CLITEUR PAUL

Paul Cliteur is een vreselijk aardige man die op Arnon Grunberg lijkt: bij beiden onthoud je alsmaar niet waarover ze schrijven. Maar nu is Cliteur in zijn vaagheid extremistisch geworden. De monotheïstische godsdiensten zijn het gevaar, zegt Cliteur, en potentieel allemaal even terroristisch. Gelul natuurlijk. Om te beginnen kan het veelgodendom net zo agressief zijn: zie de Grieken en Romeinen. Er is één polytheïsme dat aanvankelijk niet agressief schijnt te zijn geweest: het Hindoeïsme. Ik heb wel eens gehoord dat het ontbreken van een Satan in dat geloof het Hindoeïsme zo vredig-inclusief heeft gemaakt. Maar zijn Hindoes dan tegenwoordig niet heel strijdbaar? Ja, en dat komt omdat ze het Kwaad in de praktijk hebben leren kennen.

Dat Kwaad heet: het Mohammedanisme, ook wel islam genoemd. Koenraad Elst beschrijft de oceanen van massamoord en slavernij die de islam honderden jaren lang naar India heeft gebracht. Iedereen zou het opstel moeten lezen in het boek met de veel te lange titel omdat de uitgevers het niet aandorsten om het simpel “Zwartboek Islam” te noemen. Nu heet het: “de Islam: kritische essays over een politieke religie”. Lees dat opstel! Koenraad Elst heeft ook een site en daar vinden we:

“There is no official estimate of the total death toll of Hindus at the hands of Islam. A first glance at important testimonies by Muslim chroniclers suggests that, over 13 centuries and a territory as vast as the Subcontinent, Muslim Holy Warriors easily killed more Hindus than the 6 million of the Holocaust.” Verder zegt Elst: “( . . .) research into the magnitude of the damage Islam did to India is yet to start in right earnest.”

Ik dwaal af. Of eigenlijk ook niet. Ik neem een voorschotje op de voornaamste kritiek op Cliteur. En die luidt: er is altijd extreem weinig Joods terrorisme geweest en extreem veel Mohammedaans terrorisme.Cliteur meent zoals gezegd dat het Kwaad in alle monotheïsmen gelijkelijk zit. Maar zelfs een Gutmensch als “migratie-expert” David Pinto – die altijd wollige verhalen hield over de zieligheid van ook de Mohammedaanse immigrant, die wij een warm welkom verschuldigd waren – spreekt Cliteur nu tegen. Pinto heeft inmiddels een paar bedenkinkjes gekregen aangaande de islam en dat werd hoog tijd. In zijn stuk in de Volkskrant verwijst Pinto naar een tweede artikel contra Cliteur van Asher ben Avraham. Ik zal in het volgende aangescherpt samenvatten wat die twee, Pinto en Avraham zeggen.Wat Pinto en Avraham overigens nog vergeten: Koran en Oude Testament staan vol geweld. Maar in het OT zijn dat beschrijvingen (door mensen) van geweld-van-Godswege, of oproepen (door mensen ) tot geweld-van-Godswege. Die oproepen in het OT zijn bovendien altijd specifiek voor bepaalde omstandigheden en gevallen. Maar dan de Koran. Daarin roept Allah Himself herhaaldelijk op tot universeel geweld tegen ongelovigen. Dus nog eens: specifiek geweld waarvan door mensen beweerd wordt dat God het wil of gewild heeft, contra universeel geweld dat Allah zelf voorschrijft.  Zie voor een betoog terzake Pieter van der Horst: “Koran grossiert in hel en verdoemenis”.De tradities die bovenop die totaal verschillende boeken zijn gebouwd zijn ook totaal verschillend. En wel op parallelle wijze: Joden debatteren met God. Sterker nog: ze maken ruzie met God. Dat heet gewetensvorming, als individu en als collectief, diachroon door de geschiedenis tot je niet eens meer weet waar dat geweten ook alweer vandaan kwam. Van God? Van jezelf? Daartegenover is Mohammedanisme blinde gehoorzaamheid aan een wrede, plat-materialistische en opportunistische Allah en derhalve is islam hetzelfde als gewetensloosheid. Nou ja, als je het hebt als moslim, een geweten, dan heb je het niet aan de islam te danken. De traditie die bovenop de totalitair-inhumane Koran is gebouwd, heeft met name precies hetzelfde karakter doordat bij twijfel het voorbeeld van Mohammed, de hadith,  dooslaggevend is. Dat voorbeeld? Een massamoordenaar, sluipmoordenaar, slavendrijver, rover, verdragbreker, extreme egoïst, opportunist en polygamist annex neuker van zes- dan wel negenjarigen.

