walters dirk nrc correspondent palestinaDerk Walters. Vier-en-dertig rijpe jaren oud. NRC-correspondent voor Palestina. Antisemiet? Of simpelweg alleen maar een geslepen domkop en policor-conformist? In elk geval schijnt deze kalme blik vol vastberaden zelfvertrouwen helemaal bij hem te horen.

Eergisteren heb ik in een stuk contra twee PvdA-antisemieten voor de zoveelste keer mijn steeds kalmer wordende haat uitgesproken voor het linkse monopolie-conglomeraat in media, politiek, bureaucratie  en onderwijs dat via zijn “Israël-kritische” en islamofiele pensée unique de Nederlandse bevolking zover heeft gekregen dat zo’n 40% ervan denkt dat de Joden in Israël genocide aan het plegen zijn op “de Palestijnen”. Dat lees ik tenminste bij Manfred Gerstenfeld – (“The Dutch media’s sin of omission”) – met wie ik het wel eens oneens ben geweest, zoals u onder deze twee titels kunt lezen: “De beste herdenking van alle vermoorde Joden is het bestaan van Israël” en “Joods Stockholmsyndroom leidt tot verraad aan Israël: het geval Manfred Gerstenfeld”.

Gerstenfeld vond in 2011 namelijk nog dat “Israël” moest worden losgekoppeld – zowel in het geschiedenisonderwijs als bij herdenkingen als die van de Kristalnacht – van alles wat te maken heeft met WO II. Ik sprak het vermoeden uit dat deze stelling voortkwam uit een Stockholmsyndroom bij Gerstenfeld: het willen appeasen van de islamitische gijzelnemers en hun linkse collaborateurs zodat de Joden in de diaspora geen last zouden hebben van de bagger waarmee Moslims & Linkserds Israël besmeuren. Ik zei tegen Gerstenfeld dat hij het leggen van die koppeling Israël & Diaspora-Joden door Moslims & Linkserds echt niet ging tegenhouden en dat vooral de moslims Israël helemaal niet nodig hebben voor hun Jodenhaat.

Die twee bovengenoemde PvdA-antisemieten, Kati Piri en Michiel Servaes, hebben hun vuiligheid in de NRC mogen spuien. Nu wist ik uiteraard allang dat de NRC inzake de drie I’s (Israël, islam en Immigratie) net zo’n fout mediumpje is als de hele rest van het linkse monopolie-conglomeraat, want ik heb nog wel eens een diatribetje gewrocht tegen coryfeeën van de papieren slijpsteen van de geest, zoals contra Geert Mak, contra Ian Buruma eenmaal en andermaal, contra Paul Scheffer, contra Abraham de Swaan, contra Bas Heijne en zeer recent contra Caroline de Gruyter.

Maar ik wist niet, zoals ik nu lees in een stuk van Manfred Gerstenfeld op Tundra Tabloids, dat er al sinds 2011 een boek bestaat van een ex-NRC-journalist, namelijk Hans Moll, dat precies gaat over die islamofilie en Israël-haat van de NRC: Hoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrant: NRC Handelsblad neemt stelling tegen Israel. Gerstenfeld citeert uit het boek (in het Engels):

“In its reporting about Moroccans, about Muslims and about Islam, about Israel and the Middle-East conflict, the paper has increasingly chosen its side: in favor of Hamas and against Israel, in favor of multiculturalists against critics of Islam; for covering up, and against disclosure.”

Dat stuk op Tundra Tabloids van Gerstenfeld gaat over de nieuwe “correspondent Israël en Palestina” van de NRC, Derk Walters (Gerstenfeld noemt hem Dirk). “Dirks” stuitende pedanterie, zo legt Gerstenfeld uit, blijkt gebaseerd op doodgewone onwetendheid op essentiële punten inzake Israël. Ik heb het stuk van Derk dat door Gerstenfeld wordt geanalyseerd zelf ook bekeken en inderdaad: ik zou wéér een stuk kunnen schrijven zoals ik twee dagen geleden schreef contra die twee PvdA-antisemieten Kati Piri en Michiel Servaes.

Ik weet niet of we Derk Walters van antisemitisme moeten verdenken. Misschien is hij simpelweg alleen maar een domkop. Maar wel een geslepen domkop. Hans Moll heeft in oktober een mooi stuk geschreven over de verfijnde vuiligheid waarmee Derk Walters Israël belastert en de Palmaffia schoon praat. Het roept, zegt Moll, de subtiele technieken van Joris Luyendijk in herinnering. Ja, Joris was óók heel goed in het witwassen van de gruwelijke islamitische werkelijkheid in het Midden Oosten en het zwartmaken van de enige humane demokratie aldaar.

Moll eindigt zijn stuk met:

“Maar Walters heeft zijn punt gemaakt. Palestijnen en Israëliërs doden elkaars kinderen en Israëliërs gaan vrij uit. NRC kan tevreden zijn met deze correspondent, het bloedsprookje wordt voortgezet.”

Hoe gevaarlijk dit belasteren en demoniseren van Israël onder gelijktijdig verharmlosen van de nazistische islam en de Palmaffia’s is, begint steeds duidelijker te worden via de aanslagen van alsmaar meer “lone wolfs” en “psychiatrische patiënten” die in “geïsoleerde gevallen” in Europa, Australië en Amerika onder het roepen van “Allahu Akbar” op een killing spree gaan. Als de monopolie-netwerken van de Europese linkse nep-elite niet op korte termijn verscheurd worden, zullen ze Israël uitleveren aan Iran en IS en Hamas – die geen vijanden zijn als het erop aankomt de Joodse staat te vernietigen – en aldus zullen ze de laatste Holocaust scheppen. Ze zullen een geïslamiseerd en ge-Libaniseerd Europa met ge-Beiroetiseerde steden creëren, een Europa dat de eerste paar honderd jaar niet meer uit de bloedige chaos zal komen. Indien ooit nog.
_____________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron