AYAAN LILY LIVERED EUROPEHet zit achter een betaalmuur bij de Belgische “Standaard”, dus we kunnen het niet “verderlezen >>>>”, maar we mogen wel passages citeren natuurlijk. Ayaan schrijft:

“In 2012 werd ik door de Harvard Kennedy School uitgenodigd om een studiegroep te leiden over de raakvlakken van godsdienst, politiek, maatschappij en openbaar bestuur in de islamitische wereld. Dat heb ik nu drie jaar gedaan. Centraal in het seminar staat de islamitische politieke theorie. Het is bedoeld voor mensen die al bezig zijn met hun loopbaan, variërend in leeftijd van halverwege de twintig tot boven de veertig, maar ook studenten kunnen deelnemen. De bijeenkomsten duren negentig minuten en er is een uitgebreide leeslijst.

( . . .)

Op die eerste middag verzamelden de studenten zich, we stelden ons aan elkaar voor en ik begon te spreken. Na een paar zinnen stak de student uit Qatar zijn hand op en begon de anderen in de ruimte toe te spreken. Hij zei dat hij mijn woorden moest ‘verduidelijken’. Toen kwam de Pakistaan tussenbeide. Een derde en een vierde student sloten zich bij hen aan. Bij elke opmerking die ik over de islam maakte, had een van hen een verduidelijking. En vrijwel meteen werden ze persoonlijk. Volgens een van hen was ik getraumatiseerd, ik projecteerde mijn persoonlijke ervaringen op anderen en hersenspoelde mensen.

Een ander vond dat iedereen moest begrijpen dat ik alleen maar islamvijandige leugens vertelde.

De meeste andere studenten (onder wie de andere moslims) waren perplex. Een tijdlang leek het wel een tenniswedstrijd – hoofden gingen van de ene naar de andere kant bij hun verbale aanvallen en mijn pogingen die te pareren. Maar naarmate de minuten wegtikten, nam de spanning in de groep toe. Het was niet zozeer dat de andere studenten niets wilden zeggen, ze kwamen er gewoon niet tussen. En zo ging het niet alleen in de eerste sessie. Zo ging het wekenlang – totdat de ontevredenen in de vierde week wegbleven.

Ik heb geen probleem met discussie en debat. Daar ging het in deze cursus om. Maar tegenwoordig is het slechts een kleine stap van het bij voorbaat diskwalificeren van elke islamcriticus naar het terechtwijzen, impliciet bedreigen en compleet de mond snoeren van die persoon. Naar mijn idee had het fundamentele probleem waar de islam vandaag de dag voor staat niet beter ‘verduidelijkt’ kunnen worden dan door die pijnlijke eerste sessies in de seminarzaal.”

Dan vertelt Ayaan dat ze de indruk heeft dat er een wereldwijde islamitische tactiek bestaat – “een internationaal georganiseerde ‘eerbrigade’ “ – om dit soort fanato-leipenisten naar bijeenkomsten te sturen waar kritiek op de islam geuit zou kunnen worden. En ze zegt:

“Geloofsvernieuwing is een van de zwaarste zonden in de islam, gelijk te stellen aan moord en geloofsafval. Het is daarom volstrekt begrijpelijk waarom vooraanstaande moslimgeestelijken (oelama’s) het erover eens zijn dat de islam niet louter een godsdienst is, maar het enige omvattende systeem dat alle aspecten van het menselijk leven behelst, verklaart, integreert en voorschrijft: persoonlijke, culturele, politieke en religieuze. Samengevat: de islam gaat over alles. Een geestelijke die pleit voor de scheiding van moskee en staat wordt meteen in de ban gedaan. Hij wordt tot ketter verklaard en zijn werk wordt uit de bibliotheken verwijderd. Dit maakt de islam fundamenteel verschillend van andere monotheïstische godsdiensten in de eenentwintigste eeuw.”

Enfin, het is maar dat u het weet en tot uw dienst. Misschien dat op een gegeven moment het kwartje toch gaat vallen in de roze levers en de hazenbreintjes van onze linkse vrienden. Ja, ik ben een meester van de beeldende beeldspraak.

UPDATE:

Hier een stuk van januari 2015 op Hoeiboei over hetzelfde thema door Asra Q. Nomani onder de titel: “Maak kennis met de respectbrigade, een georganiseerde campagne om islamcritici het zwijgen op te leggen”.

Overigens en á propos d’Ayaan: ze heeft recentelijk gezegd dat ze mogelijkheden ziet om de islam te hervormen. Dat is een  . . . . eh . . . . . illusoire Hallucinatie. Als je de islam begint te hervormen en kritiseren dan kom je er achter dat er niets goed is in de islam, geen enkel humaan principe rond hetwelk een hervorming zou kunnen clusteren. De islam is onhervormbaar. Als je de islam hervormt moet je hét fundament eronder wegtrekken: de Koran is het woord van Allah Himself en dat woord is wreed, achterlijk, agressief, pompeus, quasi-mystiek en belachelijk.

Hamed Abdel Samad, in zijn voordracht, “On Islamic Fascisme”, beweert dat de Koran 206 oorlogsverheerlijkingen bevat en 25 aansporingen de ongelovigen te vermoorden waaronder 2 die als techniek onthoofding aanbevelen. Als je dan vervolgens zover zou komen en werkelijk over de inhoud gaat discussiëren dan ben je gauw klaar: een totalitaire en racistische roofmoordenaars- en slavenhalers-ideologie.

En dan moet je nog afrekenen met de hysterische verering voor Mohammed en de gelovigen aan het verstand peuteren dat deze man en dus de Soenna de puurste belichaming was van bovenbeschreven ideologie. En dan moet je nog eeuwen en eeuwen van “interpretatie” die nergens het bovenbeschreven karakter van Koran noch Soenna fundamenteel aantasten omver gooien. Zoals ik al vele malen heb beweerd: met de islam kan je maar één ding doen: bij het grofvuil zetten en niet meer omkijken.
____________________
Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties