Dit is Mieke van Hecke

Dit is ook Mieke van Hecke

Nog meer Mieke van Hecke

Er is heel veel Mieke van Hecke

Goed. U hebt nu een globaal beeld van Mieke van Hecke. De Vlaamse krant de Standaard introduceert haar aldus in een vandaag verschenen alleen-voor-abonnees-artikel:

“Op 31 augustus stopt Mieke Van Hecke als directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Volgende vrijdag heeft in een vol congrescentrum van Gent al een groot afscheidsfeest plaats. Dus mag dit haar afscheidsinterview genoemd worden.”

De titel van het interview:

‘Ik zou de hoofddoek toelaten’

Dat zou ik ook doen in het geval van mevrouw Van Hecke. En ik kan gaan schuimbekken als iemand suggereert dat een boerka heel gewoon is. Maar in het geval van Mieke ben ik bereid een uitzondering te maken.

In de Ankeiler van het interview staan de essenties van de beweringen die Mieke doet.

“Islamles? ‘Moet kunnen’. De hoofddoek? ‘Ik zou hem toelaten’. Het katholieke onderwijs, anno 2014. Topvrouw Mieke Van Hecke gaat in haar afscheidsinterview zonder schroom in tegen de gangbare publieke opinie. ‘De enige goede overtuiging is de niet-zichtbare? Ik heb het daar lastig mee.’ “

Ja, daarover heb ik ook wel eens wat gezegd, over die zichtbaarheid van de islam. En wel onder de titel “Een diepzwarte hoofddoek die op Schiphol de beveiliging doet van El Al: dat vinden ze bij Pauw & Witteman heel gewoon”. Ik wees er in dat artikel op dat een Christenmens zich niet aan de aanblik van dat “religieuze” symbool, de hoofddoek dus, kan onttrekken. Juridisch heet dat, naar ik meen, “captive public”: een dwangsituatie met gedwongen dwingelandij.

Ik zei:

“Hoofddoeken moeten de Nederlandse bevolking elke dag honderden keren in derlui smoel gewreven worden. In alle Nederlandse straten, in alle Nederlandse publieke ruimtes, tot in de hoogste regionen van ons staatsbestel moet de hoofddoek ons de hele dag er juichend aan herinneren: Islam is hier! Islam is hier! Islam is hier!”

Ik zei:

“De islamitische hoofddoek dus. Een symbool van een geloof dat alle wezenlijke kenmerken van het nazisme heeft, dat al 1400 jaar wereldwijde oceanen aan bloed veroorzaakt, dat ook de laatste decennia globaal zo’n beetje in zijn eentje voor 98% van de terreur verantwoordelijk is. De islamitische hoofddoek: een dubbele Jodenster. Want niet alleen symbool voor de racistische onderdrukking van de vrouw binnen de antisemitische islam, maar natuurlijk ook voor de vijandschap en minachting van het Übermenschen-geloof richting buitenwereld, richting ‘ongelovigen’. De islam, waarin het principe van de ‘Taqiyya’ geldt: als het helpt om de islam te verbreiden, is liegen tegen de ongelovigen verplicht.”

Ik begrijp best dat Mieke van der Hecke zo geboren is en dat ze die uitgroei tot lelijke vleeskolos niet heeft kunnen voorkomen.

“In haar kantoor in de Guimardstraat 1 in Brussel heeft Mieke Van Hecke (67) heel wat souvenirs verzameld. Zo ook een paar rubberlaarzen, gekregen van de Boerenbond bij een actie rond plattelandsklassen. ‘Ik heb ze niet nodig gehad. Ik ploeter wel met mijn gewone schoenen.’ “

Je bent honderd kilo bloemetjesjurk, een rubberlaarzen-Boerenbond-type uit de plattelandsklasse van vóór de oorlog die met de olifantspoten in de klei staat, voortploeterend op gewone schoenen. Maar dan had je minstens gééstelijk een zekere schoonheid kunnen ontwikkelen. Toch? Zelf heb ik mijn uiterlijk ook op die manier gecompenseerd. In elk geval zou je, als je een dermate lelijk en plomp wijf bent, niet óók nog een racistische roofmoordenaars- en slavenhalersideologie moeten promoten.
______________

Ah! De dialectiek der dingen en vooral der mensen! Ziehier een wilde schoonheid zonder hoofddoek die een pure nazislami blijkt en een hoofddoek die ondanks de islam een begin van moraliteit en redelijkheid heeft ontwikkeld.

Advertenties