Omdat ik een bewogen humanist ben en toch ook tegelijk een dialecticus pur sang, gaan mijn morele diepgang en vlijmscherpe intellect soms een synergie aan die kan leiden tot vergezicht-inzichten die mijn eiges zelf verrassen. Zoals de ingezonden briefschrijver zei: “Tot mijn verbazing deel ik u mede . . . . .” Zo wordt de paradoxale bottom line in onderhavig stukje bereikt in de zin: “Over de Vrijheid van Meningsuiting beslis ik zelf.”

Megyn Kelly is een “rechtse” (tot rond 1970, 1980 zou je haar “links” hebben moeten noemen) tv-presentatrice uit Amerika en ze was flink kwaad over het stuitend domme en perverse immoralisme van nagenoeg alle Amerikaanse mainstream-media die “provoceren” erger vinden dan vermoorden van “provocateurs”. Als dit de houding blijft van die mainstream-media, dan hebben de Jihadisten dus al gewonnen, meent Kelly.

Een van de idioten die ze “citeert” meent dat het organiseren van een cartoon-wedstrijd met het onderwerp “Mohammed” hetzelfde is als een cartoon-wedstrijd met het onderwerp “zwarte mensen”. Een ideologie en een vertegenwoordiger van een ideologie ALS vertegenwoordiger van die ideologie bespotten is dus hetzelfde als iemand vanwege zijn ras bespotten.

Maar misschien moeten we dit soort gekken niet al te hard vallen want in Artikel 1 van onze Grondwet, dat Pim Fortuyn niet voor niks wilde laten schrappen, staat ook dat je niet mag discrimineren op grond van “godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht”. De eerste drie categorieën zijn eigen keus en met de laatste twee kenmerken word je geboren. En ik weet even niet wáár precies in de American Constitution, maar daarin wordt race, color, sex and creed volgens mij ook gelijkelijk beschermd tegen “discriminatie”.

Misschien is die nevenschikking overigens minder idioot dan je op het eerste gezicht zou denken, want als de opstellers van deze wetten spraken van “godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid” (of “creed”) dan dachten ze binnen de kaders van de Joods-Christelijk-Verlichte beschaving. Men hield geen rekening met een puur misdadig systeem als de islam dat daar buiten valt en verboden zou moeten worden. Maar de halve garen die Megyn Kelly opvoert moeten inmiddels weten dat die islam misdadig is en moeten dat onderscheid tussen een aangeboren kenmerk en een zelf gekozen ideologie kunnen maken.

Ik vind dat Kelly zich hier prima weert, ondanks dat ze zo absurd mooi is. Maar. . . . . . . . . ik zou hier zelf toch graag de Copernicaanse wending maken en niet willen blijven staan bij de verdediging van Free Speech voor iedereen en . . . . in de aanval gaan door Free Speech te ontzeggen aan moslims.

Je moet aan diegenen de Vrijheid van Meningsuiting ontnemen die onder gebruikmaking van de Vrijheid van Meningsuiting een eind willen maken aan niet alleen de Vrijheid van Meningsuiting maar aan alle Vrijheid. Dat geldt op dit moment voor alle moslims. Aan alle moslims in het Westen moet hun recht ontnomen worden om hun ideologie in woord of teken uit te dragen. Alle moslims, ook de “gematigde”, want gematigde moslims kunnen niet bestaan omdat er geen gematigde islam bestaat en kán bestaan. De islam is een onhervormbare moordenaars-ideologie die in alle wezenlijke aspecten identiek is met het nazisme: Jodenhaat, expansieve oorlogszucht inclusief Blut-und-Boden, Führerprinzip (volgens hetwelk de absolute leiding van de misdadiger Mohammed moet worden geaccepteerd), rancunisme, xenofobie, conspirisme en afwijzing van de Rede. “Gematigde moslims” liegen of kennen hun eigen “godsdienst” niet en als de tijd rijp is en de “oelema” (de priesterkaste, de beroepsmoslims) bewijzen met de Koran en de Soenna in de hand dat de islam inderdaad die nazi-ideologie is die ik zeg, dan zullen vele van die gematigde moslims de bevelen van die “oelema” tot de Jihad volgen. Nogmaals: de Vrijheid van Meningsuiting in alle Westerse Constituties is bedoeld voor diegenen die zich bewegen in het kader van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. De islam valt daarbuiten, dat is een misdadigersideologie. Ja, het is oorlog en in tijden van oorlog moet je misschien de Vrijheid van Meningsuiting van je doodsvijand opheffen. Dat is mijn persoonlijke mening, die ik in vrijheid naar voren breng nu het nog kan en die ik desnoods met de wapens zal verdedigen. Wie mij de bek wil snoeren als ik roep “Verbied de islam!” zal ik desnoods met geweld stoppen.

Als je mijn standpunt héél lapidair en bijna karikaturaal wil samenvatten, dan luidt het aldus: “Over de Vrijheid van Meningsuiting beslis ik zelf.” Maar dan bedoel ik: in allerlaatste instantie, als al mijn vrijheden door de Vrijheid van Meningsuiting worden bedreigd, bijvoorbeeld in deze oorlogsomstandigheden door de islam. Dan neem ik desnoods de wapens op. En dit is het voornaamste: als ik, die normaal voor onbeperkte Vrijheid van Meningsuiting zou zijn, een dergelijk “extreem” standpunt inneem, dan is er iets aan de hand, tenzij men meent dat ik gek ben. En let wel: ik wil de islam niet verbieden omdat ik “gekwetst” ben, maar omdat mijn beschaving er fundamenteel door wordt bedreigd. Joseh Klein tekent naar aanleiding van de “Garland shooting” en de perverse reacties in de mainstream-media op Front Page Magazine de gevaren van het Orwelliaanse Islamofobie-gelul:

“[Geller] sees Islamic Sharia law creeping into various American institutions, already having the stealth effect of suppressing the free exchange of ideas. Terms like jihad, Islamic terrorism and radical Islam are banned from federal government law enforcement training materials. Political correctness freezes vibrant discussion and critique of Islam on college campuses. The epithet “Islamaphobia” is used like the race card to shut off debate. President Obama himself has given the Islamists a boost by declaring at the United Nations in 2012, shortly after the release of the anti-Muslim video that members of his administration initially blamed for the Benghazi attacks: “The future must not belong to those who slander the prophet of Islam.” Trying to weigh what is and what is not permissible content, based on whom may be offended, is the road to tyranny. Pamela Geller’s methods may be disagreeable to some, but the lesson she is trying to teach is in the spirit of the Founding Fathers.” [mijn vet]

Precies: verbieden op grond van “gekwetst zijn” is de weg naar tirannie, maar vrij baan geven aan wat openlijk en stiekem, met ”vreedzame” middelen en met geweld, naar tirannie streeft – en dat al 1400 jaar met groot succes over de hele wereld doet! – is óók de weg naar tirannie.
____________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron