Netanyahu heeft de protocollen geschonden 2Dat lulletje Wouter Zwart? Ach, van hem zeggen we gewoon niks!

“Kijkkijk: hoge doorleefde mannen die de geheimen kennen, niks te winnen hebben bij hun kritiek en toch menen nu in de openbaarheid te moeten treden om Israël te redden. Maar de klemmende vraag blijft dan des te meer: waarom hebben ze dan niks anders te melden dan dat “we” Obama en zijn kliek niet voor het hoofd moeten stoten?”

Zouden presentatrice Mariëlle Tweebeeke en de verslaggevende antisemiet Jan Eikelboom die kristalheldere speech van senator Marco Rubio beluisterd hebben? Die speech waarin Rubio uitlegt dat het formalistische geruzie tussen Republikeinen en Democraten en tussen Obama en Netanyahu van géén belang is vergeleken bij waarover het werkelijk moet gaan? Namelijk het gevaar van een vernietiging van Israël, van een door Iran veroorzaakte nucleaire Holocaust in het Midden Oosten? Israël, dat door Rubio wordt beschreven als klein-Amerika in het Midden Oosten, een voorbeeld van wat in een héél verre toekomst alle landen in hele Midden Oosten zouden moeten worden: levendige, humane en welvarende top-of-the-economic-bill-democratieën.

Maar dat was natúúrlijk tóch precies de insteek die Nieuwsuur koos: de randverschijnselen. Kijk vanaf 21:30 (vanaf 08:15 heeft het NOS journaal bij monde van Simone Weimans een veel objectievere benadering) De meest doorgewinterde antisemiet die ze voorradig hebben bij NOS-journaal en Nieuwsuur, Monique van Hoogstraten, mocht ook meepraten vanuit Israël. Het hele aitum was doordesemd van het ingehouden verlangen Netanyahu te belasteren. Ingehouden: want het Jodenhatende ploertenzootje van NOS-Journaal en Nieuwsuur heeft inmiddels door dat ze in de gaten aan het lopen zijn en met name zijn ze vermoedelijk bang dat al te duidelijk wordt hoe ze bezig zijn het antisemitisme onder Nederlandse moslims te bevorderen. Dat bevorderen op zich vinden ze ongetwijfeld prima: dat ze in de gaten lopen is het enige wat ze stoort en maakt dat ze niet voluit in de Netanyahu-belastering durfden te gaan. Maar het kwam de poriën van de hele reportage uit.

Gisteravond tijdens de uitzending kwam het twee keer duidelijk onderin het beeld te staan: “Netanyahu schoffeert Obama”. Dat was in de weergave op het internet vanmorgen verdwenen. Maar beginnend van seconde 21 horen we Tweebeeke nog wel zeggen:

“De Israëlische premier Netanyahu schoffeert president Obama met bezoek aan Washington.”

Ach ja, Joden: onbeschofte ruziemakers! Dat wéét je! En zeker als ze “rechts” zijn! Dát vond Tweebeeke belangrijk: Netanyahu als onbehouwen Jood neerzetten, niet de dreiging van een nucleaire Holocaust werkelijk wegen en inschatten.

Bovendien is het natuurlijk omgekeerd: niet alleen heeft Obama in het Midden Oosten een politiek gevoerd die niet anders geweest zou zijn als wanneer er een moslimbroeder in het Witte Huis had gezeten, niet alleen heeft Obama voortdurend (ook bij liploze monde van John Kerry) alléén aan Israël onmogelijke eisen gesteld, maar ook heeft hij Netanyahu vanaf het begin geschoffeerd:

Nile Gardiner van de Engelse “Telegraph” vervaardigde al na 15 maanden presidentschap van Obama de “Barack Obama’s top ten insults against Israel”. En dan was er eind 2014 die hoge ambtenaar Van Obama die Netanyahu publiekelijk “chickenshit” noemde.

Chickenshit?

Wikipedia: “Netanyahu joined the Israel Defense Forces during the Six-Day War in 1967 and became a team leader in the Sayeret Matkal special forces unit. He took part in many missions, including Operation Inferno (1968), Operation Gift (1968) and Operation Isotope (1972), during which he was shot in the shoulder. He fought on the front lines in the War of Attrition and the Yom Kippur War in 1973, taking part in special forces raids along the Suez Canal, and then leading a commando assault deep into Syrian territory. He was wounded in combat twice. He achieved the rank of captain before being discharged.”

Al in 2012 heb ik een artikeltje gepubliceerd onder de kop “Het verschil tussen Obama (een immorele schurk) en Netanyahu (een fatsoenlijke realist) inzake Iran”

In 2014 schreef ik onder de titel “Obama: moslimbroeder, antisemiet en peilloos arrogant” het volgende:

“Uit de hele Midden Oosten politiek van Obama blijkt dat hij een Moslimbroeder is. Pamela Geller heeft ooit de retorische vraag gesteld wat een moslimbroeder qua Midden-Oostenpolitiek anders gedaan zou hebben dan Obama. Het antwoord luidt: niets. Obama heeft een zuivere islamistische politiek gevoerd in het hele Midden-Oosten. En nu weet ik ook zeker dat de president van de VS een uitermate smerige antisemiet is. En dat concludeer ik uit een paar seconden film. Knap hè? Kijk vanaf 1:37 naar die gesloten kop van Obama waar de minachting voor Netanyahu vanaf straalt.  Zie het geteisterde en vermoeide gezicht van Netanyahu, en zie hoe, precies op het moment dat Netanyahu met gepijnigde stem de concessies opsomt die Israël al heeft gedaan in Samaria-Judea en vermeldt wat Israel ervoor terugkreeg, namelijk terreur, Obama zijn kopje koffie van het tafeltje aan de andere kant neemt,waarbij hij natuurlijk even zijn hoofd van Netanyahu weg moet draaien, een kalm slokje neemt en zijn kopje weer terugzet. Al mijn instincten zeggen mij: hier zien we een president van de Verenigde Staten die tevens een peilloos arrogante klootzak van een antisemiet is.”

Maar Nieuwsuur ziet dus niet in Obama, maar juist in Netanyahu de schoffeerder. Die Netanyahu die naar Amerika komt om te proberen te voorkomen dat moslimbroeder Obama, die al zijn hele ambtstermijn Israël aan het treiteren is, een voor Israël levensgevaarlijke deal gaat sluiten met de apokalyptici in Iran.

Ga maar eens proeven, die reportage:

“Omstreden bezoek” en “Israël-lobby” (Eikelboom): vooral dat laatste woord brengt natuurlijk een wereld aan antisemitische associaties met zich mee

“Het is staande procedure dat vertegenwoordigers van staten waar binnen veertien dagen verkiezingen worden gehouden, niet op het Witte Huis ontvangen worden” (Obama): ook als er nucleaire Holocausten met zo’n ontvangst voorkomen kunnen worden?

“Dan zou Angela Merkel ook niet ontvangen zijn, maar ja, die zou ook zo fatsoenlijk zijn geweest er niet om te vragen’’ (Obama): ook Netanyahu heeft er niet om gevraagd: hij is uitgenodigd door de Republikeinen.

“Door die uitnodiging door de Republikeinen en de acceptatie door Netenyahu is er partijpolitiek geïnjecteerd en dat is slecht voor de Israël-Amerika-relatie” (Susan Rice): alsof Obama er niet alles aan gedaan heeft – door zijn anti-Israëlpolitiek en zijn onbeschoftheid jegens Netanyahu persoonlijk – om die relatie kapot te maken.

“De onderhandelingen met Iran zijn in een beslissende fase en Netanyahu wil er alles aan doen die te saboteren (Eikelboom): ja, het is heel slecht van Netanyahu om Obama’s gelegenheid-geven aan Iran om Israël te Holocausten te gaan saboteren.

Als er beelden worden vertoond van een speech van Netanyahu twee jaar geleden waarin hij voorspelt dat binnen korte tijd Iran een cruciale stap zal maken bij de ontwikkeling van een atoombom, zegt antisemiet Eikelboom, die als voice over fungeert, dat zelfs de Mossad toen al wist dat “dit verhaal niet klopte”. Afgezien van die loze en onbewezen mededeling dat “zelfs de Mossad dat wist”: ik heb vernomen van een Israëlisch computerprogramma dat sindsdien succesvol ingezet zou zijn om de ultracentrifuges van Iran zichzelf kapot te laten draaien: zou dat hebben kunnen maken dat Netanyahu’s voorspelling niet meer “klopte”?

“Eerder zat Netanyahu er ook al naast bij Irak”, zegt antisemiet Eikelboom. En dan komt er beeld van Netanyahu die indertijd inderdaad met veel aplomb beweerde dat Saddam Hoessein over atoomwapens beschikte. Dat was een vergissing, maar Netanyahu was bepaald niet de enige die deze vergissing maakte: Bush en Blair waren net zo overtuigd indertijd. Bovendien is er nu iets heel anders aan de hand. Dat Iran op de drempel van het vermogen staat om atoomwapens te maken, is onomstreden, ruim bewezen en algemeen bekend. Onder de hoofdbezwaren tegen het accoord dat Obama voor ogen staat is bijvoorbeeld dat het vermogen van Iran voor verrijking van uranium nagenoeg onaangetast blijft: 6500 ultra-centrifuges (om atoomwapens te maken heb je er ongeveer 5000 nodig) en de zwaarwater-reactor in Arak (productie plutonium) mogen blijven. Ook Irans arsenaal aan ballistische raketten (400 stuks al) met een bereik tot 2500 kilometer mag nog groter worden. Deze raketten kunnen kernkoppen gemakkelijk naar Israël maar ook naar Europa vervoeren. Iran heeft nu al grote invloed in Irak, Jemen, Libanon, Syrië en zal deze proxies nog ongestrafter kunnen gebruiken als Iran eenmaal schuilt onder een atoomparaplu. Iran kan als het eenmaal over atoomwapens beschikt ook gemakkelijk vanuit Syrië of Libanon lanceren. Hamas komt steeds meer onder invloed van Iran en Khamenei heeft openlijk zijn voornemen bekend gemaakt om ook de Palestijnse terreurgroepen op de Westelijke Jordaanoever te bewapenen. (Je moet eens gaan kijken hoe die antisemitische viezerik Monique van Hoogstraten vorig jaar maart in het NOS-journaal het onderscheppen van een scheepslading ballistische raketten vanuit Iran bestemd voor Gaza behandelde: alsof het alleen maar een Jodenpropaganda-stunt was.)

Dus het is heel smerig en méér dan onprofessioneel dat die andere antisemitische viezerik van het NOS-journaal, Eikelboom, de vergissing van Netanyahu rond Saddam opvoert als aanwijzing dat hij het nu inzake Iran óók wel weer mis zal hebben. Maar hij kan dat opvoeren wél rechtvaardigen met referentie aan John Kerry: de Minister van Buitenlandse Zaken van Obama doet namelijk precies hetzelfde (!). En Eikelboom laat dan ook triomfantelijk horen hoe Kerry het heeft over Netanyahu die het indertijd zo roerend eens was met de Republikein George Bush Jr. Kijk: dit is dus de Minister van Buitenlandse zaken van een regering die Netanyahu verwijt dat hij “partijpolitiek” in de Irankwestie “injecteert” . . . . . .

Netanyahu heeft de protocollen geschonden3En natuurlijk maakt Nieuwsuur een enorm punt van het feit dat een groep van 200 prominente Israëlische opposanten zich publiekelijk heeft uitgesproken tegen Netanyahu’s voorgenomen optreden in het Congres: “Commanders for Israels Security!” In alle commentaren wordt benadrukt dat het allemaal zeer hoge functionarissen zijn geweest, veel generaals en zo en bazen van de Mossad en dat ze toch wel een enorme hoeveelheid wijsheid moeten vertegenwoordigen. Maar wat mij dan zo vreselijk opvalt aan wat de 200 te zeggen hebben is dit: het enige bezwaar dat ze naar voren brengen is dat de gevoelens van Obama en van leden van zijn democratische partij worden gekwetst. Dat is toch wel héél erg dun voor zoveel verzamelde wijsheid. Wat niet gewogen wordt, is wat de mogelijke positieve effecten zijn op Amerikanen die minder dol zijn op Obama. En van een afweging van die mogelijke positieve effecten op het voorkomen van een nucleaire Holocaust hoor je van de 200 al helemaal niks.

Het item van Nieuwsuur loopt uit in een interview met Monique van Hoogstraten in Tel Aviv en met Wouter Zwart in Washington.

Van lulletje Wouter Zwart, zeggen we gewoon niks. Antisemiet Monique van Hoogstraten was voorzichtiger en quasi-objectiever dan ooit. Ze benadrukte, natuurlijk, dat de zes vertegenwoordigers van de groep van 200 die een persconferentie gaven hoge functies hadden bekleed in de Mossad en het leger en dat ze “doorleefde gezichten” hadden en ongetwijfeld een “enorme hoeveelheid kennis” van Israëlische zaken die “nooit in de openbaarheid zullen komen”. Rijpe mannen in the know, kortom.De essentie van haar boodschap, lag besloten in deze zin:

“Je kunt zeggen het zijn oude mannen met niks te verliezen, maar andere andere kant: ze hebben ook niks te winnen, ze hadden ook thuis kunnen blijven.”

Kijkkijk: hoge doorleefde mannen die de geheimen kennen, niks te winnen hebben bij hun kritiek en toch menen nu in de openbaarheid te moeten treden om Israël te redden. Maar de klemmende vraag blijft dan des te meer: waarom hebben ze dan niks anders te melden dan dat “we” Obama en zijn kliek niet voor het hoofd moeten stoten?

Zouden het misschien gewoon doorleefde linkse halve garen zijn?

Lees al mijn odes aan het NON-journaal !!!
_________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties