INDIA VERKRACHTING 5Ook in Vlaanderen beheerst een quasi-linkse en dus eigenlijk extreem-rechtse mentaliteit de politiek, het onderwijs en de media. Van die extreem-rechtse mentaliteit zijn de hoofdkenmerken: liefde voor de islam en haat jegens Israël. Die liefde en haat krijgen vorm in liegen en lasteren, maar ook steeds meer door . . . . . . verzwijgen en wegkijken!

In Nederland is het natuurlijk niet beter. Onlangs bereikte “Nieuwsuur” – een dagelijks programma van de Nederlandse Publieke Omroep – een hoogtepunt in het verzwijgen en wegkijken. Nieuwsuur had een reportage over de verkrachtings-en-jonge-meisjes-misbruik-golven die Engeland teisteren. Het heeft de omvang van een nationale ramp bereikt, zei David Cameron, die, als het over de islam gaat, kampioen wegkijker is. Cameron bleek in staat een aanslag waarbij de Engelse soldaat Rigby door een moslim onder het uitroepen van Allah-hoe-Akbar met een machete was afgeslacht te benoemen als een misdaad tegen de islam. In deze lijn leverde Nieuwsuur een vergelijkbare prestatie: in een programma over het wegkijken door de overheid van gezegde verkrachtings-en-jonge-meisjes-misbruik-golven verzweeg Nieuwsuur dat de daders uitsluitend Pakistaanse moslims zijn.

En ga nou eens naar vier minuten Vlaamse Publieke Omroep kijken. Terzake heeft  een BBC-reportage over een verkrachting in India: “Meisjes eerder verantwoordelijk voor verkrachting dan jongens”. In India, zo meldt Terzake, mag de reportage niet uitgezonden worden, want dat zou de verhouding tussen bevolkingsgroepen “onnodig” op scherp kunnen zetten. Welke bevolkingsgroepen? Vast niet de Boeddhisten en de Christenen! In Engeland en België kan zo’n reportage gelukkig wél vertoond worden, maar dan weer wel zónder te vermelden dat dit verkrachten en dit rechtvaardigen van verkrachten typisch islamitisch is.

KLOOTZAK INDIAIk weet niet zeker of deze klootzak hierboven, die de bus reed waarin de verkrachters hun werk deden, een moslim is. Het kan ook een Hindoe zijn. Die hebben in India soms dezelfde mentaliteit als de moslims. Maar hoe zou dat nou komen? Ik denk dat het komt omdat de islam in India het “Hindoeïsme” van vele “Hindoes” vergiftigd heeft. Net zoals de islam altijd en overal alles vergiftigd heeft waarmee het in aanraking kwam.

INDIA VERKRACHTING BEURTINDIA VERKRACHTING IETS LANGWERPIGSINDIA VERKRACHTING INGEWANDENDe verovering en blijvende onderdrukking van India ging gepaard met de ergste genocide uit de menselijke geschiedenis. Er worden getallen genoemd van 50 en 60 miljoen. De islam die dus vanaf de 7e eeuw ook in India bloeddorstig en massamoordend te keer ging, is uiteraard niet zonder gevolgen gebleven voor de “algemene mentaliteit” in India. Net zoals de islam al vanaf de Middeleeuwen niet zonder gevolgen bleef voor de mentaliteit van Europa. Emmet Scott heeft erover geschreven en ik heb over Scott geschreven in twee afleveringen onder de titel: “Emmet Scott: “Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen”.

Ik citeer uit aflevering één:

“Zonder de islamitische inwerking zou de bijzonder kwaadaardige vorm van antisemitisme die Europa vanaf de 11e eeuw teisterde waarschijnlijk niet zijn ontstaan. Zonder de invloed en de voortdurende dreiging van de islam zou er waarschijnlijk minder paranoia, kettervervolging en heksenwaan zijn geweest. De Inquisitie, het vervolgen van “ongelovigen” heeft West-Europa volgens Scott ook al van de islam geleerd. Met name op Spanje heeft de islam een barbariserende inwerking gehad. En waar kwam die Inquisitie ook alweer vandaan? Juist! Zonder die barbariserende invloed en met name zonder het islamitische voorbeeld van de slavernij, dus zonder een moreel en geestelijk gecorrumpeerd christendom, zou wellicht de wreedheid in de15e eeuw in Nieuwe Wereld [de Amerika’s] en in sub-Sahara-Afrika niet hebben plaats gevonden.

Deze insteek van Scott ondersteunt op een fundamentele manier mijn stelling – waarvoor ik  intellectueel in de schuld sta bij Ibn Warraq en Andrew G. Bostom – dat de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre is. Ik heb uitgelegd – hier het uitgebreidst en hier korter en hier het kortste –  dat de islam een eigen traditie heeft van antisemitisme, die versterkt werd via het nazisme en zelfstandig na 1945 de grootste bron van Jodenhaat in de wereld is gebleven. En dat nazisme zou dus in laatste instantie wel eens een verlaat product kunnen zijn van islamitische invloed, namelijk via een gecorrumpeerd christendom, gecorrumpeerd met name door Jodenhaat. Hitler was een groot fan van de islam. En het “Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation” was een integrerend onderdeel van de mythologie van het nazisme en van “Das Dritte Reich”, compleet met een te paard zittende ridder Hitler in wapenrusting. Het nazisme als product van de islam en de islam terugbevrucht door het nazisme? Diep verwant zijn ze in elk geval.”

INDIA VERKRACHTING vagina bloedendDie advocaat van de verkrachters zegt in het filmpje veel opmerkelijks. Alléén maar opmerkelijks. Daaronder dat hij vrouwmeisjes met diamanten vergelijkt.

Diamant vrouw india

Diamant vrouw india 2

INDIA VERKRACHTING HOND DIAMANTIk herinner me van minstens vijftien jaar geleden een reportage op de Nederlandse tv, waarin een Turkse vader uitlegde hoe hij zijn dochter – en vrouwmeisjes in het algemeen – zag. Hij draaide zo’n vulgair in facetten geslepen kristallen glas op tedere wijze tussen de vingertoppen en ging daar verfijnd naar zitten kijken. Hij zei ongeveer dit: kijk, een vrouw is net als dit glas, als er een kras op zit, is het onbruikbaar geworden.

Méér islam! Méér! Méér!
______________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron