Hoe maak je een consument van de mainstream-media, die uiteraard denkt dat Obama best wel een goed mens en een goede president is, duidelijk dat er andere opvattingen daarover bestaan? Ik zou zo’n mainstream-media-gehersenspoelde, die daardoor uiteraard “links” is, naar mijn eigen stukken kunnen verwijzen. Je zou zo’n mainstream-media-gehersenspoelde linkserd de volgende vraag van Pamela Geller kunnen voorleggen. Stel een moslimbroeder was sinds 2009 president van Amerika. Wat zou zo’n moslimbroeder in zijn buitenlandse politiek anders gedaan hebben dan Obama? Het antwoord luidt: niets. Obama heeft alles gedaan om de “Arabische lente”, dus de “islamisten” vooruit te helpen, het vermassamoorden van christenen in de islamitische wereld te verzwijgen en Israël dwars te zitten.

Je zou zo’n linksdraaiende mainstreammedia-consument naar David Horowitz kunnen verwijzen, die een aantal pamfletten heeft geschreven over Obama: “Barack Obama’s Rules for Revolution: The Alinsky Model”, “Black Skin Privilege” waarin Horowitz inderdaad onderbouwd uitlegt dat Obama uit is op de vernietiging van Amerika en Israël, dat hij een moslimbroeder is, met opzet in het Midden Oosten zoveel mogelijk die zelfde moslimbroederschap aan de macht heeft geholpen en dat hij altijd gezwegen heeft over de toenemende massamoorden op christenen in de hele islamitische wereld.

Maar ja, een linkserd léést nauwelijks en als hij al iets leest dan zijn het makkelijke linkse dingetjes. Zal ik dus maar eens zo’n linkserd aan het woord laten die aan het proberen is David Horowitz neer te zetten als een nare rechtserd? Hier is Right Wing Watch! Met korte geluidsfragmenten van rond één minuut waarin Horowitz zijn hart lucht.

De linkserd die de geluidsfragmenten aanlevert, Brian Tashman, beweert overigens dat Obama wel degelijk het christenmoorden “repeatedly” heeft veroordeeld en wel degelijk tegen het “moslimfundamentalisme” is. Om die bewering te staven geeft Tashman een aantal links. Die verwijzen allemaal naar uitspraken van Obama NADAT het Islamitisch Kalifaat zodanig aan het moorden was geslagen dat zelfs de Westerse mainstream-media én Obama er niet meer omheen konden. Obama heeft zijn gore bek nooit open gedaan over die massamoorden door moslims op christenen vóór dat er in augustus 2014 duizenden Yezidi’s waren afgeslacht en er nog duizenden Yezidi’s méér op een berg in Irak zaten die de IS-ers waren van plan waren óók te vermassamoorden. Raymond Ibrahim was toen al jaren aan het waarschuwen en wijzen op wat er in de islamitische wereld gaande is aan geweld tegen christenen.

Je zou zo’n consument van het linkse media-monopolie kunnen wijzen op één enkel YouTube filmpje van drie minuten, waarin Congressman from South-Carolina Trey Gowdy twee dingen tegelijk laat zien: hoe verrot de mainstream-media zijn en hoezeer ze de misdaad van Obama in Benghazi helpen toedekken. Daar werden ambassadeur Chris Stevens en nog drie andere Amerikanen vermoord door Obama’s opzettelijke nonchalance. Dat Obama voor de feiten in Benghazi niet impeached is moet wel aan zijn black skin privilege, aan racisme dus, te danken zijn.

BENGHAZI STEVENS 1
Ambassadeur Chris Stevens ligt dood op de grond. Mij persoonlijk fascineert die nek van die vent rechts met die rood-wit-geblokte “Palestijnensjaal”

BENGHAZI STEVENS 2

Enfin, nu zijn we klaar voor wat ik eigenlijk wilde zeggen.

Caroline Glick, de auteur van “The Israeli Solution” heeft weer eens een mooi stuk geschreven Ze vertelt daarin dat volgens vele critici Obama een heel slechte manager is, waardoor allerlei politieke ondernemingen van hem in chaos ontaarden. Maar dat geldt dan toch niet, zegt Glick, voor Obama’s project om Israël kapot te maken. Dat loopt als een tierelier! Ze geeft twee voorbeelden van opzettelijke obstructie door Obama en vertelt dat hij spelletjes speelt met het grootste gevaar voor de regio: een nucleair Iran.

Ten eerste: de hoogste echelons van de regering [van Obama] blokkeerden hulp van Amerikaanse inlichtingendiensten bij het vinden van de door Hamas ontvoerde soldaat Oron Shaul.

Ten tweede: toen op een gegeven ogenblik tijdens de laatste Gaza-oorlog (“Cast Lead”) Israël Amerikaanse Hellfire-raketten nodig had, juist omdat met die raketten precisie-aanvallen kunnen worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk burgerdoden en verdere collateral damage, maakte de Obama-bureaucratie een opzichtige en volkomen onnodige fuss, zodanig dat de raketten niet op tijd arriveerden.

Wat zegt u? Jaja. Het zijn indirect nog verdomde moordenaars ook. Want het is een mooie samenwerking als Hamas de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt en Obama en zijn bureaucraten dan weigeren om die precisieraketten te leveren.

Ten derde: de nieuwe deal die Obama met Iran heeft gesloten over het toegestane aantal ultra-centrifuges is in het voordeel van Iran, dat in feite niks hoeft in te leveren omdat Obama een stiekeme rekentruc heeft toegepast. Die atoombom voor Iran komt er wel. Als de Israëli’s althans niet ingrijpen. En dat zullen ze moeten. En dan hebben de Israël-haters en antisemieten weer ruim ammunitie. De wereld zit heerlijk in mekaar!

Wie de bewijsvoering van Glick wil zien, moet het artikel zelf maar gaan lezen, bijvoorbeeld in de Jerusalem Post, een piepkleine oase in de woestijn van de mainstream-media. Omdat de Westerse pers consequent verzwijgt wat niet in de linkse agenda past, fungeer ik maar weer als doorgeefluik van een stukje waarheid, dat vandaag gevormd door een paar harde feiten rond Obama, die opnieuw bevestigen wat we al weten: Obama is een levensgevaarlijke schurk, een moslimbroeder, een antisemiet en een hater van het Westen.

UPDATE 25 OKTOBER 2014:

De titel van het vertaalde stuk (hier het Engelse origineel) zegt meteen alles:

In een vlaag van woede valt Obama uit tegen Amerikaanse hoge militairen ‘Waag het niet om alles wat de islam betreft over één kam te scheren.’

Tijdens een briefing legden hoge officieren een verband tussen de islam en IS (Islamic State). En zoals bekend heeft 1400 jaar islamitische terreur die tot op heden voortduurt niets met de islam te maken. Dus werd Obama heel boos.


_________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron