ahahoer-sorry-aharouay-lamyae

Lamyae Aharouay

De Volkskrant, een mijnheer die de bijnaam “Azijnbode” heeft gekregen omdat hij zogenaamd zo serieus zou zijn, is nu definitief door de mand gevallen als wel ernstig, maar dan ernstig misdadig. Je zou ook kunnen zeggen als een postmodern straathoertje of als een cultuur-relativistische loverboy. Je kunt ook gewoon vaststellen dat ze daar ter redactie dom zijn, zoals het gros van het journaille altijd al is geweest. Het zijn niet alleen geen intellectuelen, tenzij in de zin van Julien Benda, een moedige uitzondering daargelaten, maar ze zijn zelfs niet volks-slim, niet eens begiftigd met boerenverstand. Ze poseren wel als wereldwijs en ze toucheren wel de salarissen, maar het zijn niet eens platte proleten, maar totaal gedegenereerde zultkoppen met een IQ dat omgekeerd evenredig is aan hun arrogantie.

Het geboefte dat zich tegenwoordig rond de relatief nieuwe hoofdredacteur Philippe Remarque schaart – wie zwijgt stemt toe! – heb ik al eerder op hun verraad gewezen onder titels als“Thomas von der Dunk is een antisemiet en de Volkskrant een Jodenhaatvod, oftewel de gotspe van de Arondéus-lezing”. Hier te lezen. Stof voor een aanklacht zou ik zeggen. En ik kan eigenlijk niet wachten tot de antisemieten en nazislam-liefhebbers ter redactie van de Volkskrant mij aanklagen en voor de rechter slepen. Temeer daar ik al eerder heb geprobeerd gerechtelijk vervolgd te worden onder titels als “Alex Burghoorn is een Jodenhater en de Volkskrant een antisemitisch blaadje”(hier te lezen), “Alex Burghoorn verkracht in twee zinnen alle waarheid en fatsoen” (hier) en “Bij de Volkskrant genieten de antisemieten weer! Geniet adjunct Arie Elshout met ze mee?” (hier).

En nou hebben ze een fundamenteel commentaar van mij onder een huichelachtig snikverhaal van een behoofddoekte geestelijk minvermogende gecensureerd. Het gaat om dit artikel “Ik voel me bedrogen door mijn eigen land “ geschreven door Larmoyantia Ahahoer, pardon, doorLamyae Aharouay.

Zal ik maar gewoon citeren wat de Völkische, in zijn poging om anständig als een Himmler te blijven, echt niet vond kunnen? Hiero:

“Misschien mag ik de discussie brengen op het niveau waarop hij gevoerd hoort te worden: de hoofddoek die deze klagende mevrouw Lamyae Aharouay met zoveel trots draagt is een totalitair, meer specifiek fascistisch, nog meer specifiek nazistisch symbool. Dat doekje voor “kopvod” uitschelden, zoals Wilders deed, is een beetje vulgair, maar tegelijk veel te lichtvoetig. (Ik betoon overigens respect aan misleide mensen: ik ben altijd vriendelijk tegen de hoofddoekmeisjes van Albert Heijn en ik sis niet tegen ze op straat.)

Dit is tegelijk een mooie test voor de Volkskrant: in hoeverre wordt, in deze tijden van Wilders-proces, de vrijheid van meningsuiting nou echt in de praktijk gebracht? Want ik formuleer het nog net even scherper dan Oom Geert zelf, maar ook meer wetenschappelijk onderbouwd, al zeg ik het zelf. En als Blonde Greet veroordeeld wordt, dan zal de gedachtenpolitie mij dubbel en dwars moeten komen halen.

Ik heb het in laatste instantie nazistische karakter van het Mohammedanisme in twee internet-essays aangetoond.

De titel van de lange versie van dat essay luidt:

“Nazisme, Islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”

Er is ook een korte versie: “Nazisme, Islam, Israël: het Essay nader geduid door de Auteur Zelve”.

Ik zal samenvatten tot welke conclusies ik in beide opstellen kom:

1) De islam is totalitair omdat het leefregels heeft voor het totale leven tot in de absurde details. De Koran geldt als het pre-kosmische woord van Allah zelf en als totaal en voor eeuwig onveranderlijk. De kenmerken van de inhoud van de Koran zijn: materialistische platheid, haat en gewelddadigheid. Het individu heeft geen gewetensvrijheid: zelf denken over moraal is hoogverraad aan de islam. Het individu mag evenmin zelf denken over de stoffelijk wereld buiten het individu: het gebruik van de Rede is eveneens hoogverraad aan de islam. De islam brengt geen wetenschap voort, maar steelt en gebruikt slechts de prestaties van de volken die zij onder het kromzwaard brengen. Wat eenmaal door de “oelema” (de ‘wetenden’, de priesterkaste) is overeen gekomen kan niet meer veranderd worden: dit heet ‘het principe van de consensus’.

2) De islam is fascistisch vanwege superioriteitswaan (Uebermenschen-waan), die desondanks gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en slachtoffergedrag-annex-rancunisme (het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende).

3) En de islam is specifiek nazistisch vanwege de Jodenhaat, vanwege de expansieve oorlogszucht (mét Blut-und-Boden-Prinzip: eenmaal door de islam veroverd gebied kan nooit meer afgestaan worden), vanwege het Führer-principe (de hadith heeft bijna net zo’n groot gezag als de koran en Mohammed had karakterologisch alles weg van Hitler) en vanwege de vrouwverdierlijking.

Misschien moet ik even adstrueren waarom we in Mohammed in de context van de islam gerust een Hitler avant la lettre mogen zien, niet alleen omdat Hitler sinds de jaren 1940 als een heilige wordt vereerd in het islamitische cultuurgebied (!!!), niet alleen omdat de islam het Führerprinzip, de ‘navolging van Mohammed’ heiligt, maar vooral omdat deze Mohammed een massamoordenaar, sluipmoordenaar, oorlogshitser, Jodenhater, slavernijliefhebber en verdragbreker was. Net als bij alle totalitaire systemen berust er in de islam quasi-legitimiteit in een mythisch “volk”, de ‘oemma’  geheten, maar hét kenmerk van de Joods-christelijke traditie, de individuele gewetensvrijheid ontbreekt volkomen. Het Mohammedanisme is naar binnen totalitair, maar ook naar buiten.

En als je het eens van een ander wil horen: héél kort en welsprekend vat Machteld Allan het karakter van het Mohammedanisme samen in nota bene de Volkskrant 12-01-07: (“De gewelddadige islam”):

‘De moslimse bronnen over Mohammed vertellen een rijk verhaal uit vroegmiddeleeuws Arabië, dat echter wat ongemakkelijk gaat aanvoelen als je je realiseert dat het geen literatuur is, maar actuele geloofsethiek. Mohammed leidde in totaal 27 militaire campagnes, was op zeker moment met negen vrouwen tegelijk getrouwd, joeg zijn vijanden onbekommerd over de kling, beschouwde de vrouwen en kinderen van een overwonnen vijand als buit en hield er slaven op na. Hij streefde naar politieke macht door een combinatie van gewapende strijd, opportunistische allianties en bedrog van de vijand, stelde die macht gelijk aan de onderwerping aan Allah, beschouwde afvalligheid als desertie en andersom, en liet een complete joodse clan – 700 mannen – onthoofden. Zijn ‘spreekwoordelijke’ vergevingsgezindheid bleef beperkt tot zijn volgelingen; degenen die hem als profeet afwezen, wenste hij allerlei pijnlijkheden toe.’

Ben benieuwd of mijn comment de ‘moderatie’ overleeft. Als dat zo is, dan is de Westerse cultuur misschien tóch nog niet verloren. Want aan die ondergang wordt hard gewerkt. Bijvoorbeeld door Hans Wiegel http://bit.ly/ijYin9. Hoofddoeken, zei Wiegel, was ‘een onzinpunt’, niet politiek relevant. Hoofddoeken dus. Van die dingen die maar een lapje zijn, maar waaraan moslima’s vasthouden alsof hun leven ervan afhangt. En vaak is dat natuurlijk ook zo. Vooral in contreien waar de moslims écht aan de macht zijn en de sharia heerst. Dat onschuldige lapje dat Timothy Garton Ash http://bit.ly/jbVLxt nog wel eens de oorzaak zag worden van een nucleaire bomaanslag, in bijvoorbeeld Parijs. Dat symbool waarvan bebaarde liefhebbers van de broek-tot-aan-de-enkels zeggen: ‘Elke hoofddoek in de Westerse straten is een vlag geplant in vijandelijk gebied’.’

En als we het over vrijheid hebben: hoe vrij ben ik als ik in mijn stadsdeel 200 keer per dag een symbool in mijn smoel gewreven krijg waarvan ik weet dat het een nazi-symbool is? Of de draagster er zich nou bewust van is of niet. De haatbaarden die achter deze vorm van constante “dawa” (islamitische term voor bekerings-propaganda voor de islam) zitten, weten het in elk geval verdomd goed.”

Het bovengeciteerde wilde ik dus als een comment onder een stukje “dawa” schrijven dat deel uitmaakt van de trage modder-tsunami die al dertig jaar in het Westen aanwast en 2000 jaar Europese cultuur definitief probeert te verstikken. Let wel. Het was in de digitale Volkskrant, een commentaar enkel in mijn naam, in een vrij obscure hoek. Het stond echt niet op de voorpagina van de papieren editie, zoals het pre-adolescente gelul van Arnon Grunberg, een Jood die zijn vrienden uitstekend weet te kiezen.

God-eeuwig-giet-gloeiende-nakende-nondeju! Wat een land! Wat een krant! En het erge is: Trouw, NRC en NOS-journaal zijn nog erger.

___________________________

Link naar dit stuk op AmsterdamPost

Advertenties