Screenshot_1

(Door: Martien Pennings)

We bevinden ons op de malloten-website “de Joop” van de VARA, waar Dries van Agt een vaste plaats heeft veroverd om zijn Israël-obsessie uit te leven. “Hongeren naar gerechtigheid”, zet Dries van Agt boven een aldaar gepubliceerde recente uiting van die obsessie met dat ene kleine bruggenhoofdje van fatsoen in het Midden-Oosten. De lijst van moorddadige terreuraanvallen in naam van de islam sinds de Twin Towers staat inmiddels dik in de twintig duizend, maar dat boeit van Agt niet.

Screenshot_2

Die ene Palmaffia-terrorist die zichzelf in een Israëlische gevangenis aan het doodhongeren is, zo vindt deze Jezuïtische jurist, zou Syrië, Mali, Iran en Afghanistan van de voorpagina’s moeten verdringen. Hij vraagt: “Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dit drama tot dusver in ons land buiten de publiciteit blijft? Elders ter wereld is er veel over te doen op Twitter, Facebook en blogs.”

Het antwoord op zijn smartekreet luidt misschien: omdat Van Agt voorlopig een van de weinigen is die er in Nederland over loopt te schreeuwen en omdat zelfs de Israël-hatende mainstream-media misschien nog even willen afwachten of Samer Issawi toch iets meer op zijn kerfstok heeft dan Van Agt beweert. Namelijk dat hij, zoals Van Agt meent,  in 2002 zou zijn “veroordeeld tot 30 jaar opsluiting wegens wapenbezit”, dat hij na bijna tien jaar in 2011 vervroegd zou zijn vrijgelaten, maar in 2012 opnieuw zou zijn gearresteerd omdat hij “zich had begeven buiten Jeruzalem”.

Een brave “33-jarige Palestijn” moet wegkwijnen in een Israëlische gevangenis, alleen omdat hij in 2002 een wapen bij zich droeg en in 2012 een straatverbod overtrad?

En dâ geleufde gij?

Nou ja, zeer velen geloven dat. Het is het resultaat van veertig jaar alsmaar groeiend links monopolie in de media, de politiek en het onderwijs. En Israël laat het propaganda-veld ook in het geval Samer Issawi weer eens aan de Israël-haters. Ze schijnen daar in Jeruzalem en Tel-Aviv nog steeds niet in de gaten te hebben dat de linkse leugenindustrie de cognitieve oorlog, die al decennia tegen Israël wordt gevoerd, aan het winnen is. En dat is héél onhandig, want zo ontstaat er geen politieke druk vanuit Europa op Hamas, Fatah, Hezbollah, Iran en de Moslimbroederschap die in Egypte al gewonnen heeft, in Syrië op het punt staat te gaan winnen, waarna ook Jordanië aan de beurt zal komen. Dan zal Israël gedwongen worden om in zijn eentje vernietigend toe te slaan tegen Iran, want Moslimbroeder Obama zal in uiterste instantie Israël in de steek laten en vervolgens zal de islamitisch-antisemitische Vijfde Colonne in alle Europese steden letterlijk in het geweer komen. De moordpartij als die door Mohammed Merah in Toulouse is slechts een voorbode.

In die cognitieve oorlog tegen Israël is Van Agt in Nederland een uiterst bekwame hetzer. Zijn artikel op de VARA-website “de Joop” is weer een staaltje van ingenieuze spinning. Dat is een Engels woord en betekent: omdraaien. Perverteren dus. En misschien betekent het ook wel: draaien tot de lezer gek wordt. Laat dat maar aan Van Agt over als hij anti-Zionistisch geïnspireerd raakt.

Zullen we het anti-semitische spinnen van Van Agt eens aan close reading onderwerpen?

Die vervroegde vrijlating van Samer Issawi, zegt Van Agt:

“( . . .) gebeurde in het kader van een gevangenenruil, door Israël afgesloten met Hamas teneinde de Israëlische korporaal Gilad Shalit vrij te krijgen. Over dat Israël/Hamas-akkoord hebben, ook in Nederland, voorvechters van Israël stevig misbaar gemaakt. Het was een scheve deal, zo werd betoogd: tegenover de vrijlating van één Israëliër kwam die van honderden Palestijnen te staan! Maar hierbij werd niet vermeld dat zich behalve Shalit geen enkele Israëliër in Palestijnse gevangenschap bevond, terwijl Israël meer dan vijfduizend Palestijnen gevangen hield. Zelfs na afwikkeling van de ruil hield Israël nog een voorraad van meer dan vierduizend Palestijnse gedetineerden over, getuige statistieken van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem.” [mijn vet]

Prachtig, dat zinsnedetje “maar hierbij werd niet vermeld”. Want er is ook het een en ander dat Van Agt niet vermeldt. Bijvoorbeeld dat “de Israëlische korporaal Gilad Shalit” duidelijk gemarteld was gedurende zijn langdurige gevangenschap. Hier zit hij bij zijn vrijlating naast de Hamas-schurk Ahmed Jabari die november 2012 door de pin-point-rocket-strike van een drone geëxecuteerd werd.

Screenshot_4

Verder vermeldt Van Agt niet dat al die “Palestijnse” gevangenen die Israël vrij liet een goed verzorgde indruk maakten. Kijk eens hoe blakend Ahlam Tamimi haar vreugde uitte dat zij niet slechts drie maar wel acht Joodse kinderen had vermoord.

Screenshot_5

Nog een bij een eerdere gevangenenruil (2008) vrijgelaten “Palestijn” die van ongebroken moordlust en nazi-sympathieën blijk gaf. Kijk maar eens naar Samir Kuntar.

Screenshot_6

Willen we weten wat deze welgedane proleet, die alleen al drie kilo in zijn gezicht zou moeten afvallen, heeft gedaan? Dit:

Op 22 april 1979 drong de “Palestijn” Samir Kuntar met vier andere terroristen schietend en handgranaten werpend een huis binnen in Nahariya, een kustplaats vlakbij de grens met Libanon. Het aanwezige gezin bestond uit Smadar Haran Kaiser, haar man Danny en twee dochtertjes Einat (4) en Yael (2). Vader Danny en Einat werden op de vlucht buiten achterhaald. Danny werd voor de ogen van Einat door Kuntar doodgeschoten en vervolgens werd door Kuntar van Einat de hersens ingeslagen met de kolf van zijn geweer. Moeder Smadar en Yael hadden zich verborgen in een kruipruimte in het plafond van hun appartement. Om het kind stil te houden had de moeder haar hand op de mond van het kind gehouden, maar in haar paniek bleek ze het meisje te hebben doen stikken. Op bovenstaande foto wordt  Sami Kuntar na een gevangenenruil (16 juli 2008) met Israël als een held ontvangen in Libanon. Kuntar ontving van de Syrische president Bashar Assad in november 2008 een hoge onderscheiding.

Ik ben nog steeds bezig met die ene boven geciteerde alinea van Van Agt. Hij zegt daar dat Israël op het moment van de gevangenenruil “meer dan vijfduizend Palestijnen” gevangen hield en er na de ruil “nog een voorraad” van duizend stuks overhield. Van Agt laat het al spinnend en perverterend heel beschuldigend klinken, maar je kunt dat feit ook gewoon weer terug op zijn voeten zetten en vaststellen dat zo’n “voorraad” iets zegt over de terreur die de “Palestijnen” uitoefenen jegens Israël. Want ze zitten nooit in de gevangenis op verdenking van winkeldiefstal, maar bijna zonder uitzondering vanwege het plannen van moordaanslagen.  De Israëli’s zijn daarmee een stuk humaner dan de“Palestijnen”, want die doen heel iets ander, niet alleen met “verraders”, maar vooral ook met Joden die in hun handen vallen. Die worden namelijk gelyncht.

Hier onder wat beelden van de zogenaamde Ramallah-lynching van october 2000, toen een paar soldaten van het Israëlische leger in handen vielen van Palestijnse hangjongeren.

Screenshot_7

Screenshot_8

Screenshot_9

Screenshot_10

Nee,  bovenstaand kindje heeft niet mee gedaan. Die heeft verf aan haar handjes, maar ze wordt wel degelijk opgevoed in de traditie.

Ik citeer Van Agt verder:

“Hem werd gezegd dat hij zich had begeven buiten Jeruzalem en dat zou in strijd zijn met de voorwaarden die aan zijn vrijlating waren verbonden. Waar of onwaar? Waar is in ieder geval dat de bijzonderheden van het Prisoners Agreement niet openbaar zijn gemaakt.”

Dus om Van Agt te plezieren, moet Israël veiligheidsgevoelige informatie met hem delen? En als Israël dat niet doet, dan grijpt Van Agt dat aan om willekeur bij Israël te insinueren. Want dat is de bedoeling van de drie bovengeciteerde zinnen.

Ik citeer Van Agt:

“Drie weken na zijn hernieuwde gevangenneming is Samer Issawi in hongerstaking gegaan, op 29 juli 2012. Die staking gaat nu al bijna 200 dagen door. Van wezenlijk belang is hierbij dat Samer nog altijd niet in staat van beschuldiging is gesteld. Hij is één van de talrijke slachtoffers van het stelsel van administratieve detentie. Dat stelsel is vierkant in strijd met het geldende internationale recht tot de eerbiediging waarvan ook de staat Israël zich bij verdrag heeft verbonden. Amnesty International heeft over deze misstand herhaaldelijk alarm geslagen. Dat heeft ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gedaan. Allemaal tevergeefs.”

Om met dat laatste te beginnen: zowel Human Rights Watch als Amnesty International hebben elke geloofwaardigheid verloren als het op Israël aankomt. Ze zijn deel gaan uitmaken van de collectieve gekte die de Westerse quasi-elite in zijn greep heeft. Die gekte heet: daders zijn slachtoffers en slachtoffers daders, vooral als het om Israël gaat. En dan die “administratieve detentie” en “het geldende internationale recht” waartoe “Israël zich bij verdrag heeft verbonden”. Vreemd dat jurist van Agt daar niet preciezer is, want als er juridisch gezien nou één verschrikkelijk mijnenveld bestaat dan is het wel het “internationaal recht”.  Om te beginnen is al wat er vanuit de Verenigde Nazi’s (geen spelfout) aan “internationaal recht” wordt verordonneerd totaal gecorrumpeerd, omdat de Algemene Vergadering van Verenigde Nazi’s wordt beheerst door misdadigerstaten en dan met name door de vereniging van doodsvijanden van Israël, de OIC, de “Organisation of the Islamic Coöperation”, een vereniging van 57 islamitische landen die zich voornamelijk onledig houdt met het indienen van resoluties die Israël veroordelen. En ze worden over het algemeen gesteund door geboefte-naties van “linkse” signatuur als bijvoorbeeld het Venezuela van Chavez. Israël verkeert in staat van oorlog met nagenoeg de hele islamitische wereld. Van de twee vredesverdragen die ze hadden – met Jordanië en Egypte – is het tweede “ein Fetzen Papier” geworden en het eerste zal met de ongetwijfeld spoedig ook in Jordanië uitbrekende “Arabische Lente” dezelfde Hitleriaanse waarde krijgen. Kortom: die Israëlische “administratieve detentie” is een zoveelste bewijs van de humaniteit die Israël weet te bewaren in een oceaan van barbarij. Ze zouden die “Palestijnse” terroristen ook kunnen vermoorden, net zoals in Gaza en op “de Westbank” de Palmaffia’s nog dagelijks met hun eigen broeders doen. Maar Israël houdt zich in.

Ik citeer Van Agt en let op de bloederige details die de ex-premier van Nederland inzet om de Jodenhaatopwekking te maximaliseren.

