RUBIN BARRY

Barry Rubin

(Door: Martien Pennings)

Dat er in Europa een krankzinnige goedmensen-nep-elite aan de macht is, betoog ik al jaren. Ze hebben alle touwtjes en netwerken in handen. Geen subsidie-niche in de politiek, de media of het onderwijs of ze zitten er in. Een verstikkende deken van leugens en desinformatie wordt over heel Europa gelegd, inzake alle belangrijke kwesties: de islam, Israël, de EU, het klimaat en de economie.

En in Amerika gaat het  dezelfde kant op. Barry Rubin, een scherpe analist van de internationale politiek, beschrijft het aan de hand van het voorbeeld van Obama’s beleid richting Egypte. Maar hij begint met de vaststelling dat de New York Times openlijk en bewust pleit voor een alliantie met radicale islamitische krachten in het Midden-Oosten gericht tegen alle Amerikaanse bondgenoten en vrienden.

Ik weet toevallig iets van de eigenaren van de NYT. Het zijn Joden en ze zijn links en dus overtuigde goedmensen: een soort Harry de Winters van Een Akelig Joods Geluid. Echte narcistisch-hedonistische gekken.  Deze soort is zijn greep op Amerika aan het verstevigen. In een bijzin geeft Rubin aan dat hetzelfde informele cordon sanitaire aan het werk is als in Europa: als je durft te zeggen dat het Obama-NYT-beleid krankzinnig is, dan “wordt u uitgesloten van 95 procent van de banen in de massamedia en in academia”.

Ik zal hieronder het stuk van Rubin samenvatten:

De partijen in de Israël-Palestijnse besprekingen zijn het nog niet eens over de punten die besproken gaan worden, zegt Rubin,  maar John Kerry voorspelt toch maar vast succes binnen negen maanden.

En dan schrijft de NYT in een redactioneel en leidend hoofdartikel dat de militaire heersers van Egypte een slechte situatie nog veel erger aan het maken zijn. Dit is kenmerkend voor de quasi-elite die nu in Amerika aan de macht is: ze weten beter wat goed is voor Egypte en Israël dan de mensen die er wonen. De “afslachting” van pro-Morsi-betogers, dus van Moslimbroeders, schrijft de NYT, zal “de nationale verzoening en een terugkeer naar de democratie veel moeilijker maken”.

Het punt is echter, meent Rubin, dat Egypte in het Midden-Oosten ligt en dat er dus geen sprake kan zijn van zoiets als “democratie” en “verzoening” en “een vreedzame oplossing “ zoals de NYT belerend schrijft richting Egyptische militairen. Zo werkt het in Egypte niet. Het is afslachten of afgeslacht worden. Als de Moslimbroederschap aan de macht zou zijn, zouden ze precies hetzelfde doen. De moslimbroederschap is intussen bezig met een massieve des-informatiecampagne, die herinnert aan de technieken van de Sovjet Unie in de Koude Oorlog.

Rubin linkt naar een recente speech van Al Qaradawi, de man die als laatste daad voor hij sterft nog graag Joden zou mitrailleren en een favoriet van Hassnae Bouazza, Peter Breedveld en Ahmed Marcouch. Ik zag in die recente speech waarnaar Rubin verwijst overigens een uitgebluste Al-Qaradawi, die niet meer echt gelooft in zijn oproepen tot haat en geweld.

Rubin haalt een aantal keren de Egyptische krant Al-Ahram aan, die uitlegt dat het Witte Huis en de Amerikaanse elite geen bal snappen van wat er in Egypte speelt.

De NYT heeft het over “jaren van inconsistente Amerikaanse politiek” jegens Egypte, waarop Rubin in een korte geschiedenisles uitlegt dat dit in die vroegere jaren niet lag aan Amerika, maar aan de onvoorspelbare nukken van de Egyptische werkelijkheid.

Ik weet niet meer bij wie, maar laatst las ik dat de linkse mens altijd vol is van “intentionaliteit”: ze zijn altijd bezig met goede bedoelingen en hoe het zou moeten wezen zonder erg veel naar de werkelijkheid te kijken of er veel vanaf te weten. Tsja, dan is het fijn in je eigen hoofd tot de werkelijkheid zich onontkoombaar opdringt. Zo zeggen ze dat Obama ook vol zit met goede bedoelingen. Maar Rubin meent dat het bij Obama anders zit. Hij is, volgens Rubin, echt wel bezig om in het hele Midden-Oosten de Moslimbroederschap en de sharia zoveel mogelijk aan de macht te helpen. En inderdaad, zoals Pamela Geller al eens vroeg: als Obama een echte moslimbroeder zou zijn – wat hij volgens mij gewoon is – wat zou hij dan in de jaren dat hij nu president is anders hebben gedaan. Het antwoord luidt: niets.

Rubin geeft nog meer detailkritiek op het domme, foute en paternalistische geouwehoer van de NYT-redacteuren. Maar één puntje wil ik er nog uitlichten. Als de NYT meent dat Obama veel strenger moet zijn tegen Egyptische generaals en de “democratie” van de Morsi-aanhangers moet bevorderen, dan betekent dat een versterking van Hamas in Gaza en nóg veel minder kans op enig resultaat van die “vredesbesprekingen” tussen “de Palestijnse Autoriteit” van Abbas en Israël.
________________________________
Link naar dit stuk bij E. J. Bron