PALESTIJNSE LIEVERD KOMT BINNENNew Kid on the block! En wat een alleráárdigst jongetje is het. Het grootogige ventje heet “Palestijnse Staat”. Let op het lieve blonde meisje rechts onderin de hoek dat nú al weet dat ze vriendjes gaat worden met “Palestijnse Staat”! De ouwe reactionairen Netanyahu en Uncle Sam krijgen bij de enthousiaste binnenkomst lelijk de deur tegen hun haakneuzen. Deze prent lijkt mij zonder ironie getekend en begeleidt dan ook een volstrekt idioot stuk in de NRC van twee volleipenisten die de “Palestijnse Staat” inderdaad zo voorstellen. Ik heb geen idee of de tekenaar beter weet – kunstenaar tenslotte – maar de twee schrijvers van het stuk móéten beter weten en dan is er nog maar één verklaring: Jodenhaat.

Heb ik uw aandacht? Antisemitische ratten! Breiviken! Ha! Nu hebben we je, Pennings! Nu weten we zéker dat je indertijd Femke Halsema en haar hele gezin, plus Claudia de Breij, Karin Dekker, Ineke van Gent en Jolande Sap liefst gruwelijk had willen ombrengen. Ik ga iets toegeven. Eigenlijk is het nog veel erger: ik heb vaak de vurige wens om niet alleen de Piri’s en Servaesen te Breiviken, maar de hele redactie van de NRC, van de Volkskrant, van het NON-journaal, van “Pauw” en Jeroen Pauw zelf plus Freek de Jonge en Dolf Jansen plus alle kaderleden van SP, D66, Groen Links en PvdA plus heel links Vlaanderen en Dries van Agt en alle leden van zijn Rights Forum en van hen vooral Hans van de Broek en . . . . nou ja, eigenlijk het hele linkse subsidie-conglomeraat dat de media, de politiek en de universiteiten in de Lage Landen beheerst. Ik moet moeite doen om niet te vervallen in fantasieën van Stalinistische nekschot-sessies waarin ik net als Stalins beulen zodanig lopende-band-afknal-werk in halfduistere kelders verricht dat ik oordoppen moet dragen om gehoorbeschadiging te voorkomen.

God grant me the serenityIk ben dus inmiddels een soort IS-er in het diepst van mijn gedachten en toch was ik (1945) een jongetje dat het geweld op het schoolplein nooit begreep. Absoluut geen vechtersbaas. Op latere leeftijd heb nog eens een beetje gebokst, maar ik kon ze beter nemen dan uitdelen. Een onvermogen om iemand echt stevig op zijn bek te slaan op wie ik niet razend kwaad ben. Ik ben geschiedenis gaan studeren om te begrijpen wat “oorlog” is en in dat kader met name óók te doorgronden wat “Auschwitz” was. De Jood György Konrád (Berettyóújfalu, Hongarije, 1933) beschrijft ergens hoe hij als jonge man met andere anti-Stalinisten Boedapest introk om tijdens de revolutie van 1956 collaborateurs en landverraders dood te schieten. Hij bleek het niet te kunnen. Zo is het bij mij ook, vrees ik.

Over Breivik heb ik me uitgebreid uitgelaten: hier en hier en hier. Breivik is natuurlijk een gek. Een vent die een paar uur na zijn gruweldaden op de lichaamsfoto moet bij de politie en dan voor de gein in zijn onderbroek een body-builders-pose aanneemt, heeft net zo’n grote neurologische afwijking als de man die zijn vrouw voor een hoed aanzag. Maar . . . . . gekken zijn soms gevoeliger voor wat er “in de lucht zit” dan de gemiddelde drukbeslommerde burgerpersoon. In elk geval gaf Breivik uitdrukking aan een soort waanzin die dus ook bij mij zich regelmatig vanuit mijn onderbuik toegang probeert te verschaffen tot mijn pre-frontale cortex. In mijn opstelletje “Eva Brems wekt de Breivik in mij” heb ik het verschil tussen Breivik en mij aldus verwoord:

“De geweldsimpuls waaraan Breivik gevolg gaf, richtte hij verkeerd, namelijk op kinderen die door hun eigen cultuur misleid waren en geen kans hadden gekregen op een eigen ontwikkeling, dus misschien op een doorzien van de linkse hersenspoeling inzake Israël waaraan ze onderworpen waren geweest. Maar van de Breivik-impuls op zich heb ik zelf ook dagelijks minstens zeven-en-een-halve keer last.”

Die kinderen waren speciaal op zomerkamp op dat eiland Utoya om een linkse hersenspoeling in Israëlhaat en Palmaffia-liefde te ondergaan. Alsof dat nog nodig zou wezen in een Europese cultuur waarin “links” een totale greep heeft op alle subsidie-netwerken en dus een volstrekt monopolie heeft op de ideeënvorming in media, politiek, bureaucratie en universiteiten. De Europese geestelijke ruimte wordt volstrekt beheerst door “links”.

Ik moet wel toegeven dat mijn Kalazjnikov-complex tegenwoordig steeds vermoeider aanvoelt. Het is een wat lusteloze quasi-moordlust geworden en deze keer richtte dit gewoonte-gevoel zich dus op twee auteurs, beide uit de PvdA, van een artikel in de NRC van 22 december 2014 onder de titel Argumenten tegen Palestina zijn op.

De ene auteur, Kati Piri (Celldömölk, Hongarije,1979), is namens de PvdA lid van de “Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement”. Hum. “Progressief”. Hum. Hongarije. Hum. Een land dat bekend staat om zijn traditionele wijd verbreide Jodenhaat. Ja, daarmee suggereer ik inderdaad dat Kati Piri haar Jodenhaat heeft verborgen in “Israëlkritiek” en Palestijnenliefde. Kati Piri heeft voorts een pottenkop en ik heb me al eens meer afgevraagd waarin voor dit soort “feministes” de aantrekkingskracht zit van een antihumane, totalitaire en racistische vrouwenhaters- en slavenhalers-ideologie die toch al 1400 jaar het begrip “patriarchaal” heel bijzonder invult. “Pater” (Latijn) betekent “vader” en “archein” (Grieks) betekent “heersen”. Daar zijn de feministen heel erg tegen, dat de vaders alsmaar heersen. Maar dan is het toch ráár dat ze zo van de islam houden, een quasi-religie waarin niet alleen de vaders heersen, maar ook de broers de zonen, de neven en de ooms. En wat heet héérsen! Vul daar maar voor in: onderdrukken, misbruiken, uitbuiten, vernietigen en vermoorden. In zijn 1400-jarig bestaan heeft de islam een moleculaire Holocaust op vrouwen uitgevoerd, waarvan ik het aantal slachtoffers voorzichtig op 50 miljoen schat. Maar dat kunnen er net zo goed 500 miljoen zijn, een half miljard.

KATI PIRIDe andere auteur is Michiel Servaes – ja, precies: die schele! – en hij is Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Michiel ServaesNiet alleen mijn quasi-moordlust is steeds lustelozer, maar ik heb eigenlijk ook steeds minder zin om inhoudelijk op het domme en foute geouwehoer in te gaan dat dit soort linkse gekken afscheidt over Israël, Islam en Immigratie. Over het heulen met de nazistische Palmaffia’s door de PvdA-top en met name het heulen door zelfmanifesterende sentimentalist en antisemiet Frans Timmermans heb ik al vele malen geschreven. Het helpt niet. Het linkse media-monopolie-conglomeraat blijft gewoon dezelfde Jodenhatende leugens afscheiden. Wat te doen dus? Wat zijn er nog voor ander opties dan de patroongordels en de handgranaten om te hangen, de mitrailleur te pakken, vrouw en kind vaarwel te kussen, op mijn eentje IS te gaan imiteren en te hopen op massagraven vol linkse kadavers? Of zal ik tegen beter weten in dan toch maar weer kiezen voor de analyse en daartoe het gezwets van Piri en Servaes citeren en becommentariëren? Daar gaan we weer, voor de zes-en-tachtig-miljoenste keer.

