NASR RAMSEY

Ramsei Nasser

Totalitaire geesten beginnen altijd met de geschiedenis te vervalsen en in dienst te stellen van hun ideologie. Zo ook bovengenoemde achttien Arabisch klinkenden. Op 7 januari 2009, op de Forumpagina van de Volkskrant, probeerden ze de geschiedenis in dienst te stellen van het islamo-fascisme dat heerst in Gaza en eigenlijk in het hele Midden Oosten, behalve Israël. Hun stuk bestaat uit lasterpraat, het bekende slachtoffergejank en de bekende huilerige oproepen om Israël te veroordelen.

De kern van het hypocriete leugenstuk van deze sympathisanten met de Hamas-Nazi’s bestaat uit deze zin:

“De Palestijnen zijn sinds de ‘Nakba’, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina, al meer dan zestig jaar slachtoffer van landonteigening, verdrijving en vervolging door Israël.”

Zullen we hier de ware geschiedenis nog maar een keer tegenover stellen? Het helpt natuurlijk niet tegen bewust kwaadwillende leugenaars, maar aan mensen die door hen misleid zijn, moet telkens opnieuw het echte verhaal verteld worden.

Een Palestijns volk heeft nooit bestaan. Palestina was alleen de benaming van een streek, die gezien werd als deel van het Ottomaanse Rijk en van Groot-Syrië. “Het Palestijnse volk” is na de oorlog van 1967 uitgevonden door de jongetjesverkrachter en kindermoordenaar Arafat samen met de bazen in het Moskouse Kremlin in het kader van de Koude Oorlog. De Sovjets zagen dat de koloniaalschuldbewuste Westerse quasi-linkse kletsmeiers gevoelig zouden zijn voor het beeld van Israël als “neo-imperialistisch” en “de Palestijnen” als een bruut door de Joden geneokolonialiseerd volk.

Joden hebben waarschijnlijk vanaf 2500 voor Christus, maar historisch bewijsbaar vanaf 1250 voor Christus in Palestina gewoond. Vanaf de jaren 1870 zijn Joden, onder invloed van de pogroms in Europa, langzaam in steeds grotere aantallen naar Palestina getrokken. Vele getuigenissen van reizigers uit de periode tot 1920 zijn te citeren waaruit blijkt dat ze een nagenoeg verlaten land aantroffen. Elders wonende (absenteïstische) Arabische landheren zogen het land en de schaarse bewoners uit. De Joden brachten het land langzaam tot bloei, zodanig dat er ook steeds meer Arabieren naar Palestina trokken. De meeste “Palestijnen “ die de oorspronkelijke “vluchtelingen” van 1948 vormden, woonden daar pas kort, aangetrokken juist door de welvaart die de Joden brachten.

Die gewone Arabieren zijn niet “verdreven” door de Joden, maar nagenoeg gedwongen door hun eigen “elite” – de leiders van de omringende Arabische staten, de massamoordenaar en Hitlervriend de Grootmoefti van Jeruzalem, het absenteïstische Arabische feodale boevenpak dat nou ineens belangstelling kreeg voor “hun” land nu de Joden het tot bloei brachten – werden nagenoeg gedwongen door hun “elite”, zei ik, om Palestina te verlaten. Het was maar tijdelijk, zei die “elite”, want zo kregen de vijf aanvallende Arabische dictaturen ruim baan om de Joden uit te roeien dan wel de zee in te drijven, waarna iedereen weer terug kon keren en de oude islamitische uitzuig-lethargie weer zijn intrede zou kunnen doen.

De Joden hielden stand tegen de genocidaal bedoelde aanval van vijf Arabische staten. Ze hielden stand op een stukje grond dat nog géén tien procent was van het land dat hen in de Mandaatopdracht van de Volkenbond was toegewezen. De Engelsen hadden inmiddels een enorm stuk Mandaat-land ten Oosten van de Jordaan weggegeven aan de Hasjemieten, die compensatie moesten hebben voor wat hen door de Saoedische Wahabieten was afgenomen. Dat stuk is het tegenwoordige Jordanië en het bedroeg 80% (!!) van het Mandaatgebied. Toen was er dus nog twintig procent over, inclusief wat de Palestijnen-propaganda ons “de West-bank” heeft leren noemen, maar dat sinds duizenden jaren eigenlijk Samaria en Judea heet. Daar, in Samaria en Judea, liggen de heiligste plekken van het Jodendom, daar ligt Jeruzalem. Maar ook dát hebben de Joden in 1948 prijsgegeven.

Als de 750.000 Arabieren, die men na 1967 “het Palestijnse volk ” ging noemen en dat er zo vreselijk slecht aan toe was dat het zich tot in de miljoenen vermenigvuldigde, al verdreven zijn, dan zijn ze uitsluitend verdreven door hun eigen “elites”. Als die “elites” de Joden hadden getolereerd, had Palestina, samen met Libanon een paradijs kunnen worden. Ach illusie! Inmiddels zijn we ons bewust dat “paradijs” en islam eigenlijk alleen maar samengaan als het een bordeel in het hiernamaals betreft waar massamoordende gekken naar toe denken te gaan.

Natuurlijk, toen in 1948 de burgeroorlog eenmaal een feit was, hebben de Joden zich niet onbetuigd gelaten. Ook Joden hebben gruweldaden gepleegd, maar niet op die schaal en niet met die genocidale intenties die de Arabische “elites” hadden. En ze vochten pas toen ze niet anders konden. Alles hebben de Joden eraan gedaan om de Arabieren er vreedzaam bij te betrekken. Er zijn vele aanwijzingen dat de gewone Arabier blij was met de Joden en heel goed in de gaten had dat de Joden een ongekende vitale en creatieve kracht meebrachten.

Terwijl “de Palestijnen” terecht konden in 80% van het Mandaatgebied heeft de Arabisch-islamistische prachtcultuur ze niet weten te integreren in Jordanië, de “West-Bank” en Gaza. De miljarden die inmiddels door misdadigerstatenvereniging VN en via decennialange subsidie door aparte donorlanden in “de Palestijnen” zijn gepompt, hebben niks anders opgeleverd dan haat, wapens, terreur en corruptie. Het is zoals overal in de Arabische wereld: miljarden en miljarden aan VN-subsidie dan wel oliegeld, maar het enige wat ze produceren is bevolkingsexplosies, haat -explosies en bom-explosies. Als ze een papieren vliegtuigje moeten vouwen, hebben ze een Westerse ingenieur nodig.

Tachtig procent van het mandaatgebied was voor de Palestijnen dus. Maar nogmaals: de Arabische wereld heeft er, met alle oliegeld en alle VN-subsidie, niks van willen en kunnen maken. Haat, terreur en slachtofferig naar “het Westen” schreeuwen, net zoals deze achttien Volkskrant-Arabieren ook weer doen. Ga je toch godverdomme eindelijk eens een keer diep, diep schamen!!

Israël, op nog geen 10% van het Mandaatgebied, zonder oliegeld en met veel minder VN-subsidie, heeft iets volbracht waar de Arabierende klieren in de Volkskrant natuurlijk géén melding van maken en wat nauwelijks bekend is bij het grote publiek: Israël heeft 850.000 Joodse vluchtelingen, verdreven uit Arabische landen vlak na 1948, naadloos en soepel geïntegreerd. Dan zijn er dus 100.000 meer dan er ooit “Palestijnse vluchtelingen” waren.

Vanaf 1948 hebben de Joden, de Israëli’s, er opnieuw alles aan gedaan vrede te verkrijgen met hun Arabische buren. Het enige wat ze tot op de dag van vandaag terug hebben gekregen is haat, leugens en terreur.

En regelrechte oorlog natuurlijk. Bij die ene genocidaal bedoelde aanval in 1948 is het niet gebleven. De verzamelde Arabische dictaturen hebben in 1967 en 1973 opnieuw geprobeerd het Joodse volk in Israël uit te moorden. Beide keren zijn de ploerten opnieuw verslagen. Maar beide keren waren de gebieden die eigenlijk tot het vestigingsgebied van de Joden behoorden volgens het Mandaat van 1922, waren die gebieden waarop de Joden eigenlijk recht hadden, als springplank gebruikt in de pogingen tot genocide. Israël heeft toen minimale bufferzones ingesteld, heeft met zo min mogelijk provocatie geprobeerd die gebieden zodanig te integreren dat ze niet meer als springplank gebruikt zouden kunnen worden. En dáárover hebben de islamofascisten in samenwerking met de collaborerende “intelligentsia” in het Westen nu al decennia zoveel stampij gemaakt dat het gewone publiek is gaan geloven dat Israël een bezettende macht is. Het is een smerig, ploertig verraad aan alle geest en fatsoen. Naar de hel met jullie. Naar de hel met Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel, kwezel Van Agt en kwezel Van den Broek, naar de hel met al wat eromheen hangt, met die hele kliek van half garen met dat mengsel van stront en gif in hun hersenpan. Naar de hel ook met al die Arabierende ondertekenaars van het huichelmanifest in de Volkskrant. Waarom sodemieter je niet op naar Gaza? Ga dáár wonen, meng je fijn in de Hamas-cultuur als je je daar zo thuis voelt en hou op met je leugens hier te verspreiden.

En nadat ik deze regels had geschreven mocht ik bij NOVA genieten van Mariko Peters (Groen-Links) die de geweldige mimiek van haar Gutmenschengesicht een kwartier lang totaal inzette voor haar pleidooi te gaan dialogen met Hamas. Wat de uitkomst zou moeten zijn van een gesprek met een organisatie die haar hele bestaansrecht ontleent aan terreur en niets anders ademt dan terreur, Jodenhaat, islamofascisme en massamoord vermeldde de domme terroristen-snol niet en het werd haar door Clairy Polak ook niet gevraagd.

Na de periode van terreur vanaf 1973 kregen we vervolgens de periode van het “vredesproces” na Oslo 1993. Ik zal er niet veel woorden meer aan vuil maken. Iedereen die er ook maar enigszins dichtbij heeft gestaan is het er inmiddels over eens dat Arafat vanaf 1993 tot 2004, toen deze moorddadige kindermisbruikende psychopaat stierf, niets anders gedaan heeft dan het “vredesproces” saboteren. Onmiddellijk na de “Oslo-akkoorden” heeft hij bewust een haat- campagne gelanceerd en heeft zijn organisatie er alles aan gedaan om de terreur te bevorderen en de vrede onmogelijk te maken.

Ten slotte zal ik de centrale leugenzin van de achttien Arabierenden nog maar eens herhalen:

“De Palestijnen zijn sinds de ‘Nakba’, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina, al meer dan zestig jaar slachtoffer van landonteigening, verdrijving en vervolging door Israël.”

Het verstand, althans mijn verstand staat stil bij zóveel totale pervertering van de waarheid. Deze leugens zijn zó immens, zó smerig, zó onbloot van elke relatie met de werkelijkheid dat er eigenlijk niet meer tegenaan te redeneren valt. Dat is misschien ook hét kenmerk van alle totalitaire moord- en haat-systemen en degenen die deze systemen verdedigen en goedpraten: alle rationaliteit, fatsoen en rechtvaardigheid eindigen daar. Alleen de hel van de totale leugen is daar nog over.

Dit is het beeld dat ik telkens voor mezelf gebruik om bij zinnen te blijven. Het heeft een kortharige gevlekte vacht, het staat in een wei, op vier poten, het geeft melk en het loeit. Wat is dat? Een Zionistische slang natuurlijk, antwoordt de antisemiet.

Waarom sode-flikker-steen-tief-straal je mijn land niet uit, stelletje gekken? En neem die hele geflipte en zelfingenomen “linkse” horde zelfmanifesterende collaborateurs mee. Anja Meulenbelt, Harry Van Bommel, Gretta Duisenberg, Marika Peters, Dries van Agt, Hans van den Broek: het hele zootje hedonisten met hun bijzondere belangstelling voor het Joodse volk zou misschien toch het beste gedijen in de sfeer die hen het meest na staat, die van Hamas, Khomeini, Ahmedinejad en Nasrallah. Ga! Ga asjeblieft weg!

Voor meer informatie zie Big Lies: Demolishing the Myths of the Propaganda War against Israel
________________________
Dit stuk verscheen onder mijn pseudoniem “Kassander” oorspronkelijk op Het Vrije Volk