We herinneren er nog maar eens aan hoe Mohammed Bouyeri zijn naamgenoot en Profeet noemde: “de lachende doder”.

De Joods-Christelijke traditie is die van het leven en de liefde, die van de islam van de dood en de haat. Zoals Avraham zegt:

“Gewelddadige elementen van de leer (zoals de doodstraf, lijfstraffen of wraaknemingen) werden door de rabbijnen aan zoveel voorwaarden gekoppeld dat ze vrijwel niet meer konden worden toegepast. Het eerbiedigen en redden van het menselijk leven gaat voor de rabbijnen boven het kiezen voor de dood.”

Als er terreur gepleegd wordt in naam van de Joods-Christelijke traditie dan is dat een ontsporing, een uitzondering die de regel bevestigt, in het Mohammedanisme is terreur het juiste spoor en de regel. Als je zoals Cliteur dermate blind bent voor de actuele terreurcijfers wereldwijd  en 1400 jaar islamitische jihad, moet je misschien met een papieren zakje pis naar de dokter.

Nog meer verschil. De Joodse traditie is totaal niet missionair – sturen ze mensen die zich tot het Jodendom willen bekeren nog steeds naar een psychiater? De theorie en praktijk van de islam daarentegen  is al 1400 jaar jihad en gedwongen bekering. Ja, dhimmie worden kan ook, maar dan moet je wel erg aan je eigen geloof hangen, want de dhimmie staat bloot aan voortdurend terreur, vernedering en extreme uitbuiting.Pinto zegt:

“Een soortgelijk betoog als Cliteur hielden Mohammed Rabbae en Erwin Brugmans . Ook zij stellen ten onrechte dat joden en moslims op gelijke mate elkaar lastig vallen. ‘Hoe is het mogelijk! OVERAL IN EUROPA worden joden vervolgd door moslims en NIET ANDERSOM!’, was een van de terechte reacties op het tendentieuze betoog van Rabbae en Brugmans.”

Dat betoog van Rabbae en Brugmans heb ik trouwens hier bij het grofvuil gezet.

Er was nog een deelnemer aan het debat over de monotheïstische godsdiensten in de Volkskrant  Haatsnaai Bouazza. Zij schreef onder de titel “Alle drie monotheïstische religies hebben boter op hun hoofd”. Kan je massamoordpartijen als boter-op-hoofd beschrijven? Zoals die in India door de islam? Haatsnaai wel. Haar slecht geschreven stukkie staat, zoals alles wat ze schrijft, vol regelrechte leugens. Over Israël had ze dit te zeggen:“

Mooi hoor, het geloof dat de basis vormt van een land, zijn tomeloze expansiedrift, decennialange, bloedige bezetting en aspirant verdrijving van een volk, en welks rabbijnen oproepen niet-Joden te mijden en ook niets aan hen te verhuren, dat kent geen gewelddadige aspecten.”

Voor de lezer die de neiging heeft dit te geloven en echt wat over Israël wil weten: daar.

Maar we besluiten met de mooie beschrijving die Benno Barnard van de Talmoed gaf in een comment op deze site. Hij sprak een “anti-Zionist” met het pseudo “Mario” aan:

“De Talmoed, beste Mario, is in de loop van vele eeuwen bij elkaar gedebatteerd door maar liefst 20.000 auteurs. Hij bevat schitterende passages: in sommige discussies zie je de westerse dialectiek als een bloem opengaan. Ook dobberen er voorbeelden van primitief fanatisme in rond, drenkelingen in een oceaan van teksten. De actuele toestand bewijst dat de Joden, al dialectisch doordenkend, hun eigen tribalisme en racisme ruimschoots overwonnen hebben – een heel kleine minderheid van sombere zonderlingen daargelaten (maar ook onder hen treft men hooguit om de twintig jaar een moordenaar aan). Wie iets anders insinueert, namelijk dat ‘de Joden’ zo denken als in de door jou aangehaalde teksten, is ongeneeslijk te kwader trouw.”

________________

Link naar dit stuk op AmsterdamPost

 

Advertenties