STERREN VAN DER VICTOR

Iemand heeft gezorgd dat het opstel van Victor van der Sterren – “De Verenigde Staten van Europa? Het zou een ramp zijn!”  – in AP’s rubriek “Wat andere sites berichten” als “absolute aanrader” is opgenomen.
Dat is zeer terecht.
En al ben ik historicus van mijn oude ambacht en al heb ik ooit een bijvak Amerikanistiek gedaan, toch lijkt me dat onvoldoende om de houdbaarheid van alle stellingen in dit essay te beoordelen.
Mijn deskundige natte vinger zegt echter: dit is een voortreffelijk stuk “relevante geschiedschrijving”, zoals “inspraak” eisende “linkse” studenten dat in de jaren 1970 aan de Nederlandse universiteiten graag beoefend zagen.
Het zou een goed idee zijn om dit opstel naar een aantal opinie-redacties van mainstream-media te sturen, zowel in Nederland als in Vlaanderen en daarnaast naar secties geschiedenis en Amerikanistiek aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten.
Daarmee zou een “nationale” discussie over deze – zo niet absoluut fundamentele, dan toch absoluut fundamentele kwesties aan de orde stellende tekst – geëntameerd moeten worden.
En het stuk moet vertaald worden, zowel in het Frans, Duits als Engels en een nog verdere verspreiding krijgen in Europa en misschien mogen we dan hopen op een Europa-wijde discussie over dit stuk.
Ik weet niet hoever het staat met de voltooiing van het op stapel staande boek over “Europa” onder redactie van Remi Hauman, Wim van Rooy en Sam van Rooy (“De ontvoering van Europa door de EU”) maar ik denk dat het daarin een plaats zou moeten krijgen.
Een puntje van kritiek: hou in Godsnaam op, beste Victor, met dat puberale zwarte fond met die witte letters op je site en maak naast het lezen ook het reageren iets gemakkelijker, want ik kwam weer eens niet door de barrières heen. Anders had ik dit stukje ook op je site als reactie geplaatst.
__________________________________

Link naar dit artikel op AmsterdamPost