HALSEMA ROTTE APPEL EVA BIJ DE SLANGENBOOMDat beweer ik ook blind van de dames Claudia de Breij, Jolande Sap, Karin Dekker en Ineke van Gent. Ze durven niet met mij in debat. En ze zullen zich verschuilen achter hun gekwetstheid. Dat is een mooie catch 22: als je ze niet beledigt horen ze je niet eens, dus moet je grof worden en in dat geval grijpen ze je toon aan om het debat te ontlopen. Ik zei bewust “horen ze je niet eens”. Ik zei niet: “luisteren ze niet eens”. Want luisteren doet de hele quasi-linkse nep-elite sowieso niet. Je kunt ze op hun collaboratie met de meest verschrikkelijke terreur wijzen, ze vertrekken geen aangelaatsspiertje, totdat je het op de verkeerde toon doet. Dan raak je ze in hun narcisme en dan zijn ze ineens dermate diep bewogen dat ze opmerken wat je zegt.

Ze zijn slim, maar ook dom en vals. Echte volksmenners. Ik zou bijvoorbeeld nooit met Femke Halsema, of een van de andere dames, een rechtstreeks debat onder tv-lampen aandurven. Ik weet dat ze mij in zo’n directe confrontatie met de mond vol tanden zullen zetten. Ze zullen met dermate kwaadaardige, manipulerende en onwaarachtige quasi-argumenten komen dat ik de leugens die ze in één zin kunnen proppen niet ter plekke kan ontzenuwen om er vervolgens waarheid voor in de plaats te stellen. Ik zou voelen dat mijn antwoord veel te ingewikkeld aan het worden zou zijn. Vervolgens, de gladde rattigheid beseffend van wat er gebeurt, zou ik ter plekke in woede ontsteken en dan zouden de dames dubbel gelijk krijgen: inhoudelijk en emotioneel. Zie je wel: het is een schuimbekkende fascist! Ik zie al voor me de brede grijns van intense voldoening van Claudia de Breij, oppervlakkig bijdehandje bij uitstek.

Maar de dames zijn welkom om het schriftelijk af te handelen. En dan gaan we lekker tot het gaatje. Tot dupliek, tetra- en quatropliek in 7de termijn.  Voordeel is ook dat dan altijd na te lezen is hoe de discussie is verlopen. Maar dat gaan ze niet durven, want dat ga ik glansrijk winnen, althans voor degenen die intelligent genoeg zijn om het te zien. It takes one to know one, niet waar?

Halsema heeft getwitterd dat ze zou gaan proberen iets aan mijn stuk te doen. Dat is natuurlijk wat totalitairisme-liefhebbers altijd gedaan hebben: criminaliseren en psychiatriseren. De commentaren op de nep-linkse weblogs wezen al in die richting, zo heb ik mij laten vertellen. Pennings moest opgesloten in de gevangenis dan wel in een tehuis voor geestelijk gestoorden. Nou heb ik dat zelf ook wel eens beweerd van de gek Ab Klink – maar dan met goede argumenten. Maar aan argumenten ueberhaupt, laat staan goede, ontbreekt het voortdurend bij multikrols links.

Daarom kom ik ook nooit op die linkse weblogs, want daar bevangt mij een koninginnedag-gevoel. Ik blijf altijd binnen als het in Amsterdam koninginnedag is. En als ik toch de straat op moet en langs de uitgestalde heerlijkheden op de trottoirs kom, heb ik altijd moeite om zelfs maar mijn nek een kwartslag te draaien om te zien wat er nou eigenlijk te koop wordt aangeboden op de vrijmarkt. Dat heb ik ook op linkse weblogs: het is dermate grote rotzooi dat ik er nauwelijks naar kan kijken.

Ik ben even in de verleiding geweest om hier een nadere verklaring te geven van mijn stuk dat zoveel ophef heeft veroorzaakt. Maar waarom zou ik? Wie de ware strekking van dit essaytje niet ziet, is te dom of te kwaadaardig. En dat wat ik zeg waar is, dat wie Kwaad ontwaart in mijn stuk dat erin projecteert uit zijn eigen geest, dat het Kwaad dus in het oog van de beschouwer is, zal ik graag bewijzen in een debat met degenen die toch menen te kunnen aantonen dat het Kwaad in mijn opstel zit.

U bent van harte uitgenodigd, multikulse collaboratie-elite van Nederland in het algemeen en de betreffende dames in het bijzonder, om u te begeven op het volkse weblog AmsterdamPost. Want daar was het links toch altijd om te doen? Om het gewone volk? Daal weer eens af naar het proletariaat zou ik zeggen. Dat moet lang geleden zijn.

Dit stuk kan beschouwd worden als deel uitmakend van een zesluik:

1) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande   Sap, Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . .
(11 februari 2011)

2) Twitter-kwetter-tsjilp: paniek in de volière (15 februari 2011)

3) Femke Halsema: vanwege bedreiging door moslims uit de politiek?
(16 februari 2011)

4) Femke Halsema durft niet met mij in debat, oftewel: de valse bewogenheid van nep-links (13 februari 2012)

5) Femke Halsema en het grotere kwaad: de kern van mijn razernij (24 Maart 2012)

6) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap, Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . . . . . . . . . . (AFLEVERING TWEE) (3 augustus 2013)
__________________________________