Montasser AlDe’emeh, met Palestijnensjaal :”In Vlaanderen blijf je altijd een allochtoon, hoe succesvol je ook bent

Ik heb vanmorgen al een stukkie gewijd aan het Syriëgangersfenomeen in België. In een van de video’s die ik daarin al aanhaalde, treedt een geestelijk herder op die ik Pater Baardmans noemde, maar die in werkelijkheid Montasser AlDe’emeh heet. Hij blijkt “Onderzoeker internationale jihad en Vlaamse Syriëstrijders” aan de Universiteit van Antwerpen en die van Leuven. In een achter de betaalbarrière verstopt stuk in De Standaard legt deze Montasser AlDe’emeh de noodzaak tot het knuffelen der Syriëgangers uit. De titel luidt “Begrijpen in plaats van veroordelen”.

Maar voor de heer Montasser AlDe’emeh gaat vertellen hoe dat begrijpen dan moet, begint hij met de Vlaamse politici te veroordelen.

De Vlamingen moeten niet zo’n “heisa” maken, vindt hij. Dat woord gebruikt hij twee keer. Want is het niet dertig jaar geleden dat de laatste antisemitische aanslag op een synagoge in Antwerpen plaats vond? Nou dan! Waarom heeft die Bart de Wever het er dan nu nog over? En dan het leger willen inzetten bij de bewaking van synagogen! Die De Wever loopt gewoon te hitsen!

Montasser “vergeet” dat de bewaking van synagogen en Joodse scholen sinds de komst van het Geloof van de Vrede naar Europa overal, ook in Vlaanderen, door de Joden zelf bekostigd wordt. Als je er een politietaak van maakt, kost dat extra geld. Het leger is er tóch al en dat kan je dan net zo goed nuttig inzetten.

De Vlamingen moeten niet zo’n “heisa” maken. Want neem nou die minister Joëlle Milquet! Met haar “maatregelen tegen Syriëstrijders opvoeren”. Allemaal nodeloos gehets! Bijvoorbeeld die twee gearresteerde meisje op de luchthaven van Zaventem. Dat ene meisje wilde alleen naar Syrië om “haar man daar moreel te ondersteunen”.

Zou die vriendin dan op haar beurt weer alleen zijn meegegaan om de morele ondersteunster moreel te ondersteunen?

De Vlamingen moeten niet zo’n “heisa” maken. Die aantallen van die terugkeerders vallen reuze mee! Want “laten we niet vergeten dat de overgrote meerderheid van de Belgische Syriëstrijders onze samenleving de rug hebben toegekeerd”. U voelt ‘m? Die jongens zijn terecht heel erg teleurgesteld in België. Die “handvol jongeren” die wél terugkeren moeten wij een tweede kans geven en hen vooral niet “criminaliseren”.

Behalve de Vlaamse politici, krijgt ook het Westen in het algemeen de schuld:

“[Deze jongeren] worden immers geconfronteerd met het lijden van de Palestijnen in het Midden-Oosten, de oorlog in Afghanistan, de Amerikaanse drones in Pakistan en Jemen, de op leugens gebaseerde oorlog in Irak, de staatsgreep in Egypte tegen een democratisch verkozen president, het conflict in Syrië, waar containers gevuld met TNT op woonwijken en miljoenen vluchtelingen worden gedropt. De internationale gemeenschap faalt en onderneemt amper iets tegen dat onrecht. We krijgen dagelijks afschuwelijke beelden te zien van bombardementen en vernieling, maar de burgers in Syrië worden aan hun lot overgelaten.

Alle landen hadden hun morele verplichting al lang moeten nakomen en de burgers in Syrië moeten beschermen. Het is gemakkelijk om de Syriëstrijders te demoniseren, terwijl de wereld toekijkt hoe de Syriërs dagelijks worden afgeslacht. Het Westen verkiest om zijn strategische belangen in Syrië te handhaven, die blijkbaar belangrijker zijn dan mensenlevens. De onverschilligheid van de publieke opinie ten opzichte van de tienduizenden burgerslachtoffers in Syrië leidt er net toe dat de Syriëstrijders wat zij hun ‘morele en religieuze verplichtingen’ noemen, willen opnemen. Natuurlijk is hun keuze om in Syrië te gaan vechten bediscussieerbaar, maar is ze ook helemaal onbegrijpelijk?”

Ik vraag uw aandacht voor het feit dat het Westen het hier weer voor de volle 100% heeft gedaan. Extra tekenend is dat “het lijden van de Palestijnen” er weer bij wordt gehaald, terwijl die “Palestijnen” toch al bijna honderd jaar, sinds 1920, lijden onder hun eigen islamitische Palmaffia’s. Nog een extra veeg teken: Morsi “een democratisch verkozen president” noemen. Als je dat zegt, ben je zelf ook een overtuigde moslimbroeder en gevaarlijk.

We zagen in het voorgaande citaat op het einde al hoe er door Montasser een begin werd gemaakt met het toedichten van mooie motieven aan de typische Syriëganger. Vervolgens gaat hij verder tekenen aan het heldhaftige portret. De Syriëganger blijkt een edel mens die door diepe gevoelens van medemenselijkheid wordt bewogen. Ik citeer zieleherder Montasser:

“Repressief optreden zal tot een averechts effect leiden. De regering maakt een catastrofale vergissing door de maatregelen tegen Syriëstrijders op te voeren. Jongeren die naar Syrië trekken, doen dat niet zomaar. Die beslissing past vaak in een lang traject van ontgoochelingen en frustraties. ( . . .) Laten we eens stoppen met de Belgische Syriëstrijders te criminaliseren en te demoniseren. We moeten proberen de moslimjongeren te begrijpen die naar Syrië trekken, inzicht te krijgen in hun frustraties en innerlijke woede, te verstaan hoe ze een gevoel voor onrecht niet kunnen kanaliseren. Pas dan kunnen we gepast optreden.”

Hij is wel zo slim om een inperking te maken en toe te geven dat er misschien toch wel rotzakken tussen de Syriëgangers zitten die gegaan zijn uit gewone moordzucht:

“Niet alle jongeren zijn immers vertrokken om gruwelijkheden te begaan. Er zijn er ook die vertrokken zijn om onrecht te bestrijden en onschuldige burgers te beschermen.”

Niet alle jongeren! Maar wel zijn heel véél van die “jongeren” pas vertrokken toen al lang en breed bekend was dat de “rebellen” en het Assad-regime niet voor elkaar onderdoen in wreedheid. Hoogsten in de middelen die ze voor die wreedheid beschikbaar hebben, zijn de “rebellen” in het nadeel. Ik ben ervan overtuigd dat deze knapen voor het overgrote deel niet door edele gevoelens worden gedreven, maar door haat, rancune en superioriteitswaan. Dus door de bij uitstek typisch islamitische gevoelens.

Is er een remedie? Ja. Ophouden met onze eigen rechts-systemen tegen onszelf te laten werken. En definitief en grondig ophouden met het importeren van moslims.

UPDATE 22 APRIL 2016:

Montasser heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt en hij verdient eerherstel!

____________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties