DUNK 1

LEES OOK: Dunks Arondéuslezing geanalyseerd (24 APRIL 2011),  Arondéus-lezing door Thomas von der Dunk afgelast (20 april 2011), De Jodenhater en het Jodenhaatblaadje: Thomas von der Dunk en de Volkskrant (6 april 2011), Thomas von der Dunk is een antisemiet en de Volkskrant een Jodenhaatvod, oftewel de gotspe van de Arondéus-lezing (22 april 2011),

In de antisemitische VPRO-vuiligheid “In de ban van Israël” van oktober 2011 waarop Joost Niemöller zo’n mooie kritiek heeft geschreven, komen de Jodenhater Thomas von der Dunk en zelfhatende wetenschaps-fraudeur Ilan Pappé onweersproken en ongehinderd door enig kritisch tegengeluid aan het “anti-Zionistische” woord. Ik heb al eerder gewezen – “Wetenschappelijke Leugens over Israël “ – op analyses van Efraim Karsh die het regelrechte en het meer slinkse bedrog van de “historici” Benny Morris en Ilan Pappé zichtbaar maakte.

Nu is Pappé opnieuw betrapt op een grove vervalsing van de woorden van Ben Goerion, vergelijkbaar met een totaalpervertering die Morris ooit pleegde met een citaat van dezelfde aartsvader van Israël.

Eerst de frauduleuze liegleugen van Morris nog maar eens voor de sfeer en de context. Het gaat om een brief van Ben Goerion van 1937. Morris citeerde deze brief als zeggende dat “we moeten de Arabieren verdrijven en hun plaatsen innemen”. Karsh had deze brief jaren geleden gelezen en herinnerde zich de strekking van deze brief als heel anders. Dat bleek bij controle ook. De tekst van de brief van Ben Goerion luidde in werkelijkheid: “We hoeven de Arabieren niet te verdrijven ( . . .) Onze gehele streven is gebouwd op de aanname ( . . .) dat er genoeg ruimte is in het land voor onszelf en de Arabieren.”

Morris maakt van louter toewijding aan de “Palestijnse” zaak van Ben Goerions woorden dus precies het tegenovergestelde. En Pappé is dus nu ook betrapt op honderd-procent-bedrog met een “citaat” van ben Goerion:

“The Arabs will have to go, but one needs an opportune moment for making it happen, such as a war.”

Ging het in het geval van Morris om een 180 graden omdraaiing, bij Pappé gaat het om een volledig uit de duim zuigen. In geen van de door Pappé opgegeven bronnen kan het citaat namelijk gevonden worden. Voor de details gaat u naar The Elder of Ziyon.

We hebben het nu over het grove bedrog door het schorem, maar in een doorwrocht artikel van maart 1999, waarin Karsh vooral Morris fileert – Benny Morris and the Reign of Error – wijst hij erop hoe moeilijk het is om de vuiligheid die het gajes bedrijft vast te nagelen:

“First, a note of caution: A rigorous scrutinizing of primary source-material, especially in translation, does not make for the easiest of reading; comparing texts requires more than the usual concentration. I hope the reader will bear with me, though, for this is the only way to get at the bottom of some vexing and critical disputes. Morris engages in five types of distortion: he misrepresents documents, resorts to partial quotes, withholds evidence, makes false assertions, and rewrites original documents.”

Dat is het inderdaad. Ik zelf heb ook ervaren hoe moeilijk en moeitevol het is om liegende antisemitische psychopathen als Thomas von der Dunk als zodanig aan de kaak te stellen. En het schijnt niet te helpen, want de Volkskrant ontslaat deze gek alsmaar niet en de VPRO heeft hem onlangs dus nog ingehuurd als speciale Israël-basher, samen met die andere borderliner, Ilan Pappé. Ga maar eens kijken, bij The Elder of Ziyon hoe Pappé doodgemoedereerd zegt dat feiten er voor hem niet toe doen en dat hij ze gewoon aanpast aan zijn zelfhaat-ideologie.

Oh ja: kan er niet zo langzamerhand een gezamenlijk aanklacht komen van de VPRO, Volkskrant en Thomas von der Dunk samen tegen mij vanwege laster? Ik zou de publiciteit erg op prijs stellen. Als het zover komt dan ben ik bereid de prijs te betalen en uit mijn relatieve anonimiteit te treden en datgene te doen wat ik het meeste vrees: met mijn smoel op tv, want dan ben ik mijn leven niet meer zeker. (Hoor je dat Rutger Castricum? Dus sta nou niet ineens met een camera voor mijn huisdeur!) Is het zover gekomen in Nederland, in West-Europa? Zeker, zover is het gekomen. En het klinkt zó afgezaagd, maar . . . . . . . de media hebben het gedaan. Er is de laatste decennia inzake Israël-Islam-Immigratie een diep verraad gepleegd door zo’n beetje het collectieve Nederlandse media-landschap: van Pauwel & Wauwel via de Wereld Naait Door naar Het Dagblad Ontrouw tot aan de Nieuwe Rotzooise Courant – (Nee, ik doe voor het tuig zelfs geen moeite meer om echt geestig te zijn, dat ziet u goed: de tyfus voor ze!) – is het Trahison des Clercs universeel geweest. En ik hoop godnondeju waarachtig dat je allemaal nog eens ter verantwoording geroepen wordt. Dat geldt trouwens ook voor de collaborateurs in politiek en in academia. Godvergeten stelletje schijtluizen!

________________________

Link naar dit stuk op AmsterdamPost