GANS EVELIEN

(Door: Martien Pennings)

U weet:  wie niet tot de gesubsidieerde quasi-linkse monocultuur hoort, heeft de keus tussen provoceren of niet gehoord worden. En die provocatie moet al in de titel, want dan heb je althans kans dat ze je een keer googelen. Dus ik provoceer regelmatig. Zie hier bijvoorbeeld een eerdere provocatie uit mijn verdorven geest richting Evelien Gans.

Voor de goede orde: Els Borst zei niks over Wilders, maar zat samen met de islamofiele Petra Stienen op de achtergrond van Meindert Fennema en als die iets zei tot verdediging van Wilders, begonnen de beide dames minachtend te ginnegappen.

Waarover heb ik het? Over de discussie deze zondag tussen Meindert Fennema en Evelien Gans in Buitenhof over de verhouding tussen Israël en de PVV. Met als aanleiding het “prinsenvlag-incident” op de PVV-demonstratie in Den Haag op zaterdag 21 september en het feit dat een paar PVV-kamerleden vervolgens zo’n vlaggetje op de kleding hadden gespeld.

Kijk vanaf 19:05 tot 31:50, bijna 13 minuten dus.

Wat is dat toch wonderlijk, die domheid en ongeïnformeerdheid van mensen als Els Borst inzake Israël. Op haar eigen terrein weet ze uitermate verstandig te redeneren, zoals men kan constateren in het interview direct voorafgaande aan de discussie tussen Fennema en Gans. Het arrogante gegeit van Els Borst (1932) op de achtergrond getuigt van de kracht van het hersenspoelende effect inzake Israël en de islam van de mainstream-media sinds de machtsgreep van “de 68-ers” en hun multikul-ideologie.

Evelien Gans (1951) en Petra Stienen (1965) zijn gewoon onderdeel van dat hersenspoelende cultuur-monopolie van die “68-ers”. De volgehouden liefde van die generatie en van hun kloons voor het oudste en nieuwste nazisme ter wereld, de islam, en de haat tegen de enige humane democratie te midden van die zee van barbarij, Israël, heeft een psychologische achtergrond. Daarop  ben ik elders ingegaan. Voor een Jodin als Gans komen daar nog zwaarwegende psychologische factoren bij, die men kan samenvatten als: Stockholmsyndroom.

En nu die discussie zelf.

Nadat discussieleider Pieter-Jan Hagens erop gewezen heeft dat er al eerder een “rel “ is geweest met prinsenvlaggen voor de ramen van de PVV-fractie in Den Haag, zegt hij:

“Is het opnieuw een provocatie of zit er meer achter?”

Hij had ook kunnen vragen: is dit een provocatie of een legitiem gebruik van een symbool uit het nationale verleden?

Nee, het is meteen al een provocatie waar misschien nog veel meer slechtigheid achter zit.

Hagens opnieuw: “Is het iets om je over op te winden of iets wat je beter kunt laten passeren.”

Implicitum: je moet misschien zo’n foute provocatie geen aandacht geven.

En dan is dus meteen duidelijk waarom de PVV heeft geweigerd deel te nemen aan de discussie in Buitenhof zoals Hagens netjes meldt.

Gans kopt de voorzet vanaf de linkerflank van Hagens meteen in. Ga die riedel zelf maar afluisteren, maar het komt neer op: extreme nationalisten, die PVV-ers, die net als de NSB-ers wel eens even gaan bepalen wat de nationale geschiedenis is, wie zich een echte Hollander mag noemen en “de anderen” dan gaan uitsluiten, bijvoorbeeld Joden.

Ja, dat mag Gans allemaal zeggen.
Net zoals Pechtold in de Tweede Kamer Wilders voor een nazi mag uitmaken en als Wilders dan kwaad wordt, dan heeft Wilders het gedaan.

Mevrouw Gans gebruikt in die korte riedel drie maal het woord uitsluiting.
Als je nou toch ooit een gotspe hebt gehoord!
Wilders en de PVV: dat zijn de óprichters van het cordon sanitaire!

Gans:  “( . . . ) en als je  dan ziet dat Martin Bosma in zijn boek zegt dat die prinsenvlag zou moeten wapperen op gebied dat is bevrijd van de islam, zie je daar dus uitsluiting bij uitstek.”

Daar heb je gotspe nummer twee! Joden uitsluiten enerzijds en anderzijds de islam definiëren als een totalitaire, antihumane, algemeen racistische en antisemitische ideologie, is ongeveer precies net zoiets als hetzelfde.

Prinsenvlag is in de ogen van Gans nog veel meer: namelijk samenwerking van de PVV met allerlei rechts-extreme organisaties in heel Europa, en dat betekent, zo meent ze, nog maar eens uitsluiting, algemene discriminatie, discriminatie van moslims, racisme, Holocaustontkenning en antisemitisme.

Wéér die starnakelse stupiditeit van de gelijkstelling van islam en Jodendom. Het wil maar niet doordringen dat je dan niet alleen een volstrekt kwaadaardige ideologie gelijk stelt aan een humane gewetenscultuur, maar dat je Joden gelijkstelt met Jodenvervolgers. Het is hetzelfde als het kritiseren van nazisme net zo erg vinden als het vervolgen van Joden door nazi’s.  De pervertering door Gans, en niet door haar alleen, is dermate driedubbelovergehaald dat-ie bijna niet meer rationeel te vatten, niet meer verbaliseerbaar is.

Overigens heeft ze op één punt  . . . eh . . . . wel een punt. Er zitten moeilijke kantjes zowel aan het Front National, als de FPÖ als ook het Vlaams Belang.

Gans: “Men [de leiding van die partijen] probeert die antisemitische veren af te schudden. Dat lukt voor de achterban heel wat minder. Ook allerlei gevallen van Holocaustontkenning, ook bij het VB, niet lang geleden.”

Dat klopt. Ik zelf heb bijvoorbeeld het hardnekkige antisemitisme bij een deel van de achterban van het Vlaams Belang onderschat. En ik heb de wil om dat te bestrijden bij de leiding van het Vlaams Belang  óverschat. Dat is niet vanwege antisemitisme bij die leiding van het Vlaams belang, maar uit angst voor stemmenverlies, want ik schat dat een kwart van de aanhang van het Vlaams Belang antisemitisch is. Maar er zijn krachten, ook in de top van de partij, die alles proberen om die antisemieten te neutraliseren, ook al kon een halve gare VB-er inderdaad, net zoals Gans zegt, recentelijk ongestraft een stukje antisemitisme en Holocaustontkenning publiceren.

Nadat Gans aldus, via de pogingen van de PVV om zich met inderdaad soms wat dubieuze partijen in Europa te associëren, de PVV antisemitisme heeft aangewreven, gaat ze ertoe over het “filosemitisme” van de PVV en Wilders verdacht te maken.

Wilders, zegt ze, profileert zich als filosemiet en verdediger van Israël, maar dat is opportunisme. Wilders en die ander Europese partijen gebruiken hun pro-Israël-standpunt als middel om zich te profileren.

Eerst gaat professor Gans op een domme manier geleerderig-filosofisch doen over dat filosemitisme. Joden zijn gewoon mensen, zegt ze. Waarachtig?

Ze citeert een gedichtje van de papa van Ischa Meijer: “Erger dan haat die beledigen kan, is vriendschap waartegen ik mij niet verdedigen kan.”

Tsja, daar had de PVV op die demonstratie ook last van, van de opgedrongen vriendschap van misschien wel foute Voorpost-types die de vlag van de Geuzen en Willem van Oranje misbruikten.

Gans: “( . . .) je kan namelijk niet van ‘de Joden’ houden, Joden zijn namelijk mensen van vlees en bloed, met goeie en slechte eigenschappen.”

Tsjonge! De Jood als mens! Het moet niet gekker worden! Nou ja. Naast Jaap Hamburger en Harry de Winter is domme Gans inderdaad het levende bewijs dat je ook driedubbelovergehaald perverterende en uit hun nek kletsende Joden hebt.

Filosemitisme is dus iets verdachts en de Israëlliefde van Wilders deugt ook al niet, gaat Gans verder.

Een van de bewijzen die ze daarvoor aanvoert luidt: Wilders is erg selectief in zijn Israël-liefde  want hij houdt alleen van rechtse en “extreem-rechtse” Israëli’s.  Dus die les dat Joden net mensen zijn, was niet voor Wilders bestemd, begrijpen we nu. Wilders wist dat al!

Verdere bewijzen dat Wilders Israël alleen maar gebruikt? Ja! Dat ritueel slachten!

“Met als dieptepunt Dione Graus, die het systematisch had over ritueel martelen en dus weer de moslims en de Joden gelijkelijk als en woestijnvolk presenteerde.”

Wie aan dit gelul van de hoogleraar nog een kop of staart kan ontdekken, mag zich melden.

Nog één gotspe van de professeuse tot slot. Gans:

“Er is een verschuiving opgetreden. Vroeger was Israël een troetelkind van links. Er is een verschuiving gekomen in de Israëlische politiek, heel duidelijk, die is enorm naar rechts opgeschoven en dus kan rechts en extreem-rechts zich nu met Israël identificeren.”

Het is dus niet zo dat “links” geestelijk geheel van het padje is geraakt en een nazistische ideologie als de islam is gaan omarmen. Het is dus niet zo dat “links” de parasitaire Palmaffia’s van Hamas en Fatah  zijn blijven steunen tegen de zich steeds hoger opstapelende bewijzen dat gezegde Palmaffia’s géén vrede willen maar de vernietiging van Israël. Nee, het is anders. Degenen die dit langzamerhand onder ogen zijn gaan zien die zijn “extreem-rechts” geworden.

Gansje, Gansje toch! Als ik niet zeker wist dat je hoogleraar bent geworden omdat je precies paste in het multikulgelulprofiel dat sinds de oliechantage-crisis van 1973 vereist is, zou ik denken dat ze je aangesteld hebben omdat je een Jodin bent. Nee, je bent linkse Jodin, met de nadruk op links, en dat is doorslaggevend. Caroline Glick, ook Jodin, gaan ze echt niet aanstellen in Nederland. Linkse monoculturalisten, het zijn net mensen, zeg ik altijd maar.

Ga eens kijken, Gans, naar dit filmpje over de nazi-methodes die de “Palestijnen” al zelfstandig vanaf 1920 en vanaf  1941 met steeds meer hulp van de nazi’s in Palestina hebben toegepast. Dat is mijn aanbeveling,  maar ik heb geen enkele illusie, professor, dat je de intelligentie hebt om te gaan beseffen hoe krankzinnig en dom je gezwets in Buitenhof van zondag 29 september 2013 is geweest. Want als je op die post zit, met zoveel mogelijkheden je te informeren, en als je daar zó goed voor betaald wordt en je scheidt toch consequent dit soort gevaarlijk gewauwel af, dan ben je on-Joods dom.

UPDATE  NUMMER 1 (1 OKTOBER 2013):

In bovenstaan stuk staat deze zin: “Zie hier bijvoorbeeld een eerdere provocatie uit mijn verdorven geest richting Evelien Gans.”  Wie de link aanklikt vindt de aankondiging van een analyse van een stuk van Gans in de NRC van 8/9 januari 2010. Ik heb die analyse inderdaad geschreven en indertijd (januari 2011) op AmsterdamPost gepubliceerd, maar door het overlijden van Jaap Mollema is dat stuk van het internet verdwenen. Inmiddels heb ik het teruggevonden en op mijn eigen archiefsite gepubliceerd.

UPDATE  NUMMER 2 (1 OKTOBER 2013):

Op de avond van de zondag dat ik bovenstaand stuk publiceerde, kwam Brandpunt met een uitzending waarin de relatie van Geert Wilders en dus de PVV met de Oostenrijkse FPÖ van Strache werd behandeld. Daarin werd hard bewijs geleverd van het uitermate foute en antisemitische verleden van deze Strache. Joost Niemöller publiceerde op zijn eigen site een stuk waarin die uitzending van Brandpunt “bagger” werd genoemd. Niemöller schrijft over het algemeen prima, maar dit stukje van hem was zelf bagger: hij maakte de personen die aan het woord kwamen in de docu van Brandpunt verdacht, maar ontkrachtte geen van de harde bewijzen van Straches antisemitische verleden.

Wilders ging bij deze Strache op statiebezoek in Wenen en twitterde vervolgens dat hij hem zo’n indrukwekkende man vond. Dan ben je of  incompetent of zelf fout. Ik houd het op incompetent, een onbekwaamheid waarvan de PVV al veel bewijzen heeft geleverd en waarvan ik de partij en zijn leiders soms persoonlijk  heb proberen te weerhouden.

Ik zal dat concreet maken: Martin Bosma hád me al een paar keer onbeschoft behandeld toen ik hoorde van de pogingen van de PVV te gaan samenwerken met het Vlaams Belang. Ik wilde hem waarschuwen dat de PVV in de publiciteit de eis zou moeten stellen dat het Vlaams Belang publiekelijk en structureel afstand zou moeten nemen van dat deel van zijn achterban dat anti-semitisch is. Ik schat dat deel op rond een kwart van VB-kiezers.  Ik had Bosma willen zeggen dat er in de top en in het middenkader van het VB genoeg krachten zijn die in dezelfde richting werken. Maar toen Bosma me eindelijk belde en ik zei dat ik een kwestie aan de orde wilde stellen die niet telefonisch maar mondeling en van aangezicht-tot-aangezicht besproken moest worden, had-ie het te druk.

In de reportage van Brandpunt probeert Fons de Poel één enkele vraag aan Wilders te stellen, namelijk waarom hij die Strache zo top vindt. Wilders beent gewoon door, zoals hij altijd dóórbeent, of er nou vriend of vijand aan zijn jas trekt. Ik ben het autistische gedoe van de PVV zat en de partij krijgt daarom alléén al niet eens meer mijn stem. Maar vooral ben ik klaar met een partij die, naar ik hoop uit domheid, met in elk geval één antisemitische  partij in Europa samenwerkt.
_______________________________________
Link naar dit stuk bij E. J. Bron