Femke Halsema - uiterst links met de blauwe paraplu - doet anoniem mee aan een demonstratie voor islamitische vrouwen-rechten

Femke Halsema – uiterst links met de blauwe paraplu – doet anoniem mee aan een demonstratie voor islamitische vrouwen-rechten

Na het sproeivuur aan reacties op mijn stukken over defeministische” boerka-bevorderings-brigade is één ding bij mij blijven hangen. Namelijk dat in het Pennings-is-Hitler-stuk*** van Joost Niemöller werd vermeld dat Femke Halsema in haar kinderen is bedreigd. Ik heb al gezegd dat ik dat verschrikkelijk vind. Maar vervolgens begon ik mij af te vragen of er mogelijk nog iets verschrikkelijkers aan de hand is dan dat naakte feit op zich: zouden die bedreigingen uit de moslim-hoek zijn gekomen en is Halsema daarom uit de politiek gegaan?

Nóg erger: heeft Halsema vorig jaar die motie om de islam niks in de weg te leggen in Nederland doen aannemen als zoenoffer aan de islam, om haar persoonlijke veiligheid te kopen?

Ik heb me altijd licht verwonderd over het verdwijnen van Femke Halsema uit de politiek. Er waren in de paar jaar ervoor nogal gemengde berichten over haar verhouding met de islam. Ze was op de “zwarte” school van haar kinderen gestuit op wat minder handige gewoontes die de moslim-cultuur met zich brengt en ze had daar publiekelijk iets van gezegd. Ze had een voorkeur uitgesproken voor hoofddoekloosheid óók voor moslima’s. Ze had ooit eens een Marokkaantje dat haar “hoer” toe-siste een draai om zijn oren gegeven. Maar anderzijds was er dus dat boerka-carnaval-leuk-getwitter en vooral bleek de erfenis die ze in GroenLinks had achtergelaten onverminderd islamofiel te zijn, dus in de lijn met de laatste motie die ze had doen aannemen: ruim baan voor de islam!

De vraag is dus, nogmaals: is Halsema gezwicht voor islamitische chantage?

Ik heb altijd beweerd dat de confrontatie met de islam onvermijdelijk zal zijn, omdat er wel gematigde moslims zijn, maar

a) de islam inherent onhervormbaar is,

b) de islam niet gematigd is, want in de kern een vorm van nazisme avant- pendant-et-après-la-lettre

c) dat die nazi-kern van de islam door de “ulema”, de priesterkaste van de islam, in een 1400-jarige geschiedenis, steeds tevoorschijn werd geroepen als de tijden rijp waren.

En die tijden waren bijvoorbeeld rijp in Palestina, toen door de Moefti van Jeruzalem vanaf 1922 de ware aard van de islam naar voren werd gehaald om de Joden te terroriseren. Ik heb dat nazistische karakter van de islam blootgelegd in twee teksten, in een kort opstel en in een veel langer essay.

Er is de laatste dertig jaar een sfeer van angst en agressie ontstaan, niet alleen in Nederland, maar in het hele Westen, óók in Amerika. En dat komt door de collaboratie van waanzinnig links met de islam. Ik ben zo vrij een passage te herhalen uit mijn vorige artikel op deze site:

“Ik ken islam-critici die ten koste van alles willen voorkomen dat bekend wordt dat ze überhaupt kinderen hebben. Zover is het in Nederland al.  Niet alleen Wilders is aan de bewaking, maar ik weet van bekende PVV-ers die er alles aan gelegen is om de kring van mensen zo klein mogelijk te houden die weten waar zij wonen en hoe hun gezins-samenstelling is. En die sfeer is in Nederland en in het hele Westen geschapen door het soort nep-links dat Halsema vertegenwoordigt. Een high-trust society is vernield, omdat zij en haar geest-verwanten te narcistisch zijn om hun historische ongelijk te bekennen. Ze doen er zelfs nog een schepje bovenop! We gaan de boerka in het straatbeeld brengen! Ter completering van de zee aan hoofddoeken, zeker. Waar dat toe leidt, kan je nu al in Londen zien. Je kunt op elke straathoek de boerqaabs tegenkomen.”

De confrontatie met het inherent onhervormbare Mohammedanisme is onontkoombaar, zoals 1400 jaar geschiedenis van de islam bewijst. Naarmate die confrontatie langer wordt uitgesteld, zal die gewelddadiger verlopen. Mij lijkt dat we nu op een cruciaal punt zijn aangekomen: als we de boerka toestaan en de immigratie uit islamitische landen niet radicaal stoppen, zal West-Europa over dertig jaar op het Midden-Oosten lijken. Met andere woorden: dan is 2000 jaar evolutie van Joods-Christelijke naar Joods-Christelijk-Verlichte beschaving, dus naar de verklaring van de fundamentele,  klassieke Rechten van de Mens tevergeefs geweest.

Die klassieke mensenrechten moeten ook verdedigd worden tegen degene die onder gebruik van de klassieke mensenrechten diezelfde klassieke mensenrechten willen afschaffen. Dus daar hoort bij het Popperiaanse voorbehoud, dat we misschien ook het Weimar-voorbehoud kunnen noemen: geen tolerantie voor degenen die de tolerantie alleen willen gebruiken om hun totalitaire systemen te vestigen. Toekomstige generaties mogen het ook ‘t Pennings-voorbehoud gaan noemen: de Vrijheid van Meningsuiting is niet absoluut omdat zij Existentieel is. Ik behoud mij als individu het recht voor om Vrijheid & Rechtvaardigheid, zoals door mij persoonlijk begrepen, te beschermen door een verbod na te streven op propaganda vóór en het manifesteren van symbolen ván totalitaire ideologieën. Zoals bijvoorbeeld het Mohammedanisme.

Ik begrijp heel goed waarom Yoeri Albrecht een gekende haat-sheik toch een podium wil bieden. Hij wil, mag ik althans hopen, het Kwaad zichtbaar maken. Maar het probleem is niet de zichtbaarheid van het Kwaad van de islam, het probleem is de moreel verwijtbare want bewust gewilde blindheid van de quasi-elite die Nederland en het hele Westen regeert.

En dat brengt me terug bij Femke Halsema. Als die islamitische haatbaard via Albrecht een podium krijgt in De Balie dan acht ik het onwaarschijnlijk dat het Femke eens stevig met hem in debat zal gaan. Over de implicaties van die vaststelling moeten we, om met Beatrix te spreken, met alle mensen in het land nog maar eens héél diep nadenken. En misschien moeten vooral Femke en Jolande Sap en Ineke van Gent en Karin Dekker en Claudia de Breij daaraan een paar gedachten wijden.

Dit stuk kan beschouwd worden als deel uitmakend van een zesluik:

1) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande   Sap, Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . .
(11 februari 2011)

2) Twitter-kwetter-tsjilp: paniek in de volière (15 februari 2011)

3) Femke Halsema: vanwege bedreiging door moslims uit de politiek?
(16 februari 2011)

4) Femke Halsema durft niet met mij in debat, oftewel: de valse bewogenheid van nep-links (13 februari 2012)

5) Femke Halsema en het grotere kwaad: de kern van mijn razernij (24 Maart 2012)

6) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap, Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . . . . . . . . . . (AFLEVERING TWEE) (3 augustus 2013)

__________________________________

*** De link werkt niet meer en ik kan het stuk niet meer vinden.

Link naar dit artikel op AmsterdamPost