Screenshot_1

(Door: Martien Pennings)

Aan het voeteneinde van mijn bed stond vannacht plotseling een engel met gestrekt vlammend zwaard dat richting mijn computer wees. Met donderende stem sprak hij : “Ga heen en citeer ze!” Ik antwoordde dommig: “Ik?” Want ik wist natuurlijk best dat de aartsengel Michaël niet de ravissante blondine bedoelde die aan mijn zijde sluimerde. “Ja, jij, uilskuiken!”, sprak Michaël over zijn schouder, want hij was alweer aan het verdwijnen. Ik was niet eens verontrust, bediende mijn vriendin Sara voor de derde keer die nacht, en sliep verder.

’s Morgens deed ik iets wat ik altijd als eerste doe, ik startte mijn computer op en meteen daarna iets wat ik nóóit doe: ik begaf mij direct naar de VARA-site “de Joop”, als gedreven door een innerlijke stem. En wat popte daar op?  Een onwegklikbare starnakels irritante reclame voor een hippe nostalgie-telefoon, maar daarop wilde de engel mij vast niet attent maken. Nee, dat moest de column zijn van Bart Schut, een dwaallicht dat mijn aandacht al een paar keer eerder had getrokken.

Ik citeer, de engel indachtig,  uit de column “Flikker toch op met je antisemitisme” van Bart Schut:

“ ‘Kauft nicht bei Juden’, ‘waarom geen gele ster op joodse produkten’ of het wat subtielere ‘er hangt een antisemitisch luchtje aan die boycot’. De right-or-wrong-my-Israel-lobby heeft het er maar druk mee . U bent antisemiet. Ja, u ja. U waagt kritiek te uiten op de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever? Jodenhater! U walgt van de illegale nederzettingen die daar als paddenstoelen uit de grond springen? Nazi! U wilt geen producten kopen uit bezet gebied? U bent erger dan een kampbewaker.

Het is weer zover. De pro-Israëllobby heeft de gelederen gesloten en bij gebrek aan argumenten wordt massaal de antisemitismekaart getrokken. Op Twitter Godwint Leon de Winter (Godwintert?) er lustig op los. Dat is geen verrassing, maar helaas zie ik ook tweeps die wel over hun volle geestelijke vermogens lijken te beschikken zich achteloos aansluiten bij allerlei walgelijke vergelijkingen met de Holocaust.”

Welk woord, lezer zou u nou uit het bovenstaande als eerste oppikken? Juist. Helemaal goed. Het woord “walgen”. U leest hierboven bij Bart: “walgelijke vergelijkingen met de Holocaust” en “bij gebrek aan argumenten wordt massaal de antisemitismekaart getrokken”.

Ik begrijp hieruit dat Bart die moderne boycot van Israël geheel wil loskoppelen van de Endlösung. Hij walgt van die koppeling. En laat ik nou precies van het tegendeel walgen! Namelijk die blindheid voor de rechte lijn die er loopt tussen Auschwitz en die boycot.

