JINEK E POEZELIGE MOSLIMSVan links naar rechts: Soead Mokhtari (21 jaar) doet culturele en maatschappelijk vorming. Abdoel Mohaimen (21 jaar) doet artificial intelligence en is ondernemer. Malika Ouacha (21 jaar) doet culturele en sociale anthropologie.

JINEK AANVOELEN VAN MOSLIMSBij een van “respect “ en “empathie” druipende Jinek mochten dinsdagavond 13 januari 2015 drie poezelige Marokkaanse studenten, met het babyvet nog op de verwende aangelaatjes, komen vertellen hoe zij het nou allemaal ervaren, als moslims, al dat gedoe na “Parijs”. Ik ben er eens goed voor gaan zitten en ik zal verslag doen van wat ik gezien en gehoord heb. Nu ben ik weliswaar een altijd zeer aandachtige, maar in dit geval ook érg bevooroordeelde kijkluisteraar, want ja, lees maar eens het ego-auto-document op mijn website waar ik vertel wie ik denk te zijn en hoe ik tegen de islam en Israël aankijk.

Dat komt kort samengevat op het volgende neer. Ik denk dat de islam totalitair is en de oudste manifestatie van een nazi-mentaliteit omdat de islam alle wezenkenmerken met het Hitlerisme deelt. Noch Jinek, noch de buikige Huub Stapel die op Jineks bank de wijze patriarch zat uit hangen, noch haar drie moslimische gasten hebben enig idee van wat de islam is, zo blijkt uit het gesprek. Die indruk wekken ze in elk geval, maar dat kan wat betreft de moslim en de twee moslima’s ook taqiyya zijn, al wekken hun onnozelheid en verontwaardiging de indruk oprecht te zijn.

Wie geïnteresseerd is in de nazistische essenties van de islam, kan zich bij een aantal van mijn essays vervoegen, maar deze is de kortste: “Nazisme, Islam, Israël: het Essay nader geduid door de Auteur Zelve”. Ik zal het hart van dat essay, de kern die hier het meest relevant is, als voetnoot hieronder opnemen.*** In een naar aanleiding van “Parijs” geschreven stuk heb ik nog eens uitgelegd waarom de islam een onhervormbare moordenaars-ideologie is. Misschien zijn voor hele en halve onnozelen inzake de islam ook interessant “Als de lachende moordenaar bespot wordt, heeft een moslim recht op wraak” en “Hoe zou dat nou komen, zo’n aanslag op Charlie Hebdo?”

We gaan eens kijken wat er zoal naar voren kwam in het interview van Jinek met de drie rijpe ervaringsdeskundigen.

Vooral Abdoel zegt last te hebben van rare blikken sinds “Parijs”. Tsja, als het waar is, is het verklaarbaar. Want niet alleen sinds Parijs, maar de laatste 30 jaar zijn mensen met het soort uiterlijk van Abdoel voortdurend in het nieuws vanwege terreur en misdaad. In onze cultuur, zegt Abdoel, beschermen we onze naasten. Dat blijken vooral zijn eigen zusjes te zijn, die hij en zijn vrienden tegenwoordig speciaal moeten begeleiden als ze ’s avonds nog buiten de deur moeten, want het is nu toch wel erg dreigend geworden in Nederland voor de moslimvrouw. Vrouwen met hoofddoeken worden bekogeld met blikjes en uitgescholden. Gelul natuurlijk. En Malika en Soead geven toe daar helemaal niks tot zeer weinig van gemerkt te hebben. Dus waarom loopt Abdoel anno 2015, zoals hij beweert, in Nederland op straat met het gevoel te moeten opletten of moslimvrouwen op een bepaalde manier worden aangekeken of worden aangevallen? Zou dat misschien toch meer het ultra-lange-tenen-gevoel van Abdoel zelf kunnen zijn? En misschien geldt dat ook wel voor die vele rare blikken die hij zelf meent op straat te krijgen. Merkwaardig trouwens dat hij op een gegeven moment zegt dat hij ook zijn ongelovige buurman zo nodig zou helpen, want de islam schrijft voor om hulp en genegenheid te beperken tot geloofsgenoten, geen vrienden te maken onder de kufar en ze juist te bestrijden, uitbuiten, onderwerpen en bedriegen. Abdoel is, als hij geen taqiyya zit te plegen, géén goede moslim. Maar in zijn slachtofferige, agressieve paranoia is Abdoel wel weer helemaal de archetypische islamiet.

Alle drie vinden ze het heel gek dat, zoals Sybrandt Buma van het CDA meent, moslims zich meer zouden moeten uitspreken tegen de terreur uit naam van de islam. Hun “argumenten”?

Eerste “argument”: zij zijn net zo vanzelfsprekend tegen terreur en moord als iedereen.

Mijn commentaar: dat is natuurlijk zwakzinnig gelul. De wereld staat bol van de islamitische terreur, jij bent van de islam, dus heb je iets uit te leggen.

Het islamterrorisme is eigenlijk zo alledaags geworden dat men er moe van wordt om voorbeelden te geven. Niet alleen kleine groepen of grote netwerken zijn ermee bezig, zelfs staten zijn daaraan schuldig. Behalve de Parijse aanslagen en de afslachting in Nigeria was binnen dezelfde week een christelijk echtpaar in Pakistan vermoord wegens blasfemie, en werd de Saoedische blogger Raif Badawi met zweepslagen gemarteld. Degenen die zo hyperactief bezig waren de terroristische aanslagen in Parijs goed te praten door zich alleen op de cartoons te concentreren, maakten over al die anderen geen woord vuil.

En dat is het nog niet; toen vorige maand in de stad Peshawar in het noorden van Pakistan een school was aangevallen en 132 kinderen op gruwelijke wijze waren doodgeschoten en onthoofd, waarover velen zich verontwaardigd uitspraken, reageerden de islamieten met een hadith (islamitische overlevering – red.), waarin de profeet een keer een joodse stam wilde afslachten en een criterium voor kinderen die gespaard moest worden had vastgesteld aan de hand van de vraag of zij schaamhaar hadden. Islamitische intellectuelen begonnen te eisen dat de vermoorden kinderen (een paar 13 en 14 maar de grote meerderheid onder 12) gecontroleerd moesten worden op hun schaamhaar. Als ze schaamhaar hadden en toch werd beweerd dat ze kinderen waren, zou dat blasfemie zijn omdat dan gesuggereerd zou worden dat de profeet een kindermoordenaar was. Geen schaamhaar, dan geen probleem – hoewel deze kinderen nooit een cartoon voor wat voor doel dan ook hadden getekend.”

Tweede “argument”: de aanslagen zijn helemaal niet islamitisch, maar het werk van “een stel gekken”.

Mijn commentaar: oh ja? De islam heeft veertienhonderd jaar niks anders geproduceerd dan terreur, massamoord, racisme en onderdrukking. Zou je je niet eens langzamerhand gaan afvragen of je wel een idee hebt van wat die islam eigenlijk is?

Derde “argument”: als ik afstand neem van terreur, dan verandert er niks, want degenen die de moslims veroordelen blijven dat doen en de aanslagplegers laten zich ook niet weerhouden.

Mijn commentaar: inderdaad laten de terroristen zich niet weerhouden. Maar als jij afstand neemt van terreur dan stopt de veroordeling wel degelijk. Wat blijft is de vraag naar de oprechtheid van jouw veroordeling. Er zijn twee redenen om aan die oprechtheid te twijfelen. Omdat de islam voorschrijft de ongelovigen te beliegen teneinde ze te onderwerpen. Taqiyya heet dat. En omdat je niet kan blijven steken in een formele veroordeling van terreur zonder te willen onderzoeken of die terreur toch iets met Koran en Soenna te maken zou kunnen hebben. En die terreur, kan ik je op voorhand vertellen, hééft álles met Koran en Soenna te maken.

En dan besluit domkop Huub Stapel een domme tirade met deze woorden:

“En als je dat nou heel genuanceerd vertelt, dan begrijpt de rest van het land het ook in plaats van dat je heel dom en onwetend gaat schreeuwen dat je minder Marokkanen moet hebben. Dat is te idioot voor woorden.”

En wat was de inhoud van zijn tirade? De islam is vergelijkbaar met het christendom, extremisten heb je overal, de criminaliteit is gelijkelijk verdeeld over alle bevolkingsgroepen en “minder Marokkanen” roepen is idioot, want die zijn, zo neem ik aan dat Stapel bedoelt, gemiddeld een verrijking voor het land geweest. Als u de links volgt, vindt u mijn uitleg waarom de tirade van domkop Stapel dom is. Zie ook mijn stuk: “Zijn die misdadige Marokkanen nou zo crimineel alléén door de islam of ook omdat ze Berbers zijn?

Soead zegt het zat te zijn tegen de scheidingslijn op te boksen “die wordt gecreëerd”. Ach, de ongelovigen hebben het weer gedaan! En dat zegt iemand die de hele dag haar omgeving haar hoofddoek in de smoel aan het wrijven is en dus van de islam is, je weet wel, dat geloof dat zoveel in het nieuws is en dat parallelle samenlevingen in alle Europese steden heeft gecreëerd, waarvan vele no-go-area’s met misdaad en misdadige sharia.

Als Jinek Aboutaleb ter sprake brengt, die eveneens, net als Buma van het CDA, de moslims opgeroepen heeft hun stem tegen terreur te verheffen, dan vraagt Abdoel: waar was Aboutaleb toen Breivik 77 mensen vermoordde “in naam van het christendom”. “Waar was iederéén”, vraagt de lul ook nog. Nou, “iedereen” was er echt wel. De ophef was gigantisch en vooral was het eerste wat “iedereen” deed het beschuldigen van de islam-critici. Die zouden namelijk Breivik tot zijn daden aangezet hebben. Quod non. Voorts zou het wel erg hypokriet zijn geweest als nu juist Aboutaleb zijn stem zou hebben verheven tegen Breivik, want wat Breivik aanrichtte is een schijntje in vergelijking met wat de islam al jaren overal ter wereld aanricht. En als Breivik dat “in naam van het christendom” zou hebben gedaan, dan was dat een ontspóring en leugen tégen de geest van het christendom. Maar wat moslims dagelijks aan veel grotere terreur aanrichten overal ter wereld, is nu juist precies ín het spoor van de leer en in de geest van de islam. Dus, perverse domkop, dat jouw christelijke buurman zich niet tegenover jou hoeft te verantwoorden voor wat Breivik heeft gedaan is heel gewoon. Want het Christendom schrijft niet voor wat Breivik deed. Dat jij je, omgekeerd, tegenover die christelijke buurman wél moet verantwoorden, is ook heel gewoon, want de islam schrijft terreur voor.

Kijk overigens even op 10:25 waar Jinek op het waanzinsbetoogje van Abdoel zeer kort antwoordt:

“Helder.”

Nee, geen verdere vragen van Jinek.

Maar op een ander punt heeft Jinek wél een vraag. Een imam uit Gent, Brahim Laytouss, heeft gezegd dat de Koran aangepast moet worden om in de toekomst terreur te voorkomen. “Is dat een idee?”, vraagt Jinek aan de drie op de bank. Malika Ouacha ziet er misschien wel wat in. Ze laat het woord “Renaissance” vallen, wat bewijst dat ze ergens ooit iets gehoord heeft van de reeks: Renaissance, Reformatie, Verlichting. Malika weet nog meer van wat die reeks inhoudt: “de wetenschap en wat erbij komt kijken”. Zo! Die is geleerd! Malika vindt het wel een idee, die Korankritiek, maar het moet een persoonlijke keuze van iedere moslim blijven. Ze wil zelf blijven bepalen hoe ze de Koran interpreteert! Oei! Het eeuwige en “ongeschapen” woord van Allah himself een beetje zelf gaan lopen interpreteren!? Met voorbijgaan aan de ijma, sharia en fiqh!? Voorbijgaan aan wat de verzamelde Oelewappa’s van de ulema hebben beslist!? Die Malika is verloren voor de islam! Die is al helemaal zélf Renaissance! Want in de islam, geldt alle menselijke “kennis” ueberhaupt als betekenisloos en al helemáál menselijke “kennis” losgelaten op de Koran. Dat laatste is alleen maar heiligschennis waarop de doodstraf staat. Ik geloof niet dat Malika, met een revolutionaire tulband-interpretatie van de hoofddoek op heur kanis, ook maar een begin van een idee heeft wat ze zit te verkondigen. Het lijkt wel “Zelf Koran lezen” van de ongelovige Hans Jansen! Ik begrijp overigens dat er een tegenstelling zit in de onmogelijkheid van menselijke kennis ueberhaupt in de islam en de tirannie van de oelema die één interpretatie oplegt, maar zo zijn er wel meer rare ongerijmdheden in de islam.

En dan preciseert Jinek wat Brahim Laytouss eigenlijk heeft gezegd. Jinek heeft blijkbaar een competente redactie, die haar op tijd via haar “oortje” coacht. Laytouss, aldus de redactie van Jinek, heeft gezegd dat de oproepen tot geweld in de Koran niet meer van deze tijd zijn en dat we het met discussie moeten gaan oplossen. En, zegt Jinek, “recht spreken is niet meer aan individuen, dat hebben we het [democratische] rechtssysteem voor.”

Die Laytouss, zegt Malika, moet het allemaal niet zo letterlijk nemen. En dan legt ze uit dat de geest van de Koran en de Nederlandse Grondwet dezelfde zijn. En de overeenkomst zit vooral in het woordje “zelfverdediging”. Kijk, zegt Malika, de islam roept op tot vrede. Maar . . . . . . als je aangevallen wordt, mag je jezelf verdedigen. Let rond minuut 12 vooral op die typische verongelijktheid, die rancune bij Malika terwijl ze dit zegt. Ze vindt duidelijk dat de islam heel erg veel onterecht aangevallen wordt deze dagen! Het is overigens een interessante staatsrechtelijke insteek. Het is namelijk vooral wat de Westerse cultuur NIET doet in antwoord op de islam, zich zelf verdedigen. Maar wat betreft de islam heeft Malika wél gelijk. Die verdedigt zich wél. En vooral door aan te vallen! Dat blijkt uit 1400 jaar geschiedenis van de islam en natuurlijk ook uit de Koran. Ga voor 22 oorlogszuchtige citaten uit de Koran naar de voetnoot: ****.

En dan citeert Jinek inderdaad een vers uit de Koran dat zegt dat de moslims de gelovigen moeten doden. En dus ontstaat er onrust bij de drie op de bank. Ze roepen “Context! Context!” En wat, vragen ze, is dan het volgende vers? Nou? Huh? “Ik ben niet zo thuis in de Koran”, zegt Jinek timide. Nou, dan zal ik Jinek even helpen inzake die roep om “context” vanaf de bank. Er staan héél weinig zachte en humane verzen in de Koran en als ze er al staan, gelden ze bijna altijd uitsluitend voor het verkeer tussen moslims onderling, niet voor de omgang met de ongelovigen. Bovendien geldt in de islam het principe van de abrogatie. Latere zogenaamde “Medinese” soera’s gaan altijd boven eerdere zogenaamde “Mekkaanse” soera’s. Toen de mythische Mohammed – die nooit bestaan heeft, hoezeer hysterische moslims die sluipmoordenaar ook liefhebben – volgens de islamitische sprookjesboeken nog in Mekka was, had hij geen macht. Uit die tijd stamt een enkel “humaan” vers. Later, toen Mohammed naar Medina was getrokken, totalitaire macht ging uitoefenen en aan het moorden en onderdrukken sloeg, worden de soera’s zonder uitzondering wreed. Dus de vele anti-humane soera’s gaan altijd boven die enkele schijnbaar . . . . eh . . . . . christelijke. Nou is het punt dat de Koran is geordend volgens het krankzinnige principe van de lengte. De kortste soera staat voorop, dan volgt de tweede in lengte en dan de op twee na kortste, enzovoort. Dus alleen de “gestudeerden” in de islam, de Oelewappa’s van de Oelema, weten uit welke tijd een soera stamt en dus of hij geldig is of niet. Een prachtig instrument dus om de ongelovigen een rad voor ogen te draaien en taqiyya te plegen. Overigens: soms hoef je voor de context, waarop op die bank zo wordt aangedrongen, maar een paar regels verder te kijken.

Zo is er het bekende geval van soera 5, vers 32, dat héél mooi klinkt als je de context [!] niet kent:

Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.” [mijn vet]

Bijna altijd wordt dit vers geciteerd met weglating van het vetgemaakte, zodat het lijkt of het een oproep aan de moslims is. En dan is er nog meer context, want het metéén daaropvolgende vers 33 luidt

“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

Abdoel wordt bepaald . . . . eh . . . . . agressief-angstig van die door Jinek voorgelezen moordsoera uit de Koran. De studie van de Koran, zegt Abdoel, doe je niet zomaar en dat moet vooral . . . . . onder begeleiding! Kijk, dat is toch weer anders dan Malik, die dacht dat je zomaar zelf de Koran kon gaan zitten interpreteren. Verder heeft Abdoel het oude kutsmoesje paraat dat kaaskoppen de Koran sowieso niet kunnen begrijpen in de vorm van “het Arabisch is onvertaalbaar” en eigenlijk niet in kaaskoppentaal om te zetten. Te verheven, dat Arabisch. Maar hij zegt het verdekt: “Het Arabisch is erg krachtig”. Ja hoor, goser, en jij bent ook heel bijzonder! Enfin, Abdoel vindt dat “die jongeren” die tot terreur geneigd zijn de Koran “op een rare manier” interpreteren en dat je dan dat boek niet moet aanpassen, maar de interpretatie van die jongeren moet bijsturen. “Het boek is niet het probleem”, roept Abdoel. Punt is volgens mij alleen dat die bakken agressie uit de Koran niet zo heel erg multi-interpretabel zijn. Want hoe interpreteer je “gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden” op een . . . . . eh . . . . . christelijke manier?

Soead is heel zeker op dit punt. Ze is verontwaardigd. De Koran mag helemaal niet aangepast worden. “Nog geen letter. Dat is een hele, hele grove belediging.” Een modern meisje met een vrije geest dus, die lekker haar mening zegt. En die mening luidt: het haatboek Koran dat met de Soenna van de Profeet voor 1400 jaar oceanen aan bloed, onderdrukking en leed heeft voortgebracht, moet vooral zo blijven. Wie iets anders vindt is de islam en haar persoonlijk grof aan het beledigen. Kijk haar zitten met haar strakke roze hoofddoek die niettemin zedig en ruim over haar tieten ligt geplooid.

En dan gooit Huub Stapel zijn vette pens nog eens omhoog op die nare martelbank van Jinek. Hij kijkt alsof hij zichzelf zeer serieus neemt. Jezus, wat is die vent dodelijk belachelijk! Als Mohammed in deze tijd geleefd had, meent Stapel, dan zou hij toch de Koran hebben aangepast. Nee, kosmische oetlul. Allah heeft persoonlijk via de engel Gabriël de boodschap aan Mohammed “neergezonden”. De Koran geldt in de islam als “eeuwig en ongeschapen”, dat wil zeggen dat de Koran er niet alleen al was vóór de dinosaurussen, maar zelfs voor de Oerknal. Daarom zijn Soeadje en Abdoeltje zo ontzéttend verdrietig over dat idee van Koran-aanpassing.

Soead: “Mijn geloof is van alle tijden en alle kwesties komen er in voor, van drugs tot alcohol tot overspel.”

Stapel: “Als je de Bijbel ziet als een reeks van levenslessen, moraliteiten, wat volgens mij de Koran ook precies zo is, dan is daar helemaal niks mis mee. Alleen er zijn altijd mensen die de Bijbel en de Koran zo gaan uitleggen dat het eindigt in extremisme.”

Nee, megahufter. In de eerste plaats moet je bij de Bijbel onderscheid maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het NT is onvergelijkbaar véél humaner dan de ronduit anti-humane Koran. En dan nog wat: het OT is niet “neergezonden” maar het schrijfsel van vele “profeten” die opschreven wat zij dachten dat God heeft gedacht of gedaan. Het is erkend mensenwerk! In het OT spreekt bovendien de Joodse geest van tegenspraak contra God, de geest van de dialoog met God, die eigenlijk een innerlijke dialoog is die leidt tot gewetensvorming in individuen en culturen. In het OT komen ook wreedheden voor die zogenaamd door God worden verordonneerd, maar dan gaat het altijd om specifieke opdrachten tot massamoord: dat en dat volk moet uitgeroeid worden. Er is geen algemene opdracht tot eeuwige vijandschap met de ongelovigen tot zij allemaal onderworpen of vermoord zijn, zoals in de Koran.

En dan neemt Abdoel het over. En Stapel snapt het slechts langzaam. Abdoel gaat omstandig uitleggen dat een moslim bij de bestudering van de Koran noodzakelijk en absoluut begeleid moet worden door “de wetenden”: de Oelama, de imama’s, Ayatollahs en verdere Oelewappa’s met of zonder tulbanda’s. Je gaat op zoek naar “een uitleg die geaccepteerd is door de volledige meerderheid van de geleerden en die ga je hanteren.” Een gevaarlijke, agressieve, conformistische Stenen-Tijdperker, deze jeugdige Abdoel, met zijn leren jekkie, zijn artificial intelligence en zijn ondernemerschap.

Soead brengt in het midden dat er te weinig gesproken wordt over “Mohammed, vrede zij met hem. Want hij ging om met zijn Joodse buren en met zijn christelijke buren als volwaardige buren. Hij heeft ons juist als moslims zijnde op het hart gedrukt om je buren van elk ras of geloof dan ook te accepteren.”

Hier beneden kunt u lezen dat een van de kenmerken die de islam en het nazisme gemeen hebben, het Führer-principe is. De “hadith”, de uitspraken en handelingen van de mythische Profeet Mohammed in het dagelijkse leven, zijn een leidraad voor het leven van elke Mohammedaan. Maar de goede buur en tolerante wereldburger Mohammed van Soead heeft natuurlijk nooit bestaan. In Mohammed mogen we gerust een Hitler avant la lettre zien, niet alleen omdat Hitler zelf sinds de jaren 1940 als een heilige wordt vereerd in het islamitische cultuurgebied, maar ook omdat de islam het Führerprinzip, de “navolging van Mohammed” heiligt en deze Mohammed een massamoordenaar, sluipmoordenaar, oorlogshitser, Jodenhater, slavernijliefhebber en verdragbreker was. Je vraagt je af hoe je zo´n totale misdadiger zou moeten beledigen, zoals Koran 33:57 verbiedt: “Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen, Allah zal hen vervloeken in deze wereld en in het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden.” Een lid van de oelema die twijfelt hoe het wrede woord van de Koran geïnterpreteerd moet worden, gaat altijd te rade bij de Soenna en vraagt zich af: wat zou Mohammed in dit geval gedaan hebben?

Maar ik geloof dat Soeadje het echt meent, dat “de lachende moordenaar” Mohammed een humanistische verzoener was. Hoe dat kan? Al sla je me dood . . . . .

Hoe zien we de positie van de vrouw in de islam, vraagt Jinek. Want ja, volgens de Koran zijn de mannen de opzichters over de vrouwen. Nou, zegt Soead, Mohammed had vier vrouwen en die stonden allemaal boven hem. Want zo zit dat in de islam. De vrouw is de pilaar in het huis en de vrouw is de pilaar van de islam. En Abdoel legt uit dat met dat “opzichter” is bedoeld dat de mannen de vrouwen moeten beschermen en goed verzorgen.

Ik geloof niet dat er een mate van snoeiharde werkelijkheid is die in de koppen van deze islamitische jeugd kan doordringen. Nou, misschien heeft die Malika een kans. Maar als je, gegeven de geschiedenis en de actuele werkelijkheid van de islam wereld wijd, dit zegt over de positie van de vrouw in de islam, dan ben je gewoon niet goed snik. Dan ben je krankzinnig. Dan ben je gestoord. Om te beginnen zitten de Blijf-van-mijn-Lijf-huizen in Nederland vol met moslima’s. En ik heb even de links niet paraat naar artikelen over de golven van verkrachtingen in Europa, met name Engeland en Zweden, door moslims en de “loverboy”-netwerken, allemaal van moslims.

Voorts zal ik twee citaten geven uit wat ik eerder schreef over de positie van de vrouw in de islam:

Citaat één:

We kunnen hier tien boeken noemen. Of honderd. Of duizend. Of tienduizend essays. Maar om de totale hel die de islam is te leren kennen, hoef je maar één boek te lezen over het moderne Pakistan. Die naam ‘Pakistan’ betekent ‘het land van de puren’. Welke ‘puren’? De pure moslims natuurlijk. De moslims die in het wit gekleed gaan. Via een beschrijving van het onbeschrijflijke lijden van de vrouwen in dat onbeschrijflijk smerige land – geestelijk en materieel – laat Betsy Udink zien wat islam is in zijn pure vorm. Udink slaagt er inderdaad in het onbeschrijflijke te beschrijven. Wat was de leeservaring van ondergetekenden van dat boek? Je krijgt je geest er niet omheen. Je geest wil er niet aan. Je kan het alleen bij stukjes en beetjes lezen, tot je door laten dringen. Zó pervers, zó smerig, zó onrechtvaardig, zó wreed, zó buiten alle proporties stompzinnig, zó lelijk kan geen menselijk wezen worden als de moslim-mannen die Udink in dat boek beschrijft. Maar ze bestaan wel degelijk. En bij miljoenen. Misschien zou op middelbare scholen opnieuw een deel van de literatuurlijst verplicht moeten worden. Wij zouden er dan één boek op zetten: Betsy Udink, ‘Allah en Eva‘, Uitgeverij Augustus (Amsterdam-Antwerpen), 2006 (vierde druk) ISBN 90 457 0007 7.”

Citaat twee:

“In ‘De Pers’ staat vandaag een vertaald artikel van Robert Fisk onder de titel ‘Afgeslacht in naam van de eer’. Robert Fisk is omstreden, maar ik denk dat hij hier goed beet heeft.  Dit is een zeer belangrijk stuk dat iedereen moet lezen. Ik citeer uit het stuk:

‘Het is een tragedie, een gruwel, een misdaad tegen de menselijkheid. De details van de moorden zijn even barbaars als beschamend: vrouwen die onthoofd zijn, verbrand, gestenigd, neergestoken, geëlektrocuteerd, gewurgd en levend begraven voor de ‘eer’ van hun families. De Verenigde Naties claimen dat er jaarlijks wereldwijd 5.000 doden vallen, maar veel vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië vermoeden dat het aantal slachtoffers zeker vier keer zo hoog is. De meesten zijn jong, tieners vaak. Ze worden afgeslacht volgens een traditie die honderden jaren teruggaat, en inmiddels de halve wereld omvat.”

Ik heb al sinds de jaren tachtig aandacht proberen te vragen voor deze islamitische gruwel en haakte daarbij steeds aan bij een passage uit het boek van Rudy Kousbroek,  ‘Einsteins Poppenhuis’ (p.106.) Daar citeert Kousbroek uit een rapport van begin jaren 1980:

‘Dagelijks worden honderden jonge Arabische vrouwen verbrand, onthoofd, vergiftigd of de keel afgesneden. Ze worden gedood door hun vader of een oudere broer, door een neef of een huurmoordenaar. Ze worden bestraft op beschuldiging van seksuele relaties buiten het huwelijk, of slechts op verdenking daarvan. Ze moeten sterven krachtens een oude code die familie‑eer moet beschermen. Dit kreeg de werkgroep over slavernij van de Verenigde Naties gisteren in Genève te horen van een vertegenwoordiger van Terre des Hommes. De werkgroep kreeg tegelijkertijd een gedetailleerd rapport met talloze getuigenissen over de vervolging van jonge vrouwen en meisjes in Arabische landen ‘in naam van de eer’.’

Ik weet niet op welke manier ‘veel vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië’ aan het vermoeden komen dat ‘het aantal slachtoffers zeker vier keer zo hoog is’, maar als ik mijn natte vinger zo intuïtief mogelijk gebruik en daarbij mijn gezonde instincten ook verder niet uitschakel dan zou ik zeggen dat,  zeker in vergelijking met het persbericht uit 1983 – waarin sprake is van honderden vrouwen dagelijks in de Arabische wereld alleen – een schatting van honderd eerwraaksgewijze vermoorde vrouwen per dag in die hele grote islamitische wereld toch niet zó idioot hoog is. Dan kom ik op zegge zesendertigduizendvijfhonderd en op schrijve óók 36.500 vrouwen uit. Dat is bijna het dubbele van het vermoeden van ‘veel vrouwenbewegingen’. Dat zijn er in het glorieuze bestaan van de islam gedurende 1400 jaar dik 50 miljoen. Dat is een moleculaire Holocaust. Een dun uitgesmeerde Holocaust, maar wel een Holocaust en in volume nog veel gigantischer dan die andere van 1939-1945. Ik bedoel: als je dit racistische geweld tegen vrouwen een beetje spreidt over een langere tijd, dan hoef je het niet industrieel aan te pakken en in een paar jaar te proppen, zoals de nazi’s deden.”

Tot zover twee citaten over de vrouwen die volgens Soead Mokhtari door Mohammed en de islam zo hoog geacht worden.

En toen ging het bij Jinek over de satire van de vermoorde cartoonisten van Charlie Hebdo.

Soead Mokhtari:

“Ik vind dat satire heel ver kan gaan. Ook over de islam, zeker. Maar ook satire heeft grenzen. Ik denk dat Charlie Hebdo voor bepaalde onderwerpen de grens heeft verlegd, maar ook voor andere onderwerpen de grens heeft overschreden.”

“Waar ik eigenlijk voor pleit is dat de grenzen die kun je nu altijd zelf bepalen. Charlie Hebdo heeft dat heel lang zelf gedaan, maar nu is het echt tijd voor een debat. Nu is het echt tijd om ook andere mensen de ruimte te gunnen.”

Het is duidelijk: als het aan Mokhtari ligt, komt er wetgeving die satire over “de lachende moordenaar” (vrede zij met hem) verbiedt. Huub Stapel gooit Monty Pythons Life of Brian in de strijd. Maar Mokhtari insisteert: als er een grens is aan wat je over Joden mag zeggen, dan is er ook een grens aan wat je over moslims mag zeggen. Nee, dom en zelfingenomen trutje. Het gaat om zogenaamde “grappen” over de Holocaust die deze Jodenmoord-van-6-miljoen in twijfel trekken of de indruk wekken dat die massamoord terecht was. Dat is iets anders dan grappen over een Jodenhatend, massamoordend, slavenhalend, oorlogszuchtig, totalitair, racistisch, rancuneus, achterlijk, parasitair en rovend “geloof” en zijn profeet.

En dan komt Mokhtari tot een apotheose van idioot en pervers “redeneren”: sinds 9-11, zegt ze, worden de moslims scheef aangekeken en “het jodendom heeft een hele, hele, hele pijnlijke geschiedenis. Maar de islam begint daar wel heel, heel snel op te lijken.”

Dit geloof je toch niet? Heeft dat wijf radio-actieve stront in d’r kanis? Al zou je het aan onze linkse quasi-elite niet zeggen, maar sinds 2001-Twin Towers heeft de wereld langzaam in de gaten gekregen wat die islam al 1400 jaar is. En dat de moslims nu scheef aangekeken worden is daarom vergelijkbaar met eeuwen Jodenvervolging, óók en vooral door moslims, inclusief de Holocaust?

Een recent artikel op Front Page Magazine heeft tot titel Muslims Fear Backlash From People They Keep Killing en begint met deze zinnen:

It is important to remember that the real story is not the Jews, Atheists and Christians in France who fear being killed by Muslims . . . but the Muslims who fear being mildly harassed by the Jews, Atheists and Christians they haven’t killed yet.”

Zoals de site The Religion of Peace zegt:

Islam: the only religion that will kill you for not appreciating it – and then claim that you’re the one with the phobia.”

UPDATE 16 JANUARI 2015:

Likoed Nederland meldt:

“De Tunesische islamitische geestelijke Bechir ben Hassen laat zien hoe er door islamitische prominenten onbeschaamd gelogen wordt tegen de Europeanen. Iets waar Israëli’s al aan gewend zijn, maar wat Europeanen veelal nog moeten ontdekken.”

Ja, maar de vraag is of onze linkse quasi-elites dat wel wíllen ontdekken. Ze hebben sinds 1993 de tijd gehad om bijvoorbeeld te ontdekken dat Arafat mooi weer speelde tegenover het Westen, maar onmiddellijk is begonnen de Oslo-Accoorden te saboteren en dat ook onmiddellijk begon te vertellen in speeches die hij in het Arabisch hield voor het “thuisfront”. Maar dat hebben die quasi-elites nog steeds niet ontdekt! Dus . . . . .

Enfin, die Tunesische imam heeft in het Vredespaleis in Den Haag een speech gehouden waardoor je zou gaan denken dat er een gematigde islam bestaat die compatibel is met de Westerse Verlichte Humanistische Democratie, Maar dan citeert Likoed Nederland een paar alinea’s uit een toespraak die de imam heeft gehouden voor Eigen Volk. En dat is gewoon een oproep tot genocide op sjie-ieten, Christenen en Joden.

Zie: “Tunesische Imam: ook de gematigde islam verlangt de dood voor iedereen die Mohammed beledigt

_________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

_________________________________________________________________________

***

Het Mohammedanisme is totalitair:

[a] De islam heeft leefregels voor het totale leven tot in de absurde details. De Koran geldt als het pre-kosmische woord van Allah zelf en als totaal en voor eeuwig onveranderlijk. De kenmerken van de inhoud van de Koran zijn: materialistische platheid, haat en gewelddadigheid. De inhoud van de Koran is voorts irrationeel geordend, zodanig dat de priesterkaste van de islam over de inhoud kan liegen (“taqiyya”) en de islam als een “geloof van de vrede” kan voorstellen om de “ongelovigen” te misleiden.

[b] Het individu heeft geen gewetensvrijheid: zelf denken over moraal is hoogverraad aan de islam. De onder a. omschreven Koran-moraal geldt bindend voor ieder, op straffe van de dood.

[c] Het individu mag evenmin zelf denken over de stoffelijk wereld buiten het individu:  het gebruik van de Rede is eveneens hoogverraad aan de islam. De islam brengt geen wetenschap voort, maar steelt en gebruikt slechts de prestaties van de volken die zij onder het kromzwaard brengen.

[d] Wat eenmaal door de “oelema” (de “wetenden”, de priesterkaste) is overeen gekomen kan niet meer veranderd worden: dit heet “het principe van de consensus”. In de islam wordt wel vaak de “oemma” (alle Mohammedanen) aangeroepen, het “volk” dus,  maar de “oemma” heeft niks te zeggen.

[e] Sinds het jaar 900 is er niets wezenlijks meer veranderd in de leer, alleen de papieren massa waarin dit is vastgelegd is gegroeid tot oceanische proporties.

De nu volgende kenmerken zijn specifiek voor het fascisme (f,g,h en i) respectievelijk het nazisme (j, k, l en m), maar ze vallen in ruimere zin natuurlijk ook onder “totalitarisme”. Dus we kunnen dóór-alfabetten, als we de gewoon-fascistische en de nazistische kenmerken van het Mohammedanisme opsommen

[f] superioriteitswaan ( Uebermenschen-waan).
(Die desondanks  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van:)

[g] xenofobie

[h] conspirisme (verslaving aan complotdenken)

[i] slachtoffergedrag/rancunisme (het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende).

Het Mohammedanisme is Nazistisch:

[j] Jodenhaat. Dit is het meest onderscheidende kenmerk. (Het is geboekstaafd vanaf het ontstaan van de islam door Andrew Bostom in zijn “Legacy of Islamic Antisemitism”.)

[k] Expansieve oorlogszucht. Het kernleerstuk van de jihad zegt dat de totale wereld onderworpen dient te worden aan de islam. De theorie zegt: zo nodig met geweld.  Uit de geschiedenis blijkt: liefst met geweld. En massamoord en slavernij en verkrachting Precies zoals de nazi’s, maar dan niet slechts 6 jaar lang maar 1400 jaar lang. Het jihadisme in de islam, de oorlogszucht is,  net als in het nazisme, sterk doodsverbonden: de doodskop als SS-embleem. In de nazistische oorlogsverheerlijking zitten ongetwijfeld ook seksuele machismo-elementen (Himmler zelf vond  de islam een echte soldatengodsdienst, waarin besef zat wat een dappere krijger qua vrouwtjes toekwam) maar in de islam is het zeer expliciet: het ideaal van de islam is de dode man die is gesneuveld tijdens de “Jihad” de verplichte heilige oorlog tegen de ongelovigen, maar zijn beloning is opname in het islamitisch Paradijs dat een bordeel blijkt te zijn.

[l] Het Führer-principe. De “hadith”, de uitspraken en handelingen van de mythische Profeet Mohammed in het dagelijkse leven, zijn een leidraad voor het leven van elke Mohammedaan. Het woord zegt het al. In Mohammed mogen we gerust een Hitler avant la lettre zien, niet alleen omdat Hitler zelf sinds de jaren 1940 als een heilige wordt vereerd in het islamitische cultuurgebied, maar ook omdat de islam het Führerprinzip, de “navolging van Mohammed” heiligt en deze Mohammed een massamoordenaar, sluipmoordenaar, oorlogshitser, Jodenhater, slavernijliefhebber en verdragbreker was. Een lid van de “oelema” die ooit enige twijfel had hoe het wrede woord van de Koran geïnterpreteerd moest worden, ging te rade bij de “hadith” en vroeg zich af: wat zou Mohammed in dit geval gedaan hebben?

[m]  Het racisme tegen vrouwen. Als we racisme definiëren als inferieur verklaren op grond van lichamelijke kenmerken (de oerste vorm van racisme) dan is de islam racistisch. Dit racisme is in de islam misschien sterker dan het in het nazisme was. In het nazisme kan men spreken van een “ instrumentalisering van de vrouw”, een uitvloeisel van de “macho”-ideologieën die zowel islam als nazisme zijn. Maar in de islam zit het dieper, is het pathologischer en alomvattender. Het vrouwenlichaam is in de islam “satanisch”, wat in het nazisme niet het geval is. Misschien had de islam, vanwege de etnische verwantschap tussen de Semitische talen sprekende volken, minder  mogelijkheid om “de Jood” racistisch te definiëren, maar ook minder behoefte omdat de islam niet alleen de Jood als Jood heeft, maar ook de vrouw. (Matthias Küntzel spreekt van een “theokratisch racisme” jegens Joden in de islam.)

****
Soera 2: 190-193
En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.
En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

Soera 2: 216
Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet.

Soera 2: 244
Strijdt voor de zaak van God en weet, dat God Alhorend, Alwetend is.

Soera 3: 157-158
En als je voor de zaak van God wordt gedood of sterft, zal God’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren. En indien je sterft of gedood wordt, voorzeker, tot God zul je worden teruggebracht.

Soera 3: 169
En denkt niet over degenen, die terwille van God zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.

Soera 3: 195
…En Ik zal van hen…die hebben gevochten en zijn gedood, de fouten zeker bedekken en zal hen tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen: een beloning van God en bij God is de beste beloning.

Soera 4: 101
…Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Soera 4:74
Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

Soera 4:76
Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.

Soera 4: 89
Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Soera 4: 95
Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning

Soera 5: 33
De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

Soera 5: 54
O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

Soera 8: 12-1
Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, ( wete) Allah is voorzeker streng in vergelding…
O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.
En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.
Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

Soera 8: 59-60
En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen. En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.

Soera 8: 65
O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.

Soera 9: 5
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Soera 9:5
doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

Soera 9: 14
Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen…

Soera 9: 29
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek(de bijbel), die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn

Soera 47: 4
Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast…
En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.

Soera 61: 4
Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.
_____________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron