LEES OOK:   1) Gaf de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, de laatste stoot tot Adolf Hitlers Endlösung? 2) Handleiding bij “Nazi’s, Islamisten en het Moderne Midden-Oosten” van Rubin en Schwanitz 3) Robert Spencer geïnterviewd over zijn “History of Jihad” 4) Emmet Scott: Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen (II) 5) ISRAËL BESTÁÁT — en is de meest legitieme natie ter wereld 6) Joods-Christelijk-Verlichte traditie en islam

Hans Jansen is dood en ik heb hem goed gekend. We hadden ruzie en dat is nooit meer goed gekomen. Dat is nog steeds erg jammer voor mij, maar niet meer voor hem.

Hans is ook herdacht op de site van E. J. Bron. Onder die herdenking schreef “Jan Wandelaar” een commentaar. Hij bracht in herinnering wat Hans had gezegd in het Europese “parlement” over het vernielen van cultureel erfgoed door “Islamitische Staat” (IS) in Syrië en Irak. “Jan Wandelaar” vindt die tekst van Hans blijkbaar zo essentieel dat-ie ‘m helemaal uitschrijft en ik ben het met hem eens:

“In het jaar 832 heeft de toenmalige Kalief van Baghdad Egypte bezocht en de opdracht gegeven de grote piramide van Gizeh af te breken. De inspanningen van zijn soldaten hadden na maanden nog nauwelijks enig zichtbaar resultaat uitgehaald. De pogingen dit pre-islamitische monument af te breken werden dan ook gestaakt. Dit illustreert dat de islam alle zichtbare herinnering aan wat voorafging probeert uit te wissen. De islam heeft dat altijd gewild. Niet alleen nu in Noord-Irak en Noord Syrie. Bij genocide hoort de ontkenning van de genocide en bij de jihad hoort het uitwissen van alles dat herinnert aan de slachtoffers van de jihad. Ik wil dan ook de Commissie en ieder die dit hoort of leest vragen niet alleen die slachtoffers te gedenken, maar ook uit alle macht te bevorderen, dat Europa hetzelfde lot bespaard blijft, want de vijand is al binnen de poorten.” [de link in het bovenstaande is later toegevoegd]

Hans had maar één minuut spreektijd, anders zou hij misschien Heinrich Himmler hebben aangehaald die in zijn Posener Rede van oktober 1943 over de moord op 6 miljoen Joden het volgende zei:

„Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. – ‘Das jüdische Volk wird ausgerottet’, sagt ein jeder Parteigenosse‚ ‘ganz klar, steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir.’ [ . . . ] Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht und ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte( . . .).”

Een nooit te schrijven gloriebladzijde van onze geschiedenis . . . . .

“Bij genocide hoort de ontkenning van de genocide en bij de jihad hoort het uitwissen van alles dat herinnert aan de slachtoffers van de jihad.”

Ja, de islam en het nazisme, dat is één geest en vooral wat betreft de Joden. Dat had ook Hans begrepen. Aan ons was de taak om dat gegeven alsnog in de feitenresistente koppen van onze quasi-elite te laten doordringen. Daarom besloot Hans zijn mailtjes vaak met: “Strijd de Goede Strijd!” Dat gaan we dus blijven doen. En ik voeg de daad bij het woord. Of misschien moet ik zeggen: ik ga het Woord in de Goede Strijd maar weer eens als Daad hanteren. Al wordt door sommigen betwijfeld of in deze strijd tegen de islam een “debatcultuur” wel enige kans maakt of relevantie heeft.

Ik heb al héél vaak uitgelegd, zowel in korte als lange versies, en soms ook in zéér korte versies dat de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre is.

