UPDATE 7 juni 2016:

Het blijft me plagen en niet lekker zitten! It haunts me, so to speak. En dat is nu al de tweede keer dat ik spijt moet betuigen van een tekst. Wijt het maar aan mijn jeugdige impulsiviteit. Enfin, stiekem schrappen en wegmoffelen doe ik niet, dus maar openlijk zeggen dat het me spijt. Die kwalificatie aan het adres van Khadija Arib hieronder was ongepast, in het geheel niet geestig, maar wel grof. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa . . . . . .

Khadija Arib (smerige grafteef)

We beginnen met de speech van Geert Wilders, ander anderen gepubliceerd bij E. J. Bron. Ik zette er een comment onder:

“4 september 2014 om 16:48
Voortreffelijke speech!
Niks op aan te merken.
Kijk eens op 5:53 als Wilders erop wijst dat het haat-en-destructie-boek geheten “koran” voor de rechterhand van de Marokkaanse kamervoorzitster, Khadija Arib, ligt.
Dan doet ze net of ze ‘m niet kan vinden en gaat een beetje half onder haar bureaublad zitten gluren.
Let op dat smoel dat ze erbij trekt.
Dat smoel betekent: ‘Nou ik weet niet waarover u het heeft en waarover u zich zo druk maakt.’
Smerige grafteef.”

Misschien is Arib getrouwd. Zou ik haar dat toevoegen op straat terwijl haar man erbij is? Nee. Ook niet als haar man er niet bij is. Ik heb een bloedhekel aan schelden en grofheid. Ik hou van hoffelijkheid en vriendelijkheid. Maar ik heb geen andere keus als ik gehoord wil worden. Ik beledig niet mevrouw Arib, maar de kamervoorzitter, die minachtend-vrolijk doet over het feit dat er op haar tafel een boek ligt waarin je een opleiding tot nazi kunt volgen.

ARIB KIJKT WAAR DE KORAN IS

Arib, met de armen defensief voor de borst, kijkt met een zuinig mondje of de Koran daar echt wel rechts voor haar staat

Het debat zelf heb ik niet gevolgd. Ik heb genoeg aan de adequate samenvatting in Elsevier. Lijkt me een wakker meisje, de schrijfster ervan, die Shari Deira. Ik leer uit haar tekst dat “bijna driekwart van de Turkse en Marokkaanse moslims in Nederland het goed vindt dat Nederlandse moslims naar Syrië gaan om te vechten”. Ik word eraan herinnerd dat Ahmed Marcouch “in 2005 subsidie aanvroeg voor een conferentie met de radicale geestelijke Yusuf al-Qaradawi”. En ik vul zelf aan: dat is een “geestelijke” en Jodenvervloeker die graag als laatste daad in zijn leven at random met een machinegeweer willekeurig Joden zou doodschieten al moest het vanuit een rolstoel. Deze Ahmed Marcouch, zo lees ik bij Deira, is door Diederik Samsom verdedigd met de volgende woorden: “Terwijl u al tien jaar en twee dagen, heb ik zojuist geleerd, hier in deze zaal staat te razen, te tieren, te stigmatiseren en te discrimineren, heeft de heer Marcouch in Slotervaart als een van de eersten die aanpak antiradicalisering zelf opgepakt.” Ik begrijp hieruit dat Wilders eigenlijk de oorzaak is van de radicalisering en hiermee gaat een profetie in vervulling die ik al jaren geleden uitsprak: “Als de burgeroorlog hier uitbreekt dan zeggen de linksen: dat krijg je nou van dat islambashen.” Maar ik verneem dat Wilders daar gelukkig iets tegenover gesteld heeft door te melden dat Pechtold de grootste wegkijker en islamknuffelaar van het hele parlement is geweest, met als gevolg dat je kunt spreken van “Pechtoldgangers naar Syrië”. Hoe krankzinnig Pechtold is, wordt in dit stuk nog eens helder uitgelegd door A. Nanninga van GeenStijl

Islamitisch geboefte provoceert in gemeenteraadsvergadering Huizen

En dan de gemeenteraadsvergadering in Huizen. Het NOS-journaal van zeven uur deze morgen. Op 2:34 zien we een fors exemplaar van het genus “moslim” in volledige uitmonstering met een ongelooflijk zelfingenomen rotkop. Mijnheer staat in totale gemoedsrust te provoceren. Let op hoe hij op 2:38 even zijn hand op het aan de islam loyale hart legt. En wees ervan verzekerd: hij is alléén aan de islam loyaal en ik vermoed héél, héél, héél sterk dat mijnheer het helemaal eens is met ISIS. Nee, ik ken hem niet en ik weet niet of hij publiekelijke standpunten uitdraagt en welke dat zijn. Ik weet alleen dat hij liegt als dat “gematigde” standpunten zijn. Op 3:19 een baardmeneertje, een Himmler-kapseltje, een petje: alle drie met gesloten identiteitsbewuste koppen. Ik heb nog wel eens overwogen in Huizen te gaan wonen en heb er goed rondgekeken. Als dit soort in deze oerkleinburgerlijke en oerHollandse gemeente is doorgedrongen dan zitten ze toch echt in de haarvaten van de Nederlandse bloedsomloop.

De familie Sotloff, Lof der Zotheid

Tenslotte het volstrekte dieptepunt. Je wilt eigenlijk de grap niet maken: Sotloff, Zotlof, Lof der Zotheid. Maar dat was toch echt het eerste dat in me opkwam toe ik deze kop las in de Vlaamse Standaard: “Familie Sotloff wil debat aangaan met IS”.

Daaronder dit bericht:

“Barak Barfi, de woordvoerder van de familie, bracht tijdens een korte verklaring een eerbetoon aan Sotloff. ‘Steven Sotloff stierf als martelaar in de naam van God. Hij ging naar Arabische landen omdat hij hield van Arabieren en moslims. Hij wilde hun verhalen vertellen aan de wereld’, klonk het.

Barfi richtte zich ook rechtstreeks tot Abu Bakr al-Baghdadi, leider van Islamitische Staat. ‘U zei dat de ramadan de maand van de barmhartigheid is, maar waar is uw genade,’ aldus Barfi, die zelf islamgeleerde is.

Barfi zei ook bereid te zijn tot een debat met de leider van IS over het geloof en over een vreedzame lezing van de Koran.

‘Ik ben klaar voor een debat met u. Ik kom in vrede. Ik heb geen zwaard in mijn hand en ben klaar voor uw antwoord,’ aldus Barfi.”

Hoe kan je hier nog commentaar op geven? Dit is alle psychiatrie voorbij. Laat ik het zó zeggen: ik heb gisteren een fotoshopper geplaatst van onze eigen redelijkheidswaanzinnige, betuttel-racist en pratende kunstkwast Pechtold, knielend in het bekende oranje pak met de beul naast zich. Dat was een “grap” en er zit de stiekeme hoop in dat zo’n totale gek toch nog iets leert. Nee, sterker, je denkt toch nog: dit móét een eye-opener zijn. Maar in het geval van de Sotloffjes was dat dus zelfs na de waarachtig-werkelijk echte en bloedige voltrekking van het vonnis niet zo. Die gaan naar een vertegenwoordiger van een “geloof” dat de Rede expliciet uitsluit en die bewezen heeft in volstrekte redeloosheid in het rond te massamoorden en vragen dan om een redelijke dialoog.

Voor wie niet gelooft dat ISIS geheel volgens koran en soenna handelt: hier is Robert Spencer die de soera’s erbij levert: “Five non-muslims who know more about Islam than the Caliph of the islamic State”.

___________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties