Een vol land is namelijk ook al gauw een duur land. Prijzen van onroerend goed stijgen onder meer als gevolg van bevolkingsdruk. Files zijn geen natuurverschijnsel, maar mede een gevolg van een toenemende bevolking op een relatief klein oppervlak. Natuur en milieu lijden ook onder de bevolkingsdruk, wat het des te merkwaardiger maakt dat er politici zijn die voor meer groen en voor meer immigratie zijn.

Een tweede probleem van overbevolking als gevolg van immigratie vloeit voort uit de samenstelling van de immigratiepopulatie. Nederland heeft wat dat betreft een merkwaardige traditie: het binnenlaten van immigranten met gemiddeld weinig of geen (bruikbare) kwalificaties, een grote afstand qua taal en cultuur en geringe verdiencapaciteit.”

Lees de rest in Elsevier >>>>

___________________

Amsterdam: dom, achterlijk en naïef

(Door David Pinto)

“Er heeft zich een complete kleptomanie-industrie gevormd waarin belastinggeld wordt omgezet in islambevorderende projecten. Zouden de PvdA regenten eens wat meer geluisterd hebben naar Pim Fortuyn, Theo van Gogh of de arabist Hans Jansen, dan zouden zij in ieder geval vermeden hebben dat aanhangers van Al-Qaradawi op dergelijke posities terecht kwamen.

Al-Qaradawi is de meest invloedrijke islamitische ‘geleerde’ binnen de moslimbroederschap en wordt door een groot gedeelte van de Marokkaanse voorlieden in Amsterdam op handen gedragen. En wat schrijft deze Al-Qaradawi zoal? Wel, hij is een groot voorstander van het islamitische ‘kalifaat’ en denkt dit door middel van ‘wasatiyya’, ofwel een middenweg, tot stand te kunnen laten brengen. Nadat hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw een handleiding schreef hoe moslims in het Westen zich dienen te gedragen[2], bracht hij in 1990 een –voor moslims- niet minder belangrijk manifest uit[3] waarin hij stapsgewijze uiteenzet hoe de uiteindelijke verovering van het Westen vorm moet krijgen.”

Lees de rest bij De Nieuwe Realist >>>

 

LEES OOK:
David Pinto, “Amsterdam organiseert de zelfislamisering van bovenaf

________________

Wat een foute lul is dat zeg, die Bas Soetenhorst van het Parool

De bovenbuurvrouw is met vacantie en die heeft een zaterdag-abonnement op het papieren Parool.  Even bladeren. Over het algemeen ben ik wel klaar met de systeem-media en dat bleek weer eens terecht. Ik heb nog gekeken of die column van Bas Soetenhorst “Demasqué van een leider van stavast” —bedoeld is Netanyahu — ook on-line stond, want dan had ik eruit kunnen citeren. Wat zegt u? Je kunt toch ook vanaf papier citeren? Nou, nee. Ik ben best bereid die nare onzin over Israël en de Palmaffia’s te copypasten, maar ik ga het niet overschrijven.

Dus u moet maar van mij aannemen dat het hier gaat om om een column over die tempelbergrellen waarin Israël de onredelijke bullebak is en “de Palestijnen” gerechtvaarigd verontwaardigd waren. Het is werkelijk een diep geestesziek en moreel pervers stukkie.

Ik heb Soetenhorst mijn eigen tirades rond die tempelbergrellen zowel getwitterd als gemaild:

1) Tempelberg-rellen: de media willen het alsmaar niet zien, maar de Palmaffia’s plannen en beginnen het geweld, altijd, al vanaf 1920

2) Antisemitische smeerteef Monique van Hoogstraten van het NOS-journaal: “De al-Aqsa staat symbool voor hun nationale strijd”

Hier zien we Soetenhorst sprekend over een ander onderwerp. Ik heb ‘m inmiddels een beetje gegoogeld. Hij is duidelijk meer gespecialiseerd in Haagse en Amsterdamse politieke “affaires” dan inzake Israël.

_____________________

Steriele en perverse zwetskonten van Het Filosofisch Kwintet bewijzen democratie geen dienst

Als  je de introductie-cursus voor eerstejaars-studenten politicologie van een willekeurige Nederlands universiteit erbij pakt dan vind je daarin ook alle wijsheid rond “democratie” die afgelopen zondag het Filosofisch Kwintet wist op te hoesten. Het moest gaan over “De toekomst van de democratie” en de vijf aan tafel bewezen weer eens dat als we deze quasi-elite niet weg krijgen Europa ten onder zal gaan.

