SHABTAI SHAVIT

“Hij [Netanyahu] ging ook naar de markt, maar dat mocht alleen gefilmd worden door Likoed zelf.”

Aldus Monique van Hoogstraten. En in dit zinnetje ligt alle laffe smeerlapperij van haar stiekeme Jodenhaat verborgen die zich maskeert als Israëlhaat . Want hebt u Moniekje wel eens horen vertellen dat ze in Gaza alleen maar mag filmen met toestemming van Hamas? En dat ze een gewillig radertje is in de Hamas-propaganda, die onwinbare oorlogen met Israël uitlokt teneinde zoveel mogelijk burgerslachtoffers te genereren onder hun eigen burgerbevolking die ze dan propagandistisch inzetten om de haat tegen Israël in het Westen te wekken? En dat Moniekje daar dus hartelijk aan meewerkt terwijl ze dat voor de Nederlandse kijker verzwijgt? Het zou ook best nog wel eens zo kunnen zijn . . . . . ja het is waarschijnlijk dat aan die beslissing rond Netanyahu veiligheidsoverwegingen ten grondslag liggen. Want hoeveel camera-ploegen zouden er mee willen gaan als Netanyahu de markt op gaat? Twintig? Vijftig.”

“Ja, die demonstratie was mooi georkestreerd. Een links kunst-stukje. Daar is links altijd goed in geweest: propaganda. Het verslag van Monique van Hoogstraten voor de Publieke Omroep, van uw belastinggeld en daarom ‘van iedereen, voor iedereen’ paste daar perfect in.”

Vandaag, dinsdag 17 maart, zijn in Israël Knesset-verkiezingen. In Nederland wordt de publieksvoorlichting daarover voornamelijk verzorgd door de antisemitische combinatie Nieuwsuur-NOS-journaal met als correspondente antisemiet Monique van Hoogstraten. Haar Jodenhaat is de laatste tijd wel een stuk stiekemer en verdekter geworden. Ik hoop dat mijn “Odes aan NOS-journaal en Nieuwsuur” de achterbaksheid van Monique hebben doen groeien omdat ze beseft dat ze in de gaten wordt gehouden. Maar die “voorzichtigheid” maakt het wel steeds moeilijker om het antisemitische . . . . eh . . . . . althans anti-Israëlische karakter van haar bijdragen aan te tonen. Het is een nóg troebelere soep geworden van “anti-Zionisme”, Israël-haat, linkse Joodse zelfhaat, haat tegen het Westen in het algemeen, gewone Jodenhaat en domlinks “idealisme”.

Verwarrend is ook de manier waarop Monique die troebele soep opdient in haar stand upjes: je denkt een braaf ouder meisje van betere huize te zien. Dat wordt versterkt door haar a-klanken die ze extra bekakt uitspreekt en door haar dictie, die vaak de indruk wekt van een kleuter die uit haar poezie-album voorleest. Haar toon is altijd lichtvoetig-ernstig met objectiverende ondertoon. Er zit een licht schouderophalen in die toon, zo van: tsja, ik kan er ook niks aan doen dat dát de waarheid is. Maar pas op: dit meisje is een geslepen antisemitisch ratje dat alle items over Israël bij de Publieke Omroep altijd vult met linkse propaganda, dus anti-Israël, pro-Palmaffia, pro-islam en derhalve Jodenhaatverwekkend.

In de uitzending van Nieuwsuur van zondagavond 15 maart vulde Van Hoogstraten weer een fors item vol verkapte linkse propaganda. Kijk vanaf 9:40. Het is de vraag, zegt presentator Joost Karhof, of Netayahu de verkiezingen overleeft want hij staat op 4 zetels verlies achter zijn rivaal “Bougie” *** Herzog.

Over naar Tel Aviv naar Monique van Hoogstraten.

Er is een manifestatie van rechts Israël geweest vanavond, vertelt ze. En iedere keer als de naam “Bougie” (Herzog) viel dan klonk een gehuil. Links werd gehaat op dat plein, links wórdt gehaat. Links is land afgeven aan de Palestijnen, links is een onveilige toekomst. Dat was heel sterk de sfeer daar. In de laatste peilingen stond Netanyahu achter op de leider van de Arbeiderspartij, Herzog. Maar “er hoeft maar iets te gebeuren, stel je voor een bom explodeert, dan wint-ie zó een hoop kiezers terug”. Likoed heeft een probleem met kiezers die nóg verder afdrijven naar rechts en die sprak Netanyahu heel duidelijk toe met hele stevige taal.

In bovenstaand door mij geparafraseerde openings-betoogje van Van Hoogstraten vallen drie dingen op:

1) Rechtse Israëliërs worden neergezet als haters en nationalistische materialisten die geen land willen afgeven. Dat is een leugen en Van Hoogstraten weet dat en daarom is zij een antisemiet. Gegarandeerd dat al die rechtserds daar bij die demonstratie essentiële land-concessies zouden willen doen op de hele Westbank als daar werkelijk vrede tegenover zou staan. Maar de geschiedenis heeft geleerd dat het de Palmaffia’s helemaal niet om land gaat, maar om de vernietiging van Israël. Dat ze geen vrede willen, maar terreur en oorlog. Is het zó eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. De geschiedenis en de Palmaffia-propaganda bewijzen het. Ja, links is inderdaad een onveilige toekomst

2) Ja, “er hoeft maar iets te gebeuren, stel je voor een bom explodeert“ dus een klein dingetje, zo intoneert Van Hoogstraten, “dan wint-ie zó een hoop kiezers terug”. Hier geeft Monique perfect aan dat de naar links afdrijvend kiezers van Netanyahu toegeven aan het illusionisme van links en dat er maar één bom nodig is om ze weer bij de werkelijkheid terug te brengen, namelijk dat ze door een oceaan van islamitische haat en terreur zijn omgeven.

3) We hadden graag een stukje gehoord van die “hele stevige taal” waarmee Netanyahu afstand nam van die “kiezers die nóg verder afdrijven naar rechts”, maar we horen dus van de correspondente alleen maar dat Netanyahu hen ”heel duidelijk” toesprak. Daarmee heeft ze formeel aan haar plicht tot “objectiviteit” voldaan, maar héél abstract, héél onopvallend. Want ze wil Netanyahu graag zelf als zo rechts mogelijk blijven wegzetten en daar past geen mooi stuk betoog van Netanyahu contra extreem rechts bij.

“En dan heeft-ie ook nog de pech dat er aan de linkerkant een Unie is ontstaan, dat links en centrum-links zich hebben verenigd onder het leiderschap van ‘Bougie’ Herzog.”

Ach-ach! Wat een pech toch voor Bibi! Van Hoogstraten leeft zó met hem mee dat ze de rest van het item helemaal vult met propaganda voor die linkse “Unie”.

We maken kennis met “Victory 2015” een beweging van jonge activisten die geïnspireerd door de campagne van Obama in Amerika langs gaan bij mensen die vermoedelijk links stemmen om ze aan te zetten ook echt te gaan Maar soms staan ze plotseling bij een rechtse kiezer voor de deur. We zien een vrouw in de deuropening van haar appartement die zegt:

“Ik heb de Shoa overleefd. Ik vind dat we allemaal een beetje zitten te jammeren. We hebben het goed, we hebben ons eigen land, niemand stoort ons. Bibi is prima. Er lopen een miljoen gekken rond in dit land. Okay, zijn vrouw is niet aardig, maar ik ben niet met haar getrouwd.”

Dat is dus géén indrukwekkende Holocaustoverleefster. Ze praat een beetje raar. Ze ontkent de sociaal-economische problemen die er toch echt wel zijn. Van Hoogstraten heeft het gemeld. Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze “rechtse” vrouw de linkse illusie tot het absurde heeft gedreven: “we hebben ons eigen land, niemand stoort ons”. Ja, als je dat in Israël zegt ben je een beetje getikt. Maar zelf ziet die mevrouw weer anderen gekken in Israël. En wat heeft de echtgenote van Netanyahu ermee te maken? En dan nog: wat is “niet aardig” nou voor een vage kwalificatie? Zoals gezegd: géén sterke aanhangster van Bibi. En daarom is bij de eindredactie door van Hoogstraten gekozen deze vrouw erin te laten. Van Hoogstraten laat trouwens alléén maar enigszins rare en vulgaire Bibi-aanhangers aan het woord.

Wat opvalt is ook de vanzelfsprekendheid waarmee Van Hoogstraten aanneemt dat de vermelding dat “Victory 2015” geïnspireerd is door de campagne van Obama in Amerika positief op het Nederlandse publiek zal overkomen. Ik denk ook dat ze dat gerust kan doen. Het linkse media-monopolie heeft ervoor gezorgd dat slechts een zeer kleine minderheid van het Nederlandse publiek beseft wat een rampen Obama heeft aangericht in het Midden Oosten en dat verstandige mensen twijfelen of Obama een gewóne gek is of een moslimbroeder of alleen maar een fanatieke Derde-Werel-ist, maar dat Obama in elk geval de islam bevordert en Amerika en Israël kapot probeert te maken en alleen al vanwege Benghazi impeached had moeten worden. Dus voor zo’n onwetend Nederlands publiek dat niet weet dat Obama misschien de meest reactionaire president is die Amerika ooit heeft gehad, maar in de illusie verkeert dat Obama een geweldig symbool is van emancipatie en rechtvaardigheid, kan het heel mooi overkomen dat de Israëlische linkse jeugd van “Victory 2015” het heeft over “bring back a sense of hope to the nation” en “we cán make a change”.

ShanaVan Hoogstraten laat Shana uitgebreid aan het woord. Shana is een leuk links Israëlisch meisje, dat als ze Amerikaanse was geweest vast Obama-fan zou zijn geweest en op de Amerikaanse campuses de demonstraties vóór nazistische Palmaffia’s zou hebben gesteund. Shana:

“De regering praat niet over vrede. Er is geen enkel vooruitzicht op vrede. Ze houden ons voortdurend in een staat van oorlog. Ze voeden het racisme en het fascisme en de ongelijkheid in de samenleving. Ze dien niets om de kloof tussen rijk en arm te overbruggen, die in Israël enorm aan het worden is.“

Van Hoogstraten heeft dit procédé eerder toegepast, namelijk Israëlische linkse onnozele kinderen laten zeggen wat in haar Israël-haat-straatje past. Dit linkse kuiken heeft blijkbaar geen idee van de geschiedenis van haar eigen land, het karakter van de islam en dat van de Palmaffia’s, van de uitsterste maar vergeefse pogingen die al 70 jaar lang ondernomen worden door Israëlische regeringen van allerlei kleur om vrede met de Palmaffia’s te bewerken. Je kunt heel ingewikkeld doen over het “Israëlisch-Palestijnse” conflict en Dennis Prager heeft dat ook decennia lang op academisch niveau gedaan om tenslotte tot een heel eenvoudige conclusie te komen omtrent de aard van het conflict: de Arabieren willen de Joden vermoorden. Punt. Meer is het niet. Nóg maar eens wijzen op de video “The Wall of Lies” en dan vooral de eerste 40 seconden. KIJK DAN TOCH DIE EERSTE 40 SECONDEN !!!

En dat “racisme” waaraan de Israëlische maatschappij zou lijden. Flikker toch op! De Israëli’s are going out of their way om discriminatie op alle maatschappelijke nivo’s te voorkomen terwijl dit linkse huppelkutje bezig is om haar eigen prachtland te belasteren en beschuldigen en de extreem racistische dictaturen die dat prachtland elke dag bedreigen en elke dag zouden willen vernietigen te verontschuldigen. Ook voor het gezever over het “racisme”en “fascisme” in Israël van dit domme wicht kan men bij Dennis Prager terecht. En zullen we dat gezeik aangaande “de kloof tussen arm en rijk” dat door dit vaginaatje wordt afgescheiden en waarmee ze natuurlijk impliciet bedoelt dat die kloof de oorzaak is van dat “racisme” en “fascisme” maar eens overslaan?

Van Hoogstraten: “De linkse jongeren krijgen verrassend gezelschap in hun anti-Bibi-strijd. Een groep voormalige hoofden van de inlichtingendiensten en het leger. Zij die voor de staat dienden in de hoogste functies. Ook zij keren zich tegen de premier.”

En dan zien we hoe de jeugd van “Victory 2015” de oude mannen voor de camera’s sleept om anti-Netanyahu-campagneteksten op te lepelen.

“Het is nogal wat, wat ze te zeggen hebben”, vindt Van Hoogstraten.

Ja, het is nogal wat. Het is dus helemaal niks. Deze ouwe lullen produceren hetzelfde lege, hoogdravende en van elke werkelijkheid los gezongen gezwets als de “idealistische jeugd”.

ANMON RESHEFHier is een van de initiatiefnemers van de campagne tegen Netanyahu, ex-leger-officier Amon Reshef. Hij is de enige die iets zegt dat op een betoogje lijkt:

“Het Israëlische publiek is jarenlang gehersenspoeld. We zouden geen bondgenoten hebben en dat alle Arabieren terroristen zouden zijn. Maar we hebben wel degelijk partners in de ons omringende landen die gematigd zijn. En ook binnen de Palestijnse Autoriteit. De enige kwestie is dat het aan een Israëlisch vredesinitiatief ontbreekt.”

Het lijkt een betoogje, maar het is een ernstige vorm van wensdenken en irrealisme. Natuurlijk zijn er krachten in de omringende landen die zien hoe dom en agressief en contra-productief die haat-politiek tegen Israël is. Maar die krachten kunnen zich niet manifesteren, want dan tekenen ze hun doodvonnis. De enige reden waarom de heersers in Arabische oliestaten als Saoedie Arabië op dit moment Israël niet openlijk bedreigen is het gevaar van Iran. De stiekeme pro-Israël-krachten die er waren in de rest van de omringende landen zijn inmiddels goed tot zwijgen gebracht door Obama’s rampzalige politiek in het Midden Oosten, dus door de Arabische Lente en het logische vervolg, het Islamitisch Kalifaat. Een PEW-onderzoek van juli 2011 rechtvaardigde de conclusie dat het percentage mensen met een gunstige mening over Joden onder de bevolkingen van de islamitische landen in het Midden en Verre Oosten nergens de vijf procent haalde. De enige echte mogelijke bongenoot is Al Sisi in Egypte. Binnen de Palestijnse Autoriteit in Samaria-Judea zijn er misschien wel krachten die een vredesregeling met Israël zouden willen. Maar als ze er al zijn, hebben ze zich nog nooit kunnen doorzetten. En de kans dat ze dat alsnog zouden kunnen is nog veel minder geworden sinds Hamas aan de macht is in Gaza en weer veel minder sinds het optreden van IS. Elke poging van de Palestijnse Autoriteit om tot vrede te komen in Samaria-Judea zou leiden tot een machtsgreep van Hamas-IS. Daarom geeft Abbas ook geen enkele teken dat hij bereid tot echte vredesonderhandelingen. Integendeel: zijn haat-retoriek tegen Israël is onverminderd nazistisch. Dus de conclusie van het redenerinkje van deze Amon Reshef is een ernstige vorm van irrationalisme, namelijk dat het alleen maar aan een Israëlisch vredesinitiatief zou ontbreken.

SHABTAI SHAVITMeir Dagan en Shabtai Shavit, beiden ex hoofd van de Mossad, produceren óók niks anders dan radeloze flauwe kul. Shavit zegt:

“Het beleid dat Israël uitdraagt is één grote mislukking. Europa haat ons simpelweg. Ze hebben genoeg van ons. We verliezen de Amerikaanse campuses. Het anti-Israëlische sentiment is nog nooit zo sterk geweest.”

Het is nu juist dat Israël het beleid té weinig “uitdraagt”, dat wil zeggen te weinig geld en mankracht investeert in het verdedigen in de internationale media en op de universiteiten van haar beleid teneinde de pro-Palestijnse desinformatie tegen te spreken die met oliedollars betaald wordt.

Dan volgt er een stukje Israëlische televisie onder Van Hoogstratens motto: “Netanyahu slaat terug met interviews voor bijna alle Israëlische media.” Maar dan is het toch wonderlijk dat Moniekje in al die interviews niks heeft kunnen vinden waarin Netanyahu iets fatsoenlijks zegt, maar wel een fragment uitkiest met een zéér algemeen statement van Bibi en waar bovendien iemand om volstrekt onduidelijke redenen doorheen zit te schreeuwen.

“Hij [Netanyahu] ging ook naar de markt, maar dat mocht alleen gefilmd worden door Likoed zelf.”

Aldus Monique van Hoogstraten. En in dit zinnetje ligt alle laffe smeerlapperij van haar stiekeme Jodenhaat verborgen die zich maskeert als Israëlhaat . Want hebt u Moniekje wel eens horen vertellen dat ze in Gaza alleen maar mag filmen met toestemming van Hamas? En dat ze een gewillig radertje is in de Hamas-propaganda, die onwinbare oorlogen met Israël uitlokt teneinde zoveel mogelijk burgerslachtoffers te genereren onder hun eigen burgerbevolking die ze dan propagandistisch inzetten om de haat tegen Israël in het Westen te wekken? En dat Moniekje daar dus hartelijk aan meewerkt terwijl ze dat voor de Nederlandse kijker verzwijgt? Het zou ook best nog wel eens zo kunnen zijn . . . . . ja het is waarschijnlijk dat aan die beslissing rond Netanyahu veiligheidsoverwegingen ten grondslag liggen. Want hoeveel camera-ploegen zouden er mee willen gaan als Netanyahu de markt op gaat? Twintig? Vijftig.”

Bibi geeft de Arabieren niks

“De markt is traditioneel waar zijn aanhang zit”, zegt van Hoogstraten en ze bedoelt “populisme”, “vulgair”, “dom-volks-rechts”, “Tokkie-rechts, “Wildersachtig” en de term die ze zelf gebruikt is “Likoedniks”. En natuurlijk laat ze een kleine selectie “Likoedniks” zien, bijvoorbeeld een moeder en dochter die zo uit het woonwagenkamp weggelopen zouden kunnen zijn en waarvan de moeder zegt: “Bibi geeft de Arabieren niks en dat vinden wij goed.”

Nee, nergens heeft van Hoogstraten een sophisticated aanhanger van Likoed kunnen vinden.

Ergens in de reportage zegt ze:

“Op het Rabin-plein voegde vorige week iedereen zich samen in één grote anti-Bibi-parade: de actiegroepen, de linkse politieke partijen en ook de gepensioneerde commandanten.”

Ja, die demonstratie was mooi georkestreerd. Een links kunst-stukje. Daar is links altijd goed in geweest: propaganda. Het verslag van Monique van Hoogstraten voor de Publieke Omroep, van uw belastinggeld en daarom “van iedereen, voor iedereen” paste daar perfect in.

UPDATE:
Zie ook mijn korte stukje van deze zelfde verkiezingsdag: “Het antisemitisme van het NOS-journaal in één enkel woord”.

Lees al mijn odes aan het NON-journaal !!!

_______________

*** “Isaac Herzog, 53, is better known by his nickname ‘Bougie’, which he was given by his Egyptian-born, French-speaking mother, who combined the French word for doll, ‘poupée’, with the Hebrew equivalent, ‘buba’ . . . . .”

Advertenties