EIJSINK ANGELIENEICHMANN 5

Nee, ik kan niet bewijzen dat Angelien Eijsink (1960) de biologisch buitenechtelijke dochter van Adolf Eichmann is, maar Eijsink lijkt uiterlijk en geestelijk erg op Eichmann. Ze zet in elk geval zijn traditie van Jodenhaat voort in een gemoderniseerde vorm: geslepen, verdekt, stiekem onder het mom van “anti-Zionisme” en in naam van het “verdrukte Palestijnse volk”.

Angelien Eijsink (PvdA), de spirituele dochter van Adolf Eichmann, heeft vele, zéér vele broers en zusters en neven en nichten en ooms en tantes alleen al in Nederland. Deze Grossfamilie bevolkt het hele “anti-Zionistische” organisatie-conglomeraat van Groen Links tot Palestina Komitee tot Marcel van Dam van SP tot SIVMO tot Harry van Bommel en van PvdA tot Pax, van Pax Christi tot IKV, van Kairos tot Cordaid tot EAJG. En laten we super-antisemieten als Dries van Agt en Hans van den Broek en al die NSB-ers niet vergeten die opereren onder de vlag van Van Agts Rights Forum.

En dan zijn er natuurlijk de linkse systeem-media, ook wel als main-stream aangeduid en die misschien beter only-stream konden heten: voormalig Pauw & Witeman, Volkskrant, NOS-journaal, de NRC de VARA-site de Joop (zie ook hier), World Press Photo, Gerdi Verbeet en prinses Beatrix, Joël Voordewind . . . . . you fokking name it en het is allemaal van hetzelfde laken een “anti-Zionistisch” pak, óók in het Vlaamse taalgebied. Het hele gesubsidieerde netwerk van Jodenverraders en pogromvoorbereiders is alleen al in Nederland nauwelijks bloot te leggen.

Deze met subsidie ge-oliede monopolie-machinerie is voortdurende bezig met subtiele en minder subtiele boodschappen de Israël-haat, de Palmaffia-liefde en de liefde voor de islam in zijn geheel levend houden. Het gevaarlijke en meest kwalijke is de legitimatie die daarmee gegeven wordt aan de Jodenhaat onder het overgrote merendeel van de moslims ook in Nederland. Hier een recent voorbeeld van deze hersenspoeling op de Nederlandse universiteiten door professor doctor Beatrice de Graaf.

Dus als dat linkse Jodenhaat-conglomeraat zo enorm is, waarom geef ik dan Angelien Eijsink speciale aandacht? Ach, soort van toeval. Qua kanis was de gelijkenis met Eichmann treffend en ik kreeg Angelien Eijsink niet uit mijn gedachten omdat ik sinds begin februari telkens en telkens en elke dag weer moest denken aan de stuitende arrogantie van Eijsink tijdens een optreden als voorzitter van de “commissie buitenland” van de Tweede Kamer. Je moet eens gaan kijken vanaf 1:00 hoe deze ex-kleuterleidster, ex-muziekdocente, “cultureel antropologe” en voormalig “hoofd van de afdeling Zuidelijk Afrika” op het ministerie van BZ – (dus een omhooggevallen geitenwollen linkse kut) – die goeiïge lobbes Louis Bontes met zijn sympathieke bokserskop probeert te vernederen. Eijsink deed onweerstaanbaar denken aan die mallotig autoritaire “hoofdverpleegster” in Jiskefets “Sint Hubertusberg”:

Zelden zoveel nare neerbuigendheid, lachwekkende deftigheid en tenenkrommende quasi-waardigheid in één persoon in één minuut bij elkaar gezien. In die vergadering waarin ze Bontes probeert te kleineren, draagt Eijsink een jurk met een soort Palestijnensjaalmotief. En toen ze met opnieuw een Palestijnerige kledingaccessoire – en natuurlijk die weerzinwekkende Eichmannkop – op ‘n foto bleek te staan van nazislam-collaborateurs, wist ik dat Eijsink mijn focus moest zijn.

Zie hieronder het gezelschap dat in oktober 2014 een zogenaamd“Gaza Manifest” aanbood aan de Tweede Kamer dat, betaald van belastinggeld, al in “Trouw” was verschenen.

Gaza manifestIk ken het gajes op de foto niet allemaal, maar we zien natuurlijk uiterst rechts Eijsink; 3e van rechts die schele antisemiet van de PvdA Servaes; naast Servaes de vertegenwoordiger van Hamas in de SP, Harry van Bommel; uiterst links op de achterste rij, nog net zichtbaar, Joël Voordewind, die blijkbaar met álle winden kan meewaaien, want je kan hem ook op pro-Israël-bijeenkomsten vinden.

Nu ik u toch spreek naar aanleiding van Eijsink! Wist u dat er nieuwe inzichten rond Eichmann zijn? Ik denk dat in Eijsinks boekenkast Eichmann in Jeruzalem een boek uit 1963 van Hannah Arendt wel zal staan. Een boek dat in de mode is bij quasi-links, want “bijzonder”. En ik denk ook dat ze het niet gelezen heeft. Een nieuw boek dat de inzichten van Hannah Arendt onderuit haalt is van Bettina Stangneth, “Eichmann before Jerusalem”. Stangneth heeft een schat aan biografische gegevens van Eichmann opgespoord en daar conclusies uit getrokken die diametraal tegenover die van Arendt staan. Te weten: Eichmann was een demonische intellectueel, géén “boekhouder”. Hij was niet een ”radertje”en al helemaal niet “verleid”, integendeel: hij was de grote verleider, misschien wel méér dan Hitler dé initiatiefnemer en drijvende kracht achter de Holocaust, samen met de Moefti van Jeruzalem, over wie zo meteen meer.

In die jaren vóór hij in Jeruzalem terecht stond was Eichmann nogal openlijk actief in de kringen van “ballingen” met een nazi-verleden in Argentinië. In de semi-publieke bijeenkomsten van die (ex-) nazi’s wist “iedereen” wie “Ricardo Klement” werkelijk was. De aanvankelijke trots en hoop bij Eichmann – trots op de hoeveelheid Joden die hij vermoord had en de hoop dat de nazi’s gauw weer aan de macht zouden geraken – maakten midden jaren 1950 schoorvoetend plaats voor het besef dat het voorgoed afgelopen was met de nazi’s en dat het niet verstandig was om semi-publiekelijk en trots uit te dragen dat hij persoonlijk verantwoordelijk was voor zoveel miljoenen vermoorde Joden. De “persona” die Eichmann naar buiten keerde in die glazen kooi in Jeruzalem was een compromis tussen zijn verlangen de “eer” voor zijn werk te krijgen en het verlangen de doodstraf te ontlopen. Dus deed hij alsof hij een “volger” was, een “verleide”, een “boekhouder”, een “radertje” in het geheel, maar dan wél een heel essentieel en goed functionerend radertje. In die truc is Arendt getrapt, dat masker, die charade, die “persona” heeft ze niet doorzien.

De Eijsinks van deze wereld – (dus dat hele wereldwijde nep-linkse spinnenweb, waarvan ik de Nederlandse draden hier boven heb getekend, dat machtsconglomeraat dat media, politiek en academie beheerst) – passen ook een soort Eichmann-truc toe: Jodenhaat onder het masker van de boekhouder-die-ook-maar-verleid-is wordt bij quasi-links tot Jodenhaat onder het masker van de Gutmensch-die-opkomt-voor-de-verdrukten-van-de-aarde. Één ding is wel hetzelfde bij de Eichmannen en de Eijsinks: zowel bij de verleide boekhouder als bij de solidaire Gutmensch vormt de liefde voor het totalitaire een krachtige onderstroom, bij de verleide boekhouder het nazisme, bij de solidaire Gutmensch het communisme dat nu vervangen is door de islam.

De vraag is en blijft of ze werkelijk niet beter weten, de Israëlhaters, de “anti-Zionisten”, de BDS-ers, de islamofielen, de Palmaffia-knuffelaars. Natuurlijk zijn de desinformatiekrachten sterk, die van de linkse collaborateurs en van de moslims zelf. Ze worden gesteund met miljarden aan oliegeld, ze hebben een monopolie op de subsidienetwerken en het tegengeluid (“Wilders”) wordt consequent buitengesloten en gedemoniseerd, maar . . . . . . . er is toch ook die vulkaanuitbarsting van werkelijkheid rond Israël & islam die door de versteende “politiek correcte” afdeklagen heen breekt?

Als we er vanuit gaan dat er in het neplinkse machtsconglomeraat misleide figuren zitten, die door reële kennis van de geschiedenis van Israël en van de islam gered kunnen worden, dan is er één figuur, die deze neplinkse halve garen in het Westen zou kunnen genezen van hun zieke collaboratie met de oudste vorm van wat wij een nazi-mentaliteit noemen. Die figuur is de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini (1893 – 1974), iemand met wie Eichmann zeer bevriend was, voor wie hij een grote bewondering had en die minstens zijn evenknie was in Jodenhaat en ijver om de Joden te vermoorden.

Ik weet niet of Eijsink tot de categorie der misleiden behoort. Het is mogelijk, want kleuters, muziek, culturele antropologie en Zuid-Afrika. Van bepaalde mensen weet ik echter zeker dat het antisemieten zijn: hun kennis van de werkelijkheid is bewijsbaar te groot om voor “misleid” of “ongeïnformeerd” door te gaan. Bijvoorbeeld een Dries van Agt en het verdere antisemitische tuig van zijn “The Rights Forum”.

Ik worstel nog met de vraag hoe ik het endgültige opstel over de Moefti moet schrijven. Maar hij is een volstrekt kardinale figuur in de verbinding tussen de Jodenhaat in het nazisme en de Jodenhaat in de islam. “Kardinaal” is afgeleid van het Latijnse “cardo” waarvan de tweede naamval luidt “cardinis”. De eerste betekenis van “cardo” is “spil”, in de zin van “draaipunt”, meer specifiek het draaipunt van een (Romeinse) deur. In die zin is de Moefti de kardinale figuur, de spil, ja zelfs de draaideur zélf geweest die de eigen antisemitische traditie en de Nazistische Jodenhaat heeft vermengd en doorgegeven naar de toekomst, zodat ik nu kan en moet spreken van een “nazislam”. Volgens de Moefti zelf had de islamitische Jodenhaat overigens géén verrijking nodig vanuit het Hitlerisme en kon die op zichzelf staan. Vandaar ook dat “avant” in de titel van mijn opstel uit 2010: “Nazisme, islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”.

Wie meer wil weten over de Moefti kan de inleiding op mijn website raadplegen getiteld “Dit is een archief van mijn stukken”. Onder onderstaand plaatje vindt u een aantal links.

MOEFTI BIJ HITLERInmiddels is mij ter kennis gebracht één voor mij nieuwe aanwijzing voor de grote rol die de Moefti in het bedenken, bevorderen en uitvoeren van de Holocaust heeft gespeeld. In januari 2010 schreef ik een opstel “Was de Holocaust een oorspronkelijk islamitisch idee van de Moefti?” en in februari van dat jaar schreef Pamela Geller een stuk onder de titel “The Mufti of Jerusalem: Architect of the Holocaust”. Dat stuk is me indertijd en tot nu toe ontgaan. Ik citeer en vertaal de eerste alinea’s van Gellers stuk:

“De originele blauwdrukken voor het vernietigingskamp Auschwitz werden voor het eerst eind januari tentoongesteld nadat ze ontdekt waren in november 2008. Ze werden bij toeval gevonden achter een muur in een appartement in Berlijn tijdens renovatiewerkzaamheden, maar de exacte locatie van hun ontdekking wordt geheim gehouden. Niemand zal zeggen wiens appartement het was. Er zijn echter tal van stukjes bewijs die wijzen op een mogelijke locatie waar Hajj Amin al-Husseini, de Grootmoefti van Jeruzalem, woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de loop van het onderzoek hiernaar heb ik geconstateerd dat de Moefti was betrokken bij de Endlösung voor Europese Joden en die zelfs kan hebben gecreëerd – en toch is zijn centrale rol in de Holocaust bedekt en vergeten.”

Ga vooral de rest van dat opstel van Geller lezen als u het Engels machtig bent. De allereerste kennis die linkse kwasten zouden moeten opdoen over het complex Israël-Islam-Palmaffia’s is 1)wat deze Moefti allemaal aan “nazisme” in zich verenigt en 2) dat hij mentor en groot voorbeeld was voor Arafat en nog steeds is voor de “gematigde” Abbas.
______________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties