Femke Halsema zei op 7 september 2010 om 16:30 in het kamerdebat over de “Wilders-formatie”en sprekend tegen Maxime Verhagen:

Ik hou u aan uw woord. Ik zal het stenografisch verslag van dit debat opvragen. Dat u hebt gezegd dat het CDA niet regeert met een partij die godsdienstigen kleineert.

Wie gaat Femke omgekeerd aanspreken op collaboratie met diezelfde “godsdienstigen” die in feite een nazi-ideologie aanhangen? Die alle niet-moslims minachten en alle vrouwen racistisch behandelen?
Uit puur opportunisme, om de PVV af te zeiken en het CDA dwars te zitten, verdedigt ze dus een geloofssysteem dat net zo erg is als het Stalinisme, maar een groter gevaar en ideologisch genetisch verwant is met het nazisme.

Diezelfde 7e september zat ze met de angstaanjagende gek Izz ad-Din Ruhulessin in een uitzending van P&W en ging ze met deze nazislamist “in debat”. Daar zat ze, met de bekende ogen als schoteltjes. En die ogen zeiden, zoals altijd, maar één, ding:

Ik ben Femke Halsema, ik ben een goed mens. Waar zijn de racisten?

Nou die zat naast haar, want als je niet gelooft dat de islam een soort theocratisch racisme aanhangt, dan moet je in elk geval vaststellen dat ze mensen op grond van lichamelijke kenmerken inferieur verklaren, namelijk vrouwen, en dat is racisme – dus die aanhanger van een racistische leer die naast haar zat, drukte haar eindelijk eens met haar nuffig neusje op datgene wat “godsdienstigen” zijn als het bewuste aanhangers van de islam zijn en als ze echt hun geloofsleer kennen, namelijk nazi’s. Mijnheer zat het regime van Ahmedinejad te verdedigen en de beslissing die dit regime had genomen om een vrouw te stenigen die seks had gehad contra de islamitische regels. In de Universele Rechten van de Mens zag hij niet zoveel, dat kon ook best de sharia zijn.

En we willen het met zijn allen niet geloven, want dat kán toch niet? Maar het is wél waar: Ab Klink en Arie Oostlander, aanklagers van de islamofobie en dappere Wilders-bestrijders, hebben het niveau van bavianen, Paul de Leeuw is een rat en ook Femke Halsema is niet veel intelligenter dan een primaat. Het is gewoon een dom, narcistisch wijf.

Ik kreeg uit wat ze zei bij P&W ook de indruk dat ze nauwelijks wist wat de OIC is. Dat ze al helemaal geen idee heeft dat deze maffia van islamofascistische staten de Verenigde Naties zo’n beetje hebben gekaapt en tot Verenigde Nazi’s hebben gemaakt. Dat ze evenmin wist dat deze Organisation of the Islamic Conference in 1990 de zogenaamde Verklaring van Cairo van de “Mensenrechten” heeft opgesteld met allerlei antihumane en vooral vrouwvijandige beperkingen op de bepalingen van de echte Mensenrechten. Dat deze OIC voor de zekerheid ook nog kort en goed stelt dat alle Mensenrechten ondergeschikt zijn aan de sharia, de islamitische wet.

Nu werd ze heel even met de neus op de feiten gedrukt, tijdens dat “debat”, maar het Femke gaat desondanks geen kennis nemen van de oceaan aan bewijzen dat de islam al 1400 jaar altijd en overal een systeem is geweest dat volstrekt vergelijkbaar is met het nazisme. De wereld van de islam was slechts niet in staat tot de techniek die genocide op industriële schaal heeft mogelijk gemaakt, maar ze hebben met de primitieve middelen die ze hadden hun best gedaan. En toen de techniek voor geautomatiseerde Jodenmoord beschikbaar kwam via de nazi’s, stond een prominente vertegenwoordiger van dat geloofssysteem vooraan om het ook in het Midden Oosten toe te passen: de moefti van Jeruzalem.

En tenzij we snel inzien dat niet alleen dit land, maar heel Europa, echt een bananenrepubliek is, geregeerd door apen, van het level Arie, Ab en Femke, geassisteerd door mediaratten als Paul de Leeuw, zullen we de regressie onomkeerbaar inzetten die gepaard gaat met islamisering. Pauw en Witteman lijken heel slim en bij de tijd en vreselijk onderlegd en wat al niet. Maar ook dat zijn bavianen, want anders laat je het toch niet gebeuren dat de discussie het niveau krijgt van de eerste de beste Arabisch-islamitische tv-zender uit het Midden Oosten?

Het feit zelf dus dat een islamist als Izz ad-Din Ruhulessin een heel stuk in de Volkskrant kan publiceren en dat hij bij Pauw en Witteman zit, is op zichzelf al een teken van islamisering en van een angstaanjagend decorum- en niveauverlies. En ik, ik kan niet anders meer dan ze al argumenterend de tering schelden. Weet u dat ik in mijn kritiek op de multikul ooit zeer high brow begonnen ben?

Inmiddels heeft een volgens hemzelf “intelligente moslimjongen” het geheel tegenovergestelde beweerd van hetgeen ik hier zeg. Deze Mucahid Aniki vindt namelijk dat moslims door P&W uitgenodigd worden uitsluitend om zichzelf voor lul te zetten. Nou gebeurt dat natuurlijk regelmatig, maar wat wil je dan: géén belijdende moslims uitnodigen, want dat is dan het alternatief. Hoe dan dan ook: ik ben bang dat de heren P&W vol goede bedoelingen zitten richting medemenselijke humanisten uit het islamitisch Kulturbereich. Precies daarom zijn het domme bavianen. Maar er zitten inderdaad twee kanten aan deze zaak: ondanks de islamofilie van P&W en de Al-Jazeera-achtige allure die de Nederlandse tv door al die moslim-“debatten” krijgt, kan het toch de nodige ogen openen. Zelfs misschien die van Femke Flodder. Al kunnen die verontwaardigde schoteloogjes eigenlijk moeilijk nóg verder open.

_________________________

Link naar het oorspronkelijke stuk op Artikel 7