En voor de vrijdenkende avant gardisten op links die zó bezig zijn met de progressie dat ze geen tijd hebben om die hele 7 minuten uit te luisteren, vat ik hier de inhoud samen van wat er gezegd wordt in dit interview van Bill Maher met Ayaan Hirsi Ali. Here we go.

Linksen zijn altijd erg begaan met het slachtoffer. Alleen in het geval van de islam beschuldigen ze juist het slachtoffer dat de islam als systeem aanklaagt. De aanklagers van de islam worden door links aangeklaagd. [Dat deden de linksen bij het communisme ook. MP]

“Dat vinden ze lekker, die hoofddoek, die niqaab, die boerka. Die tentjurk.” Ja, dat zeggen pooiers ook: “Ze vinden het lekker.” En natuurlijk zullen er vele duizenden masochistische moslima’s bestaan – [en velen van hen zullen juist door de islam masochistisch zijn geworden. MP] – maar er zijn ongetelde miljoenen die de boerka en de hele islam niet “lekker” vinden en die gedwongen worden.

Kom in opstand tegen dat totalitaire en wrede systeem dat van koran, profeet en sharia, dat naar willekeur wordt opgelegd en uitgevoerd door individuen, bendes en dictaturen. Begin met het leven en de vrede te heiligen en stop met de dood en de oorlog te verheerlijken.

Voor zover ze toegeven dat er iets mis is met de islam, beweren linksen dat islamcritici generaliseren. Kijk, zeggen de linkse progressieve vrijdenkers dan, je hebt natuurlijk slechte landen als Saoedie-Arabië, maar kijk nou eens naar landen als Indonesië, Jordanië en Turkije. Dat doen we dus even. In Indonesië en Jordanië is meer dan 70% voor de sharia en stenigen bij “overspel” wordt in Indonesië door 40% en in Jordanië door bijna 80% toegejuicht. Voor de doodstraf bij het verlaten van de islam: Jordanië meer dan 80%. Dit zijn dan de bastions van vrijheid en democratie in de islam volgens de linksen.

Hoe krijgen we zogenaamde linksen zover dat ze inzien dat wij [Maher en Ayaan en Geert Wilders en . . . . . . MP] de echte linkse vrijdenkende progressieven zijn in dit debat en dat wij degenen zijn die de onderdrukking aan de kaak stellen en eisen dat het ophoudt? Quasi-links moet gaan inzien dat het islamisme een kanker is en een massieve aanval op “liberalism”, dus op alles wat progressief, links en democratisch moet heten: het recht op leven, vrijheid en gelijkheid. Het islamisme verdeelt de wereld in “wij” en “zij” en ze vermoorden op grote schaal zelfs vrome moslims van wie zij vinden dat ze het geloof niet beleven zoals zij dat willen opleggen. Ze vermoorden ze, voeren ze in slavernij, verkrachten de vrouwen. Ze vernielen kunst en cultuur en beschaving. We zien het dagelijks. Voor wie werkelijk een progessieve vrijdenker is, moet het Parool Van De Dag gelden: kom in opstand tegen het islamitisch extremisme.

En ik, Martien Pennings, wil daar graag aan toevoegen dat ik Ayaan zeer bewonder, dat ik trots ben dat ik haar een keer een handje heb mogen geven – (Het was op Schiphol: op twee meter afstand stonden twee zéér zwaar bewapende militaire bewakers) – maar dat ze in een illusie verkeert als ze meent dat de islam hervormbaar is en dat er een van de islam onderscheidbaar “islamisme” bestaat. De islam is alleen in zijn geheel bij het grof vuil te zetten. Vooral niet meer omkijken. Ja, in dit geval moeten “we” het “wij-en-zij-denken” van “ze” overnemen, zoals “we” dat bij het nazisme en communisme hebben gedaan. Voor het Westen is de enige mogelijkheid om te overleven: direct stoppen met immigratie uit moslimlanden en via ouderwets Kennaniaans long-telegram containment: [islam must] “be contained by the adroit and vigilant application of counterforce at a series of constantly shifting geographical and political points”. Maar dan moet er eerst iemand in het Witte Huis gekozen worden die géén moslimbroeder is, zoals Obama.


______________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron