HITLERGROET IRAN AYATOLLAHS

(Door: Martien Pennings)

Waarom word ik niet vervolgd? Ik heb tientallen keren de islam een seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie genoemd en gelijkgesteld aan het nazisme. En kijk nu eens naar deze uitspraak van het  Gerechtshof in Amsterdam van 21 januari 2009:

“Volgens het hof is het haat zaaien in een democratische rechtsorde dermate ernstig dat een algemeen belang aanwezig is om in het maatschappelijk debat een duidelijke grens te trekken. Ten aanzien van groepsbelediging maakt het hof een onderscheid. In het algemeen stelt het hof vast dat de traditie binnen de Nederlandse debatcultuur is gebaseerd op een grote mate van tolerantie ten opzichte van elkaars opvattingen, terwijl van moslimimmigranten begrip mag worden verwacht voor de in Nederland heersende sentimenten ten aanzien van hun geloof, dat op enkele onderdelen op gespannen voet staat met Nederlandse en Europese waarden en normen. Als het om beledigende uitingen gaat geeft het hof de voorkeur aan politieke, maatschappelijke en andere juridische tegenkrachten dan het strafrecht, waardoor een actieve participatie aan het maatschappelijk debat, ook door moslims, wordt bevorderd. Het hof maakt echter een uitzondering voor beledigende uitlatingen waarin een relatie met het nazisme wordt gelegd (door onder meer de Koran met ”Mein Kampf” te vergelijken). Dit vindt het hof dermate beledigend voor de bevolkingsgroep van moslimgelovigen dat een algemeen belang aanwezig wordt geacht om Wilders daarvoor te vervolgen.[mijn blauwe vet]

Ik zal de aspirant-aanklagers nog even helpen: over mijn stelling dat islam = nazisme heb ik hier de meest uitgebreide uitleg gegeven en hier een kortere en hier de nog kortere en dan ook nog ten enenmale en ten anderenmale de uitleg van Emmet Scott.

Kom! Doe me dat genoegen eindelijk eens. Kan ik eindelijk de rechterlijke macht in Nederland eens publiekelijk vertellen dat ze minstens voor de helft niet in een toga, maar in een dwangbuis thuishoren. Dan kan ik eindelijk ook eens persoonlijk aan ze vragen hoe die gebefte gek met die interessante bril heette die “Fitna” van Geert Wilders “op het randje” vond. U weet wel, “Fitna”, waarin moslims zelf vol trots uitleggen en tonen hoe godvergeten moorddadig en racistisch hun quasi-religie is.

Update & Afterthought: hierboven ging ik er impliciet van uit dat er een paar redenen zijn om mij niet te vervolgen en aan te klagen: 1) ik ben niet belangrijk en zichtbaar genoeg , 2) onze cultuur-verradende quasi-elite heeft door dat een proces tegen mij minstens net zoveel stennis zal geven als dat tegen Wilders, juist omdat ik marginaal ben.

Maar de rotzakken hebben misschien ook door dat ik vervolgens aan de bewaking zal moeten en dat Hare Majesteits Regering daarvoor zal moeten zorgen. Want anders zou ik ook zomaar een keer op straat kunnen liggen met doorgesneden strot.  Een proces, vooral als het gevolg daarvan is dat ik aan de bewaking moet, zou de kwestie “islam” nadrukkelijk opnieuw op de kaart zetten en dat is wat het boven ons gestelde tuig niet wil: aandacht voor het grootste gevaar dat Nederland en Europa bedreigt.

 kuntar-onderscheiden

Op 22 april 1979 drong de “Palestijn” Samir met vier andere terroristen schietend en handgranaten werpend een huis binnen in Nahariya, een kustplaats vlakbij de grens met Libanon. Het aanwezige gezin bestond uit Smadar Haran Kaiser, haar man Danny en twee dochtertjes Einat (4) en Yael (2). Vader Danny en Einat werden op de vlucht buiten achterhaald. Danny werd voor de ogen van Einat door Kuntar doodgeschoten en vervolgens werden de hersens van Einat door Kuntar ingeslagen met de kolf van zijn geweer. Moeder Smadar en Yael hadden zich verborgen in een kruipruimte in het plafond van hun appartement. Om het kind stil te houden had de moeder haar hand op de mond van het kind gehouden, maar in haar paniek bleek ze het meisje te hebben doen stikken. Hier wordt  Samir Kuntar na een gevangenenruil (16 juli 2008) met Israël als een held ontvangen in Libanon. Kuntar ontving van de Syrische president Bashir Assad in november 2008 een hoge onderscheiding.

______________________________________________________
Link naar dit stuk bij E. J. Bron