Bas Heijn is iemand die gemakkelijk naar de grond gaat

Bas Heijn is iemand die gemakkelijk naar de grond gaat

Maar ik ga wel met hem klaarkomen. Ik heb het vaker gedaan. Hele islamdebatten heb ik geanalyseerd. Wat ik gisteren aankondigde met Bas Heijne te gaan doen, heb ik eerder gedaan met Ger Groot en met Paul Scheffer. Zelf met de anders geaarde kleurling Stephan Sanders heb ik het een keer gedaan. Ik heb hun teksten gefileerd omdat ze uit hun nek kletsen. Er komt nooit antwoord, waarschijnlijk lezen ze het niet. Omdat het niet in de NRC staat, of de Volkskrant of het Trouw-van-Willem-Schoonen. De dames en heren van de linkse kerk – (door die term af en toe nog eens te gebruiken eer ik Pim Fortuyn) –  bewegen zich uitsluitend op veilig terrein en in met de islam collaborerende subsidie-niches. Dus wat ik gisteren vaststelde, dat Heijne mij nooit zal antwoorden, is misschien slechts daaraan te wijten. Maar men mag blind aannemen dat als Heijne mij wel zou lezen, het hem inderdaad zou ontgaan dat hij intellectueel gesloopt wordt. Ik kan slechts speculeren over de psychologische achtergrond: verdringing en ontkenning waarschijnlijk, zoals de barbarij van de islam verdrongen en ontkend wordt. Volstrekt misplaatst en belachelijk dédain zal er ook in ruime mate bij zitten. Als hij namelijk niet smalend de schouders ophaalt over wat ik schrijf, dan moet hij er een antwoord op formuleren, en dat zal nog niet meevallen. Net zoals het onder ogen zien van het ware karakter van de islam de hele levenshouding van Bas Heijne flink zou opschudden. Een flinke hoeveelheid gewone domheid zit er ook bij, want ik heb het al gezegd: Bas Heijne is géén intellectueel en dat is zacht uitgedrukt. Misschien dachten mijn vaste lezers dat ik mijn analyse van Heijnes stuk vandaag al zou publiceren. Ik  werk er nog een paar dagen aan: de val moet een beetje goed dichtklappen.

Iets anders.

Of eigenlijk niet. Vandaag zag ik dat Gutmensch Pieter Hilhorst – (Ik heb de neiging in zijn oprechte naïviteit te geloven: daarvan zit een enorme hoeveelheid achter dat hoge voorhoofd van Pieter.) – zijn dinsdagse column weer eens aan de Liefde Voor Alle Mensen had gewijd. De titel: “Wie haat zaait, zal haat oogsten”. Het repertoire zal inmiddels bekend zijn. Ik heb er het volgende comment onder gezet:

“Nee, Pieter, wie toegeeflijk is tegenover de islam zal haat oogsten.
Wie de islam confronteert zal óók haat oogsten.
In het eerste geval waarschijnlijk nog diepere haat dan in het tweede, want in het eerste geval zal de haat met minachting vergezeld gaan.
De islam is namelijk al 1400 jaar een haat-ideologie in theorie en praktijk.
Heb je mijn korte opstelletje al gelezen over de islam?
“Nazisme, Islam, Israël: het Essay nader geduid door de Auteur Zelve.”

bit.ly/gE333y
Overigens: de immigratie-cijfers uit officiële bronnen vertrouw ik net zo min als de cijfers over misdaad.”

Ach ja, de misdaad-statistieken. In de jaren 1990 hoorden we jaarlijks dat de misdaad alwéér met een paar tienden van procenten was afgenomen. Maar in 2001 opende Jaffe Vink mij de ogen in zijn “Brief aan mijn dochter”:

“Nu , ik heb andere cijfers. Meer dan honderdtwintig jaar – vanaf 1850 tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw – is de omvang van het criminele geweld in Nederland vrijwel gelijk gebleven. In de jaren tachtig en negentig is de omvang echter aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is er een toename van geweld van op drift geraakte jongeren, aldus de politicoloog A. Hoogerwerf in zijn boek “Geweld in Nederland.” (p. 25).

Inmiddels weten we waar dat geweld en die misdaad in extreem onevenredige mate vandaan komt: van migranten uit het islamitische cultuurgebied en worden die “op drift geraakte jongeren” ietsje preciezer aangeduid als “bontkraagjes”.We weten inmiddels ook dat een geestelijk corrupte politie is geïslamiseerd en de gewoonte heeft aangenomen geen aangifte meer te willen opnemen.Zo zal het ook met de demografische ontwikkelingen gaan en met de groei van de islamitische ghetto’s. We zullen door onze eigen overheid en de mainstream media belogen worden tot de werkelijkheid zich baan breekt en ontkennen niet meer helpt. Maar dat punt zal voor de Goede Mensen pas bereikt worden als de Libanisering van Nederland en de Beiroetisering van de Nederlandse steden een feit is.

Nog even iets over de Volkskrant. Ik had graag een link gegeven naar het meest beschamende stuk, dat ooit in de Azijnbode verscheen. Maar het archief is daar voor de vroegere jaren een zootje en de helft van de artikelen is niet vindbaar. Ik moet nog ergens een knipsel hebben liggen. Ik schreef over dat stuk:

”Zo raakte  de Volkskrant in diepte van waanzin ooit  rock bottom met “Seks wint het voor Amerika van fatsoen”. Wij schrijven 14 september 1998 en het was de Forumpagina. Het geciteerde was de kop boven een artikel naar aanleiding van de beschuldiging dat president Clinton seks had gehad met zijn secretaresse Monica Lewinsky. De auteur, ene Akbar Ahmed, betoogde dat het Westen is geobsedeerd door seks. Dit dan in tegenstelling tot de moslim-wereld, waar, zo meende hij, fatsoenlijk omgaan met de vrouw nog algemeen als hoge deugd werd gezien. Decadente Westerlingen, zeide Ahmed, zullen hun fatsoen moeten leren houden, en Clinton moeten veroordelen, want anders wordt het moslimterrorisme alleen maar heviger. Hoe moet je dit dreigende gezwets noemen? The mother of all gotspes? Het afdrukken van dit volstrekt krankzinnige stuk was een extra bewuste keus geweest van Volkskrant’s Forum-redactie, want het stuk was overgenomen uit Amerikaanse bron en vertaald.”

En de NRC? Dat is in zijn gehéél nog steeds een obscuur sectekrantje. Ondanks Martin Bosma als veertiendaagse excuus-Guus. Bij de Volkskrant hebben ze althans Nausicaa Marbe, Amanda Kluveld en Chris Rutenfrans.

Zo, weer genoeg gelachen voor vandaag.

____________

 

Advertenties