De rode draad was: populistische partijen zoals de PVV zijn gevaarlijk en anti-rechtstatelijk, terwijl we juist pluralistisch en inclusief moeten zijn. U begrijpt: Geert Wilders is het gevaar en met de islam is niks aan de hand. Ja, dat is pervers en ueber-dom. Wat er nog meer pervers was: het ging alsmaar over inclusiviteit, maar geen seconde werd benoemd hoe decennia lang honderdduizenden mensen in Vlaanderen en Nederland zijn buitengesloten en gedemoniseerd via een formeel dan wel een informeel cordon sanitaire. Sterker nog: er werd op gezinspeeld dat partijen als het Vlaams Belang en de PVV misschien wel eens kandidaten zouden kunnen worden voor een verbod. Het bleef impliciet, maar het zat wel vlak onder de huid.

Philipp Blom en Sarah de Lange

Wie zater er aan tafel? Philipp Blom, een zijïge figuur die dermate ueber-beschaafd praat dat ik er de rillingen van krijg. Sarah de Lange, met een geaffecteerde stem als een roestig scheermes. Ook rillingen dus, maar dan anders. Caroline de Gruyter, van wie ik ooit zei: “Behalve lasterliegend is deze column net zo steriel als de schrijfster eruit ziet. Kraak noch smaak en desondanks trekt je bek ervan samen. Ja, dit magere wijf is antisemiet.” En dan een snotneus waarbij “steriel” eveneens het eerste woord is dat in me opkomt: Bastiaan Rijpkema.

Bastiaan Rijpkema en Caroline de Gruyter

Op minuut 17 zegt de jongeheer Rijpkema dat Wilders moskeeën wil sluiten en islam-onderwijs wil verbieden en dat daarom de rechtsstaat met vrijheid van godsdienst en meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel in gevaar zijn.

Rijpkema gaf te kennen wel eens van Weimar en weerbare democratie gehoord te hebben en dan zou je toch een besef verwachten dat de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre, het grote gevaar is dat de democratie in Europa bedreigt. Temeer daar hij zelf het voorbeeld aanhaalt van het FIS, het Front Islamique du Salut dat in 1991 een meerderheid haalde bij verkiezingen in Algerije waarn het leger ingreep en er tien jaar burgeroorlog met massaslachtingen volgde. Maar nee, het gezelschap was het erover eens dat de gevaren die het westen bedreigen Marine le Pen, Geert Wilders en Donald Trump heten.

Zullen we dan zélf maar weer eens solo gaan filosoferen met behulp van John Rawls, Karl Popper en Thomas Mann?.

John Rawls is de Grootste Heilige van de Sociaal-Democratie. Hij heeft het volgende gezegd op pagina 220 van “A Theory of Justice” uit 1971:

“While an intolerant sect does not itself have title to complain of intolerance, its freedom should be restricted only when the tolerant sincerely and with reason believe that their own security and that of the institutions of liberty are in danger.”

Onze veiligheid en onze vrijheid zijn door de islam inderdaad in gevaar. Zie alleen al Wilders en de terreurdreiging.

Karl Popper:

“But we should claim the right to suppress them [namelijk de intoleranten] if necessary even by force; for it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists or pistols.

De islam is inderdaad principieel irrationeel én gewelddadig.

Thomas Mann:

“Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt.”

En de islam ís inderdaad het Kwaad.

____________

Beau van Erven Dorens is een humááááne man en tevens een gróóóóte rat

Bij RTL4 een sterke illustratie van de morele verloedering van commercieel-links en het vermogen van Baudet te blijven glimlachen bij ook de domste smeerlapperij.
Baudet zegt graag de wet te willen toepasen en uitgeprocedeerde asielzoekers inderdaad uit te willen zetten.

Van Erven: Daar krijg ik nou weer kippevel van!
Suggestie: ik ben een goed mens en Baudet is een Holocaust-Hitler.
Want kippevel krijg je alleen van hele grote gruwel.
Toch?

Baudet: Dus jij bent er tegen de wet toe te passen?
Van Erven: Ja, maar het moet op een humane manier en niet zomaar op straat zetten.
De suggestie is natuurlijk weer dat Baudet onmenselijke maatregelen voorstelt.
Baudet: Ja, maar die humane manier is nou precies wat wij voorstellen.
Van Erven: jij praat van een asielstroom en die neemt nou juist af.
Zelfmanifestanten als Van Erven zijn altijd bereid elke realiteit te ontkennen als het maar fijn in hun hoofd blijft: een klein dalinkje van een paar maandjes en hup het probleem is eigenlijk al weg.
Baudet: Dat is niet waar: gezinshereniging en kijk eens naar de bevolkingsexplosie in Afrika en er is zo’n beetje een veerdienst die door Europa zelf wordt onderhouden.
Van Erven krijgt nu een epileptische aanval van goedmenslijke wegkijkdrift, waarop Baudet zegt dat Van Erven  vanuit “Bloemendaal” —  zijn Amsterdamse grachtenpand —  de werkelijkheid niet helemaal goed inschat.
Van Erven: het is zo makkelijk scoren met dat asielonderwerp en dat heb jij niet nodig, Thierry.
Peil eens hoe smerig dit is!
Van Erven wil dat Baudet net zo wegkijkdriftig wordt als hij zelf en verpakt dat als morele vermaning waarin opnieuw de beschuldiging van onmenselijkheid zit.
Een ongelooflijk sterk wapen van Baudet is zijn vermogen vriendelijk te blijven bij dit soort intens domme en “subtiele” grofheden.
Baudet: die immigratie is het grootste probleem van onze tijd en het ontwricht onze maatschappij.

En dan neemt Phaedra Werkhoven Van Ervens poging tot ontmenselijking van Baudet over.
Heur smoel is voorbij de arrogantie.

“Maar wacht even. Immigratie is het allergrootste probleem van onze tijd? Is het niet klimaatverandering wat het allergrootste probleem is van onze tijd?

En Baudet antwoordt netjes dat die immigratie een structurele ontwrichting van onze maatschappij tot gevolg heeft.
Wat de voornaamste factor is in die structurele ontwrichting zegt hij dan weer niet, namelijk de islam, en dat is verstandig want dat zou aan dit soort tafels verontwaardigde hilariteit wekken.
Ja, de regressief-linkse mens is niet alleen moreel erg verrot maar ook erg dom.
En rattig.
Dat vooral.

 

_______________________

Zondagavond in VPRO’s Zomergasten: Amsterdamse burgemeester Van der Laan doorbreekt eindelijk taboe inzake westers racisme

Het werd tijd! Nadat de islamitische wereld het pijnlijke proces van confrontatie met het eigen racisme, slavernijverleden en kolonialisme nagenoeg succesvol heeft afgerond, is het eindelijk de beurt aan het Westen zich rekenschap te gaan geven van óns verleden op deze punten. Nederland mag opnieuw gidsland zijn en welke andere stad dan Amsterdam neemt hier het voortouw!

Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan, van wie alom gezegd wordt dat hij een mens is die domweg verder in de evolutie is gevorderd, en wiens humane wijsheid en moreel gezag zo mogelijk nóg groter zijn geworden door een terminale ziekte, zal de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gooien met een film uit 1988 (!) die bijna 30 jaar (!) totaal doodgezwegen is door het rechtse establishment, namelijk “Mississippi Burning” waarin de gruwelen van het blanke racisme eindelijk ook voor een groter publiek ontsloten worden. Het is dan ook niet raar dat Amsterdam van deze eindelijk-aan-de-kaak-stel-uitzending een social-media-event maakt.

Jan Dijkgraaf schrijft:

Zomergasten ( . . .) wordt in Amsterdam op minimaal negen plekken op grote schermen vertoond! In andere delen van Nederland gebeurt dat bij live-uitzendingen van wedstrijden van het EK of WK voetbal of de inhuldiging van een nieuwe koning, maar in Amsterdam gaan dus morgenavond op minimaal negen plekken mensen gezamenlijk kijken naar een tevoren opgenomen (!) uitzending van het VPRO-programma Zomergasten. In kroegen, in bioscopen, in de QFactory, in De Balie, in het Scheepvaartmuseum, you name it en er gaan morgen Amsterdammers onder het genot van een hapje en een drankje samen kijken naar het laatste interview ever met hun doodzieke burgemeester Eberhard van der Laan.

_______________

Terroristisch karakter islam zal altijd weer gewekt worden door “minderheid”

**********************************************************
“Wat hebben we dus nu? Terroristische minderheden die in de geschiedenis altijd al de agenda bepaalden. Een onhervormbaar terroristische “religie” waarvan tussen de (!) 50 en 500 miljoen aanhangers (!) tot die “minderheid” behoren. De andere helft van dat miljard is alleen voorlópig niet-terroristisch omdat ze de plicht tot jihad, de kern van de islam, niet vervullen. Maar als ze de keus krijgen tussen meedoen aan de terreur of de terreur ook zelf ondergaan, is de keuze gauw gemaakt. Oh ja! Ik vergeet wat! We hebben ook nog een westerse links-regressieve quasi-elite die weigert de realiteit te zien.”

“Elke dag de hele dag? Nou nee, doctor Margreet van Es, maar één keer één uur lang een vol Malieveld met moslims zou al heel mooi zijn. En dan nog zouden ze met z’n allen staan te liegen, want de islam is een nazi-ideologie die terroristisch is tot in de kern.”
**********************************************************

We roepen Brigitte Gabriel nog maar eens aan die overtuigend uitlegt dat terroristisch minderheden, als ze niet gestopt worden, altijd de agenda bepalen en oceanen van bloed creëren voordat ze tenslotte ten koste van opnieuw oceanen van bloed uit de macht verdreven worden. Maar lúíster nou toch in godsnaam eens naar haar!

En nou is het Kosmisch Grote Punt, het Megafeit aller Megafeiten dat het onveranderlijke karakter van de hele islam zelf op en top terroristisch is. Er is geen apart “islamisme”, want “islamisme” is gewoon de consequente toepassing van de islam. En de islam eist ook inderdaad dat hij consequent wordt toegepast. Hans Jansen heeft dat nog eens mooi beschreven in een boekje dat gaat over de moord op Sadat door zijn eigen leger: “The Neglected Duty”. Voor een terroristische minderheid in de islam ligt dus altijd het feit klaar dat de hele leer onomstotelijk eist van de moslim dat hij de ongelovigen onderwerpt en dat daarbij terreur zéér aanbevolen is. Dat heet “Jihad”.

Dus die islam levert in 1400 jaar geschiedenis alsmaar “minderheden” op die de terreur prediken en toepassen. Het is één lange litanie van bloeddorst. Bijvoorbeeld toen de Engelsen in Palestina in de jaren 1930 de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, niet afstopten, met weltgeschichtliche gruwel-gevolgen.

Nu wil het geval dat de socioloog Ruud Koopmans onderzocht heeft hoe groot die terroristische minderheid op dit moment onder moslims wereldwijd is. Koopmans stelde het volgende vast:

Van het miljard moslims wereldwijd is de helft, 500 miljoen, fundamentalistisch, dat wil zeggen:

– Die 500 miljoen vinden zichzelf superieur ondanks de puinhoop in de hele islamitische wereld en hebben een kritiekloos zelfbeeld, waarbij altijd de buitenwereld schuldig is (Israël en de VS zitten bijvoorbeeld achter de aanslagen van 11 september 2001 en ook achter ISIS).
– Die 500 miljoen tolereren maar één interpretatie van de Koran.
– Die 500 miljoen stellen de Koran boven de menselijke seculiere wet.
– Die 500 miljoen vinden haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal.
– Die 500 miljoen vinden kritiek op de islam getuigen van “islamofobie”.

En van die 500 miljoen, zo heeft Koopmans gevonden, is 10 tot 20 procent bereid geweld te gebruiken, ook tegen burgers,  om de islam te verdedigen.

Dat zijn er minimaal 50 miljoen en mischien wel 100 miljoen.

Maar als ik de geschiedenis van de islam in ogenschouw neem, de voorzichtigheid die Koopmans wegens de uitsluitingsmacht van regressief-links moet betrachten en het voorschrift in de islam de ongelovigen te beliegen teneinde ze in slaap te sussen om ze zo des te gemakkelijker te kunnen onderwerpen, dan heb ik de neiging die cijfers  aan te scherpen en wel aldus:

Wereldwijd zijn minstens 100 miljoen en misschien wel 500 miljoen, namelijk alle fundamentalisten, bereid om niet alleen geweld te gebruiken om de islam te verdedigen, maar ook om hem op agressieve wijze wereldwijd heersend te maken in het kader van de grootste opdracht die Koran en Soenna geven aan de moslim: jihad! Onderwerp de ongelovigen en sticht het wereldwijde Kalifaat!

Wat hebben we dus nu? Terroristische minderheden die in de geschiedenis altijd al de agenda bepaalden. Een onhervormbaar terroristische “religie” waarvan tussen de (!) 50 en 500 miljoen aanhangers (!) tot die “minderheid” behoren. De andere helft van dat miljard is alleen voorlópig niet-terroristisch omdat ze de plicht tot jihad, de kern van de islam, niet vervullen. Maar als ze de keus krijgen tussen meedoen aan de terreur of de terreur ook zelf ondergaan, is de keuze gauw gemaakt. Oh ja! Ik vergeet wat! We hebben ook nog een westerse links-regressieve quasi-elite die weigert de realiteit te zien.

Ik heb eergisteren een stukkie gepubliceerd waarin ik in vijf stellingen de onontkoombaarheid van een confrontatie met de islam bespreek. Maar er had een zesde stelling bij gemoeten: een minderheid kan het terroristisch karakter van de islam altijd wakker roepen, hoe vreedzaam de meerderheid van de moslims zich ogenschijnlijk ook gedraagt.

Doctor Margreet van Es: zwaar in de lappen en zo te zien gelukkig als een koe in de wei

Zullen we nog maar eens één enkele kleine illustratie geven van de totale ontkenning van het terroristische karakter van de islam door onze nep-elite? Dit voorbeeld komt uit de “academische” wereld. Doctor Margreet van Es heeft gestudeerd in Leiden (voorheen Snouck Hurgronje) en is in Oslo gepromoveerd op een proefschrift waarin staat dat als je zegt dat islamitische vrouwen onderdrukt zijn zulks heel erg “stigmatiserend” is. Het feit dat je via dergelijke stellingen kan promoveren aan een Europese universiteit tekent de waanzin van het links-regressieve zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat dat blijkbaar niet alleen Nederland via een verstikkend subsidienetwerk in de greep heeft. Actualiteit en 1400 jaar geschiedenis van de islam zou je kunnen samenvatten als een moleculaire Holocaust op vrouwen. Maar de Utrechtse Universiteit, waar Van Es werkt, is juist hartstikke trots op het feit dat Jacobse Van Es een dom stuk in het Algemeen Dagblad publiceerde waarin ze Ruud Koopmans aanviel vanwege deze stelling:

“Het stoort mij dat er na dit soort aanslagen nooit een massale mobilisatie van moslims op gang komt. Als zoiets in naam van jouw religie gebeurt, heb je de verantwoordelijkheid om te handelen. Maar ook nu wordt weer gezegd dat dit niets met de islam te maken heeft.”

Doctor Van Es:

“Wat bedoelt Koopmans als hij zegt dat moslims zich ‘duidelijker’ moeten uitspreken? Moeten alle 850.000 moslims in Nederland (of het nu om Marokkaanse Nederlanders gaat of om sjiitische Irakezen die voor IS zijn gevlucht) hun baan opzeggen, hun kinderen bij opa en oma parkeren en de hele dag met spandoeken op het Malieveld gaan staan? En dan maar hopen dat zij elke dag het nieuws halen?”

Elke dag de hele dag? Nou nee, doctor Margreet van Es, maar één keer één uur lang een vol Malieveld met moslims zou al heel mooi zijn. En dan nog zouden ze met z’n allen staan te liegen, want de islam is een nazi-ideologie die terroristisch is tot in de kern.
_____________

Antisemitische smeerteef Monique van Hoogstraten van het NOS-journaal: “De al-Aqsa staat symbool voor hun nationale strijd”

De laatste tijd wordt het nieuws uit Israël en de rest van Palestina nauwelijks nog gecoverd door het NOS-Journaal. Gelauff cum suis kregen blijkbaar in de gaten dat hun antisemitische berichtgeving in de gaten begon te lopen. En misschien staat het zwijgen over Israël ook wel in dienst van het “verbinden”, want die Israëlhaat en Palmaffia-liefde die altijd uit de berichtgeving van Monique van Hoogstraten sprak, voedde natuurlijk de Jodenhaat van de moslims in Nederland. Voor zover dat althans nog nodig is nadat ze via de schotelantenne zijn voorgelicht door Al-Jazeera.

Maar gisteravond was er dan toch weer eens een klein reportagetje van het Moniekje in het 8-uur-journaal. Zo klein als het aitumpje was, toch zat het weer propjevol gluiperige leugens. Kijk vanaf 13:05.

De berichtgeving is aanvankelijk quasi-neutraal, maar dan kiest Moniekje voor deze beelden.

