Ik schreef, Joost Niemöller, een polemisch stuk – (“Joost Niemöller scheurt een heel dik boek aan flarden”) – over jouw recensie van het boek De islam. Kritische essays over een politieke religie. Jij antwoordde daarop en bij deze  . . . eh . . . redupliceer ik in tweede termijn.

Je weet, Joost: als ik er echt voor ga zitten, dan leg ik graag de te analyseren tekst in brokjes aan de lezer voor en laat ik precies zien hoe ik te werk ga. Dus zoals ik dat bijvoorbeeld eerder deed  bij Stephan Sanders , bij Paul Scheffer en bij Ger Groot.

Daar gaan we dan. Ik citeer jou telkens en dan vertel ik wat ik ervan vind:

“Laten we de discussie toch vooral terugbrengen naar waar die volgens mij om gaat: De kritiek op de islam. Wat is mijn kritiek op de islam? Dat is allereerst dat het een geloof is. Gelovigen nemen iets aan waar geen bewijs voor is, en verkopen dat als waarheid. Soms alleen aan zichzelf, en dan heb je er weinig last van, zoals de Hindu’s dat doen, de Orthodoxe Joden, de boeddhisten ( . . .).” Er zijn ook geloven die zich opdringen aan de niet-, dan wel andersgelovigen, en dat is dus het christendom en de islam.”

Het communisme en het nazisme zijn en waren ook een geloof. We noemen dat seculiere religies. Een totaalpakket zingeving-aan-het-leven en hoe-te-handelen. Al die geloven verkopen utopieën waarvoor geen bewijs is, in een hiernúmaals of een hiernámaals. De diesseitige religies dringen zich net zo hard op als de jenseitige. Dus wat is je punt, Joost?

“Nu heeft het christendom in de Westerse wereld als voordeel dat het op de terugweg is, en daarom hier niet meer zo’n grote mond heeft. Wereldwijd ligt dat helaas anders. Van alle geloven is het christendom nog steeds het snelst groeiende. Maar goed, dat gebeurt in ‘buitengewesten’ als Zuid-Amerika, Azië, Afrika. Daar hebben we relatief weinig last van. Meer last hebben we hier van de islam.”

Ik vind het nu juist jammer dat het christendom op de terugweg is en niet alleen een klein mondje heeft gekregen, maar via dat mondje vaak als een Femke met de islam collaborerende brabbeltjes leuterkoekt. Alleen in West-Europa heeft de Lichte Kant van de Verlichting een kans gekregen. En dat is dank zij het christendom dat altijd een kern van Rede en Liefde heeft behouden.

“Geboren in 1957, groeide ik op in een periode waarin het geloof zich geruisloos terugtrok. Van de gereformeerden ken ik alleen een soort nostalgie, over de katholieken weet ik, geboren boven de rivieren, sowieso al bijna niks. Heerlijk!”

Het geloof heeft zich niet geruisloos teruggetrokken. Jij en ik en bijna deze hele Westerse samenleving hebben het Individualisme (Gewetenscultuur), de noties van Rechtvaardigheid, en het In Rede Zoeken Naar De Waarheid dermate geïnternaliseerd dat we de bijgelovige kanten en de rituelen konden laten vallen. Ik ken een Vlaams meisje van zestig dat als kind van 12 rond 1962 te communie ging, de hostie van haar tong pakte die de priester erop had gelegd, zich omdraaide naar het kerkvolk, de hostie omhoog hield en riep: “Ach, Jezus zitte gij daar nu in? En hoe gaagut nu met u?” Als ik nu één voorbeeld ken van iemand die intens de Joods-christelijke ethiek heeft verinnerlijkt dan is het die inmiddels 60-jarige wel. Niet de rituelen, wel de moraal.

“Maar nu hebben we het al tien jaar over de islam. We hadden het over zoveel leukere dingen kunnen hebben. Dat zit me dwars; ik dacht dat ik in een wereld leefde van toenemende, vanzelfsprekende verlichting. Die wereld is me afgenomen door de massamigratie.”

Ja, Joost: mee eens. Als we al die energie en creativiteit eens positief hadden kunnen gebruiken in plaats van te moeten besteden aan een kwaadaardige ideologie als de islam en een destructief verschijnsel als de massa-immigratie uit islamitische landen. Het kán later blijken één goeie kant te hebben gehad, maar alleen als we nu radicaal stoppen met die immigratie. Die goeie kant:  we zijn gedwongen ons te bezinnen wie we zijn. Ik heb daarover een mooi boek  in de kast staan dat ik ook nog gelezen heb: Samuel Huntington, “Who are We?” (2004)

“Van een afstandje, als niet-gelovige, kan ik zeggen dat het christendom een betere godsdienst is dan de islam. Met vergevingsgezindheid en wie zonder schuld is die de eerste steen werpt en die dingen. “

En die dingen. Ja ja, Joost. Het christendom is niet een “betere” godsdienst dan de islam. Ze zijn niet te vergelijken. De islam is alleen maar slecht. Daar is niets goeds in te vinden. Maar de kern van het christendom, ondanks alle ontsporingen, is goed. Als een moslim een goed mens is, dan is dat ondanks zijn geloof. Bij een christen kan dat prima mede dank zij zijn geloof zijn. In het christendom is het kwaad een ontsporing, in de islam is het kwaad het voorgeschreven spoor.

“Aan de andere kant: de katholieke kerk is natuurlijk ook gewoon een criminele organisatie, als je eens de moeite hebt genomen om bijvoorbeeld dat Belgische rapport te lezen over het seksuele misbruik, en vooral over die hele bedekkende cultuur daaromheen. Naargeestig en beklemmend. Dat krijg je met een geloof.”

Je gelooft toch zelf niet, Joost, dat seksuele ontsporingen veroorzaakt worden door geloof zoals jij cursiveert, daarmee bedoelende “in een transcendente God”? Natuurlijk is het waar dat het celibaat seksuele nood genereert en pedofilie in de hand werkt. Maar in de islam bestaat er zoiets als het tegendeel van het celibaat en is het-kleine-meisjes-misbruik geïnstitutionaliseerd. En overal waar géén transcendent “geloof” heerst zou het seksuele misbruik veel minder optreden? In de Oudheid hebben grote religieuze culten bestaan die rond seks geconcentreerd waren. Precies in de culturele revolutie van de jaren 1960 en 1970 werd seks zélf een religie als onderdeel van “communistische opvattingen”. Commune was van communistisch afgeleid, weet je nog? Martin van Amerongen heeft ooit nog eens in artikel in Vrij Nederland beschreven hoe een vermenging ontstond van “revolutionair socialisme” en “the hasj-and-fuck-company”.  De “ Weathermen Underground” , de bommenleggende linkse leipo’s die op Berkeley, San Francisco waren ontstaan, lagen begin jaren 1970 te groepsneuken in het busje waarmee ze naar de volgend revolutionaire daad gingen.

“Wat ik vooral tegen de islam heb, zeg maar filosofisch gezien, is dat het een totalitaire ideologie is: De mens als individu heeft er geen schijn van kans. Alles is vastgelegd door die Allah, en van begin af aan was het perfect. Progressie is dus zeg maar theologisch gezien uitgesloten. Kijken we dan naar de praktijk. Dan zien we een cultuur die zich nooit heeft kunnen losmaken van een rancuneus minderwaardigheidsgevoel tegenover het Westen. De koran is een tweedehands bijbel, waarbij allerlei aspecten van het christendom en het jodendom verworpen worden. Het is er een reactie op. Het is geen zelfstandige ideologie.”

Ja, Joost: wou je mij overtuigen van het totalitaire karakter van de islam? Aan het bewijs dat de islam een totalitaire ideologie is, wijd ik in mijn opstel Nazisme, Islam, Israël een dikke twintig pagina’s, waarin alle kenmerken worden opgesomd en geadstrueerd met bewijzen, waarna er nog eens een kernachtige samenvatting volgt. En waarin precies wordt aangegeven hoe beide ideologieën, islam en nazisme, beide behorend tot de totalitarismen, genetisch en specifiek aan elkaar zitten vastgeklonken in de Jodenhaat en de oorlogszucht. En ja, de islam is rancuneus tegenover het Westen, maar niet omdat de islam een “afgeleide” en “reactie” op het christendom was . Want zo hebben de moslims het nooit gezien. De moslims hebben het altijd als een superieure correctie op  het inferieure christendom gezien. Ook na de 19e eeuw, toen het christendom binnenste buiten gekeerd was door met name de Duitse bijbelkritiek, bleef godsdienstkritiek in de islam zoals vanouds verboten. Desondanks bleef juist deze inferieure, obscure, totalitaire en geheel ononderzochte verzinselfabriek, genaamd  islam, het Verlichte en wetenschappelijk uitgebeende christendom uitmaken voor een vervalsing.

“Natuurlijk, er zijn eeuwen geweest waarin de moslimcultuur vrijwel op het niveau van het Westen stond, maar ook toen hebben de moslims maar voor een zeer beperkt deel hun wil aan de christendom kunnen opleggen; heel frustrerend voor de imperialistische macht die de islam vormde. En daarna, toen vanuit Europa de wereld gekolonialiseerd werd, was de wereld van de islam daar slechts nog een onderdeeltje van.”

Ja, jij blijft maar beweren, Joost dat de islamcultuur op het niveau van het Westen heeft gestaan. Maar dat zijn Michiel Leezenberg-sprookjes. Uit de geestrijke verhalen van de Bijbel kan ik mij voorstellen dat er een rijke cultuur voortkomt,  maar denk jij nou echt dat uit die bloeddorstige, dreigende,  totaal triviaal-platte flauwe kul uit Koran en hadith een cultuur van enig niveau had kunnen ontstaan? Zal ik  nog maar een keer zeggen wat ik in eerste termijn al een keer zei?Ik citeer mezelf:

“Wat ik weet is dat de islam ooit lang op de Byzantijnse cultuur en de Joods-christelijke van Andalusië heeft geparasiteerd. Je kunt het ook anders zeggen: de islam heeft nooit alles wat vitaal was in de overwonnen culturen per direct kunnen onderdrukken, net zoals het misschien in West-Europa ook wel tot de twee-en-twintigste eeuw kan gaan duren voordat de islam erin geslaagd zal zijn de Westerse cultuur in moreel-intellectueel opzicht terug te voeren naar hun 7e eeuwse  woestijn.”

En ik geloof zeker dat het “frusterend” is geweest voor een “cultuur” met een superieur zelfbeeld dat het Ottomaanse Rijk door eigen schuld – ze drongen zich als bondgenoot op aan de Duitsers in WO I – gekoloniseerd werd. Maar het rancunisme en conspirisme van de islam is niet na 1918 begonnen, want de hele koran en hadith is van wraakzuchtig en agressief wantrouwen doortrokken, met name jegens de Joden.

“ Ook vandaag de dag vormen de moslims die naar Europa zijn geëmigreerd slechts een onderklasse. Veel van de woede onder moslims over het Westen, neemt de vorm aan van een superioriteitsgevoel, maar is dat natuurlijk niet. De islam heeft het modernisme niks te bieden. Het kan niet over het modernisme heenstappen. Het kan slechts rondwentelen in een oudbakken, moralistisch gelijk. En het kan daarbij gewelddadig optreden, want bij de islam hoort geweld. Net als bij het christendom trouwens. Maar het ‘trieste’ van de islam is daarbij nog eens dat ze ook de technologie van het Westen daarbij moeten lenen en onderhand meer moderniseren dan ze zelf zouden willen.”

Ja, we hebben al vastgesteld dat de islam altijd een superioriteitscomplex heeft gehad en dat zulks altijd al geheel onterecht is geweest, zowel moreel-intellectueel en vervolgens ook steeds meer technisch. En dat levert cognitieve dissonantie op en een verborgen minderwaardigheidscomplex dat zich gewelddadig kan uiten. Jawel, Joost. Niet alleen bij Said Qutb en Bin laden, maar ook bij de reguliere moslimmigrant. En ze moeten daarbij technologie van het Westen lenen. En dan ontspoor je, Joost, want “ze”  moderniseren intellectueel-moreel helemáál niet “meer dan ze zelf zouden willen”. Zie Iran. Atoomwapens in de handen van apocalyptische gekken voor wie de  term “middeleeuws” veel te vleiend is. Zie trouwens ook Irak, Syrië en Libanon. Kortom zie bijna de hele islamitische wereld. Zie de huisvrouw uit Jemen, die nog maar een paar dagen geleden, ongetwijfeld met enige hulp, zeer geavanceerde tijdbommen construeerde teneinde hypermoderne vliegtuigen uit de lucht te blazen. En als we ons tot West-Europa anno 2010 beperken en we nemen jouw stelling dat ze méér moderniseren dan ze willen en zelfs Angela Merkel moet toegeven dat dit méér bij lange na niet genoeg is, hoe groot is dan die modernisering? En moeten we dan niet héél nadenkend worden over de omvang van die “wil”? Want die is dan dus nog kleiner dan de daadwerkelijke modernisering.

“Zie je, ik kan heel makkelijk kritiek op de islam leveren, en op zijn uitingsvormen, zonder het ook maar één keer over het nazisme te hebben, of het communisme. En ik ben nog maar net begonnen!”

Ja, Joost, maar neem je het mij erg kwalijk als ik niet onder de indruk ben? Nog een stapje verder en je gaat Paul Berman achterna die betuttel-racistisch het nazistische karakter van de islam van 1940 tot heden uitsluitend toeschrijft aan de Westerling. Het was alleen het nazizaad! Voor het ontkiemen en rijpen, zegt Berman,  was géén ontvankelijke en congeniale islambodem nodig! En dan nog, Joost, je ontkent niet alleen de historische waarheid – want ik acht door mij bewezen dat de islam en het nazisme congeniaal zijn –  maar je vind het bovendien  politiek opportuun om juichend vast te stellen dat jij de islam kan kritiseren zonder het nazisme te noemen. Kijk mij eens, mama: zonder handen! Ik kan de islam kritiseren zonder het nazisme te noemen! Dat is historisch en actueel misleidend en politiek niet slim.

Politiek niet slim, zeg ik! Ik schreef in oktober 2009,  een jaar geleden dus,  een stuk onder de titel De Islam blijft de Olifant in de Kamer. Daarin zei ik het volgende:

“Kijk naar Pechtold bij “De Wereld Draait Door” gisteren. Daar wordt Pechtold zogenaamd het vuur na aan de schenen gelegd door Mathijs van Nieuwkerk en Jan Mulder over de vraag of je Wilders nou wel een racist kan noemen, zoals Pechtold deed. De man met de hemelse oogopslag en de stalen plaat voor de kop komt daar desondanks gloriërend weg met vaag gelul over “groepen uitsluiten”. En waarom komt Pechtold daarmee weg? Omdat op zo’n moment niemand durft te zeggen wat er gezegd moet worden, namelijk dit:

‘De islam is een nazi-achtige ideologie. Wie dat systeem te vuur en te zwaard bestrijdt, zoals Wilders, is een fatsoenlijk mens. En wie Wilders een racist noemt en het islam-nazisme goedpraat is een collaborateur. En dat bent u.’

Ik zal nog maar eens de Vier Grote Punten noemen, de Vier Essentialia waar de islam en het nazisme precies parallel lopen: Jodenhaat, Übermenschen-ideologie, oorlogsverheerlijking, vrouwverdierlijking.”

Van die argumentatie wou jij af zien, Joost? Waarom? Omdat het niet waar is? Maar het is wél waar: je hebt nog niet eens de schijn van een begin gemaakt met het ontkrachten van wat ik in mijn opstel Nazisme, Islam, Israël aantoon. Wat is er krachtiger als argument in de Westerse cultuur dan dat je onderbouwd – niet als lege kreet – kunt zeggen: kijk, deze islam, deze cultuur, “religie” en ideologie is in de kern hetzelfde als het slechtste wat het Westen ooit heeft voortgebracht: het nazisme. En dan kan je vervolgens zeggen, zoals ik in mijn opstel doe: “Kritiek op een ideologie mag! En als op grond van die ideologie-kritiek een veroordeling kan worden uitgesproken over die ideologie, dan kunnen de willens-en-wetens-aanhangers van die ideologie daarop worden aangesproken en moreel veroordeeld.” Kijk,  Joost, dan heb je onovertroffen wapen tegen een ideologie die de hele cultuur van het Westen bedreigt.

“Een essentieel onderdeel van mijn kritiek op de islam is ook dat die godsdienst de wetenschap uitbant als het gaat over zijn eigen claims op de zelf geschapen mythen. Bij het christendom zijn ze inmiddels al zo ver, dat een studie over het leven van Jezus moet kunnen, maar een studie over het leven van Mohammed, of een ontstaansgeschiedenis van de koran, is verboden. Waarom? Daarom! Ik vind dat essentieel voor wat er mis is met de islam, en vind het daarom ook een kapitale misser dat dit in een 900 pagina’s tellend boek over de islam alleen maar terloops genoemd wordt.”

We komen steeds meer terecht in een herhaling van zetten, Joost. Het uitbannen van de wetenschap is niet alleen een “essentieel onderdeel” van jóúw kritiek op de islam, maar ook die van mij. En van welke serieus te nemen islamcriticus eigenlijk niet? Ik heb er uitgebreid aandacht aan besteed in mijn opstel. Het is een belangrijk element van het totalitaire: geen individueel beroep op Rede of Geweten in de islam. En ik kan mij heel goed voorstellen dat de redacteuren van De islam. Kritische essays over een politieke religie gekozen hebben om dit gortdroge, moeizame gemier buiten een publieksboek te houden. Zelf heb ik in mijn opstel één alinea gewijd aan Mulder en Milo (“De Omstreden Bronnen van de Islam”) – want daar heb je het toch over, Joost? – met daarin de vaststelling dat het hele mythische gebouw van de islam reeds als geheel ingestort beschouwd mag worden. Maar wou je al die bronnen-technische discussies samengevat zien in een publieksboek?

“Net zo goed als niet structureel behandeld wordt hoe de in het Westen levende moslims over het Westen denken, namelijk in een vorm van apartheid. Dan hebben we het over de actueel bestaande islam, en niet over een theoretische beschouwing over het nazisme en de islam. Bij dat soort beschouwingen ga je er vanuit dat er ‘iets’ is, ‘een wezenlijke kern’ zeg maar, waarop zowel de islam als het nazisme als de islam terug te voeren zou zijn. Het kwaad, waarschijnlijk. Ik vind dat een ouderwets soort, theologisch denken. Het leidt tot niks. Jij doet dat.”

Ja, Joost, nu dring je me in een positie waarin ik een boek zit te verdedigen waarvan de redacteuren mij na maanden arbeid op oneigenlijke gronden en op het laatste moment hebben laten weten dat mijn opstel niet opgenomen zou worden. Maar alla! Wat had je dan gewild aan “structurele behandeling” van het denken der moslims in het Westen? Een artikel waarin de uitkomsten  van alle enquêtes geanalyseerd worden die ooit onder Westerse moslims gehouden werden?  Dat kan ik je zo zeggen: die analyse zou erg verontrustend zijn inzake populariteit van de sharia en gebruik van geweld. Je kan gewoon zíén wat er gebeurt, Joost. Je kan de aanslagen-teller op www.thereligionofpeace.com raadplegen, of, ik doe maar een volstrekt willekeurig greepje in de oceaan, van Nonie Darwish Cruel and usual Punishment inkijken of in Egypte en Turkije rondkijken, waar net als in het Westen,  de voortschrijdende islamisering zichtbaar wordt in het alsmaar toenemend aantal hoofddoeken. En moslims trouwen nog steeds niet met Westerlingen. Dat is haram. En als ze het wel in redelijke mate doen, dan is er nog geen garantie: zie Bosnië. En dan de gotspe, Joost, dat ik over “het wezen” van dingen bezig zou zijn. Jij bent dat zelf. Ik heb al gezegd dat we in een herhaling van zetten terecht komen. Maar jij was toch degene die schreef:  “Stalin (en Mao) vernietigden mensen op grote schaal omdat ze dit nodig achtten ter instandhouding van hun ideologisch aangeklede dictaturen. Het was Waanzin. Wat onder Hitler gebeurde was Het Kwaad.” Jij bent degene die vasthoudt aan de uniciteit van “Auschwitz”. Ik heb het niet over het wezen der dingen, zoals jij, maar over wezenlijke dingen, namelijk de dingen waarin islam en nazisme overeenkomen. Of vind je Jodenhaat, Übermenschen-ideologie, oorlogsverheerlijking en vrouwverdierlijking géén wezenlijke dingen? Nog meer wezenlijks: een ideologie die dermate collectivistisch is dat individualisme als hoogverraad wordt gezien,  waarin zelf denken  over morele of wetenschappelijke zaken verboten is, die een Führer aanbidt met een Hitler-mentaliteit, die bol staat van de xenofobie,  slachtoffergedrag, rancunisme en conspirisme.

“Ik wil ook nog iets zeggen over waarom ik het van groot belang blijf vinden om over het nazisme en het communisme te blijven denken: Deze monstrueuze denksystemen namelijk zijn ontsproten uit hetzelfde Westen dat ook de verlichting en de democratie mogelijk maakte. Het roept dus de vraag op waartoe ditzelfde superieure Westen ook toe in staat is. Dit af doen als zelf-haat of cultuurrelativisme, vind ik dom. Wie de zelfkritiek geen kans geeft, is een gelovige en zijn denken staat dus stil. Auschwitz komt voort uit mijn wereld, en blijft daarom vragen oproepen. Alleen al om die reden staat het terecht na al die jaren nog steeds in het brandpunt van de belangstelling. (Dat er tegelijk ook een zwelgen bestaat in het Auschwitz-leed is best erg.) Wie dat niet ziet, heeft geen enkel recht om moslims te verwijten dat zij niet aan zelfkritiek doen.”

Het probleem met het Westen, Joost, is niet het gebrek aan kritiek en zelfonderzoek, zelfs niet de overdaad eraan, maar het feit dat een hedonistische aan Gutmenschlichkeit verslaafde quasi-elite daaruit besloten heeft dat er voortdurend as op het eigen hoofd gestrooid moet worden, dat wij alleen nog maar boete moeten doen en niks waardevols te verdedigen hebben.  De zelfkritiek geen kans? Wat een pervertering van de werkelijkheid Joost! We zijn totaal doorgeslagen in zelfkritiek, tot aan de zelfvernietiging toe. En uit die totale pervertering dan ook nog de  pot-verwijt-de-ketel-conclusie trekken dat we dus niks van de islam mogen zeggen?  Ik vind het ernstig, Joost.

“Je hebt ongelijk. Zeker, de vernietiging van de Joden was het hoofddoel van het nazisme. Maar dat is nooit het hoofddoel van de islam geweest. Het hoofddoel van de islam was en is de onderwerping van de hele wereld aan de islam. Wie geen moslim is zal in die wereld de rol van minderwaardig mens moeten spelen. Ja, Joden hebben het vaak moeilijk gehad in de gebieden waar de islam heerste. Net als in, pakweg, Rusland. Maar pogroms, laat staan industrieel georganiseerde Jodenvernietiging  is in de islam nooit aan de orde geweest.”

Mis, Joost! De industrieel georganiseerde Jodenvernietiging is in de islam op precies hetzelfde moment aan de orde gekomen als in het nazisme. Namelijk exact op het moment dat Hitler besloot om de Jodenmoord industrieel te gaan aanpakken. En het zou zélfs nog wel eens zo kunnen zijn dat het definitieve besluit om dat industrieel aan te pakken, de Endlösung, de Holocaust, onder directe invloed van de moefti is genomen. Misschien had je toch mijn opstel eens moeten lezen, Joost. Want daarin zeg ik:

“Zou het een te ver gaande speculatie zijn om te veronderstellen dat de moefti met het afsluiten van de laatste afschuifmogelijkheid van de Joden, namelijk naar Palestina, een beslissende invloed heeft gehad op het besluit tot de Endlösung? De moefti had zijn gesprek met Hitler op 28  november 1941. In een voor het laatst in 1999 ge-update stuk komt Gord McFee op grond van nieuwe gegevens (het dagboek van Goebbels) plus een plausibele redenering die te ver voert om hier uiteen te zetten tot de volgende conclusie: ‘Het nieuwe bewijs wekt sterk de indruk dat Hitler vroeg in december 1941 besloot alle Europese Joden uit te roeien. Als McFee gelijk heeft dan hebben er slechts dagen gezeten tussen de ontmoeting met de moefti en het definitieve besluit.”

In mijn opstel wordt aangehaald dat de literatuur eenstemmig van mening is dat,  in zijn ijver om geen enkele Jood te laten ontsnappen, ook en vooral geen kinderen, de moefti nog fanatieker was dan de nazi-top. De mobiele vergassingsinstallaties stonden, op aandringen van de moefti, klaar om ingezet te worden in Palestina zo gauw Rommel de Engelsen zou hebben verslagen.

“Zeker, al vanaf Mohammed (daarover staat in het Zwartboek nog een ‘aardige’ geschiedenis) hebben Joden het soms zwaar te verduren gekregen onder de moslims. Doden, enzovoort. En sinds de tweede wereldoorlog hebben de moslims zich zelfs het antisemitisme eigen gemaakt. Alweer tweedehands. Wat schreeuwden de protesterende moslims op het plein in Malmö tegen de protesterende Joden? “Hitler! Hitler!” Wat ligt in de boekhandels van het Midden Oosten? Mein Kampf. Wat riepen de Marokkanen bij de demonstratie op de Dam? “Hamas, Hamas, Joden aan het gas.” Allemaal afgeleid van het grote, tot de verbeelding sprekende voorbeeld.”

“Alweer tweedehands”, Joost? Je hebt waarachtig mijn opstel niet gelezen. En als je het gelezen hebt, dan vluchtig. In elk geval is er weinig van tot je doorgedrongen. Andrew Bostom heeft in een reusachtige bronnen- en literatuur-verzameling onder de titel The Legacy of Islamic Antisemitism, de oorspronkelijke Jodenhaat in de islam door de eeuwen heen gedocumenteerd.  Die “protesterende moslims”riepen Hitler aan, Joost, omdat Mohammed een zielsverwant van Hitler was. En “gas” wordt geroepen om ons te schofferen, maar als deze types de kans krijgen dan gebruiken ze echt ook wel een gewoon vuurwapen of een bom of een slagersmes. En voorts riep dit islamitisch tuig althans in Amsterdam ook nog wat anders: ‘Khaybar Khaybar ya Yahud, jaysh Mohammed saya’ud!’  Dat zegt tenminste Machteld Allan:

“Ik had in mijn recensie geschreven dat deze kreet ook te horen was geweest in de straten van Amsterdam tijdens een anti-Israël-demonstratie waarin ook de SP en GroenLinks vertegenwoordigd waren. ‘Khaybar Khaybar o joden, het leger van Mohammed zal terugkeren’, is de vertaling. Terugkeren om wát te doen? Wie de bronnen kent, weet dat: om de joden die na een eerdere slachtpartij van Mohammed nog over waren op het Arabisch Schiereiland alsnog te doden of te onderwerpen.”

Tot zover Allan. En nu citeer ik jou weer:

“Jij doet in je quote en in je hele stuk een poging om het nazisme in de islam te kapselen. Dat doe je met volhardende consequentie, en daarvoor heb je mijn waardering. Maar het blijft natuurlijk onzin wat je zegt. Zeker, er mag een malle Grootmufti zijn geweest in Jeruzalem, die via slinkse wegen getracht heeft een vleugje islam in het nazisme te spuiten. En het nazisme was gevoelig voor curieus mysticisme, daar kon de oriëntaalse islam ook wel bij een enkel nazikopstuk. Als hobby. Centraal bij de mythe van het nazisme stond natuurlijk de superioriteit van het Germaanse ras, daarin kon alleen al ideologisch de islam nooit meer dan een marginale rol spelen. Ik bedoel: Hitler was echt niet multiculti hoor!”

Ik doe een poging om het nazisme in de islam in te kapselen? Je bedoelt dat ik een soort kunstmatige, op niks berustende, subjectieve poging doe die nergens op slaat? Een persoonlijke rare kronkel van mij? En dat zeg jij, Joost, die de dik 1000 pagina’s van Hans Jansen (niet de Arabist)  “Van Jodenhaat naar Zelfmoordterrorisme” (2006)  beter heeft gelezen dan ik? Het hele Midden-Oosten druipt van een Jodenhaat die de nazistische Jodenhaat naadloos in de eigen antisemitische traditie heeft geïncorporeerd en jij vertelt me dat ik “grote onzin” verkoop? En dat nog wel “met volhardende consequentie”? Ik praat volhardend nonsens en daarvoor heb jij “grote waardering”? Het moet niet gekker worden, Joost. Ik schrijf een serieus opstel waarin ik aantoon dat de islam die de moefti ten dienste stond in mentaliteit diep verwant is aan het nazisme en jij praat van “een malle Grootmufti” net als Paul Berman praat van een “zwarte ziel” van de moefti die niks met de islam had te maken.  Ik analyseer de waanzin van die Paul Berman die in volstrekt eenrichtigsverkeer een best wel toffe islam door de nazi-ideologie gecorrumpeerd ziet worden. En jij draait het proces weliswaar om, maar maakt het nóg wat . . . . eh . . . . spannender door te spreken van “slinkse wegen” en “een vleugje islam in het nazisme spuiten”.  De islam is bij jou nog onschuldiger geworden dan bij Berman. Er was dus een rare moefti die de islam misbruikte en als muis “een vleugje islam” in de nazi-olifant wilde injecteren? Over die beeldspraak muis en olifant zo dadelijk meer.

Vind je het erg Joost als ik waarachtig en oprecht en in alle mededogen niet meer in staat ben dit nog serieus te nemen? En dan dat “curieus mysticisme” en “hobby”. Je bedoelt Himmler natuurlijk. Nou, die had oprechte bewondering voor het soldateske karakter van de islam, een geloof, vond hij, dat ook nog eens begreep wat de soldaat qua vrouwtjes toekwam. Hij heeft een oprechte poging gedaan, Himmler, om Hitler als de nieuwste profeet van de islam geaccepteerd te krijgen. En Hitler zelf? Die was dan misschien “echt niet multiculti”, maar wel heeft hij verklaard het jammer te vinden dat het weke christendom de overhand had gekregen in West-Europa in plaats van de harde islam. Als Karel Martel bij Poitiers (732)  verloren had, zo meende hij, dan zouden misschien de Duitsers islamitisch zijn geworden. Nou, zo meende de Führer voorts, dan had je nog eens wat kunnen meemaken, als aan de Ariërs zo’n tof geloof ten dienste had gestaan. Want dan hadden de Duitsers, als superieure Ariërs ongetwijfeld de leiding gegrepen in de islamitische wereld. Zo “multicul” was Hitler dan precies toch wel. Die had een neusje voor aan zijn persoonlijk karakter verwante ideologieën.

“Kijk toch vooral eens naar de machtsverhoudingen van die tijd. Hier stonden olifanten te stampen; Hitler tegen de rest. En de muis, de islam mocht een beetje meepiepen.”

Ja, de machtsverhoudingen van die tijd waren zo dat het Westen technologisch ver vooruit was. Ik weet niet of olifant en muis echt recht doet aan de verhoudingen, het lijkt me zwaar overdreven, maar vooruit. Iets anders is de moreel-intellectuele verhouding tussen de twee systemen. Daar wou je toch de vergelijking olifant en muis niet op loslaten? De islam had een traditie die minstens zo erg was in Jodenhaat als het Westen, de moefti heeft misschien wel beslissende invloed gehad op de beslissing tot de Endlösung en hij stond klaar om de technologische massamoord op de Joden naar het hele Midden-Oosten over te brengen. Zoals je al zei, Joost: “Maar het ‘trieste’ van de islam is daarbij nog eens dat ze ook de technologie van het Westen daarbij moeten lenen ( . . .).” Ja, dat is triest, maar dat maakt de kwaadaardigheid, de Jodenhaat, de oorlogszucht en het racisme van de islam niet muizig in verhouding tot een olifanterig nazisme.

