MILIBAND                                                   Ed Miliband

Het wordt, zegt men in Engeland, op 7 mei een nek-aan-nek-race tussen tussen David Cameron (conservatief) en Ed Miliband (Labour) om het premierschap. Het zou kunnen dat de moslim-stem de doorslag gaat geven en dus heeft Miliband alvast beloofd dat hij van “islamofobie” een misdaad zal maken. Wat zegt u? Ja, je leest het goed. En niet zomaar een misdaad, maar een “aggravated crime”, dat is een misdaad met bijzonder verzwarende omstandigheden. Ik neem aan dat die “verzwarende omstandigheden” iets met “maatschappelijke onrust” te maken zullen hebben.

Hier is een lijst met 783 citaten uit “1984” van George Orwell. Ik denk dat ze allemaal van toepassing zijn op de zieke geest van deze Miliband. Alhoewel ook Cameron een voldragen gek is, die in staat bleek een aanslag waarbij de Engelse soldaat Rigby door een moslim onder het uitroepen van Allah-hoe-Akbar met een machete was afgeslacht te benoemen als een misdaad tegen de islam. Toch maar effentjes eentje van Orwell? “Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.” En ze zijn echt hartstikke gek, de linksen, want wie zei ook alweer dat heel veel van het linkse denken een spelen met vuur is door mensen die zelfs niet weten dat vuur heet is? Ja, precies: diezelfde Orwell. In een tijd van universeel links bedrog, wordt de waarheid vertellen dus een daad van revolutie.

“Islamofobie”, zo weet men, is die geestelijke afwijking waarbij men bevreesd is voor een totalitaire religie dan wel een religieus totalitarisme dat alle essentiële kenmerken deelt met het nazisme. En de linkse gekken komen er mee weg. “Wie het verleden controleert, controleert de toekomst. Wie het heden controleert, controleert het verleden.” En dat heeft “links” de laatste 40 jaar gedaan: het “heden” controleren. Kennis van de ware aard van de islam is systematisch uit het bewustzijn van het volk verwijderd. En het tekent de diepte van het coma waarin de Europese bevolking zich bevindt, dat Miliband weg komt met deze misdadige verkiezingsbelofte.

Voor degenen die denken dat Miliband het niet zo bedoeld heeft, citeer ik Soeren Kern op wiens artikel de bulk van mijn tekst is gebaseerd:

In an interview with The Muslim News, Miliband said:

“We are going to make it [Islamophobia] an aggravated crime. We are going to make sure it is marked on people’s records with the police to make sure they root out Islamophobia as a hate crime. ( . . .) We are going to change the law on this so we make it absolutely clear of our abhorrence of hate crime and Islamophobia. It will be the first time that the police will record Islamophobic attacks right across the country.”

Soeren Kern meent dat Miliband aan het proberen is om nieuw leven te blazen in twee pogingen van Tony Blair uit de periode 2001 tot 2005 om onder “rassenhaat” ook “religieuze haat” te laten vallen. Die waanzin – alsof een kritiek op een ideologie hetzelfde is als op een “ras” – is ook in Nederland geprobeerd na november 2004, in de nasleep van de moord op Theo van Gogh. Toen heeft een deel van de Nederlandse politiek onder aanvoering van Piet Hein Donner geprobeerd om de wetten op de Godslastering aangescherpt te krijgen. Die gekken beseften (beseffen) dus niet dat die wetten ooit tot stand kwamen binnen een Joods-Christelijk-Verlicht kader en dat de islam een onhervormbare moordenaars-ideologie is die daar totaal buiten valt.

Ik vind het zelf ook moeilijk om het telkens weer en consequent onder ogen te zien: maar Miliband en Cameron zijn krankzinnigen, net zoals driekwart van de Europese quasi-elite “links” is en dus grondig van het padje. Ze zijn gewoon echt en waarachtig zo gek als een deur. Ik kan er al twintig, dertig jaar niks anders meer van maken. Ik breng de motie Halsema nog maar eens in herinnering. Het eerste wat “links” deed toen het kabinet VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV op 14 oktober 2010 aantrad was op 27 oktober 2010 een motie indienen die tot strekking had dat het kabinet moest uitspreken de islamisering van Nederland niks in de weg te zullen leggen.

MILIBAND EN HAATPREDIKER                                Haatprediker Sheikh Adel al-Kalbani

Gelukkig blijkt uit de analyse van Soeren Kern dat veel moslims dermate vijandig staan tegenover de democratie en de “menselijke wetten” dat ze weigeren om te gaan stemmen. Die vette schoft Choudary, van wie ik in het bijzonder hoop dat hem zo spoedig mogelijk iets héél ernstigs overkomt, heeft stemmen door moslims zelfs als een daad van afvalligheid bestempeld. Maar daar staat tegenover dat er moslimorganisaties zijn als Get Out & VoteMuslim Vote, Operation Black Vote en YouElect die de moslims oproepen tot stemmen om het rijzende tij van de “islamofobie” te keren.

Persoonlijk ben ik van de opinie dat de Vrijheid van Meningsuiting inderdaad beknot moet worden. Maar wel in precies de tegenovergesteld richting: een verbod op alle uitingen van de islam, materieel en verbaal. Omdat het een nazi-ideologie is, waarmee het Westen in oorlog is. In een oorlog gelden andere wetten. Wie van de tolerantie en de vrijheid gebruik maakt om de tolerantie en de vrijheid op te heffen, staat buiten de wet. En voor wie in deze tijden van IS nog steeds denkt dat “we” niet in oorlog zijn met de islam, mag deze docu van nota bene de BBC – of all institutions! – gaan bekijkluisteren. Kom op! Neem de fokking moeite eens en laat het tot je doordringen dan hoef je over 15 jaar niet te zeggen “wier haben es niecht gewoest”:

Hier is een toegift van iets meer dan twee minuten voor wie bovenstaande docu te lang is. Ik vraag speciale aandacht voor de jammerklacht van de jongen helemaal aan het begin van dit filmpje. HARTVERSCHEUREND.


_________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron