Screenshot_23* Zie voor een bijschrift bij de foto onderaan het artikel

Op de site van E. J. Bron kan men een recent artikel lezen onder de kop “Moslims dringen aan op Europese wetten tegen godslastering”. Er wordt inderdaad al weer een jaar of tien een steeds meer in kracht toenemende campagne gevoerd vanuit de Verenigde Nazi’s (geen spelfout) die geleid wordt door de  57 landen van de Organisation of the Islamic Cooperation om “islamofobie” strafbaar te stellen. Maar alle normale opvattingen over fatsoen en humaniteit eisen juist het omgekeerde: dat de islam verboden wordt, inclusief alle symbolen, van kleding (hoofddoek, hoogwaterpijpen, soepjurk) tot tekst (Koran, Soenna). Een prominente VVDer met een juridische achtergrond heeft onder het pseudoniem “Mr. Frankenvrij” een paar jaar geleden al gepleit voor een verbod op de Koran.

Ik heb een paar jaar geleden een essay geschreven waarin ik het specifiek nazistische en algemeen totalitaire en inhumane karakter van de islam aantoonde. Ik zal dat opstel hier nog eens kort samenvatten.

Het Mohammedanisme is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-principe (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kleuterneuker geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen,  in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan ( Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van  xenofobie,  conspirisme (verslaving aan complotdenken) en  slachtoffergedrag/rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

De islam is net als het nazisme meer algemeen totalitair in twee opzichten: de leefregels voor het gehele leven gelden tot in de absurde details en de Koran waarop die leefregels zijn gebaseerd zijn het eeuwige en onveranderlijke woord van God zelf.  Dat onveranderlijke woord is vol materialistische platheid, haat en gewelddadigheid. De inhoud van de Koran is voorts irrationeel geordend, zodanig dat de priesterkaste van de islam over de inhoud kan liegen (“Taqiyya”) en de islam als een “geloof van de vrede” kan voorstellen om de “ongelovigen” te misleiden. Dat liegen, die “Taqiyya”, is verplicht in de islam. Het individu heeft geen gewetensvrijheid: zelf denken over moraal is hoogverraad aan de islam. De Koranmoraal geldt bindend voor ieder, op straffe van de dood.  Het individu mag niet zelf denken over morele vraagstukken, maar ook niet over de stoffelijke wereld buiten het individu: het gebruik van de Rede is hoogverraad aan de islam. De islam brengt daarom geen wetenschap voort, maar steelt en gebruikt slechts de prestaties van de volken die zij onder het kromzwaard brengen. Wat eenmaal door de “oelema” (de “wetenden”, de priesterkaste) is overeengekomen kan niet meer veranderd worden: dit heet “het principe van de consensus”. In de islam wordt wel vaak de “oemma” (alle Mohammedanen) aangeroepen, het “volk” dus,  maar de “oemma” heeft niks te zeggen. Sinds het jaar 900 is er niets wezenlijks meer veranderd in de leer, alleen de papieren massa waarin dit is vastgelegd is gegroeid tot oceanische proporties.

Ik zou het overigens zeer op prijs stellen aangeklaagd te worden wegens haatzaaiende Godslastering of zo. Maar weinig kans in Nederland. Wat dat betreft kan je toch beter in Denemarken, Noorwegen , Zweden Oostenrijk, Engeland . . . . . . enfin, kan je beter in elk Europees land dan Nederland wonen. Ik weet niet of dat een voordeel is, want misschien kan de islamisering daardoor in Nederland wel des te geruislozer plaatsvinden. En tegen de tijd dat de islam hier de baas is, weten de Moslimbroeders me wel te vinden. Ik sta op hun lijstjes, maak je geen illusie.  Op de lijstjes van de AIVD sta ik trouwens ook. Ik ben een held!

__________________________________

* Op 22 april 1979 drong de “Palestijn” Samir Kuntar met vier andere terroristen schietend en handgranaten werpend een huis binnen in Nahariya, een kustplaats vlakbij de grens met Libanon. Het aanwezige gezin bestond uit Smadar Haran Kaiser, haar man Danny en twee dochtertjes Einat (4) en Yael (2). Vader Danny en Einat werden op de vlucht buiten achterhaald. Danny werd voor de ogen van Einat door Kuntar doodgeschoten en vervolgens werden de hersens van Einat door Kuntar ingeslagen met de kolf van zijn geweer. Moeder Smadar en Yael hadden zich verborgen in een kruipruimte in het plafond van hun appartement. Om het kind stil te houden had de moeder haar hand op de mond van het kind gehouden, maar in haar paniek bleek ze het meisje te hebben doen stikken. Hier wordt  Sami Kuntar na een gevangenenruil (16 juli 2008) met Israël als een held ontvangen in Libanon. Kuntar ontving van de Syrische president Bashar Assad in november 2008 een hoge onderscheiding.
____________________

Link naar dit stuk bij E. J. Bron

Advertenties