Piri en Servaes schrijven:

“Vorige maand bepleitte de PvdA in de Tweede Kamer de erkenning van de Palestijnse staat. ( . . .) De intentie om de discussie in Nederland aan te zwengelen is in elk geval geslaagd. In Europa intussen is het debat des te meer op gang gekomen. Het Europees Parlement riep vorige week alle EU-lidstaten op de Palestijnse staat te erkennen. In een aangenomen resolutie staat dat deze erkenning parallel moet lopen met vredesonderhandelingen met Israël. De resolutie geeft EU-buitenlandchef Mogherini belangrijke steun voor haar ambitieuze Midden-Oostenagenda.”

De hele linkse wereld, inclusief moslimbroeder Obama en de Verenigde Nazi’s onder leiding van de 57 landen van de Organisation of the Islamic Cooperation, is totaal geobsedeerd met de enige humane en democratische staat in het Midden-Oosten. Maar volgens Piri en Servaes moest de discussie over Israël broodnodig “aangezwengeld” worden. Ga eens vijf minuutjes naar Caroline Glick luisteren die vertelt wat zij vindt van dat alsmaar “aanzwengelen” van alsmaar dat ene onderwerp, dus van die ziekelijke obsessie met de Joodse staat vanuit Europa, vooral gezien het verleden van dat Europa. Het hele Midden-Oosten staat in brand en wie de brandstichters zijn, moet zelfs voor PvdA-ers zo langzamerhand duidelijk aan het worden zijn, de nazislam dus, maar de linksen blijven focussen op het “probleem” Israël.

En geloof maar gerust dat die “ambitieuze Midden-Oostenagenda” van Mogherini uitsluitend zal bestaan uit het onder druk zetten en chanteren van Israël. Die erkenning van “de Palestijnse staat” moet natuurlijk niet “parallel ( . . .) lopen met vredesonderhandelingen” maar zou pas resultaat mogen zijn van de erkenning van Israël door de Palmaffia van Abbas. Nu krijgt deze Palmaffia erkenning zonder er iets voor te hoeven doen en ondanks de terreur en corruptie.

Verderop in hun tekst claimen Piri en Servaes dat “de Palestijnse Autoriteit de soevereine staat Israël al sinds de Oslo-akkoorden van 1993 erkent”. Ja, en die “erkening” is ontkend sinds datzelfde 1993 in tientallen toespraken door alle leiders van die “Palestijnse Autoriteit” die ze in het Arabisch hielden voor eigen publiek . “From the river to the sea . . . . .” Arafat is na de ondertekening van de Oslo-accoorden metéén begonnen met het saboteren van die “Accoorden”. Die hele “erkening” is bedrog voor de Westerse Bühne. In 1993 is het marineren in de Jodenhaat-propaganda door de Palmaffia’s van de eigen bevolking eerder versterkt dan afgenomen. Dit weten Piri en Servaes en daarom zijn ze gewone antisemieten die tegen beter weten in de Joodse staat demoniseren en de “Palestijnse Staat” onschuldig voorstellen.

Piri en Pervaes schrijven:

“Wat opvalt is dat de tegenstanders van erkenning vooral hun eigen argumenten blijven herhalen. Aangezien een inhoudelijk debat meer vergt dan het herhalen van het eigen standpunt, is het goed om vanuit ons perspectief de drie meest gebruikte tegenargumenten eens tegen het licht houden: 1) Europa is geen serieuze speler in het conflict; 2) erkenning is een beloning voor terreur en 3) Palestina voldoet niet aan de criteria van een staat.”

Gut, hoe zou het toch komen dat “de tegenstanders” hun argumenten blijven herhalen? Zou dat kunnen wezen omdat die argumenten ijzersterk zijn en mettertijd alsmaar relevanter worden?

Als Piri en Servaes punt één uitwerken – “Europa is geen serieuze speler in het conflict” – blijkt weer eens in wat voor geperverteerde wereld dit soort linkse medemensen verblijft. Neem nou eens deze alinea:

“Het is een vreemd uitgangspunt om de EU specifiek voor één conflict in de directe omgeving van Europa irrelevantie toe te dichten. Dat doen we immers niet bij minstens zo complexe kwesties als de nieuwe dreiging uit het oosten of de onrust in de Arabische wereld. Wat de PvdA betreft heeft de EU altijd een eigen verantwoordelijkheid om positie te kiezen, zeker wanneer het gaat om een structurele schending van het internationaal recht, wat de bezetting van Palestijns gebied is. Uiteraard moet de EU optrekken met andere mondiale en regionale spelers, maar dat is iets anders dan ons passief achter die anderen verschuilen.”

Kijk eens aan! Die misdadige obsessie met Israël van de EU is dus niet diep genoeg! En dat we er niet in slagen de enige humane democratie in het Midden Oosten nóg meer te pesten, is een moreel gebrek! De EU is nog veel te “passief” in het inhakken op de Joodse staat! Hoe pervers had u het gehad willen hebben? De dreiging “uit het oosten” van een economie die kleiner is dan die van Italië, namelijk die van Rusland, wordt en passant opgeblazen. De echte dreiging daarentegen, die waarvan een sterke Vijfde Colonne in alle landen van Europa zijn kans afwacht, wordt gebagatelliseerd. Die tsunami van massamoordende bloeddorst waarin de “Arabische Lente” veranderde, noemen de twee auteurs “onrust in de Arabische wereld”. Onrust! Hoe geschift ben je dan?

En dan die “structurele schending van het internationaal recht” door Israël. Dat mogen die twee gekken dus schrijven in de NRC, de “slijpsteen van de geest”. Maar iedereen die ook maar het geringste weet van het “internationaal recht” in deze kwestie, weet dat de uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof dat “de Westbank” – Samaria-Judea dus – “omstreden gebied” zou zijn, nog véél te coulant is richting Palmaffia’s. Samaria-Judea zijn namelijk vanaf het Verdrag van San Remo van 1922 gewoon legaal vestigingsgebied voor de Joden. En sinds die tijd is dat recht alleen maar sterker geworden. Ik kan dat niet beter uitleggen dan ik heb gedaan in de samenvatting van de “Korte Geschiedenis van Israël” die op mijn website staat:

“De Joden hadden en hebben een moreel recht zich in Samaria-Judea te vestigen omdat ze er al duizenden jaren woonden en het land Palestina in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de Joden bleef. Omdat de Joodse immigratie vanaf 1890 een eind maakte aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde. Omdat ze vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden een maatschappij-orde brachten die in alle opzichten volstrekt superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste. Omdat dit morele recht geformaliseerd is in het Verdrag van San Remo van 1922 tot een volkenrechtelijk recht. Omdat het oorlogsrecht gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt heeft.

Dat versterken door het oorlogsrecht gebeurde omdat er vanaf 1921 terreur op islamitische grondslag door de Arabieren werd uitgeoefend onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. Omdat de Moefti vanaf 1936 die terreur uitvoerde met behulp van Hitler en de verdere nazi-top. Omdat die terreur genocide op de Joden tot bedoeling had. Omdat Samaria-Judea twee maal, in 1948 en in 1967 als springplank is gebruikt in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de Joden te plegen. Omdat Jordanië van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet hield en Judenrein had gemaakt. Omdat het toeval was dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt. Omdat vanaf Khartoem 1967 de Arabieren weigeren serieus te onderhandelen over vrede en daardoor Israël in 1967 dwongen (!) het bestuur over Samaria-Judea op zich te nemen. Dat de Arabieren  en “Palestijnen” onderhandelingen, vrede en erkenning weigeren blijkt ook uit het feit dat ze het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd hebben en dat ze steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen tot op heden consequent afgewezen hebben. Omdat zowel Arafat als Abbas en Hamas openlijk in de traditie van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, zijn blijven staan en dus in de nazi-traditie.”

Als ze punt twee van “de argumenten van de tegenstanders” uitwerken, namelijk “erkenning is een beloning voor terreur”, schrijven Piri en Servaes:

“Dan de vrees dat we met het erkennen van de Palestijnse staat terreur belonen of zaken doen met een partij die het eigen buurland niet eens erkent. Los van de constatering dat het overgrote deel van de slachtoffers in de laatste Gaza-oorlog door buitensporig geweld van Israëlische zijde vielen, is het goed om in herinnering te roepen dat de Palestijnse Autoriteit de soevereine staat Israël al sinds de Oslo-akkoorden van 1993 erkent.”

Over het bedrog van de “erkenning” door Arafat van Israël heb ik het hierboven al gewezen. Dat weten de antisemieten Piri en Servaes en ze weten ook dat géén leger ter wereld zo zorgvuldig burgerslachtoffers tracht te vermijden als de Israeli Defense Force. Ze weten ook dat Hamas zowel de eerste (“Cast Lead”) als de tweede aanval (“Defensive Edge”) van Israël heeft uitgelokt puur om met burgerslachtoffers en vooral de kinderen onder hen te kunnen pronken. Piri en Servaes weten ook dit: terwijl het IDF pamfletten uitstrooit die burgers in Gaza waarschuwen dat bepaalde gebouwen aangevallen gaan worden, waarna het IDF bijna altijd een paar minuten voor de werkelijke aanval “op het dak klopt” met een lichte granaat om te waarschuwen dat het nu echt gaat gebeuren, sturen de Hamasleiders hun eigen burgers juist die daken op. Ga eens luisteren naar deze Hamas-woordvoerder die uitlegt dat dit inderdaad bewuste politiek is:

Ga eens luisteren naar Brigitte Gabriel die in de titel van haar bekendste boek de mentaliteit van de islam op een heel korte formule brengt, namelijk “Because They Hate” en die  in dit filmpje vanaf minuut 3:55 vertelt dat Hezbollah in Libanon in de jaren 1970 precies hetzelfde placht te doen.

De twee vorgebliche Gutmenschen Piri en Servaes weten heel goed dat er slechts twee mogelijkheden zijn voor Israël: wachten tot de rakettenregen vanuit Gaza zo aanzwelt dat de “Iron Dome” een keer faalt óf terugslaan. En terugslaan betekent het bombarderen van een tegenstander die willens en wetens zijn eigen burgerbevolking opoffert. Deze twee BMW-ers weten uitstekend dat Hamas niet alleen de burgerslachtoffers zélf veroorzaakt, maar ook dat Hamas door niemand gecontroleerd de telling verzorgt en precies regisseert welke beelden en woordvoerders naar buiten komen en dus op de internationale nieuwsfora verschijnen. Niettemin zeggen deze twee hedonistisch-narcistische zelfmanifestanten “dat het overgrote deel van de slachtoffers in de laatste Gaza-oorlog door buitensporig geweld van Israëlische zijde” viel. Kijk, dan ben je met al je vertoon van redelijke Gutmenscherei gewoon een stel antisemitische ploerten.

Piri en Servaes schrijven:

“Natuurlijk zijn er ook terreurgroepen actief in de Palestijnse gebieden. Vooral Hamas is een groot probleem. Maar de vraag is of het de extremisten zijn die in erkenning geïnteresseerd zijn. Daar lijkt het niet op. Integendeel, net als bij rechtse Israëlische partijen geldt het voortbestaan van het conflict juist als hun voornaamste politieke platform. Daartegenover staat dat de constructieve krachten die wel willen onderhandelen over een vredesregeling, met de erkenning van de Palestijnse staat hun positie kunnen versterken. Erkenning is daarmee geen beloning voor terreur, maar juist belangrijke steun aan het adres van de gematigden en de welwillenden.”

Zijn er terreurgroepen “actief” in Palestina? You don’t say! Natuurlijk is de waarheid dat Hamas heerst in Gaza en dat zo gauw als Israël zich helemaal terugtrekt uit Samaria-Judea ook daar Hamas binnen een half jaar de macht zal hebben om vervolgens ook “de Westbank” tot een raketlanceer-platform te maken zoals het tweelingbroertje van IS ook met Gaza heeft gedaan. Dus ja: de “extremisten” zijn zéér geïnteresseerd in erkenning van een Palestijnse staat in Judea-Samaria.

Op grond van de idiote veronderstelling dat “de extremisten” niet geïnteresseerd zouden zijn in die erkenning komen de potteuze en de schele antisemiet tot de meest schaamteloze vergelijking van hun hele hetzende huichelstukkie: “rechts” Israël heeft net als Hamas belang bij de voortzetting van het conflict. Wat zal ik dáár nou eens van zeggen, behalve dat het definiëren van deze smerigheid ook mijn verbale vermogens te boven gaat? Dus misschien dit maar: in mijn gedachten komen één honkbalknuppel en vier brekende benen.

Tenslotte die “gematigden en welwillenden”. In de geschiedenis van de islam zijn in geen 1400 jaar voorbeelden te vinden van een heerschappij van die “gematigden en welwillenden”. Dat geldt dus ook voor de geschiedenis van de Palestijnse terreur sinds de jaren 1920 tot op heden. Dat geldt ook voor de geschiedenis in algemenere zin. Ga eens vier minuten kijkluisteren naar Brigitte Gabriel van “Act for America” die een gematigde moslima haar vet geeft en uitlegt dat de gematigde meerderheid er in de geschiedenis niet toe doet.

Gabriel zegt dus het volgende. Tussen de 15 en 25 procent van de moslimbevolking wereldwijd van 1,2 miljard is radicaal en gewelddadig. Dat zijn er tussen de 180 en 300 miljoen. En die minderheid, zegt Gabriel, bepaalt de agenda, zoals de aanvankelijke minderheid van de Nazi’s, de aanvankelijke minderheid van Stalinisten, een aanvankelijke minderheid van de Japanners in Zuid-Oost Azië in WO II en de aanvankelijke minderheid van de Maoïsten de massamoordende agenda bepaalden. Ze vergeet de aanvankelijke minderheid der Pol Potisten nog. De meest moslims die in Amerika wonen, zegt Gabriel, zijn ongetwijfeld vreedzaam, maar er waren maar 19 radicalen nodig om het Pentagon en het Witte Huis te bedreigen en daadwerkelijk de Twin Towers in te vliegen.

De twee ethici schrijven:

“Tot slot het argument dat er nog altijd praktische en juridische bezwaren zijn om Palestina als staat aan te kunnen merken. Tegenstanders van erkenning menen dat de grenzen van Palestina onduidelijk zijn, omdat er nog geen definitief akkoord over is bereikt en stellen dat de Palestijnse Autoriteit geen effectief gezag kan uitoefenen over delen van het eigen grondgebied. Wereldwijd zijn er legio voorbeelden van erkende staten met grote of kleinere grenskwesties: van Kosovo en Oekraïne na de annexatie van de Krim tot EU-lidstaat Cyprus en ons eigen burengeschil in het Eems-Dollardgebied. Dat de Palestijnse Autoriteit over ruim tweederde van het eigen grondgebied nauwelijks gezag kan uitoefenen is niet uniek, maar wel een ernstige kwestie. Maar moet je de Palestijnen benadelen voor het feit dat Israël grote gebieden op de Westelijke Jordaanoever controleert en illegale nederzettingen blijft bouwen? Wij vinden van niet.”

Daar staat: door de illegale bezetting door Israël van de Palestijnse staat heeft deze onduidelijke grenzen en de bezetting betreft “grote gebieden” in Samaria-Judea, maar dat mag erkenning niet in de weg staan. Deze twee viezeriken weten natuurlijk heel goed dat er geen sprake is van “bezetting”, hoe routineus dat leugenwoord ook wereldwijd in alle media gebruikt wordt. Dat die “bezetting” bovendien is afgedwongen door de Arabische landen door hun weigering om na de juni-oorlog van 1967 met Israël te onderhandelen: het drie keer nee van Khartoem. Israël had dus geen andere keus dan Samaria-Judea onder zijn gezag brengen. En dat gezag was onvergelijkbaar humaner en sociaal-economisch zegenrijker dan het corrupte wanbestuur dat Jordanië illegaal (want na een aanvalsoorlog) van 1948 tot 1967 aldaar had uitgeoefend. De twee Jodenhatende ratten weten natuurlijk perfect dat die “grote gebieden” minder dan 3% van de totale oppervlakte van Samaria-Judea beslaan, dat 99% van de “Palestijnen” aldaar sinds de Oslo-Accoorden van 1993 onder het corrupte en terroristische gezag van de “Palestijnse Autoriteit” valt. Behalve dat de Israëli’s – krachtens San Remo 1922 en de oorlogen van 1948 en 1967 – alle recht hebben zich overal in Samaria-Judea te vestigen, is het óók nog eens zo dat Israël binnen 3% grondgebied alléén bouwt op grond die bij een te sluiten vredes-accoord met de Palmaffia van Abbas onvoorwaardelijk aan Israël zou toegewezen worden.

“Bezetting?” Het is de grootste leugen van de 20ste eeuw en hij is bezig voort te leven in de 21ste. En waarom leeft hij voort? Omdat een quasi-elite in het hele Westen al sinds de juni-oorlog van 1967 in toenemende mate leugens over Israël en de islam verspreidt.

De twee immoralisten schrijven:

“Kortom, de argumenten van de tegenstanders van erkenning van de Palestijnse staat zijn aanvechtbaar. Ons gaat het erom de impasse te doorbreken waarin Israëliërs en Palestijnen samen vast zitten. Palestina op gelijker niveau brengen met Israël en daarmee het asymmetrische karakter van het conflict verminderen, draagt daaraan bij. Zo zien 800 Israëlische prominenten het die onlangs een indringende brief aan Europese parlementariërs schreven. Zo ziet een meerderheid van het Europees Parlement het. En zo zien, blijkens een recente peiling, de meeste Nederlanders het.”

Als er een normaal debat over de drie I’s (Islam, Israël, Immigratie) mogelijk zou zijn in Nederland dan zou ik zeggen: kom, mevrouw Piri en mijnheer Servaes, probeer eens op bovenstaande argumentatie te antwoorden. Maar een normaal debat is niet mogelijk. Alleen al om gehóórd te worden, moet ik mijn toevlucht nemen tot extreme provocatie.

Hoe ontroerend! De twee altruïsten willen twee moreel vergelijkbare entiteiten helpen uit hun “impasse” te komen. De hulpverleners weten natuurlijk heel goed dat de Palmaffia’s, zowel die van Abbas als die van Hamas, het absolute Kwaad vertegenwoordigen en dat, als morgen deze Palmaffia’s hun terreur zouden stoppen, het morgen vrede is en er overmorgen met Joodse hulp een veel welvarender en humaner Gaza en Samaria-Judea is.

En dan die 800 Israëlische “prominenten”met hun petitie om de “Palestijnse Staat” te erkennen. Het is een initiatief van onder anderen Amos Oz. Over hem heb ik onlangs een stukkie geschreven onder de titel “Kan iemand de grote schrijver Amos Oz een paar mepjes in zijn zelfgenoegzame smoeltje geven?” Ook onder Israëli’s heb je half gare collaborateurs met de nazislam en de Palmaffia’s, maar uitsluitend als ze ‘links’ zijn. Door het Stockholmsyndroom kan deze halfgariteit nog halver gaar zijn dan bij niet-Joden. De Jood George Gilder zei het in zijn boek The Israel Test: “Joden excelleren verbazingwekkend genoeg zo overduidelijk op elk intellectueel domein, dat ze iedereen overtreffen, zelfs op het vlak van antisemitisme.“ Een prominent voorbeeld daarvan is Ari Shavit met zijn New-York-Times-bestseller “Mijn Beloofde Land”. Ik heb alle 17 hoofdstukken van dat 475 pagina’s tellende boek in zo’n 100 pagina’s geanalyseerd. Lezen? Wie naar analyse nummer 17 gaat, vindt onderaan de links naar de analyses van de 16 andere hoofdstukken. Daarin vindt u uitgelegd waarom Shavits boek het verraad aan Israël is van een Judas met een Stockholmsyndroom.

Ja, het zijn soms rare jongens en meisjes, die Joden, maar het zijn géén moslims en dus geen aanhangers van een oorlogs- en doodscultus. En als ze geen Holleeder heten, vermoorden ze je niet. Daardoor komt het misschien dat tussen de 60 en 80 procent van de Arabieren die leven in Israël en in Samaria-Judea (“de Westbank”) desgevraagd liever onder Israëlisch bestuur staan dan onder dat van de “Palestijnse Autoriteit”.

Wie wil weten – en daar horen de twee hier besproken intellectuelen natuurlijk niet bij – wat het karakter is van die “Palestijnse Autoriteit”, zou misschien hoofdstuk 10 van “The Israeli Solution” van Caroline Glick kunnen lezen. Dat hoofdstuk heet “Welcome to Palestine” en het geeft in welgeteld 10 pagina’s een treffende karakterisering van de corrupte en moorddadige kleptokratie onder “president” Abbas. Het hoofdstuk begint met de moord op een Palestijnse Jodenvriend door de “Palestijnse Autoriteit”. In de Jerusalem Post beschreef Glick het iets uitgebreider:

“Muhammad Abu al-Hawa was a 42-year-old father of eight when he died last Wednesday night. As Israeli Jews were beginning our Pessah Seders and retelling the story of our exodus from Egypt and our rebirth as a free nation, Abu al-Hawa was being tortured by Fatah terrorists. As we ate our Seder meal, he was shot seven times. As we called out “Next year in Jerusalem,” Abu al-Hawa’s body and car were torched. Abu al-Hawa was tortured and murdered because he stood accused of committing what the Palestinians consider a capital crime. Eight young children were orphaned last Wednesday night because their father allegedly sold an apartment building in Israel’s capital city to Jews.”

Tenslotte: geloof het of niet, maar ik ben een zachtmoedig mens die alleen in het uiterste geval tot geweld overgaat. Ik hou van hoffelijkheid en vriendelijkheid en praktiseer dat in het dagelijkse leven. Als iemand me tien jaar geleden had gezegd dat ik nog eens mensen op hun uiterlijk zou aanvallen of belachelijk maken, had ik u niet geloofd. Dat ik al ruim een decennium schuimbekkend tegen een bierkaai opknok, heeft voorts mijn gezondheid – geestelijk en lichamelijk – geen goed gedaan. Wat me gaande houdt, is de hoop dat de combinatie van zich opdringende werkelijkheid rond de islam en het blijven beuken op de gesloten bastions van de linkse monocultuur, tenslotte toch iets van haarscheurtjes moet gaan opleveren. Er moet toch een moment komen dat er iets begint door te dringen in die betonnen koppen met die titanium voorhoofdsplaten. Het móét toch een keer duidelijk worden dat op de punten Israël, Islam en Immigratie onze quasi-elite werkelijk totaal van het padje is en dat al decennialang. Dit kán zo toch niet doorgaan? De wal móét het schip toch uiteindelijk een keertje keren? Sommige van mijn medestrijders zeggen dat het al te laat is, want opnieuw 1938 . . . . . .

UPDATE 27 december 2014: lees ook: “De nitwits van de NRC zijn de volgende Holocaust aan het voorbereiden”, over de nieuwe NRC-correspondent voor Palestina, Derk Walters, van wie niet duidelijk is of hij met zijn 34 rijpe jaren een antisemiet is of simpelweg een geslepen domkop en policor-conformist.

Lees mijn UPDATE van 6 januari 2015 bij dit stuk.

Update 5 februari 2015: lees vooral op de site van E. J. Bron het vertaalde stuk van Bassam Tawil – “Europa: de ware vijand van de Palestijnen” – die het misdadige karakter van de Palmaffia van Abbas beschrijft en de wijze waarop dit misdadigers-regime in het zadel wordt gehouden door de EU. Op onderstaande foto staat dat ongelooflijk smerige wijf Federica Mogherini, dat het ongelooflijk smerige wijf Katrien Ashton is opgevolgd als buitenlandvertegenwoordiger van de EU, innig handverstrengeld met Palmaffialeider Abbas. God, Jezus, Heilige Maagd Maria! Wat háát ik ze!

MOGHERINI MET ABBAS___________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron