Zweden is in goedmenselijke linkse gekte verreweg de kampioen van West Europa en misschien kan je daarom zeggen dat ze misschien wel tien jaar op de rest van Europa voor liggen qua vernietigende gevolgen van de massa-immigratie van moslims. Maar toch schrik je als de Zweedse parlementariër Richard Jomshof het beeld schetst van een Zweedse samenleving in ontbinding. “Systeem Zweden” staat op instorten.

In het begin van zijn 4-minuten-speech vertelt Jomshof eerst nog even wat de islam wereldwijd aan terreur en onderdrukking produceert, met name jegens christenen. Om vervolgens vast te stellen dat de massa-immigratie ook in Zweden precies komt vanuit moslimlanden en dat Zweden de mentaliteit vanuit die moslimlanden dus massaal importeert. Segregatie, parallelle samenlevingen, geweld en onrust zijn het gevolg. Een eens homogene en veilige samenleving, zegt Jomshof, wordt kapot gescheurd, het sociale systeem is failliet en de Zweedse verzorgings-staat is aan het instorten.

Jomshof levert, vind ik, een gematigde speech af. Hij vermeldt niet eens de verkrachtingsgolf door moslims die met name Malmö teisterde en teistert.

Een gematigde en realistische speech dus, maar wie naar het begin van de speech van Jomshof kijkt, ziet de nagenoeg lege vergaderzaal en in de linkerbenedenhoek verwijderen twee grappende linkse dames zich. Want Jomshof is van de Sverige Demokraterna en dat zijn “racisten” en dus hoeven ze niet naar Jomshof te luisteren. De beelden van de dames zijn vaag en van verre, maar je kan toch heel duidelijk zien hoezeer ze in hun nopjes zijn met zichzelf.

Er was nóg een recente speech in het Zweedse parlement van een Zweedse Demokraat, namelijk die van Kent Ekeroth. Ook hij bespreekt de totale ineenstorting van de Zweedse maatschappij, die van een bloeiende “high-trust-society” in een verdeelde, wantrouwige, bange, verdeelde en failliete samenleving is veranderd. Jullie hebben jezelf de laatste decennia steeds meer in een hoek geschilderd, zegt Ekeroth, en het kan niet anders dan dat je begint te beseffen wat voor catastrofe je hebt aangericht. Als Ekeroth klaar is, komt er een dames-lid van het Zweedse Parlement naar voren. Ze heet Lawen Redar, is vermoedelijk Turks-Koerdisch en uiteraard lid van de Zweedse PvdA, de Social Demokratern. Hier wordt ze geïnterviewd door een andere linkse carrièredame. Ik kan het niet verstaan, maar de dames, vooral Redar, zijn geweldig met zich zichzelf ingenomen. Nopjes, nopjes, nopjes!

Lawen RedarFout vrouwtjesdiertje Lawen Redar zit op haar Smartfoontje te foezelen. Naast haar zit nog een Linkse Rechtvaardige met uitgestreken smoel

Deze Redar komt na het einde van de speech van Ekeroth naar voren en begint aan een werkelijk diepdomme riedel. Ze kakelt als een kip zonder kop. Dat kan niet, zegt u. Ja, dat kan wel. Ga maar luisteren. In deze tijden van IS(IS) noemt Redar fundamentele kritiek op de islam nog steeds “racisme” en “islamofobie”. Ze schermt (in het Zweeds) met het woord “hate-crime” en dat is in de Zweedse context van nagenoeg totalitaire “politieke correctheid” zonder meer bedreigend voor Ekeroth. Persoonlijk boezemt dit zelfingenomen smoeltje mij regelrechte angst in. Je wilt niet voor een tribunaal verschijnen waarvan dit foute wijfjesdiertje voorzitter is.

Lawen Redar 2“Vederso”, bekend op deze site, heeft nog een paar andere reacties vertaald van linkse Zweedse types op de speech van Jomshof zoals die in de Zweedse media zijn verschenen. Veronica Palm, leidster van de Sociaaldemocraten:

“Vanaf het parlementaire spreekgestoelte horen we nu islamofobie in een ongewoon ruwe vorm. Het was klassiek racisme en deze keer gericht tegen moslims, daarbij groepen en fenomenen opdreunend die niet goed zijn, zoals terrorisme. Wat hij deed was de indruk geven dat het deel uitmaakt van de islamitische cultuur en traditie. Het is niets meer dan om vooroordelen over moslims te verspreiden en dat is islamofobie. Sinds de Zweden Democraten in het parlement zijn gekomen, heb ik veel erge dingen gehoord, maar ik heb nog nooit iets gehoord dat zo zijn basis heeft in haat en minachting jegens de islam”.

“Ik voelde me slecht, maar zelfs Richard Jomshof werd verkozen. Ik ervoer het als on-Zweeds gedrag en het is aan het parlement om zich te bevrijden van dat soort vooroordelen en racisme. We hebben een racist, een recht-extremistische partij en dan is het geen wonder dat ze zich racistisch gedragen, zelfs op het spreekgestoelte in het parlement”.

Haat en minachting jegens de islam, dat is racisme. Dat is dus hetzelfde als wanneer je in de jaren 1930 gezegd zou hebben: haat en minachting jegens het nazisme, dat is racisme. Ze zijn echt krankzinnig, de linksen. Ze veranderen dus niet, de linksen. Ze weigeren tot bezinning te komen. Nog eens: links heeft de afgelopen decennia in genotzuchtige ontkenning van de realiteit van de islam de ondergang van West Europa steeds dichterbij gebracht. Dat was misdadig. Nu, in deze tijden van IS(IS) moeten we een ander woord vinden voor wat ze aan het doen zijn. Maar ik zou dat woord niet weten te verzinnen.

UPDATE:

Ook Afshin Ellian vertelt in Elsevier het verhaal van de perverse en hypokriete gekte van de multikullers en met name de allochtonen onder hen: “De absurde schijnheiligheid van allochtone cultuurrelativisten”. Ellian wijst er op dat alleen het Westen tolerant, pluralistisch en cultuurrelativistisch moet zijn. Die eis geldt niet voor de thuislanden van die allochtonen, daar mag het nationalistisch, islamistisch en racistisch zijn. Daar moet zelfs respect voor wezen.

“Het multiculturalisme was ook een winstgevend bedrijf voor lichtgewichten die in een vrije en eerlijke intellectuele competitie niet of nauwelijks een podium kunnen vinden. De multiculturele industrie was ooit een bloeiende subsidiewereld binnen de Nederlandse overheid. De ( . . .) multiculturalisten schijnen de grondslagen van Europese vrijheid te haten. Van binnenuit wordt het Westen uitgehold: de multiculturele missie wordt alleen in het Westen uitgevoerd.”

UPDATE 14 DECEMBER 2016:

____________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties