Sekulut

                                     Sadet Karabulut

“De meest fundamentele, vermoeiende en al duizend keer weerlegde waanzin kwam van deze Sadet Karabulut. Nadat fragmenten uit de speech van Machiel de Graaf zijn getoond, zegt ze: ‘Racisme dat is wat we zojuist gezien hebben’. Nee, kalme idioot, wat we zojuist gezien hebben is verzet tegen een racistische ideologie, die alle essentiële kenmerken met het nazisme deelt.”

“De islam IS geen godsdienst, lulletje rozewater, maar een totalitaire, anti-humane, racistische slavenhalers- en massamoordenaars-ideologie, waarvan de symbolen mij dagelijks 500 keer in mijn smoel worden gewreven als ik in mijn wijk buiten durf te komen.”

“Zolang er zoveel linkse gedegenereerde Stockholmsyndroom-joden zijn als Ari Shavit in Israël en Lodewijk Asscher daarbuiten, Joden die na 1400 jaar wereldwijde islam-terreur en de ervaring die de Joden sinds 1920 in Israël hebben opgedaan, nóg niet beseffen dat ze een onverzoenlijke doodsvijand hebben, zal een nieuwe Holocaust onvermijdelijk zijn.”

Ik heb een burn-out en een depressie. Dus ik moet dit stuk echt even halen niet zo maar uit mijn tenen, maar uit de puntjes ervan. Vandaag gaan we aan de anti-depressiva. Heeft allicht te maken met het hele losers-leven dat hoort bij een min-kukel als ik, maar toch ook met het al 20 jaar schuimbekkend en vergeefs opknokken tegen de nep-linkse islamofilie en Israëlhaat in dit goede land waarin het toch niet zó zou moeten zijn dat een gedegenereerde Stockholmsyndroom-Jood als Lodewijk Asscher de vrijheid van nazisme staat te verdedigen in ’s lands vergaderzaal met een beroep op de Grondwet van Nederland: “de essentie van onze democratische rechtsstaat . . . blah, blah . . . de grondwet van Nederland . . . . . blah, blah . . . . . vrijheid van godsdienst”.

De islam ís geen godsdienst, lulletje rozewater, maar een totalitaire, anti-humane, racistische slavenhalers- en massamoordenaars-ideologie, waarvan de symbolen mij dagelijks 500 keer in mijn smoel worden gewreven als ik in mijn wijk buiten durf te komen. Vrijheid? Vrijheid? Lulletje! Lulletje! Lul! Die vrijheid van godsdienst is overeengekomen toen alle levensovertuigingen in Nederland onder één dak zaten: die van de Joods-Christelijke traditie en dan kon je je weliswaar afvragen of al die levensovertuigingen óók allemaal gedefinieerd konden worden als vallend onder de Joods-Christelijk-Verlíchte traditie, maar zo agressief en anti-redelijk als de islam waren ze nooit.

Nee, als Frank Verhoef op De Dagelijkse Standaard de wens van Machiel de Graaf definieert als “Een totale afschaffing van de vrijheid van godsdienst” dan is dat precies een 100% pervertering van de waarheid, want zoals gezegd is de islam geen godsdienst maar een totalitaire ideologie die al 1400 jaar lang overal ter wereld erop uit is een einde te maken aan alle godsdienstvrijheid. Wat mij betreft mag dat moskee-verbod uitgebreid worden tot een totaalverbod op alle uitingen en symbolen van de islam. Punt.

Zolang er zoveel linkse gedegenereerde Stockholmsyndroom-joden zijn als Ari Shavit in Israël en Lodewijk Asscher daarbuiten, Joden die na 1400 jaar wereldwijde islam-terreur en de ervaring die de Joden sinds 1920 in Israël hebben opgedaan, nóg niet beseffen dat ze een onverzoenlijke doodsvijand hebben, zal een nieuwe Holocaust onvermijdelijk zijn. Op dit moment is het waarschijnlijkste scenario: moslimbroeder Obama dwingt de Israëli’s tot een unilaterale preventive strike op de nucleaire faciliteiten van Iran. Het domino-effect dat dán op gang komt, is onvoorspelbaar, maar de kans bestaat dat Israël in die Apokalyps eindigt in as. Niettemin zal Israël als puntje bij paaltje komt geen andere keus hebben. De islamitische 5e colonnes in de West-Europese steden zullen zich dan roeren. En dat zullen we te danken hebben aan het voortdurende hetzen van de linkse monopoliemedia ook in Amerika jegens de Joodse staat en aan het knuffelen van de doodsvijand van de Joden, de nazislam.

Het gaat mijn verstand te boven dat een Asscher lid kan blijven van een partij die in deze tijden van IS zich opnieuw bezig houdt met het boycotten van Israëlische producten uit “de bezette gebieden” die geen bezette gebieden zijn, zelfs geen “betwiste gebieden” zoals het Israëlische Hooggerechtshof meent, maar internationaalrechtelijk vestigingsgebieden voor de Joden. Netanyahu heeft al gevraagd of “links” niks beters heeft te agenderen in het Midden Oosten. Ja, het is werkelijk een diepe schande, Bert Koenders! Zouden zo’n Asscher en zo’n Koenders nog wel eens een serieus boek lezen over Israël en de Palmaffia´s? Zoals “The Israeli Solution” van Caroline Glick? Niemand vraagt overigens van links Israël of van Asscher en de rest van het linkse krankzinnigen-conglomeraat dat ze het niveau van mijn anti-islam-retoriek nabootsen, dat zou niet verstandig zijn en dat doet zelfs Netanyahu wijselijk niet, maar ophouden met islamknuffelen en Israëlbashen zou heus kunnen helpen in het voorkomen van de volgende Holocaust.

En dan krijgen we het dagelijkse nationale nuttige-idioten-programma “Pauw”. “Een verrechtsing aan de gang in het land”, zegt de presentator. Nee, zelfverzekerde kalme idioot, wat jij verrechtsing noemt, noemden wij vroeger verlinksing. Dat was in de tijd toen het verzet tegen religieuze achterlijkheid nog heel gewoon was en we het Willem van Oranje met een vuist in de lucht konden nazingen: “De ti-hi-hi-hi-ránnie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.” De aanzittende Özcan Akyol, een zeer beschaafd pratende schrijver die een prachtige rol neerzet als evenwichtige persoonlijkheid, zegt: “De verrechtsing in Nederland. De PVV weet van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen.” Dat slaat natuurlijk op de speech van Machiel de Graaf. Maar nee, vriend, het is omgekeerd: de PVV heeft de gekkigheid veel verder achter zich gelaten dan het nep-linkse machtsconglomeraat.

De discussie aan tafel bij Pauw is niettemin onder druk van de zich opdringende werkelijkheid rond islam en multikul niet meer zo totáál krankzinnig als in het verleden. Akyol merkt óók op dat aan Turkse jongeren in Nederland door hun Turkse omgeving wordt wijsgemaakt dat in Turkije alles veel beter is. Hear, hear! Akyol merkt voorts op dat de Nederlandse overheid jarenlang heeft geprobeerd de integratie van Turken te bevorderen via het subsidiëren van Turkse conservatieve clubs. Waarop Pauw: “Misschien was dat de grootste fout ever.” Hear! Hear! Akyol wijst er zelfs op dat die fout is gemaakt door het linkse conglomeraat dat nog steeds aan de macht is, de PvdA voorop, maar hij had de linkse media, de VARA voorop ook wel mogen noemen. Pauw meent – Hear! Hear! – dat Turkije misschien niet in zo’n gunstige positie is om Nederland moreel de maat te nemen omdat er in Turkije zoveel mensen zonder vorm van proces in de gevangenis zitten en kritiek op de islam je ook zomaar op gevangenisstraf kan komen te staan.

Sadet Karabulut is Tweede Kamerlid, zo zei het onderschrift bij Pauw. Maar misschien had daar toch bij gemoeten “voor de SP”, die linkse partij van Anja Meulenbelt en Harry van Bommel waarin de Jodenhaat wordt bevorderd via de Israëlhaat en de Palmaffia-liefde. Maar ze zegt wel: “Samensmelten met andere culturen van Turken in het buitenland is voor Erdogan uitgesloten.” Hear, hear! Maar natuurlijk geeft ze in laatste instantie de slechte sociale omstandigheden van veel Turken en “de uitsluiting” de schuld. Dat er zoveel Turken naar Syrië zijn getrokken om te gaan halsafsnijden moet dan ook aan “de uitsluiting” liggen, maar dát kwam niet ter sprake.

De meest fundamentele, vermoeiende en al duizend keer weerlegde waanzin kwam van deze Sadet Karabulut. Nadat fragmenten uit de speech van Machiel de Graaf zijn getoond, zegt ze: “Racisme dat is wat we zojuist gezien hebben”. Nee, kalme idioot, wat we zojuist gezien hebben is verzet tegen een racistische ideologie, die alle essentiële kenmerken met het nazisme deelt.

Conclusie: het linkse krankzinnigen-conglomeraat dat Europawijd de laatste 40 jaar exclusief aan de macht is geweest, dat in zijn hedonistisch-narcistische zelfmanifestatie-drang en zelfverheffings-neurose elke realiteit aangaande de islam uit het oog verloren heeft en dat door Israël-demonisering opnieuw een Holocaust heeft mogelijk gemaakt is héél licht tot bezinning aan het komen. Héél licht is het massieve machtsblok aan het schuiven. Maar ik ben bang dat het veel te weinig en veel te laat is.

Zomaar een videootje uit . . . . eh . . . . . de werkelijkheid. Het is inderdaad een fossiel, zoals op de achtergrond valt te lezen, maar gevaarlijk, lévensgevaarlijk.

Op 24 november 2014 was er een hearing in Canada door een senaats-commissie aangaande moslim-terrorisme. Gehoord werd Tarek Fatah, een zeer liberale moslim en dus géén moslim, die uitlegt dat er in Canada altijd precies hetzelfde gebeurt als waarmee Asscher nu in Nederland wil stoppen: facilitering en subsidiëring van clubs van de meest conservatieve moslims. Wie wil weten wie Tarek Fatah is, moet de inleiding bekijken, want daar geeft de voorzitter van de commissie een kort biografietje van hem. Wie een Canadese Herr Biedermann, een Gutmenschliche halve gare, een linkse idioot, een zelfmanifestant, een narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroot wil bekijkluisteren, moet op 44:00 minuten beginnen te kijken. Let op de vinger van de senatoriale klootzak die naar boven wijst, net zoals de halsafsnijders van IS doen. Maar het mooiste is toch wel de wijze waarop Tarek Fatah de gelukzalige zak bij zijn enkels afkapt.


______________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties