nicole le fever

Over de huichelachtige pro-Arabische reportages van Nicole le Fever, “correspondente” voor het NOS-journaal, heb ik wel eens meer iets gezegd en wel onder de titel “Le Fever en het NOS-journaal: kwaadaardig of alleen dom?”  Op donderdag 19 mei 2011 was het weer eens extra raak. Wie het 8-uur-journaal van die dag terugkijkt, ziet presentator Rob Trip de Midden-Oosten-speech van Obama behandelen in samenspraak met Eelco Bos-van-Rosenthal in Washington en Nicole le Fever in Caïro.

De rode lijn werd gevormd door wat ik het Bertus Hendriksgeblèr zou willen noemen over de “Arabische Lente”. Eelco Bos met het gezag van een Groot Wit Huis op de achtergrond:

“( . . .) de Arabische straat bleek ook niet heel erg ontvankelijk voor extremisme ( . . .)”

Ja, als je dat nú nog gelooft dan ben je inderdaad heel geschikt als correspondent voor het provinciaalste journaal ter wereld

Nicole le Fever – kijk vanaf minuut 16 – te Cairo tegen de achtergrond van een authentieke duizend-en-een-nachthemel, legde uit dat de gewone mensen in Egypte niet zo erg bezig waren met Obama, want “die zijn bezig met hun eigen vrijheids-strijd“ en ook met hun eigen “werkloosheid en armoede”.

Ze zei er nét niet bij dat die armoede allemaal de schuld van Amerika was, dat altijd verkeerde dictators in het Midden Oosten had gesteund, maar je kon het uit haar intonatie en het uitgestreken veelzeggenheids-gezicht dat ze af en toe trok wel opmaken. Werkelijke verontwaardiging klonk in haar stem toen ze opmerkte dat “de mensen hier zelf voor verandering hebben gezorgd en die zitten nou niet te wachten op bemoeienis uit Amerika”. Ze wist ook te melden dat “het Arabisch zelfbewustzijn ook behoorlijk is gegroeid” en ik neem aan dat ze niet bedoelde inzake islam, Jodenhaat, jihad en sharia, maar inzake . . . . . eh . . . . Lente & Vrijheid.

Obama, zei Nicooltje, heeft ook gesproken over “het vredesproces” tussen Israël en “de Palestijnen”. Alleen zo’n woordkeus al. Elke geïnformeerde ter zake weet dat er nooit een vredesproces is geweest, omdat de “Palestijnen” helemaal geen vrede willen en alleen maar Israël willen vernietigen. Maar in het kader van dat vredes-proces kwam het wijffie tot haar meest onthullende uitspraak:

“( . . .)  maar na vandaag is men er hier van overtuigd dat ook na deze speech de Amerikanen zullen kiezen voor het Israëlisch belang en niet voor het Arabische.”

Haar gezicht stond extra veelbetekend-uitgestreken na die woorden. Tsja, wat zou dat “Arabische belang” bijvoorbeeld voor zo’n werkloze Caïrees kunnen zijn? Israël, op 15-duizendste van de Arabische landmassa, met een werkende democratie, een rechtsstaat en een bloeiende economie? Zou een armoedzaaier te Caïro er belang bij kunnen hebben dat Samaria-Judea (“de Westbank”) geheel door Israël ontruimd wordt tot aan de onverdedigbare grenzen van 1967?

En waarom is Nicole le Fever er toch zo tegen dat het Israëlische belang wordt gediend? Israël wil toch alleen maar dat de terreur ophoudt? En een paar lapjes grond tegen de grenzen aan van 1967die essentieel zijn om te zorgen dat er niet via “de Westbank” voor de derde keer een poging tot massamoord op de Joden in Israël wordt gedaan. Oh ja, en de dun bevolkte Golan-hoogte graag. Dat ook die Golan-hoogte levensnoodzakelijk is voor Israël, heb ik vrouwtje Nicoltje al eens eerder uitgelegd. Neen, snappen doe je ze niet, (krypto-)antisemieten als Nicole le Fever. Alleen kan je vaststellen dat ze irrationeel redeneren om de Joden de schuld te kunnen geven en dat ook willen, want in weerwil van een oceaan aan informatie die het tegendeel bewijst. En dan komt bij mij de verdenking van antisemitisme op.