Het Mohammedanisme is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-principe (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kleuterneuker geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen, in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, vriend-vijand-denken, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en slachtoffergedrag/rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

De islam is net als het nazisme meer algemeen totalitair in twee opzichten: de leefregels voor het gehele leven gelden tot in de absurde details en de Koran waarop die leefregels zijn gebaseerd zijn het eeuwige en onveranderlijke woord van God zelf. Dat onveranderlijke woord is vol materialistische platheid, haat en gewelddadigheid. De inhoud van de Koran is voorts irrationeel geordend, zodanig dat de priesterkaste van de islam over de inhoud kan liegen (“Taqiyya”) en de islam als een “geloof van de vrede” kan voorstellen om de “ongelovigen” te misleiden. Dat liegen, die “Taqiyya”, is verplicht in de islam. Het individu heeft geen gewetensvrijheid: zelf denken over moraal is hoogverraad aan de islam. De Koranmoraal geldt bindend voor ieder, op straffe van de dood. Het individu mag niet zelf denken over morele vraagstukken, maar ook niet over de stoffelijke wereld buiten het individu: het gebruik van de Rede is hoogverraad aan de islam. De islam brengt daarom geen wetenschap voort, maar steelt en gebruikt slechts de prestaties van de volken die zij onder het kromzwaard brengen. Wat eenmaal door de “oelema” (de “wetenden”, de priesterkaste) is overeengekomen kan niet meer veranderd worden: dit heet “het principe van de consensus”. In de islam wordt wel vaak de “oemma” (alle Mohammedanen) aangeroepen, het “volk” dus,  maar de “oemma” heeft niks te zeggen. Sinds het jaar 900 is er niets wezenlijks meer veranderd in de leer, alleen de papieren massa waarin dit is vastgelegd is gegroeid tot oceanische proporties.

Het is bovendien verdedigbaar – Emmet Scott heeft dat gedaan — dat de islam voor Europa een oerbron van het Kwaad is geweest, dat de vernietiging van het Byzantijnse Rijk en de funeste invloed die de islam vanaf de  7e eeuw heeft gehad op het christendom, een belangrijke factor is geweest in het ontsporen van het Christendom, zoals dat geboekstaafd werd door Karlheinz Deschner in zijn Kriminalgeschichte des Christentums .

Zelfs de ontsporing in het nazisme van het Christendom kan in laatste instantie in de islam zijn oorsprong hebben. In elk geval was de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini (plm 1897 – 1974), mentor van Arafat, Abbas en Hamas, een bondgenoot van Hitler, die zelf weer een groot liefhebber van de islam was. In WO II was de Moefti persoonlijk verantwoordelijk voor de vervlechting van de nazistische en de islamitische Jodenhaat-traditie, die sindsdien in het Midden-Oosten levend is gebleven.

Tot zover ikke eiges over de islam.

Er is nog een tekst van Hans Jansen die ik essentieel vind en die gaat over een onderwerp waarover ik zelf ook een paar keer heb geschreven: over de uniciteit van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. In dat stukje op GeenStijl van april 2014 waarin de betreffende alinea stond, liet Hans jammer genoeg impliciet dat hier de kern van het verschil tussen die traditie en de islam ligt:

“Het christendom heeft een prachtig succes behaald: in de maatschappijen waar het domineert, of heeft gedomineerd, heeft het iedereen weten te overtuigen van de vanzelfsprekendheid van drie stellingen: ‘De schepper is redelijk en de schepping zit redelijk in elkaar.’ Zonder dat laatste geen wetenschap en techniek. ‘Behandel de mensen zoals je wilt dat zij jou behandelen.’ Zonder dat gebod geen democratie of rechtszekerheid, en geen vertrouwen in de handelspartners op de markt. ‘Fouten en schuld bekennen, daar knap je van op.’ Dat helpt te zoeken naar fouten van welke aard ook, en de verbeteringen aan te brengen die vooruitgang mogelijk maken.”

Ik zou het aldus op zijn Bijbels willen samenvatten:

Zo blijven dan deze drie: Rede, Empathie en Schuldbesef, maar de grootste van deze drie is de Rede.

Tevreden, Hans?

(Zie ook het “in Memoriam” voor Hans door “Spartacus”)

__________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron