NÉHMÉ Hala Naoum

Hala Naoum Néhmé

 

Ja, er zijn Joodse extremisten. Maar dat zijn er relatief weinig. Ze zijn niet representatief voor de Israëlische cultuur. Hun daden zijn niet moorddadig.

Er zijn ook “Palestijnse” extremisten. Dat zijn er relatief erg veel. Ze zijn wél representatief voor de “Palestijnse” “cultuur”. Hun daden zijn moorddadig.

Die “Palestijnse”, de hele Arabische, ja de hele islamitische “cultuur” is doordrenkt van de Jodenhaat. Het wordt er via alle kanalen van media, onderwijs en moskee ingepompt. De Jodenhaat druipt uit alle maatschappelijke poriën.

Maar ga nou eens kijken hoe in Elsevier Hala Naoum Néhmé de daden van een kleine Joods-orthodoxe minderheid uitvergroot tot de Israëlische Joden weer de schuldigen zijn en “de Palestijnen” het slachtoffer.

Néhmé schrijft:

“Toen de Nederlandse regering afgelopen december in Israël was, een bezoek waarover later meer dan honderddertig Kamervragen zijn gesteld, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) onder de indruk te zijn van een mededeling van de internationale waarnemers. Ze vertelden hem dat Palestijnen chloor en urine van Joodse kolonisten over zich heen krijgen. Voor kenners was het weinig schokkend. In 2009 was op een van de winnende foto’s van de World Press Photo te zien hoe een kolonist een gesluierde Palestijnse vrouw met wijn overgiet. Een zuivere vernederingsdaad van deze ‘Hebreeuwse neonazi’s’, zoals de Israëlische auteur Amos Oz Joodse extremisten onlangs noemde.”

Ja, laat dat maar aan Frans Timmermans over, om door minder ernstige zaken zéér getroffen te worden en massamoordende terreur-regimes te vergoeilijken: lees hier en hier en hier. En die World Press Photo? Ja, extreem náár! Klik ‘m maar eens aan. Maar smeriger is toch wel Néhmé’s zinnetje: Voor kenners was het weinig schokkend.” Wie de foto bekijkt ziet trouwens dat het niet een rustigjes “overgieten” is, maar het smijten van de inhoud van een glas. Natuurlijk blijft het extreem vernederend en grof. Toch moet je vaststellen dat vergeleken bij het moorddadige en massale stenengooien van de “Palestijnse” jeugd dit een relatief minder ernstig en zeer geïsoleerd incident is. World Press Photo heeft overigens een traditie van Israël-bashen en islam-knuffelen. En tenslotte: wie die link naar Amoz Oz aanklikt vindt deze uitspraak:

“De bekendste Israëlische schrijver Amos Oz noemt de joodse extremisten, auteurs van een golf van racistische daden tegen christenen en moslims, ‘hebreeuwse neonazi’s’. Dat meldt de krant Haaretz op haar website.”

Ja hoor. We zijn er weer. Een totaal geschifte vergelijking. De nazi’s dat zijn niet de Israëli’s maar de Palmaffia’s en de hele wereld van de islam. Die islam is trouwens niet neo-nazi, maar altijd-al-nazi, zoals ik in een opstelletje heb uitgelegd. En wat is trouwens de inhoud van die “golf van racistische daden”. Hoeveel doden zijn daar bij gevallen?

Néhmé schrijft:

“Hun onvoorstelbare razernij is niet alleen gericht tegen de Palestijnse moslims. Seculiere en religieuze Joodse extremisten hebben van het verdrijven van alle andersdenkenden hun levensmotto gemaakt. Zelfs een hoog bezoek als dat van paus Franciscus aan het Heilige Land afgelopen weekend kon hun onverdraagzaamheid niet verhullen. De haat wordt gedisciplineerd en ongegeneerd uitgedragen.”

Onvoorstelbare razernij? Onvoorstelbaar razend zijn al die uitzinnige moslims die op duizenden YouTube filmpjes te zien zijn. En ze menen wat ze schreeuwen: dood aan het Westen en aan de Joden. Natuurlijk zijn er ook heel vervelende Joodse orthodoxen, maar ze zijn een kleine minderheid en al schreeuwen ze heel onsympathiek, ze vermoorden je niet. Het verdrijven van alle andersdenkenden hun levensmotto? Dat moet wel slaan op die nog géén drie procent van Samaria-Judea (de “Westbank”), die de Israëlische kolonisten hebben bezet. Nog eens zeggen? Nog géén 3%! En de Israëli’s hebben niet alleen op die 3% het volste recht, maar ze hebben naar nog steeds geldend volkenrecht sinds het verdrag van San Remo (1922) óók het volste recht zich te vestigen in héél Samaria-Judea. Bovendien hebben de Israëli’s in 1967 noodgedwongen het beheer over Samaria-Judea op zich genomen, omdat de Arabische landen weigerden te onderhandelen over vrede. (Drie keer nee van Khartoem). “Oslo” (1993) is daarna bewust gesaboteerd door Arafat, net zoal hij en zijn opvolgers consequent de nóg genereuze vredesvoorstellen van Israël hebben afgewezen die nog volgden. En ze hebben die afgewezen omdat ze geen vrede willen, maar de Joden willen vermoorden. De Palmaffia’s kunnen trouwens geen vrede sluiten, want dan moeten ze een normale vredeseconomie gaan runnen en dat kunnen ze niet en dat willen ze niet: ze willen een door de EU en de VN gesubsidieerde corrupte misdadigersbende blijven.

Néhmé schrijft:

“Emotioneel werd de sfeer toen een van hen de Paus voorhield: ‘Het verdrijven van de Palestijnen is een misdaad tegen God. Vrede begint pas wanneer de ander voor volwaardig wordt aangezien en als mens wordt gerespecteerd. We rekenen op u. Jezus was de eerste vluchteling in de geschiedenis en u bent zijn vertegenwoordiger.’ De geëmotioneerde paus stond tegen het einde op, nam persoonlijk afscheid van alle kinderen, vroeg hen voor hem te bidden en zei: ‘Sta het verleden niet toe jullie toekomst te verhinderen.’ “

Ja, goed idee om van “verdrijven” (gelogen!) te spreken en het “een misdaad tegen God” te noemen. Als je het antisemitisme wilt legitimeren, kan ik niks bedenken dat je beter kan zeggen. En die wijze raad aan het einde om niet in het verleden te blijven hangen, is toch wel van een uitzinnig domme hypokrisie als je zojuist die door de scholen, moskeeën en media – en eigenlijk door hun hele omgeving – in Jodenhaat gemarineerde kinderen met Jezus hebt vergeleken en deze derde of vierde generatie “Palestijnen” ook nog eens “vluchteling” genoemd hebt. Die katholieke clerus is toch werkelijk onverbeterlijk!

Néhmé schrijft:

“Het meest besproken onderdeel van het bezoek was de stop die de paus maakte bij de Israëlische afscheidingsmuur. Jongeren uit Bethlehem zouden daarop de volgende tekst hebben achtergelaten: ‘Papa, we hebben iemand nodig die over rechtvaardigheid spreekt. Bethlehem lijkt op het getto van Warschau.’ Met gesloten ogen leunde de paus zijn hoofd ertegenaan. Misschien bad hij voor een 9 november 1989-moment. Misschien was hij boos op God, die zijn volk in de steek liet. Of misschien vroeg hij om een spoedig wonder, om een moment waarop beide volken in vrede en respect naast elkaar kunnen leven.”

Kijk, dan weet je zeker dat ze aan het hetzen is, meisje Néhmé, als je zo’n verstandige tekst aanhaalt als welke die “jongeren uit Bethlehem” op “de muur” geschreven hebben. Daar staat dus dat de “Palestijnen” systematisch door de Israëli’s uitgehongerd worden en dat de Israëli’s vaste plannen hebben voor een genocide op de Betlehemmers. Een 9 november 1989-moment? De Oostduitsers braken uit de gevangenis van hun eigen elites uit verlangen naar vrijheid. De “Palestijnen” zitten ook in een gevangenis waarin ze door hun eigen elites, de Palmaffia’s van Hamas en Abbas worden gehouden, maar zij zouden niet uitbreken uit liefde voor de vrijheid, maar uit haat ertegen. Ze zouden uitbreken om Israël te vernietigen en daarmee het enige baken van vrijheid en humaniteit in het hele Midden-Oosten. De paus bidt om een respects-en-vredes-wonder in de boezem van beide volken? Onzin. Er is maar één groot feit dat de vrede in Palestina in de weg staat, namelijk dat de Arabieren de Joden willen vermoorden. Ja, precies! Daarom staat die muur er ueberhaupt!

En dan gaat Néhmé nog maar eens los met het uitvergroten van incidenten door een orthodoxe minderheid van Israëli’s.

“Hoe aan die vrede te denken als in aanloop naar het pauselijke bezoek extremistische Joodse groeperingen kerkmuren bekladden met teksten als ‘Jezus is vuilnis’, priesters bespuugden en de paus ernstig bedreigden? Hoe aan die vrede te denken als diezelfde groeperingen knoktochten organiseerden naar de christelijke wijken in Jeruzalem om luidkeels ‘Dood aan de christenen’ te zingen en een krant van ultraorthodoxe Joden schreef: ‘De koning van de christenen verovert de Klaagmuur’? Is het niet beschamend dat de Joodse gemeente van Jeruzalem een christelijk voorlichtingscentrum verzocht een grote poster van een lachende en zwaaiende paus weg te halen omdat die aanstootgevend zou zijn voor Joden? Is het niet beschamend dat de gemeente Jeruzalem touroperators verzocht toeristen te adviseren hun kruizen niet-zichtbaar te dragen en dat een oud-burgemeester van Jeruzalem opperde om mensen die dat weigeren de toegang tot de Joodse wijken te ontzeggen? Is het niet beschamend dat er werd gedemonstreerd tegen een pausmis in Jeruzalem omdat ‘de kruizen en rituelen van de Kruisvaarders’ plaatsen onrein zouden maken? Dit terwijl de paus in Israël was op aandrang van de Israëlische autoriteiten.”

Ik citeer het zo uitgebreid om erop te kunnen wijzen, dat dit de typische riooljournalistiek is die het antisemitisme altijd gekenmerkt heeft. Vage incidenten die niet representatief zijn, uitvergroten en aan elkaar knopen, zodat de indruk ontstaat dat die Joden toch collectief echt niet deugen. En dan is ze ook nog zo slim, Néhmé, om haar stuk te beginnen met wat “lichtpunten” uit het bezoek van de paus aan Israël. Maar die vergeet je. Ik althans. Wat blijft hangen is de belastering van Israël en het slachtofferschap van “de Palestijnen”.

Néhmé schrijft:

“Ik weet niet wat Hamas zou doen als de paus Gaza zou bezoeken. Waarschijnlijk zouden ze voorspelbare methoden inzetten die weinig verschillen van die van de ‘Hebreeuwse neonazi’s’. Maar Arabieren kennen nog altijd schaamte, en het is denkbaar dat Hamas een masker van verdraagzaamheid zou opzetten en haar knokploegen kerken en priesters eventjes met rust zouden laten. Een stap die voor extremistische Joodse activisten ondenkbaar is.”

Nou kijk: die knokploegen van die Joden zijn, als ze al bestaan en niet puur verzinsel zijn, van een heel andere orde dan wat Hamas onder een “knokploeg” verstaat, namelijk een bende moordenaars die echte bloedbaden aanrichten. En dan die suggestie dat Joden minder gedisciplineerd zijn dan die bloedhonden van Hamas. Weet je zeker dat je niet een gewoon antisemietje bent, Néhméetje?

Maar die indruk, dat ze een antisemietje is, wil Néhmé wegnemen door uitdrukkelijk te stellen dat er kwantitatief en kwalitatief evenveel haat aan beide zijden is:

“Maar hoe die vrede te realiseren als aan beide kanten groepen zijn die hun overleving laten afhangen van de vernietiging van de ander?”

“Er is een wonder nodig om de haatmuren aan beide kanten te doen vallen. En ik geloof dat wonderen de wereld nog niet uit zijn.”

Jaja: gelijke monniken gelijke kappen! De Joden en de moslims even schuldig, al heeft mevrouw Néhmé erg haar best gedaan de “Palestijnen” als slachtoffer voor te stellen en de Israëli’s als daders. Ik heb het al twee keer gezegd, maar ik herhaal het gewoon nog een keer. Er is maar één probleem inzake de “Palestijnse kwestie”: de Arabieren willen de Joden vermoorden. En dat wonder van vrede zal niet optreden zolang de islam bestaat. En die helse haat-ideologie houdt het al 1400 jaar uit. Dus ik zou het wonder maar niet al te snel verwachten. Zeker niet als de mainstream-media in het Westen blijven zweren bij het krypto-antisemitisme zoals dat hier weer door Néhmé geëtaleerd wordt.

UPDATE:
In Elsevier zelf ook een reactie van Benjamin Smalhout namens Likoed Nederland op het stuk van Néhmé.
Bijna net zo beter, in elk geval nauwelijks net zo slechter dan mijn stuk.
Nou ja: prima stuk dus!
__________________

Ik kende meisje Néhmé niet. Ze blijkt een uit Syrië gevluchte christen. Hier een interview met haar uit 2005, toen ze nog politicologie studeerde, in het Amsterdamse studentenblad Folia onder de titel “Soldaat van Maria”. Mijnheer Livestro heeft in 2012 ook iets over haar geschreven op DDS.
__________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

 

Advertenties