on and off button 1Zullen we de discussie over “Breivik” eens naar het niveau van de geestelijk volwassenen tillen? Want ook Leon de Winter doet dat niet. Leon de Winter in Elsevier van 6 augustus naar aanleiding van “Breivik”:

“Het is de obscene kern van elke radicale ideologie, van links tot rechts: het vermogen om andersdenkenden te demoniseren en te ontmenselijken, en zo vernietiging mogelijk te maken.”

Dat is mooi gezegd, maar nét iets te gemakkelijk.

Want er zit ook een andere kant aan: Auschwitz-nazi’s ontmenselijken zichzelf. Je hebt natuurlijk mensen die ook bij Auschwitz-nazi’s het menselijke in de Auschwitz-nazi’s blijven zien, maar ik vermoed (hoop) dat een meerderheid van de mensheid dit soort als doodstrafwaardig (“vernietiging”) beschouwt. En wat te zeggen van het soort van Anja Meulenbelt en Dries van Agt, om er nou eens twee te noemen? Mag ik die met Auschwitz-nazi’s vergelijken? Is die stap te groot?

Volgens mij bestaat er dus zoiets als zelfontmenselijking en ik denk dat vele “anti-Zionisten” en islamofielen daar dicht tegenaan zitten. Filantroop legt in een stuk op deze site nog eens uit hoe extreem deze soort liegt, demoniseert en haat zaait, waarbij de Holocaust misbruikt wordt om de Israëli’s als nazi’s voor te stellen. Nee, érger dan nazi’s. En dat doet deze soort bestendig: het relatief véél fatsoenlijkere, de staat Israël, als het Ultieme Kwaad voorstellen en de wereld van de islam, het bijna Ultieme Kwaad, waar de nieuwe Holocaust al decennia voorbereid wordt, als relatief fatsoenlijk voorstellen.

Ik vind dit persoonlijk ondraaglijk. Dit doet mij existentieel en chronisch pijn, al decennia. En daarom haat ik deze soort existentieel en chronisch. Ook Breivik haatte deze soort existentieel.

Ik gebruik het woord “soort” bewust en ik weet dat daar iets “ontmenselijkends”  in zit. Dat bedoel ik ook zo en dat voel ik ook zo: zij zijn inderdaad degenen die zelf niet beter zijn dan Auschwitz-nazi’s en niet de Israëli’s en Joden die door deze antisemieten besmeurd worden. Ik ben echter, anders dan Breivik, in staat blijvend te beredeneren wat er geestelijk met mij gebeurt. Breivik kon blijkbaar de voortdurende pervertering van de werkelijkheid in de media in voor hem existentiële zaken niet aan.

Nu wil ik nog eens herhalen dat Breivik jonge mensen die door een hele cultuur, de Noorse, misleid waren, geen kans heeft gegeven geestelijk volwassen te worden. Breivik maakte een dubbele fout: hij sloeg aan het moorden en hij vermoordde de verkeerde mensen. Hij overschreed een absolute grens en zelfs over die grens zijnde maakte hij nog eens een absolute fout.

Maar als ik gehoord zou hebben dat Breivik uitsluitend een stel Noorse Anja Meulenbelten en Driesen van Agt vermoord zou hebben, sluit ik niet uit dat ik een “klammheimliche Freude” gevoeld zou hebben.

Zo, en dan is nu weer het woord aan de Gutmenschen, de zelfmanifestanten die zo graag het morele krukje beklimmen omdat ze eigenlijk geen andere talenten hebben, de kortgebroekte denkers, de positieve medemensen, de intellectuele hedonisten, de “holier than thou”-ers: want nu kan ik natuurlijk als het Ultieme Kwaad neergezet worden.

Dit is wat ik misschien kan verwachten:

“Toch wordt na de publicatie opnieuw duidelijk hoe verkrampt en rechtlijnig tegenstanders van de RAF omgaan met geluiden uit de linkse hoek. De Duitse media spelen daarin een belangrijke rol: slechts het citaat met de woorden “klammheimliche Freude” wordt in de kranten geciteerd. De Göttinger Mescalero wordt neergezet als een harteloze en genadeloze sympathisant, die het moorden toejuicht. De overheid reageert direct en er ontstaat een ware hetze, waarin het regent van aanklachten tegen de schrijver.”

Ach, het zal – gelukkig – wel gaan meevallen met mijn beroemdheid.

Ik zal het niet kunnen bewerkstelligen, maar het enige wat ik graag zou willen, is dat onze media, dat de voor driekwart ontspoorde Westerse cultuur eens geestelijk volwassen zou worden en ophouden de sfeer te scheppen waarin Breiviken kunnen ontstaan. Want als Breivik al een gek was, dan toch een politieke gek.

Oh ja, een gewetensvraag aan Leon de Winter: zou jij “klammheimliche Freude” voelen als Dries van Agt, Jimmy Carter en Noam Chomsky worden opgeblazen tegelijk met een paar Hamas-leiders met wie ze zitten te konkelfoezen? We laten Anja Meulenbelt er maar even buiten, want die is geloof ik toch meer zwakbegaafd dan kwaadaardig.

Eerlijk zeggen.
________________________

Link naar dit stuk op AmsterdamPost