Screenshot_14

(Door: Martien Pennings)

Dat tegen de leugen-en-verzwijg-machine van het NON-journaal zelfs geen geweld helpt, geldt natuurlijk voor alle systeem-media: geweld tegen hun liegende en verzwijgende vertegenwoordigers of tegen hun faciliteiten zou zwaar op de plegers van het geweld terugslaan. De enorme machinerie van het monopolie-mechanisme zou de geweldplegers  demoniseren.  Tegen de gecoördineerde propaganda-krachten van Knevel & Van den Brink (of Pauw & Witteman) in samenwerking met het NON-journaal, Volkskrant, NRC en Trouw is verzet zinloos.

Toch zou wat mij betreft tegen vooral  één onderdeel van het media-monopolie-systeem geweld niet alleen moreel verantwoord zijn, maar zo langzamerhand zelfs moreel verplicht. En dan heb ik het over de berichtgeving rond Israël, waarin de “mainstream”-media blijkbaar bewust bezig zijn via Israël-demonisering de haat onder de islamitische 5e colonnes in het Westen te bevorderen. Ze zijn eveneens bezig aan te sturen op een volgende Holocaust, deze keer uit te voeren in het Midden- Oosten door de bevriende islamitische krachten. Ik sprak zeer recentelijk wat jonge Neder-Marokkanen: ze vertelden me in volbloedige ernst dat Israël achter al dat geweld in Egypte zit. De Jodenhaatgekte onder deze 5e colonne  wordt zeer, zéér onderschat. En ze worden niet alleen via de schotelantenne consequent aangehetzt door al-Jazeera, ook  onze systeem-media doen precies hetzelfde, net als de linkse politiek met als boegbeeld Timmerfransje.

Ik neem als voorbeeld van de cultuurbrede hetze, die niet alleen in Nederland maar in het hele Westen tegen Israël wordt gevoerd, het NON-Journaal. Monique van Hoogstraten is een antisemitische dame die als correspondente voor dat NON-journaal van uw belastinggeld een volstrekt eenzijdige berichtgeving rond Israël verzorgt. Ze laat geen gelegenheid voorbij gaan Israël te belasteren en de nazistische en genocidale Palmaffia’s als slachtoffers voor te stellen.

Alles wat ze zegt is gelogen en alles wat waar is, verzwijgt ze. Misschien omdat het toch wat ál te opvallend zou zijn als op dit moment van Syrië- en Egypte-slachtingen en Irak-aanslagen het NON-journaal een demoniserings-item rond Israël zou brengen, is Van Hoogstraten nu uitgeweken  naar een van de collaboratie-kranten. Deze keer heeft de “correspondente” een “Palestijnse” gevonden die via een interview het liegen en verzwijgen voor haar verzorgt. Het interview staat in Trouw, een krant die nog is voortgekomen uit het verzet tegen de nazi’s in 1940 – 1945. Alle vaste lieg-en-verzwijg-thema’s die de Israël-haat moeten aanwakkeren worden in dat interview bespeeld. Dat interview is een diepe, diepe schande.

Ik heb dit jaar al vier keer uitgebreid aangetoond hoe Monique van Hoogstraten al liegend en al verzwijgend Israël demoniseert.

1) Monique van Hoogstraten lapt namens de NOS alle journalistieke principes aan haar fascistische laarsjes
2) De Jodenhaat van het NOS-journaal en correspondente Monique van Hoogstraten nogmaals aangetoond
3) NOS-journaal en Monique van Hoogstraten: extra Jodenhaat op Israëls verjaardag
4) Monique Hoogstraten (NOS) en de paperclip op het bureau van Netanyahu

Maar het helpt niks, want ik ben marginaal, het weblog waarop ik schrijf is marginaal, terwijl alles wat mainstream en gesubsidieerd is in dezelfde leugens gelooft en de verzwijgingen niet opmerkt, simpelweg omdat ze niks weten van de geschiedenis van Israël. De hele Westerse “bovencultuur” is inzake Israël – en de islam – incompetent, gehersenspoeld, krankzinnig, onwetend, antisemitisch.

Ik kan nu alle leugens en verzwijgingen in dat interview in Trouw met die “Palestijnse” van Monique van Hoogstraten wéér gaan analyseren en blootleggen Maar het helpt niet. Nauwelijks iemand hoort mij. Soms lukt het me om aandacht te krijgen door te schelden. Dan wordt ik althans gelezen, maar een merkbare impact op het liegen en verzwijgen heeft het niet.

Deze keer probeer ik op te vallen door geweld in het kader van verzet-als morele-plicht aan de orde te stellen. Ik stel vast dat de enige weg om de Jodenhaat-hetze te stoppen, namelijk geweld, óók geen begaanbare weg is, want de monopolisten zullen dit signaal van uiterste morele nood tot een nieuw wapen in de hetze omsmeden. Dus nee, lezers: dit is géén oproep tot geweld. Dit is een oproep om het na te laten. Maar uitdrukkelijk niet omdat het moreel onverantwoord zou zijn. We moeten alleen om praktische redenen het Kwaad voorlopig zijn monopolie laten.

Misschien moet ik nóg een keer uitleggen hoe dit Kwaad is ontstaan. Het is begonnen in 1973 toen een oude Europese machtselite, geconfronteerd met de chantage van de olielanden, een deal sloot met de OPEC, neen met de Arabische landen, nee, nog beter: met de islam. De deal luidde: vrijwaring van “Palestijnse” terreur (die kwam er toch maar dat kwam dan zogenaamd omdat Arafat de terroristen “niet in de hand had kunnen houden”), ongestoorde olieleveranties, veel respect voor de islam, immigratie vanuit islamitische landen naar Europa en vooral “kritisch” richting Israël. Die oude Europese (en vooral Franse) machtselite maakte van de nood een deugd en dacht in collaboratie met de Arabische islamieten een “Mediterrane wereldmacht” te kunnen worden die met Amerika zou kunnen concurreren.

Toevallig was sinds 1967 een opstandige aanstormende generatie begonnen aan een “mars door de instituties”. Die generatie wilde afrekenen met een verleden dat als “imperialistisch” en kolonialistisch” werd gezien. Daarin paste precies de Arabier als zich bevrijdende exoot die eeuwenlang door de perfide blanke was onderdrukt. Met als kampioen natuurlijk “de Palestijn” het ultieme slachtoffer van de “neokoloniale macht” Israël.

Aldus ontstond een perfecte synergie op de punten islamliefde en Israël-haat tussen een pragmatische oude machtselite en een “idealistische generatie van 1967”.

Inmiddels is de oude machtselite uitgestorven en heeft de generatie van 1967 zich al minstens één maal gekloond. Ze beheerst, ik heb het al honderd keer gezegd, alle subsidiestromen en ze beheerst ze Europa-wijd. Door hun monopolie in de politiek, de media en het onderwijs hebben ze een volstrekte pensée unique gecreëerd, die, zoals gezegd, van islamofilie en Israël-haat en dus van leugens en verzwijgingen aan elkaar hangt.

De ware geschiedenis en actualiteit rond Israël en “de Palestijnen” alsmede de 1400 jaar oude werkelijkheid van de nazislam is inmiddels ruim beschreven en inderdaad is de  quasi-elite zich inmiddels steeds meer bewust aan het worden van dat conglomeraat van  leugens en verzwijgingen dat ze al dik veertig jaar omarmen, maar precies omdat ze dat conglomeraat al zo lang omarmd en uitgedragen hebben, kunnen ze niet meer terug zonder een enorm gezichtsverlies. Dus gaan ze gewoon dóór en zit bijvoorbeeld zo’n Monique van Hoogstraten niet in een dwangbuis en staat ze ook niet voor een Neurenberg 2.0-tribunaal maar is ze “correspondente” voor het NON-journaal. En liegt. En verzwijgt. En liegt. En verzwijgt. En liegt. In haar Gooise meisjes-van-betere-huize-sociolect, waarin de letter “a” héél specifiek uitgesproken wordt.

De gevolgen van de weigering van de nep-elite om gezichtsverlies te lijden, beginnen apocalyptische vormen aan te nemen: als de netwerken van deze nep-elite niet op korte termijn verscheurd worden, zullen ze Israël uitleveren aan de laatste Holocaust en een geïslamiseerd en ge-Libaniseerd Europa scheppen met ge-Beiroetiseerde steden, een Europa dat de eerste paar honderd jaar niet meer uit de bloedige chaos zal komen. Indien ooit.


Screenshot_16
Moniekje doet een stand-upje: “Elke Palestijn kent wel iemand die in een Israëlische gevangenis zit of heeft gezeten . . . .” Het stand-upje is tegen de achtergrond van een betonnen muur. Maar . . . . . wat lijkt die muur toch op “de Muur” die langs een paar stukkies van de grens van Israël met “de Westbank” loopt. Dat móét toeval zijn, want je denkt toch niet dat Monique Hoogstraten van het NON-journaal aan subliminale hersenspoeling doet? Ah, nu zie ik het: dat is dus de “Ofer-gevangenis” waar een terrorist is overleden, zogenaamd door inadequaat medisch handelen van Israëlische medici. Ja, te midden van de bloedbaden in het Midden-Oosten is dit zeker nieuwswaardig! Vooral ook omdat het een leugen bleek. Moniekje vindt het vast jammer dat er door het nieuws uit Syrië en Egypte zo weinig aandacht is voor de boycot van Israëlische producten uit Samaria en Judea.
_____________________________________

Link naar dit stuk bij E. J. Bron

Advertenties