Het was een geïnformeerd driemanschap dat daar bezig was: Trip, Bos-van-Rosenthal en Le Fever. En het samenspel was ingekaderd in de woorden van Trip:

 “En dat allemaal met in het achterhoofd de Arabische Lente zoals die inmiddels wordt genoemd.”

Frans Groenendijk heeft uitgelegd hoe het zit met die “Arabische Lente”. E. J. Bron heeft twee artikelen uit het Duits terzake vertaald. Barry Rubin heeft zijn pessimisme terzake onderbouwd (hierhier en hier).

Daniel Pipes denkt overigens juist niet dat Obama “het Arabische belang” uit het oog zal verliezen. Pipes is er zelfs zeker van dat Obama het Israëlische belang aan het opofferen is en hij bespreekt een omineuze zin uit Obama’s speech:

“( . . .) one line sums up Obama’s mistake, where he declares that ‘The status quo is unsustainable, and Israel … must act boldly to advance a lasting peace.’ Note how he demands that Israel alone ‘must act boldly’, code words for making concessions to enemies sworn to eliminate the Jewish state. This is not policy; this is folly.”

Het zal er inderdaad waarschijnlijk op uitdraaien dat aan Israël onmogelijke eisen worden gesteld en als Israël daaraan niet voldoet, zal de nieuwe golf van demonisering volgen. Enfin, dat is in elk geval in Le Fevers  “Arabische belang”.  Want dat is toch het Arabische belang, Le Fever, de haat gaande houden?

Ik heb het al meer uitgelegd, en hier zit dan misschien toch een stukje “belang” van die arme en werkloze moslim te Caïro in, die Le Fever ter sprake brengt.

Ik citeer uit wat ik eerder schreef, in 2010:

Maar de perverse “Palestijnse” propaganda wordt gevréten door alle Westerse mainstream-media. Bij het volgend citaat moet men voor ogen houden dat het grondgebied van Israël 15 duizendste is van het omringende Arabische land. Oftewel: de Arabieren hebben 640 keer meer land dan de Joden. Wim Kortenoeven citeert in zijn “Kern van de Zaak” uit het “Arab Human Development Report” van 2002, uitgegeven door de VN:

“Israëls illegale bezetting van Arabische gebieden is een van de belangrijkste obstakels voor veiligheid en vooruitgang in de regio; in geografisch opzicht (omdat het de hele regio treft; in tijdsduur (de bezetting is al decennia aan de gang); en op het gebied van de ontwikkeling (de bezetting beïnvloedt vrijwel alle aspecten van menselijke ontwikkeling en menselijke veiligheid.)”

Dit gaat dus over een microscopisch gebied in vergelijking met de Arabische landen en het illustreert het kosmisch-huichelachtige, totaal irrationele rancunisme in de wereld van de islam. In datzelfde boek van Wim Kortenoeven wordt de in België als linkse Gutmensch bekend staande Rudi Rotthier geciteerd. In 2004 zei hij na een tocht door de Arabische wereld:

‘Het gigantische vermogen om de schuld niet bij zichzelf te zoeken, het gebrek aan zelfkritiek. ( . . .) Ik heb er zeker geen dag rondgelopen zonder te horen dat Hitler gelijk had, dat Israël moet verdwijnen, dat Joden verantwoordelijk waren voor 11 september. Ik begrijp nu beter hoe de Israëliërs zich bedreigd voelen in die haatdragende mensenzee. ( . . .) Wat ik niet voor mogelijk hield is gebeurd: zeven maanden in moslimgebied hebben mijn sympathie voor Israël hersteld.’

Einde citaat.

Die rancune is inderdaad zo’n typisch kenmerk dat de islam aan het nazisme verwant maakt – naast de Jodenhaat, de oorlogszucht, de Uebermensch-gedachte, het Blut-und-Boden-prinzip, het Führerprinzip, de vrouwverdierlijking, het irrationalisme, het paranoïde conspirisme en de xenofobie – en het belang van die werkloze moslim te Caïro zou erin kunnen bestaan dat hij die rancune uitleeft. Het is ook in het belang van het Egyptische regime en daaraan hebben ze ook altijd gewerkt: zoveel mogelijk haat richting Israël.

Zou Nicole le Fever dat rancune- & haat-belang op het oog gehad hebben voor die Caïrese arme moslim, toen ze het over het “Arabische belang” had?

Lees al mijn odes aan het NON-journaal !!!

___________________________

Link naar dit stuk op AmsterdamPost

Advertenties