Femke Valsema in typische zelfmanifestatie-huichelpose

Ja, we gaan het volgen. Vandaar dat cijfer (I) in de titel. Mensen die mij kennen, weten dat ik al jaren een ongezonde obsessie heb met Femke Halsema. Net als met de islam trouwens. En als die twee bij elkaar komen, dan is het voor mij onvermijdelijk.

De docuserie heet “Seks en de Zonde”, dus dat is meteen al lichtvoetig genoeg om de moorddadige, antihumane en racistische slavenhalers-ideologie te relativeren. Ik heb het altijd al vermoed, maar vlak na minuut 14 in deze eerste aflevering zegt Femke Halsema het inderdaad: dat ze in haar jeugd best een stout meisje was en dat ze viel op “slechte mannen”. Spannond! En wij weten uit de filosofie van de psychologische geestes-wetenschappen dat dames met die afwijking altijd de illusie hebben dat uitgerekend zij hem wél in toom kunnen houden en zelfs ten goede kunnen doen veranderen. Dus met die islam gaat dat ook wel lukken, denkt het Femke. Een moleculaire Holocaust jegens vrouwen waarbij de nazistische verbleekt en uitgesmeerd over 1400 jaar? Bah, Pennings! Doesniesodemonisere!

Mooi hoor, die openingsbeelden van het eerste deel van de serie: het Amsterdams kanaal in Amsterdam-Oost waaraan Halsema woont. Ik bedoel die eendjes met die Oosterse ophitstrommels er onder. Poldermoslima’s! Spannond en toch vertrouwd. Bij de openingszinnen, terwijl ze, zich vergenoegd verkneukelend, door Oost loopt, valt het me ineens op hoe geaffecteerd ze eigenlijk praat:

“Een aantal jaren geleden toen ik nog politicus was, heb ik een interview gegeven en daarin heb ik gezegd dat ik eigenlijk best wel veel moeite heb met de hoofddoek. Dat ik vanzelfsprekend vrouwen respecteer die het willen dragen en het een schande vindt als ze gedwongen zouden worden het af te doen.”

Best wel veel moeite maar toch respect! Mét en vóór de dubbele Jodenster die de hoofddoek is en die niet alleen staat voor de racistische onderdrukking van de vrouw binnen de antisemitische islam, maar ook voor de vijandschap en minachting van het Übermenschen-geloof richting “ongelovigen”. Die dubbele Jodenster dus die, zoals reeds gememoreerd, een symbool is voor die moorddadige, antihumane en racistische slavenhalersideologie, die ik graag de nazislam noem omdat dit “geloof van de vrede” alle essentiële kenmerken met het nazisme deelt: Jodenhaat, expansieve oorlogszucht, Führer-principe, Uebermenschen-ideologie vermengd met slachtofferisme en rancunisme. Die hoofddoek dus waarvan de bewuste moslim weet dat elk exemplaar een vlag is geplant in vijandelijk Westers gebied. Die hoofddoeken waaraan ik mij verplicht moet blootstellen, aan welks aanblik ik niet kan ontkomen en die mij honderden keren per dag worden opgedrongen. En waarvan ik weet dat ze al 1400 jaar een onhervormbare totalitaire ideologie vertegenwoordigen die via list en bedrog mijn continentpuntje opnieuw aan het veroveren is.

Maar Femke, die vijandig aangesproken wordt “in plat Amsterdams” door een van top tot teen ingepakt wijf terwijl ze voor haar eigen Amsterdamse deur op de stoep zit, moet op zo’n moment alleen maar “heel erg lachen”.

Ik geloof niet dat Halsema in staat is tot leren: die confomistische hang naar zelfmanifestatie als ueber-braaf kuddedier, tot gnot-gnot-gnot en oh-wat-is-het-toch-fijn-in-mijn-eigen-hoofd is gewoonweg te sterk. Ik ben ervan overtuigd dat ze vrij talentloos is en het eigenlijk alleen van haar “moralisme” moet hebben. “Ik kan mij een eindeloze stoet van bijles-leraren herinneren”, zegt ze over zichzelf. Nou dat is dan precies genoeg geweest om de wetenschap van de slechte mannen te gaan bestuderen: criminologie.

We gaan verder met deze NTR-voorstelling van het exotische subsidiecircus geheten “Pensée Unique”. De docu laat Geert Wilders zien, die zijn politiek gezien domme uitglijer maakt over de “kopvoddentax” in de Tweede Kamer. Femke, die in de blauwe stoelen zit, vindt in eerste instantie dat deze gruwel zó kwetsend is voor de draagsters van dit nazi-symbool dat ze aanvankelijk besluit niet te reageren. Tot ze ziet dat de ondergewaardeerde, gediscrimineerde en onderbetaalde Naima Azough (FC Marokko) in de blauwe stoel achter haar tranen in haar ogen had gekregen vanwege deze hele erge identiteitskwetsing. En Naima zei tegen Femke:

“Je kan nu niet blijven zitten. Want dit gaat wel over mijn moeder.”

Ah! De moeder en de islamitische cultuur! Ja, dat zit heel diep. Welke Marokkaanse vrijheidsfilosoof zei ook alweer: “Ik neuk jou de moeder”?

Waarna Valsema de volle 360-graden-pervertering maakte: Wilders = Iran! “Wat u wilt is zedenpolitie! Schaam u!” Ja, dat moeten we niet willen: nazi-symbolen uit onze straten weren. Héél onzedelijk. Waarna Wilders dan ook zeer adequaat zegt:

“We willen juist niet dat Nederland meer op Iran gaat lijken. Die kant gaat het op en daarom nemen wij die zeer verstandige maatregel.”

Een normaal mens komt na die woorden tot bezinning, maar niet Halsema. Die gaat dan voor die interruptie-microfoon staan vertellen dat tot-nazisymbool-dwingen-in-Iran enerzijds en tot-afdoen-van-nazisymbool-dwingen-in-Nederland anderzijds hetzelfde is. Ze is onschokbaar. Kijk eens vanaf 07:10 waar ze met dat kortgeknipte koppie in intense zelfvergenoegdheid zit te verklaren dat er in die dekselse moslimmeiden meer seksuele “vrije moraal” zit dan “bij ons”. Ja, dat is geschift. En ze heeft het niet eens in de gaten.

En als ze zegt “alleen de zeden naar buiten zijn onvrij”, beseft ze blijkbaar niet dat ze in knusverkneukelde vreugde een vermeend positief kantje van vrouwengevangenis islam zit te promoten. Oftewel de kleuterneuk-annex-harem-cultuur van de islam zit aan te bevelen. Of misschien heeft ze het wel in de gaten, want ze heeft tenslotte een verklaard zwak voor foute mannen.

Na de Twin Towers, zegt Halsema – en ze klinkt op een venijnige manier verontwaardigd – “moeten moslims steeds bewijzen dat ze goeie bedoelingen hebben, dat ze déúgen”. Nee, het komt echt niet in haar op te zeggen dat het jammer is dat moslims in die gebeurtenis niet massaal een aanleiding hebben gezien zich te bezinnen op hun “religie”.

Onder het mom van “ik moet toch ook laten zien vanuit welke achtergrond ik deze moslima’s bevraag” is er in deze eerste aflevering veel ruimte voor zelfmanifestatie van het Femke, dus voor gesprekken tussen Femke en haar moeder en voor bezoeken aan de hot spots uit Femkes vrijgevochten jeugd. Moeder en dochter bezoeken ook de gemeenteraadszaal van Enschede, alwaar moeder ooit wethouder was. Moeder op gedragen toon vol nostalgie: “Toen waren er één-en-twintig zetels voor de Partij van de Arbeid!”

Femke prijst haar moeder, die haar een open blik op de wereld heeft verschaft

“Wel veel regels voor jezelf, maar niet voor de mensen in je omgeving. Ik heb je eigenlijk nooit op enige bekrompenheid kunnen betrappen.”

U begrijpt: fundamentele kritiek op de nazislam is bekrompenheid.

“Vanaf het moment dat de islam het debat in Nederland begint te verdelen, levert het mij een dilemma op”, zegt Femke met die enigszins dikke keel van verontwaardiging en op die gedragen toon die ze altijd heeft als ze hoog op het morele paard haar domheid etaleert:

“Ik vind het onprettig dat de diepste geloofsovertuigingen van mensen het publieke debat in worden gesleurd. In een paar jaar tijd verandert de islamitische gemeenschap in de nationale Kop van Jut. Maar de polarisatie trekt sporen aan twéé kanten: tegenover groeiende islamofobie staan meer conservatieve activistische moslims.”

Daarna spuit ze wat milde kritiek op de islam inzake vrouwenrechten. Maar kijk eens wat hier voor de rest gebeurt.

Die “diepste geloofsovertuigingen”: wat zou het Femke daar nou mee bedoelen? Zou ze er één kunnen noemen die positief is, behalve dan het soort kwezelachtige vage vroomheid bij die ene gesprekspartner van haar, die juffrouw Fadwa? Er is namelijk geen enkel fatsoenlijk principe in de islam. Ik heb ooit van een moslim één antwoord gekregen op mijn vraag naar iets positiefs in de islam wat wij in het Westen nog niet hadden. “Respect voor de ouders” zei hij. En ik antwoordde: “Ja, vooral voor de vader. En als die er niet is voor de broers.” Oh ja: Hamas deed veel aan charitas! Om aan de macht te komen. En heel bekend zijn ook de mensenhelpprojecten die Saoedie-Arabië geheel vrijblijvend overal op de wereld opzet.

Dat “nationale Kop van Jut” suggereert een irrationeel zondebok zoeken bij islam-critici. Maar te beginnen bij de Twin Towers is het verhaal van de islam van de dertien jaar die op september 2001 volgden precies in lijn met de 1400 jaar die voorafgingen. Nee, ik ga het niet wéér herhalen. En dan dat debiele door geen enkele aarzeling geremde gebruik van de term “islamofobie”, waarvan Christopher Hitchens opmerkte dat het een term was “uitgevonden door fascisten, gebruikt door lafaards om idioten te manipuleren”. En dan ook nog die implicatie dat het gepolariseer van de islamcritici tot gevolg heeft gehad dat er meer conservatieve moslims bij kwamen. Nee, voordat de PVV er was, kwam het verschijnsel conservatieve moslim bijna nergens in de wereld voor. Als je goed luistert naar wat dit wijfje allemaal zegt, eigenlijk, valt je bek open.

Op 37:15 bekent ze dat ze alleen maar wat ze noemt “liberale moslima’s” kent. Tsja, als dat je beeld van de islam is en als je dan ook nog weigert om de betekenis tot je te laten doordringen van het nieuws waarvan zelfs de collaboratiemedia de bevolking niet onkundig kunnen houden en je verdomt het om je werkelijk in 1400 jaar islam, geschiedenis en theorie, te verdiepen, dan kom je vanzelf tot de stompzinnigheden als in deze docu.

Haar hoogtepunt van domheid bereikt Halsema als ze in een gezelschap van “liberale moslima’s” vraagt hoe het nou komt dat de vrouwen zo beheerst moeten zijn in de islam, vooral seksueel. Moeder Halsema, die er ook bij zit, antwoordt dat het misschien wel “vanuit culturen komt”. Jaja! No less! Je kunt zien dat Femke het intellect van geen vreemden heeft! En moeder Halsema gaat nóg verder: ze denkt zelfs dat “machtsdenken” er iets mee te maken zou kunnen hebben.Toe maar! Ik zat zelf een beetje aan mannelijke hormonen te denken en aan het feit dat in de islam elke vrouw het bezit van een man is. Maar even serieus: ik schrik er niet écht meer van, maar hier wordt toch weer even als in een bliksemflits belicht wat voor totale Mongolen de politiek en de media beheersen.

Femke ging na de opnames van deze eerste aflevering betaald door de NTR de wijde wereld in: “Ik wil weten of er ruimte in de islam is voor vrije vrouwen”. Nou daarvoor hoef je niet op zwaar gesubsidieerde plezierreis, Femke. Ik ben, met mijn kale AOW, al jaren niet meer in het buitenland geweest en ik weet zeker dat de “de fundamentalisten” niet de beste, maar de énige papieren hebben in de islam. In de islam is geen enkele ruimte voor vrijheid überhaupt, maar zeker en vooral niet voor vrouwen. Voorts kan je de islam niet hervormen, want de Koran is het “eeuwige en ongeschapen” maar vooral het bloeddorstige en onderdrukkende woord van Allah Himself. De Soenna (woorden en daden van de Profeet als hij even niet bezig was via Jibril naar Allah te luisteren) bijna idem dito van hetzelfde. Dus dat “geloof” kan je alleen maar naar de letter praktiseren of in zijn geheel bij het grofvuil zetten. Meer mogelijkheden zijn er niet. Nou, ja: innere Emigration is natuurlijk een mogelijkheid ook bij déze vorm van nazisme.

Het slotoordeel van Halsema zit niettemin vol vooronderstelling dat die islam net zo hervormbaar is als foute mannen omgeturnd kunnen worden. Luister maar:

“Moslima’s in de polder. Soms precies in de leer. Soms er de hand mee lichtend als het geloof het leven in de weg zit. Hollandser kan het niet.”

Polderislam. Leuk. Onschuldig. Niks aan de hand. Maar geen idee heeft ze hoe fundamenteel de Joods-Christelijk-Verlichte cultuur verschilt van de islam.

En met die foute vooronderstelling van een hervormbare islam gaat ze op reis. Want de islam is iets internationaals, meent Femke. Gut, dat heeft ze dus door. Maar ze gaat niet boeken en artikelen lezen. Ben je gek zeg! Ze vraagt wel advies aan Dr. Kromzwaard de grote Nijmeegse antropologeur. Of aan co-producente Haatsnee Bouazza. Ze gaat de wijde wereld in, op kosten van de belastingbetaler om diezelfde belastingbetaler vervolgens met haar opgewekte quasi-kritische lulverhalen te hersenspoelen. Nou ja, wat de collaboratie-media dagelijks als routine doen.

De enige althans kritisch klinkende vraag die ze in deze hele aflevering stelt, formuleert ze aan de vooravond van haar dienstreis:

“Waarom zou je je als vrouw onderwerpen aan een geloof dat zó hardvochtig tegen je is.”

Dat antwoord kan ik als thuisblijver óók al geven: uit angst. Angst voor “Allah” en de hellestraf voortkomend uit het eigen gehersenspoelde brein. Maar vooral de sociale angst die als een bebloede en verstikkende paardendeken over die hele moslimwereld ligt.
_____________________