ESM

Wat is het ESM-verdrag?

De afkorting ESM betekent Europees Stabiliteits Mechanisme.

Het zal de juridische vorm hebben van een (internationale) financiële Beleggings-instelling, vrij van belastingplicht, gevestigd in Luxemburg.

Het ESM-verdrag zegt van zichzelf dat het bedoeld is om de financiële stabiliteit in de eurozone te waarborgen. Dat is een illusie, zo zegt het persistente falen van de EU in het verleden en zo zegt alle economische wijsheid.

Als dat verdrag door Nederland getekend wordt heeft dat twee gevolgen:

1) Het betekent het einde van de soevereiniteit van Nederland, omdat parlement en regering dan niks meer te zeggen hebben over de Nederlandse financiën en dus over de Nederlandse economie.

2) Het betekent dat voor onafzienbare tijd – decennia, eeuwen, eeuwig? – Nederland samen met de andere Noordelijke landen miljarden euro’s naar het Zuiden blijft sluizen.

We tekenen een leegbloedverdrag voor onbepaalde tijd en we zullen machteloos staan er iets aan te doen, want het uitvoeringsorgaan (“Raad van Goeverneurs”) dat bij het leegbloeden voor goede doorstroming moet zorgen , is onttrokken aan elke democratische en zelfs juridische controle.

De besluiten in die “Raad van Goeverneurs” worden bij eenvoudige meerderheid genomen door de vertegenwoordigers van de verschillende landen. Nederland verliest zijn veto-recht. Dat betekent dat Nederland overgeleverd is aan dit anti-democratische orgaan.

Een persistent op alle fronten falende EU, die steeds meer totalitaire trekken krijgt, maakt een einde aan de soevereiniteit van Nederland en zal het land laten leegbloeden.

Persistent falende EU?

Behalve de bewuste islamisering (“Eurabië”): werkloosheid overal, geen economisch groei, een verscheurd Europa, een failliet Zuid-Europa.

Dat tiental Duitse economen – onder wie Wilhelm Hankel – dat in 1998 een klacht indiende tegen de invoering van de euro bij het Bundesverfassungsgericht hebben gelijk gekregen: de euro kan onmogelijk zo totaal verschillende onderliggende economieën als die van Noord en Zuid “dekken”. De euro moet verdwijnen, de nationale munten moeten terug. Dat zal vooral voor het Zuiden een zegen zijn.

____________________________

Link naar dit artikel op AmsterdamPost