Screenshot_28

(Door: Martien Pennings)

Je moenie óvedemense prate, maméddemense! Femke Halsema gaat het doen. En toen ik de twee voorgaande zinnen had opgeschreven, zag ik dat Halsema vanwege dit nieuwe voornemen tot foute zelfmanifestatie reeds een week geleden geestelijk werd doodgestenigd door mijn beste leerlinge: A. Nanninga van GeenStijl. Ik had dat gemist, want ik was even computerloos met vacantie geweest, helemaal naar Schiermonnikoog.

“Geestelijk doodgestenigd”, zei ik, maar éígenlijk kan dat natuurlijk niet, want Femke Halsema’s geest is zélf geheel opgetrokken uit het hardste rotsgesteente dat in de hele Jura van de Pyrenese Allepenijnen gevonden kan worden.  Als je daarin een deukje wil krijgen moet je eerst langdurig met zoutzuur aan het werk om poreus te maken en dan moet je vlammenwerpers inzetten.

Wat ik zojuist als “foute zelfmanifestatie” samenvatte, beschreef Nanninga bloemrijk aldus:

“Wij misbruikten ze [de moslimaatjes] gewoon nog maar een keer als “pion in onze ideologische stellingname”. Komt goed meiden, Tante Fem gaat jullie de boventoon laten voeren. Wen er maar niet aan, dat boventoon voeren. Het zal de eerste en laatste keer zijn zolang jullie je niet ontworstelen aan de klauwen van het mohammedanisme. Maar Femke Moslima gaat begripvol met jullie praten over de afkeer van de islam in dat stoute, nare Vrije Westen. En heeft zo in ieder geval haar correctheid kunnen etaleren in haar holier than thou-show bij de Publieke Omroep. Er is namelijk maar één vrouw die Femke Halsema de boventoon wil laten voeren en dat is Femke Halsema.”

Wat kan je hierna nog zeggen over Femkes vrouwvriendelijk invoelend voornemen?

Bijvoorbeeld dit: zelfbewuste en trotse moslima’s interviewen is net zoiets als in 1939 met leden van de Bund Deutscher Mädel tweespreken. Die wisten óók niet van hun gezond, ondanks hun gesundes Volksempfinden. Geen idee hadden deze hockeymeisjes-achtigen van de komende slachtingen en vergassingen en de neermitrailleringen op de rand van het zelfgegraven massagraf. Maar het Grote Verschil is: zowel deze kopvodwijven als fout Femke kunnen beter weten. De ergste gruwel van de nazi’s lag in 1939 nog in de toekomst, maar dat van de islam ligt in 1400 jaar verleden kant en klaar ter inzage. En dan hebben we het nog niet eens over de actualiteit.

Luister, domme doos Halsema! De islam is een seksueel aangedreven roofmoordenaars– en slavenhalers-ideologie! Punt! Aanhangers daarvan interviewen is zinloos. Of ze weten het en dan kan je ze beter interneren dan interviewen, of ze weten het niet en dan gaan ze van jou alvast niet wijzer worden. Ik heb vele malen uitgelegd dat de islam de oudste manifestatie is van wat wij een nazistische mentaliteit noemen. En ter gelegenheid van dit hernieuwde lofzangetje op jouw geldingsgeilheid, zal ik die gelijkstelling nazisme-islam nuanceren. Want we moeten af en toe – ja, jij niet: daar ben je te genotzuchtig voor – ernstig zijn.

Er kan theoretisch één verschil aangewezen worden tussen islam en nazisme: de Untermensch hoeft in de islam niet per definitie dood. Beide systemen zijn weliswaar totalitair, dat wil zeggen een in zichzelf gesloten ideologisch systeem dat als absolute waarheid geldt en waaraan alle mensen ter wereld onderworpen moeten worden, ook, en zelfs bij voorkeur, met geweld. Beide systemen zijn racistisch, maar de islam is dat op een andere manier dan het nazisme. De Untermensch is in de islam behalve de “ongelovige” (en vooral de Jood) ook de vrouw. De inferioriteit van de vrouw wordt door de islam op de meest puur racistische grond vastgesteld, namelijk op grond van biologische kenmerken, zoals  spleetje tussen de benen, eierstokken,  op de borst wat vetjes en nog zo een paar dingen. De ongelovige kan, anders dan de Jood in het nazisme, ontsnappen aan dood of slavernij door zich tot de islam te bekeren. In het nazisme is een “Jood” per definitie ten dode opgeschreven, maar in de islam een “ongelovige” niet. Voor de man betekent bekering de aansluiting bij een agressieve macho-ideologie, die door extra-plus-geile en sadistische types als prettig en voordelig kan worden ervaren. Voor de vrouw betekent bekering de onderwerping aan een systeem waarin ze als inferieur geldt en in een geestelijk dwangbuis zit.  Ook dat kan, als ze masochistisch is aangelegd, door de betreffende vrouw als prettig worden ervaren. Maar in een maatschappij die vol is van dergelijke mannen en vrouwen, wil ik niet leven.

Tot zover de theoretische nuancering, maar ik weet overigens bijna zeker dat het in de bloedige praktijk van de islam geen reet uitmaakt. De ware jihadist zegt het met een variant op “Ich bestimme wer ein Jude ist”: wie een ongelovige is, maak ik wel uit. Hier: een toegift! Ga kijken, wijf! Dan zie je hoe de islam niet alleen met meisjes maar ook met jongens omgaat. Merk op hoe die ene jongen even de hand van die andere jongen zoekt. Neem het mee in je interviews. Weet je wat? Doe de rest van deze executies maar tegelijk met je voice-recordertje in je handtasje. En sterf zelf zo gauw mogelijk een natuurlijk dood, voor je nog meer schade aanricht.

Update: Een werkelijk geniale rant van Pat Condell terzake de collaboratie van het progressief feminisme, en dus van Femke Halsema, met de vrouwenhaat die ingebakken zit in de islam: hier bij E.J. Bron en hier op YouTube.
_________________________________________
Link naar dit stuk bij E. J. Bron