“Na zijn zo lang volgehouden hongerstaking is de gezondheidstoestand van Samer Issawi dramatisch slecht geworden. Hij lijdt aan een acuut tekort aan vitamine B12 ten gevolge waarvan zijn zenuwstelsel en spieren worden aangetast. Hij is een skelet in een rolstoel geworden, kan zich nauwelijks meer bewegen. Enkele malen per dag verliest hij het bewustzijn en hij ziet weinig meer. Zijn lichaam zit vol kneuzingen. Hij braakt bloed en verkeert in ademnood. Misschien wordt hij door gedwongen voeding in leven gehouden. Hoelang kan dit nog duren?”

Tsja. Hoe lang kan dit nog duren? Misschien tot de vervloekte klootzak gaat vreten? Dat blijft natuurlijk een optie. Of de Israëli’s zouden kunnen zeggen: “De tyfus voor die terreurgek. Weg met die intraveneuze voeding! En datie maar fijn sterft.” Maar ja. Dan krijg je alle verontwaardiging van de better-than-thou-se Westerse Gutmenschen over je heen die ze nog over hadden van het niet-verontwaardigd-worden over al die islamitische terreur die de wereld teistert.

Ik citeer Van Agt:

“Het Internationale Rode Kruis wordt niet tot de man toegelaten. Medewerkers van de Israëlische organisatie Physicians for Human Rights hebben nul op het rekest gekregen bij hun poging hem te laten bezoeken door een onafhankelijke arts.”

Ik kan dit niet checken. Maar ik denk dat het gelogen is. Het ICRC, het “International Committee of the Red Cross”, heeft standaard toegang tot Israëlische gevangenissen. (Dat is heel anders dan bij Palestijnse gevangenissen: die bevinden zich op geheime plaatsen.) En als er iets van waar is. dan zit er minimaal een verhaal aan vast dat het begrijpelijk maakt. Maar ja: zoals ik boven al zei: de Israëlische regering laat het propaganda-veld aan gekken als Van Agt.

Ik citeer Van Agt:

“De familie Issawi beweegt hemel en aarde om de zaak van Samer wereldkundig te maken. Om die actie te ontmoedigen heeft de bezettingsmacht de watertoevoer naar hun huis afgesloten. Eerder al heeft deze familie veel van de bezetting te verduren gehad. Alle zes kinderen van vader Tariq, ook de twee dochters, hebben minstens een keer in hun leven in Israëlische gevangenschap gezeten. Zoon Fadi, toen 16 jaar, is tijdens een protestbetoging in hun buurt gedood door Israëlisch geweervuur: in 1994, dus lang voor het begin van de tweede Palestijnse volksopstand (intifada). Een andere zoon, Medhat, is in mei 2012 gearresteerd en opgesloten wegens deelname aan een vreedzame protestmars. “

“De familie Issawi”, zegt Van Agt. U begrijpt: dat zouden uw buren kunnen zijn. Héle nette mensen. Geen kans natuurlijk dat het precies zo’n Jodenhaatnest zou kunnen zijn als waaruit Mohamed Merah voortkwam, die een heel Joods gezin afslachtte in Toulouse. Nee, wat de Issawitjes overkwam is allemaal te wijten aan die Israël-Joden die “ook de twee dochters”  al “minstens een keer”  hebben misbruikt . . . . . pardon: gevangen hebben gezet. Minstens één keer. Dat kan dus best twee keer geweest zijn. Een “protestbetoging”: u weet toch wat dat is? Dat is wanneer je terecht heel erg verontwaardigd bent. Nou, die Joden schieten je dan gewoon dood, ook als je pas 16 jaar bent. Dat doen ze expres. Ze zijn namelijk dol op het vermoorden van jonge kinderen. Joden, hè, dan weet je het wel. Die Joden kunnen in het geval van Fahdi ook niet claimen dat het gebeurde in de hectiek van een “Intifada”, want het was lang daarvóór. Nee, die Fahdi is gewoon bewust kapotgeschoten door die Joden. Zestien jaar! Tsjonge-jonge. U weet toch dat “Intifada” betekent “volksopstand”? Dat is iets heel spontaans, iets heel edels, van leuke jonge mensen van een soort die je ook in Nederland kunt tegenkomen.  Dat is volstrekt niet geregisseerd door Hamas of Fatah. Ben je gek zeg! We hebben het steeds over die ene familie. Kan je nagaan hoe slecht die Joden zijn! En natuurlijk ligt dat niet aan die familie! Die zijn lichtgetint en ook nog islamitisch! Hoe zouden die mensen slecht kunnen zijn? En dan was er nog een andere zoon van datzelfde gezin die Medhat heette. Die nam alleen maar deel aan “een vreedzame protestmars”. En wat deden die Joden met ‘m? Hij werd “opgesloten”.

Oh ja! “(…) heeft de bezettingsmacht de watertoevoer naar hun huis afgesloten”.  U begrijpt zonder meer dat die afsluiting alleen voortkomt uit Joodse kwaadaardigheid. Waar hij die wetenschap van die willekeurs-afsluiting vandaan haalt, weet Van Agt alleen. Ik neem aan uit betrouwbare Palestijnse bron. En u weet: in de islam wordt nooit gelogen, de Arabische cultuur is trouwens in zijn geheel sowieso zeer integer en  de Palmaffia’s van Hamas en Abbas zijn daar weer het zalmneusje van.

Dat ene woord “bezettingsmacht” brengt trouwens een kosmos aan smerige leugens met zich mee. Dat is de geheel doorgeroeste giga-spijker waaraan het hele lasterverhaal van al die Israël-hobbyisten is opgehangen. Ik heb dat al vele malen uitgelegd, ook in artikelen contra Van Agt. Er is namelijk helemaal geen sprake van bezetting. En ik wil hier onder nog wel een keer zo kort mogelijk samen vatten waarom dat zo is.

Er is geen sprake van “bezetting” omdat . . .  de Joden een moreel recht hadden en hebben om zich in Samaria-Judea (“de Westbank”) te vestigen omdat  . . . ze er al duizenden jaren woonden en het land Palestina in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de Joden bleef . . . omdat de Joodse immigratie vanaf 1890 een eind maakten aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde . . . omdat ze vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden een maatschappij-orde brachten die in alle opzichten volstrekt superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste . . . omdat dit morele recht geformaliseerd is in het Verdrag van San Remo van 1922 tot een volkenrechtelijk recht . . . omdat het oorlogsrecht gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt heeft.

Dat versterken door het oorlogsrecht gebeurde . . . omdat er in Palestina vanaf 1921 op islamitische grondslag door de Arabieren terreur jegens de Joden werd uitgeoefend onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini . . .  omdat de Moefti vanaf 1941 die terreur uitvoerde met behulp van Hitler en de verdere nazi-top . . .omdat die terreur genocide op de Joden tot bedoeling had . . . omdat Samaria-Judea twee maal, in 1948 en in 1967 als springplank is gebruikt in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de Joden te plegen . . . omdat Jordanië van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet hield en Judenrein had gemaakt . . . omdat het toeval was dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt . . . omdat vanaf Khartoem 1967 de Arabieren weigeren serieus te onderhandelen over vrede . . . (dat de Arabieren dat weigeren blijkt uit het feit dat ze het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd hebben en dat ze steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen tot op heden consequent geweigerd hebben) . . . omdat zowel Arafat als Abbas en Hamas openlijk in de traditie van de de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, zijn blijven staan en dus in de nazi-traditie.

Van Agt liegt dus. En hij liegt bewust. Het is onmogelijk dat iemand die zich dermate intensief heeft bezig gehouden met de problematiek rond Israël nog niet tot de conclusie is gekomen dat de kern ervan eruit bestaat dat de Arabieren de Joden willen vermoorden. Meer is het niet. Maar de grote vraag is: waarom blijft Van Agt liegen als hij beter kan weten? Is de kracht van de Jodenhaat zo groot? Hoe kan een ex-premier van Nederland, academisch opgeleid, evidente historische en actuele waarheden ontkennen? Alleen om zijn Jodenhaat intact te laten?

Ik schreef een aantal malen eerder over Dries van Agt als een verraderlijke slang en een misdadige antisemiet. En mag dat eigenlijk wel: haat zaaien door het verspreiden van leugens? Volgens het requisitoir van de officier van justitie in het proces tegen Geert Wilders mocht het vermeende haat zaaien van Wilders zélfs niet als er alleen maar de waarheid verteld werd:

“Hier komen we bij een belangrijke stelling van Wilders. Hij heeft eerder aangegeven dat wat hij zegt de waarheid is en dat hij de ruimte moet krijgen om deze te verkondigen. En dat hij, omdát het de waarheid is en een maatschappelijk belang dient, niet strafbaar kan zijn. Dit is een misvatting. Zeker wat deze materie betreft kan ‘de waarheid’ niet worden vastgesteld. Het is ook niet relevant of wat Wilders over de islam zegt de waarheid is.”

Niet relevant. Dat maakt het des te interessanter te weten of die tomeloos liegende Jodenhaatzaai-zooi  van Van Agt wel door de beugel van de moderne D66-rechter kan.

Op een ter ziele gegane VVD-geïnspireerde website, waarvan ik de naam ben vergeten, werd Van Agt ergens in 2011 0f 2012 geïnterviewd. De interviewers schreven:

“Dries van Agt deelt met ons een schrijnend verhaal over de vele kinderen in Gaza, die met een stoma rondlopen. Een dokter wist Van Agt en zijn delegatie te vertellen dat kinderen, vol afkeer jegens de bezetter, stenen op Israëlische pantservoertuigen gooien. Zonder pardon worden sommige kinderen in hun buik geschoten, recht door de darmen heen. Een twaalfjarige jongen, ook een kind met een stoma, weet niet hoelang hij nog te leven heeft. De stomazakjes zijn bijna op en medische middelen komen maar mondjesmaat de Gazastrook binnen. Wij zien dat het verhaal Van Agt diep raakt. Het beeld van deze jongen zit blijkbaar nog vers in zijn geheugen. Na een korte pauze, waarin Van Agt door het programma Pauw en Witteman wordt gebeld, zetten we het gesprek voort.”

Ja, weer zo’n verhaal dat geheel gebaseerd is op uitsluitend “Palestijnse bronnen”. We onderstrepen: “vele kinderen”. Natúúrlijk is dat gelogen. Misschien zijn er een of twee ongelukken gebeurd met rubberen kogels of met een verdwaalde scherpe. Ongelukken, zei ik. Maar wat zegt Van Agt? “Zonder pardon” en “recht door de darmen heen”. Opzet van die rot-Joden dus, net als dat laten verdorsten van de Gazanen en net als in de middeleeuwen toen de Joden óók al opzettelijk de waterputten met pest besmetten.

Ik hoop dat u, lezer, uit het bovenstaande begrijpt wat Van Agt constant doet: halve en hele leugens vertellen en insinueren. En dat op een toon of het hem spijt dat hij zulke harde waarheden moet verkondigen over Israël. Ik zou ook de rest van het stuk van Van Agt kunnen citeren en op dezelfde manier kunnen behandelen als in het voorgaande. Maar ik denk dat de welwillende lezer zo langzamerhand wel begrijpt wat Van Agt doet.

En hij doet het verrekte slim. Kijk maar eens naar zijn “onpartijdige” slot-alinea van zijn stuk op “de Joop”:

“Hoe dan ook, naar morele maatstaven zijn ook de Palestijnen verplicht zich humaan jegens gevangenen te gedragen. Gelukkig zijn zij niet bij machte Israëlische burgers gevangen te nemen en die dan op te sluiten buiten hun eigen land. Israël heeft zulke macht wel en maakt hiervan buitensporig gebruik. Ten koste van Samer Issawi en heel veel andere Palestijnen.”

Ik heb Dries van Agt meermalen met een gifslang vergeleken. En hij spreekt waarlijk, deze slang. Ik kan alleen maar hopen dat God bestaat en dat Van Agt zich ooit tegenover Hem moet verantwoorden.

______________________

Link naar dit stuk op E. J. Bron

Advertenties