“Wat jij doet, Martien, is een nieuwe mythe scheppen, waarbij je volledig voorbij gaat aan de werkelijke machtsverhoudingen in de geschiedenis. Dat doen enkele andere auteurs in het Zwartboek over de islam ook. Je raakt daarmee verstrikt in een discussie die er niet toe doet. Het gaat er helemaal niet om of het nazisme en de islam gelijkwaardig zijn als wezenlijke uitingen van Het Kwaad. Waar het nu om gaat is dat, heel concreet, door de massamigratie steeds meer mensen in Europa verkeren die niets gemeen hebben met de tradities van democratie en verlichting, en daarom, alleen al door de demografische ontwikkelingen, een bedreiging vormen voor de cultuur waarin jij en ik willen leven.”

Ik schep geen mythe, Joost. Ik onderzoek de geschiedenis en trek daaruit conclusies. Bijvoorbeeld over “de werkelijke machtsverhoudingen”, die tot 1683 zodanig waren dat gedurende 1000 jaar de islam voortdurend massamoorddadige en slavenhalende raids kon uitvoeren de onderbuik van Europa in. Precies omdat de islam verder niks te melden had dan geweld en totalitaire onderdrukking liepen ze elke Verlichting mis en keerde het tij in het voordeel van het christelijk Europa. En het gaat er precies wél om of nazisme en islam vergelijkbaar in het Kwaad zijn. Niet als “wezenlijke uitingen van het Kwaad”.  Met dat “wezenlijke” onderscheid in kleiner kwaad (dat volgens jou daarom “waanzin” moet heten)  en het Grote Kwaad ben jij voortdurend bezig. Niet ik. En dan ga je ook nog om dat “wezenlijke” te bewijzen onderscheid maken in “einddoelen”. Ik heb het helemaal niet, zoals jij, over Wezen & Einddoel. Ik heb het gewoon over wezenlijke zaken in de huis-tuin-en-keuken-betekenis. En als jij die bedreiging “waarin jij en ik leven” wil bevechten, dan zal je hem toch eerst behoorlijk moeten definiëren. En juist in die definitie zit het sterkste wapen tegen die barbaarse “cultuur” die de islam is: namelijk door hem te definiëren in het krachtigste moreel-intellectuele idioom dat we kennen. En dat is door te zeggen dat de islam genetisch verwant is aan het nazisme. Door de term nazislam ingang te doen vinden. En niet omdat we dat verzonnen hebben, maar omdat het wáár is en historisch onderbouwd kan worden.

“En net zoals links jarenlang de discussie vertroebelde door kritiek op de multiculturele idealen gelijk te schakelen aan nazisme, zo doet jij dat nu ook weer. Jammer.”

Kritiek op de multikul gelijk stellen aan het nazisme, Joost, is pervers, is Geert Makiaans, waanzin, gekte, stront-plus-gif in de kop, hedonistisch debilisme. Want! Want kritiek op de multikul is kritiek op de islam en dus op een systeem dat genetisch verwant is met het nazisme in – daar gaan we nóg een keer ! – Jodenhaat, oorlogszucht, volkscollectivisme-onder-het-Führerprinzip, vrouwverdierlijking, racisme, Uebermenschen-waan, xenofobie, leugencultuur en conspirisme. Het ene vertroebelt en verwaanzint en perverteert, terwijl het andere verheldert, Joost. Het ene is een gore gotspe en het andere is een zinvolle, redelijke en historisch onderbouwbare vergelijking. Een vergelijking die de term nazislam rechtvaardigt, een term die historisch goed is onderbouwd en die een sterk politiek wapen is.

Tenslotte nog iets dat ik je doorgeef namens “Clark Kent”, de ook aan jou bekende eindredacteur van Het Vrije Volk. Het gaat over de uniciteit van Auschwitz, waaraan jij zo hecht, Joost. Clark Kent mailde me:

“Joost kan geen islamitisch Auschwitz vinden omdat Israël tot nu toe geen oorlogen heeft verloren . . .”

Sterk, nietwaar?

Bij dit stuk horen nog twee andere stukken:

Nazisme en islam: juist de overeenkomst telt” (16-3-2010)

Joost Niemöller scheurt een heel dik boek aan flarden” (30-10-2010)

____________________________

Dit stuk verscheen voor het eerst op 2 november 2010 op de verdwenen site van Joost Niemöller.

Advertenties