Dat valt natuurlijk precies in het regressief-linkse pulletje: vredelievende en ongewapende “Palestijnen” die protesteren tegen het militairistische Israël.

Vervolgens spreekt de “correspondente” met haar aanstellerige Gooise dictie de volgende tekst uit.

De afgelopen weken stonden ze vaak tegenover elkaar. De Palestijnen waren woedend na de aanslag op twee Israëlische soldaten en had Israël de moskee extra beveiligd. Er kwamen camera’s en detectiepoortjes bij de heilige plaats. Voor Palestijnen de ultieme vernedering. De al-Aqsa staat symbool voor hun nationale strijd. Toe Israël alle poortje uiteindelijk weghaalde, kwamen ze terug. Naar de plek die hun het dierbaarst is.”

Als je deze van leugens en verzwijgingen propvolle zinnetjes hoort, moet je eigenlijk weten dat die al-Aqsa moskee een rond 700 AD gepleegde verbouwing is van een christelijke kerk na de bloedige verovering van Palestina door de geïslamiseerde Arabieren in 638 AD.
Verder hadden “de Palestijnen” tot 1967 erge schijt aan die hele moskee en was het er een rotzooi.
Pas toen Israël in 1967 in een verdedigingsoorlog Samaria-Judea en dus ook Jeruzalem veroverde gingen de moslims de al-Aqsa zogenaamd erg belangrijk en heilig vinden, maar dat was uitsluitend om Israël te kunnen terroriseren en chanteren.
Dat was rond dezelfde tijd als “het Palestijnse volk” werd uitgevonden.
Dus dat “heilige plaats” , “ultieme vernedering”, “plek die hun het dierbaarst is” en symbool voor hun nationale strijd” is gewoon huichelachtige Palmaffia-propaganda die het Moniekje braaf doorgeeft.
En als je na die moord op vrijdag 14 juli op twee bewakers van het tempelcomplex detectiepoortjes een “ultieme vernedering” vindt, dan ben je trouwens sowieso heel erg gestoord en dat is het Moniekje dus blijkbaar, samen met de Palmaffia’s.
Voorts is die “vernedering”, zoals zo vaak, helemaal gepland.
iedere keer als de Palmaffia’s het tijd vinden om Israël weer eens te provoceren wordt er een rel gecreëerd rond de al-Aqsa en de door de haatpropaganda van de Palmaffia’s gehersenspoelde bevolking wordt dan weer eens opgehitst.
Ook nu was het vermoorden op die vrijdagavond van 14 juli van die twee Israëlische politiemensen gewoon door Abbas gepland en was het de bedoeling dat Israël maatregelen zou nemen waar dan weer tegen “geprotesteerd” zou kunnen worden.
Die gruwelijke moord diezelfde vrijdagavond 14 juli op dat gezin van drie personen in hun eigen huis in Neve Tsuf-Halamish in Samaria-Judea was onderdeel van het Abbas-plan.

Nog wat naders over dat zinnetje: “De al-Aqsa staat symbool voor hun nationale strijd.”

Er is geen “nationale strijd” van de Palmaffia’s. Ze hebben tussen 1937 en 20017 minstens tien grote kansen gehad op die eigen staat, maar hem steeds niet gegrepen. Dat komt omdat ze wel een staat willen maar geen vrede. Ze willen alleen een eigen staat als ze Israël niet hoeven erkennen en als die staat een uitvalsbasis kan zijn om Israël te vernietigen.

Als ik dat stukje pathetiek van het Moniekje lees met dat “heilige plaats”, “ultieme vernedering”, “plek die hun het dierbaarst is” en “symbool voor hun nationale strijd” moet ik oprecht kotsen.

En deze pathetische retoriek staat dan in dienst van een Palmaffia die zijn eigen bevolking gijzelt, voortdurend haathersenspoelt, arm en gebrekkig houdt en zelf in een weelde baadt waarin ook veel neukie-neukie niet ontbreekt. Deze Palmaffiosi kúnnen trouwens geen vrede sluiten met Israël al zouden ze willen: ze berijden een tijger die ze zelf dagelijks voeden met bloeddorst. De eerste de beste die werkelijk Israël zou willen erkennen, een echt compromis en echte vrede zou willen sluiten, overleeft geen week.

Lees ook: “Tempelberg-rellen: de media willen het alsmaar niet zien, maar de Palmaffia’s plannen en beginnen het geweld, altijd, al vanaf 1920


____________________