Bart doet grappig over kauft-nicht-bei-gelben-Sternen, maar deze boycot anno 2013 doet niet alleen sterk denken aan die in de Weimar-republiek (1919 – 1933), maar ook aan de hetze tegen Joden die vanaf 1920 in Palestina plaats vond onder leiding van de Moefti van Jeruzalem Hajj Amin al Husseini. Die hetze in Palestina ging bovendien met moordpartijen op Joden gepaard. De ontwikkelingen in Palestina en wat in 1933 Nazi-Duitsland werd, bleven parallel lopen: de straatterreur, de institutionele boycot van  Joden, de massamoorden op Joden en “Jodenvrienden”, de geestesdwang (nazislamitisch in Palestina, nazistisch in Duitsland). Het was niet meer dan logisch dat de Moefti tenslotte, geholpen door Mussolini, in 1942 terecht kwam in Duitsland waar hij een diepgaand gesprek had met Hitler. Ik ben, voor zover ik weet de eerste geweest, die de mogelijkheid heeft geopperd dat de Moefti een cruciale rol heeft gespeeld bij de beslissing van Hitler tot de Endlösung. (Bartje echter: “de Shoah, de grootste misdaad uit de geschiedenis:100% Made in Europe”). De moefti raakte nauw bevriend met de nazi-top, met name met Himmler en Eichmann. Hij heeft persoonlijk gezorgd dat tienduizenden, waaronder duizenden kinderen, die een kans hadden aan vergassing te ontkomen alsnog hun einde vonden in de nazi-kampen. Hij heeft een radiostation gerund, Radio Zeesen, dat 7-24 een combinatie van islamitische en nazistische Jodenhaat deed weerklinken in alle radio’s van alle koffiehuizen in het Midden-Oosten. Hij heeft op de Balkan speciale moslim-SS-eenheden opgericht: de “Handschar”. De Moefti had in 1943 mobiele vergassings-installaties klaar staan in Griekenland om naar Palestina te laten verschepen. Als Rommel in plaats van Montgomery de woestijntankslagen had gewonnen en als Rommel dus via Egypte naar Palestina had kunnen doorstoten, zouden ze gebruikt zijn in Palestina. Na 1945 wist de Moefti Egypte te bereiken en coördineerde de poging tot genocide op de Joden in Palestina in 1948. De geschiedenis na 1948 is er een van constante genocidale bedoelingen geweest van de islamitische landen rond Israël, geleid door mensen die zichzelf expliciet in de traditie van de Moefti plaatsten en hem expliciet als hun grote voorbeeld noemden: Arafat en Abbas van Fatah/PLO. Dan begrijpt u meteen waar u Hamas, dat Fatah/PLO te gematigd vindt, moet plaatsen. Na de eerste poging tot hernieuwde Holocaust (Ha, die walg-Bart!) in 1948, kwam de tweede poging tot Endlösung (Ha, die walg-Bart!) in 1967. Die in 1973, die overval op de Joodse staat bei Nacht und Nebel, wordt wel een oorlog genoemd met beperkte doelstellingen: de verovering van de Sinaï door Egypte en de Golan door Syrië. Maar ik ben er diep van overtuigd dat als Syrië zou zijn doorgestoten op de Golan, de Israëli’s de zee zouden zijn ingejaagd en als dat niet meteen in 1973 was gebeurd dan wel in 1974. Jordanië deed niet mee, gebruikte dus niet “de Westbank” voor de derde keer als springplank voor een poging tot Holocaust, maar  volstond met één symbolische pantserdivisie naar het Syrische front op de Golan-hoogte te sturen, omdat koning Hoessein te bang was voor zijn eigen “Palestijnen”. ***

Ja, dat moest even in één adem. Ik leg bovenstaand tekstbrokje graag in zijn geheel voor de neusjes van de ontkennertjes, dan is de kans het kleinst dat ze erin slagen ernaast te kijken.

We zijn nog niet klaar met het bovenstaande stukje volgens Bartjens.

“( . . . ) de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever? Jodenhater! U walgt van de illegale nederzettingen die daar als paddenstoelen uit de grond springen?”

Bart is natuurlijk een intellectueel en volgt dus nauwgezet de nieuwsvoorziening van Monique van Hoogstraten op het NOS-journaal en leest de kwaliteitskranten als de Volkskrant, NRC en Trouw en misschien zelfs de altijd uitstekend geïnformeerde New York Times. En dús wauwelt hij over “bezette gebieden”, waar Zionistische zwammen als een niet te stuiten plaag het leven van de edele Palestijn vergiftigen.

Maar het ongelooflijke punt is dus: “de Westbank” is géén bezet gebied. Nee, ook niet volgens het “Internationaal Recht”. Het is zelfs geen “betwist gebied” zoals de Israëlische Hoge Raad meent. De “Westbank” is gewoon vestigingsgebied voor de Joden. Want nadat de Engelse mandaat-houder al in 1922 contra de geest van het verdrag 75% (!) van het vestigingsgebied voor de Joden, namelijk heel Jordanië (“de Eastbank”), aan een Arabische roverhoofdman had gegeven, bleven de Joden op die Westelijke Jordaan-oever toch echt wel recht van bewoning houden. Die Westbank heet overigens al een paar duizend jaar Samaria en Judea, maar de Palmaffia-propaganda heeft die met succes tot “Westbank” omgedoopt. Ja, je kan je helemaal voorstellen: zo vanaf 1967 was je als Westerse verslaggever helemaal een “insider” als je in je stand-uppertje zwatelde van “de Westbank”.

Tsja. En waaróm is Samaria-Judea geen “bezet gebied”? Er zit niks anders op. Ik moet maar wéér de samenvatting citeren van de “Korte geschiedenis van Israël” die Roelf-Jan Wentholt en ik hebben geschreven

“De Joden hadden en hebben een moreel recht zich in Samaria-Judea te vestigen omdat ze er al duizenden jaren woonden en het land Palestina in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de Joden bleef. Omdat de Joodse immigratie vanaf 1890 een eind maakte aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde. Omdat ze vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden een maatschappij-orde brachten die in alle opzichten volstrekt superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste. Omdat dit morele recht geformaliseerd is in het Verdrag van San Remo van 1922 tot een volkenrechtelijk recht. Omdat het oorlogsrecht gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt heeft.

Dat versterken door het oorlogsrecht gebeurde omdat er vanaf 1921 terreur op islamitische grondslag door de Arabieren werd uitgeoefend onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. Omdat de Moefti vanaf 1936 die terreur uitvoerde met behulp van Hitler en de verdere nazi-top. Omdat die terreur genocide op de Joden tot bedoeling had. Omdat Samaria-Judea twee maal, in 1948 en in 1967 als springplank is gebruikt in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de Joden te plegen. Omdat Jordanië van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet hield en Judenrein had gemaakt. Omdat het toeval was dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt. Omdat vanaf Khartoem 1967 de Arabieren weigeren serieus te onderhandelen over vrede en daardoor Israël in 1967 dwongen (!) het bestuur over Samaria-Judea op zich te nemen. Dat de Arabieren  en “Palestijnen” onderhandelingen, vrede en erkenning weigeren blijkt ook uit het feit dat ze het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd hebben en dat ze steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen tot op heden consequent afgewezen hebben. Omdat zowel Arafat als Abbas en Hamas openlijk in de traditie van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, zijn blijven staan en dus in de nazi-traditie.”

En nu ben ik nog steeds niet klaar met dat kleine stukje ha-ha-ha-bla-bla-bla van Schut dat ik aan het begin citeerde. Ik moet mijn onsterfelijke vergelijking maar weer eens maken: antisemieten als Bart Schut slagen er in om in een paar regels zoveel leugens en verzwijgingen te stoppen dat het een Zwart Gat wordt. Ik bedoel dat kosmisch, namelijk die Zwarte Gaten van anti-materie die zich in het heelal schijnen te bevinden en waarin hele zonnestelsels spoorloos verdwijnen. U vat de diepere betekenis, lezer? Anti-materie! Naast het positieve liegen, gaat het dus vooral om wat er niet is, het verzwijgen. En je mag je afvragen of dat nou gebrek aan kennis is of opzet.

Want Schut walgt niet zomaar van “illegale bezette gebieden”, maar van “bezetting van de Westelijke Jordaanoever”. Nu heb ik dus net uitgelegd dat er niks illegaals of bezetterigs is aan dat wonen van de Israëli’s in Samaria-Judea, maar mijnheer Schut heeft het dus niet alleen over “bezetting” maar van “de Westelijke Jordaanoever”. Dat is dus de héle “oever” van 42 kilometer breedte , neem ik aan. Maar  . . . . . in feite beslaan die nederzettingen minder dan 2% (!) van het grondgebied van Samaria-Judea en liggen ze ook nog eens voornamelijk tegen de “Groene Lijn” aan en hebben dus een functie om Israël minder kwetsbaar te maken voor de Holocaustide Endlösung (Ha, die Bart!) die de Palmaffia’s nog steeds openlijk plannen. Wie nog meer details wil weten, vervoege zich bij dit artikel van mij uit 2012.

Nu heb ik de helft geciteerd en besproken van Barts column. En dan kom ik aan die scheur in de schedel van Bart, althans in zijn brein. Want schijnt het boven behandelde deel van zijn tekst van een antisemiet, het onderste deel lijkt meer het product van een verwarde puber en staat enigermate in  tegenstelling tot het bovenste deel.

Ik volg het bevel van de engel en ik citeer:

“Aan de ene zijde zien wij de zeloten van Stop De Bezetting (altijd als ik die naam hoor denk ik: welke bezetting precies?) die van Israëlhaat hun levenstaak hebben gemaakt. 100.000 doden in Syrië? Geeft niet. Massaverkrachtingen in Egypte? Mwoh. Mensenrechtenschendingen in . . . . (vul een willekeurig land tussen Marokko en Pakistan in)? Bijzaak. Het gaat om het leed van de Palestijnen, enkel daarom en de rest kan verrekken. O ja, en diezelfde Palestijnen mogen best onderdrukt worden, hoor, maar alleen door Hamas of Fatah, natuurlijk. Niet door de joden. De schijnheiligheid druipt er vanaf.”

Wat gebeurt hier? Is er op de helft van de tekst door de schrijver naar een geestverruimend middel gegrepen? Want dit is dus al best een béétje verstandig. Hij zegt: er zijn wel meer bezette gebieden in de wereld dan alleen maar in Samaria-Judea. Er zit nog die forse leugen van “bezetting” in, maar het is toch wát. Hij zegt: er zijn wel meer mensenrechtenschenders in de wereld. Daar zit die onterechte beschuldiging aan Israël nog steeds in, maar het is toch wát. Hij vraagt: en waarom dan toch altijd alléén maar anti-Israëlisch en pro-Palestijns gedoe?

Een béétje verstandig, zei ik. Want niet alleen beschuldigt hij Israël nog steeds onterecht van “bezetten” en van mensenrechtenschendingen, maar hij vergeet dat de mensenrechtenschendingen in Syrië, Soedan, Nigeria, Mali, Algerije, Ethiopië, Somalië, Jemen, Oman, Qatar, Bahrein, Saoedi-Arabië, Iran, Irak, Libië, Tunesië, Marokko, Egypte, Indonesië. Pakistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Maleisië en Turkije echte zware mensenrechtenschendingen zijn en dat Israël met gevaar voor eigen leven probeert te voorkomen dat er mensenrechten geschonden worden. Hij vergeet ook te melden dat de Palmaffia’s alles doen, inclusief hun eigen  bevolking opofferen, om zogenaamde “schendingen” door Israël uit te lokken. Dan kunnen ze weer paraderen met lijken in de straten van Gaza en kan Amnesty weer over “disproportioneel geweld” zwatelen.

En moet je nu eens kijken wat warhoofd vervolgens zegt:

“Aan de andere kant zit de Israëllobby volledig zonder argumenten. Het beste wat CIDI-directeur Esther Voet bij Knevel en Van de Brink eruit kon persen was een tu quoque-drogreden: de rest van de wereld is ook kut, dus waarom boycotten jullie alleen ons? Je zag dat ze er zelf ook niet gelukkig mee was, maar je moet roeien met de riemen die je hebt (dat Voet desondanks de discussie won, is een testament voor haar charme en een waarschuwing aan de andere kant niet steeds zure, oude mannenbroeders het woord te laten voeren).”

Nu heeft-ie dus in de voorgaande alinea het tu quoque-argument (jij-ook-argument) zelf zitten gebruiken en heeft-ie verteld dat er wel méér zondaars zijn dan Israël en dan verwijt-ie Esther Voet dat zij hetzelfde heeft gedaan. Dan is het ineens een “tu quoque-drogreden”. Schiet mij maar lek. Bovendien was het niet een tu-quoque-argument wat Esther Voet hanteerde, maar een . . . . eh . . . . . gut, nu moet ik mijn beste Latijn naar boven halen: alii infiniti peiori-argument, dus het  anderen-oneindig-veel-slechter-argument. Correctie: nee dat dorst Voet niet te zeggen, want dan krijg je weer het verwijt dat die Joden zo arrogant zijn. Maar het is natuurlijk wel zo: Israël handhaaft met alle kracht en met gevaar voor eigen leven een optimum aan humaniteit, terwijl er tientallen, zo niet honderden regio´s in de wereld zijn waar de overheden de maximalisatie van leed tot hun prioriteit hebben gemaakt. Nee, die worden niet geboycot, Israël wordt geboycot.

Ik ben ervan overtuigd, dat als Nederland op deze existentiële manier bedreigd zou worden, “wij” niet dezelfde mate van humaniteit tegenover onze bedreigers zouden bereiken als Israël. En dat zou ook niet van ons geëist worden, want “wij” zijn geen Joden . . . . . .

Screenshot_2

We volgen verder het bevel van de engel:

“Er is niets mis met wijzen op de dubbele standaard van de boycotlobby. Ware het niet dat diezelfde hypocrisie natuurlijk ook bestaat aan de zijde van de Israëlfans. Het gaat ze er helemaal niet om dat er een inconsequent boycotbeleid zit aan te komen, maar alleen dat deze inconsequentie ditmaal ten koste gaat van hun geliefde joodse staat. 100 procent van de nu zo boze twitteraars en columnisten zou morgen gaan tanken bij de benzinestations die garanderen dat zij geen olie uit Saoedi-Arabië gebruiken. Het is echt niet zo dat zij dan opeens allemaal roepen: ‘Ja, maar de olie uit Venezuela is ook besmet.’ “
Ik moet toegeven dat ik meer dan een kwartier naar deze alinea heb zitten staren. Als je nou toch je toevlucht moet nemen tot dermate vergezocht mega-gelul, dan zit je toch wel erg om een smoesje verlegen.

“Je mag best Israël een speciale boycot-behandeling geven!”
“Waarom”?
“Omdat als Saoedi-Arabië geboycot zou worden, je ook niet zou protesteren!”
“Maar is Israël dan moreel vergelijkbaar met Saoedi-Arabië?”
“Jazeker! Nooit gehoord van de duizenden jaren oude Wa-ha-ha-habieten-haat? Is de Wa-ha-ha-ha-Holocaust dan helemaal aan jou voorbij gegaan? Weet jij niet dat dit kleine landje opnieuw omspoeld wordt door genocidale Wa-ha-ha-ha-haters?”
“Jij bent zwaar geschift!”
“Kijk uit wat je zegt, anders roep ik de Venezolaanse maffia erbij!”

Zullen we dit geschifte geouwehoer verder laten voor wat het is en het bevel van de  Heilige Aartsengel Michaël verder volgen?

“Het gaat uiteindelijk om hoe wij tegen Israël aankijken. Vinden wij het land “de enige democratie in het Midden-Oosten” (sorry, buurland Libanon) en een “parel van westerse beschaving, een baken van licht in de islamitische duisternis”, dan moeten wij ook accepteren dat wij Israël met andere maatstaven beoordelen dan Marokko (dat de Westelijke Sahara bezet) of China (dat hetzelfde doet met Tibet). Of zien wij Israel als “just another” land in het Midden-Oosten? Een land waar men een flink aantal zaken veel beter voor elkaar heeft dan bij de buren, maar dat uiteindelijk gezien bezetting, onderdrukking en nederzettingenbeleid (Lebensraum, Leon de Winter?) niet zo heel veel beter is dan pakweg Jordanië, Tunesië of Qatar?

In het eerste geval (en ik vermoed dat veel vrienden van Israël die optie aanhangen) mag je niet raar opkijken dat de joodse staat ook wordt beoordeeld naar “Europese” maatstaven en dat een boycot als gerechtvaardigd moeten worden gezien. Hoge bomen en zo. In het tweede (een opvatting naar welke ik persoonlijk neig) is het logischer dat je een boycot afwijst, want met die gedachte kun je wel bezig blijven. Als wij elke mensenrechten schendende bananenrepubliek of woestijnkoninkrijk langs diezelfde meetlat leggen, blijven de schappen in onze winkels en supermarkten akelig leeg.”

Mag ik de lezer vragen om hier door het lege geblèr heen te kijken en de driedubbel-overgehaalde mega-perversie eruit te halen voordat ik het doe? Kom, probeer eens, lezer!

Kijk: de Joden worden al sinds 1920 bedreigd door zowel de nazi’s in Europa als  de nazislami’s in Palestina en het hele Midden-Oosten. De islam – zodanig diep verwant aan het nazisme dat de Moefti zelf trots zei dat de islam inzake de Jodenhaat niks hoefde te leren van de Hitleristen – heeft sinds 1945 het stokje overgenomen van de nazi’s. De nazi’s zijn tenslotte verslagen op de stranden van Normandië, in de woestijnen van Egypte, op de steppes van de Oekraïne.  Talloze miljoenen zijn gesneuveld. Zes miljoen Joden zijn vergast en op randen van massagraven neer gemitrailleerd. Het Joodse volk heeft de vervolging van duizenden jaren in zijn genen zitten. Opnieuw worden de Joden omspoeld door een oceaan van haat. Nee, mijnheer Schut, waarvan ik walg is uw frase van “Israël als just another land in het Midden-Oosten”. Werkelijk: ik veracht je diep, Bartje. Israël heeft bovenmenselijke zelfbeheersing getoond in de oorlogen en onder de terreur die het land zijn opgedrongen. Maar voor mijnheer Schut is het niet genoeg. Hij wil voor Israël “Europese maatstaven” aangelegd zien. Waarschijnlijk bedoelt Schut de Europese maatstaven van de vredestijd. De leunstoel-maatstaven van de bezadigde heer Bart Schut. Terwijl de haat en het voornemen van genocide elke dag door de hele islamitische oemma in het Midden-Oosten uitgezweet wordt. Ik zal zeggen waarop dit neerkomt: op de eis aan de Joden van Israël om de nieuwe Holocaust die in het Midden Oosten gepland wordt net zo gelaten te ondergaan als die van 1940-45. Alleen zullen er deze keer geen treinen of gaskamers nodig zijn. We hebben tegenwoordig Palwatch, MEMRI en YouTube.  We hebben de hordes gezien. Die laten zich het echte bloedige handwerk niet ontnemen.

“We moeten aan Israël Europese maatstaven aanleggen.”
“Wat bedoel je?”
“Nou ja, ouderwetse Europese maatstaven, dus net zo keurig als ze zich in de Hollandse Schouwburg indertijd gedroegen.”

Dat kwalijke gezwatel over “Europese normen” is ook nog krypto-racistisch. Want waarom leggen we aan die bruintjes, de rest van dat Midden-Oosten, die islamieten, die Europese normen niet aan? Wonen daar apen dan? Kijk, dan ben ik toch liever mijn goudeerlijke zelf waar ik schrijf: “Maar ik denk dat veel Marokkanen van nature racisten zijn én misdadigers én ook nog genetisch defecte moordenaars-in-spe. Ik denk dat trouwens niet alleen van veel Marokkanen maar in het algemeen van veel islamieten.”

Ook de laatste alinea van de werkelijkheid volgens Bartjens citeren we:

“Dus zeg het maar: Israël als westerse staat met de consequenties van dien of als typisch Midden-Oostenland en laat ze verder met rust. Maar dan ook geen hosanna meer over al die Nobelprijzen en geweldige violisten graag. Ook geen inzendingen meer bij het Eurovisie songfestival. En vooral, vooral geen holocaustvergelijkingen! Bovenal omdat wie ze maakt, de herinnering aan de Shoah, de grootste misdaad uit de geschiedenis (100% Made in Europe) bezoedelt.”

Ik moet misschien iets aan de zelfwerkzaamheid van de lezer overlaten. Dus verzoek ik de lezer deze laatste alinea in het licht te bezien van wat ik hierboven heb gezegd. Schrijf eens een mooi commentaar waarin absoluut moet voorkomen: geweldige violisten en Holocaust. Ook met “Eurovisiesongfestival”, moet iets te doen zijn. Bijvoorbeeld: de Europese visie van de heer Bart Schut en iets met “oud liedje”. Bestaat er een Nobelprijs voor Hogere Moralistiek? Die moet dan naar Bart Schut.

Screenshot_3
Bart Schut

En dan nu de slotvraag. Wat mankeert Bart Schut? Ik vermoed dat hij geestesziek is, namelijk objectief lijdend aan antisemitisme. Bart Schut is een oprechte antisemiet. Ik begin steeds meer te geloven dat types als Schut (en Von der Dunk en Hulspas en etcetera) ergens een biologische, organische, natuurlijke, fysieke beperking in de hersens hebben, die Jodenhaat oplevert en die zich tegenwoordig maskeert al Israëlhaat. Want zó dom en zó feiten- en argumenten-resistent kan geen mens zijn, of je moet een IQ van minder dan 30 hebben. Daar zitten Schut c. s. toch wel boven, denk ik, en dus . . . . . . .

Ik haal dat vermoeden van geestesziekte bij Schut vooral uit dat machteloze spartelen in het tweede deel van zijn  . . . eh . . . . “betoog”. Het is net alsof hij ergens naar hapt, naar Verlichting, naar normaliteit, naar een heldere redenering, naar gezond verstand, naar fatsoen, maar dat een objectieve neurologische handicap hem tegen houdt. Misschien is het een échte aandoening, dat antisemitisme.
______________________________
***
Zie voor mijn behandeling van de rol van de Moefti in de beslissing van Hitler tot de Endlösung:

15 januari 2010:  “Was de Holocaust een oorspronkelijk islamitisch idee van de Moefti?”
9 februari 2010:  “De Moefti , de Freikörperkulturist en de Rechtse Rioolrat

Op een zijdelingse manier heeft dit stuk van 11 november 2010 ook te maken met die Moefti-Holocaust-kwestie: “De Lasterende Ratten van PowNieuws en GeenStijl”.

Op Gil White ben ik pas in 2013 gestoten via Roelf-Jan Wentholt. White zegt onafhankelijk van mij hetzelfde. Zoek in dit stuk de paragraaf met de lange titel:

“Hajj Amin al Husseini, leader of the ‘Palestinian movement,’ becomes an architect of Adolf Hitler’s Final Solution, and then continues the extermination effort beyond the World War, helping create Al Fatah, the controlling core of the PLO”.

In een groots verband vindt u een en ander uiteengezet in mijn top-essay van 16 oktober 2010: “Nazisme, Islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”.
________________________

Uit de comments onder dit stuk bij E. J. Bron citeer ik er een paar:

Martien Pennings zegt:

Bart Schut heeft stijlvol gereageerd op facebook: https://www.facebook.com/bart.schut.92.
De kern van zijn uitbarsting?
Teneinde “de nagedachtenis aan de Shoah zuiver en in ere te houden” en om nu juist te waarschuwen tegen het opkomend antisemitisme moet Israël bekritiseerd worden.
Ja, daar heeft Schut wel een punt: dat gebeurt te weinig, kritiek op Israël.

En het lijkt wel of Schut mij intiem-persoonlijk kent.
Wat hij allemaal over mij weet!
Het is gewoon griezelig!
Hij typeert mij heel adequaat als “het vuil uit de krochten van het racistische internetriool” en het lijkt wel of hij dagelijks naast mijn computer staat, want hij weet dat ik schrijf “tussen het downloaden van kinderporno en het spelen van GTA3 door” en ik doe dat inderdaad “naakt,natuurlijk, op het slipje van zijn overleden grootmoeder na”.

Ik heb overigens een nieuw stukkie in voorbereiding dat is getiteld:

“Opgedragen aan Bart Schut: het gezicht van de nieuw Jodenhaat: Sarah Honig verbindt de puntjes”

Zie http://bit.ly/16ct6Q6 en zie http://bit.ly/1aPEfYh

Weet iemand overigens wat GTA3 is?

Hier is de tekst van de heer Bart Schut, die in de lichtstad Parijs woont, in extenso:

‘Even iets van me afschrijven.

Een of andere ontzettende nazi heeft net een lange rant over mij geschreven op een notoir extreemrechtse site, waarin hij mij een “GEESTEZIEKE JODENHATER” noemt.

Aanleiding? Mijn artikel op Joop waarin ik ver…klaar dat kritiek op Israel niet gelijk staat aan antisemitisme. Integendeel, naar mijn mening is er genoeg echt antisemitisme in Nederland om juist voorzichtig met deze term om te gaan. Ook om de nagedachtenis aan de Shoah zuiver en in ere te houden.

De lange, lange rant aan mijn adres is geschreven door een zekere “Martien Pennings”. Ik ken de beste man niet, maar stel mij iemand voor die zijn haatstukjes (zeg maar gerust stukken) schrijft tussen het downloaden van kinderporno en het spelen van GTA3 door. Naakt,natuurlijk, op het slipje van zijn overleden grootmoeder na.

Dat ik nog niet zo lang geleden in een goed gelezen artikel in de Volkskrant waarschuw voor antisemitisme in de Lage Landen, meldt “Pennings” uiteraard niet. Evenals het feit dat de politieke traditie waaruit zijn denkbeelden stammen, verantwoordelijk was voor de moord op 6 miljoen onschuldige joden.

Gelukkig wordt de site waarop hij schrijft nauwelijks – en alleen in extreemrechtse kringen – gelezen. Daarom twijfel ik eraan of ik een link moet geven, maar doe het toch. Opdat men weet dat ook ik word besmeurd door het vuil uit de krochten van het racistische internetriool.

Theresa Geissler zegt:

@Martien Pennings “Stijlvol.” Wat je zegt. Hij moet alleen om te beginnen eens uitleggen hoe iemand, wiens denkbeelden verantwoordelijk zijn voor de moord op 6 miljoen Joden tegelijkertijd op de bres kan staan voor alles wat Joods en Israël is.
Dat is alvast één in het oog lopende controverse. Er zitten er natuurlijk meer in zijn beredenering.

Martien Pennings zegt:

Jij bedoelt, Theresa, hoe Schut mij een nazi kan noemen als ik een nogal fervente verdediger van Israël ben?
https://martienpennings.wordpress.com/
Tsja, misschien vindt-ie Israël wel een nazi-staat.
Dat schijnt héél modieus te zijn, onder alle soorten moslims en trendgevoelige linksen.

Roelf-Jan Wentholt zegt:

Deze Bart Schut vind zichzelf dus al een geweldige strijder tegen het antisemitisme omdat hij de meest gore en openlijke uitingen er van zomaar en-plein-public durft te bespreken in de Volkskrant: http://bit.ly/118HAjC

Martien Pennings zegt:

Ik kende dat artikel in de VK niet.

Vooruit: we nemen het terug: BART SCHUT IS GÉÉN ANTISEMIET, ALLEEN MAAR EEN STARNAKELSE DOMKOP EN WARHOOFD!

Ja, en het is inderdaad dapper van Schut, dat hij zomaar het allergrofste antisemitisme aan de kaak durft te stellen.
Je vergeet te melden, Roelf, dat het gaat om het antisemitisme onder MOSLIMS.

Schut schrijft:
“( . . .) de onderzoekers concluderen dat moslims een hoog niveau van antisemitisme hebben ‘ongeacht hun persoonlijke kenmerken, opleiding van hun ouders, onderwijsvorm, taalgebruik, mediagebruik, inkomen van het gezin of de stad waar zij wonen’. En uit het lage percentage jodenhaat onder autochtone jongeren uit kansarme gezinnen blijkt dat het veelgehoorde argument van ‘achterstelling’ een slag in de lucht is. Antisemitisme onder jonge moslims blijkt een fundamenteel, diepgeworteld en universeel probleem te zijn. Wie hoopt dat de situatie in Nederland fundamenteel verschilt met die in België doet aan wishful thinking, wie denkt dat jodenhaat stopt bij de grensovergangen van Putte, Hazeldonk of Geleen probeert zichzelf of anderen voor de gek te houden.”

Kijk eens aan!
Zomaar iets verstandigs!
Maar is het dan handig om deze objectieve trend van Jodenhaat onder moslims nog eens te gaan versterken met idiote en ongefundeerde “kritiek op Israël” op die stompzinnige islamofiele Israël-haat-site van “de Joop?”?

En is het niet ronduit idioot om dat te doen als je zelf hebt geschreven:

“In artikelen op de website Republiek Allochtonië betogen Bart Voorzanger en Dilan Yesilgöz dat je antisemitisme moet zien in het licht van de misdaden die Israël begaat tegen de Palestijnen. Ook in talloze tweets en reacties onder online-artikelen over jodenhaat is het argument ‘ja, maar kijk nou wat Israël doet’ als verklaring inmiddels gemeengoed.”

LEES OOK:

De vrijlating door Israël van Palestijnse terroristen en het gezicht van De Nieuwe Jodenhaat (opgedragen aan Bart Schut)

Bart Schut is net zo veelkleurig als De Dagelijkse Standaard zelf

Zou Bart Schut gewoon schizofreen zijn, of heeft hij een tumor die op de hersens drukt?

Bart Schut over Leon de Winter: de oordeelskracht van een origineel denker

Van Rossem en het Bart Schut-syndroom bij GeenStijl

___________________