ZUID AFRIKA JAN MULDER KIJKT SCEPTISCH“De narcistisch-hedonistische domheid en Gutmenschliche zelfverheffings-neurose worden op minuut 51 door Jan Mulder treffend in beeld gebracht en verwoord: ‘Ik voel mij toch niet gediscrimineerd doordat er mensen in de Schilderswijk wonen die anders denken dan ik?’ Even tevoren had Bosma indirect nog eens duidelijk gemaakt hoe de islam Nederland al kapot hééft gemaakt: voor de boekpresentatie, waarbij Wilders aanwezig was, was de oude Tweede Kamer-zaal omgebouwd tot een fort en golden extreme veiligheidsmaatregelen.”

Bij Pauw hebben we op 28 mei 2015 vanaf 35:20 Martin Bosma te gast vanwege zijn nieuwe boek over Zuid-Afrika en met name over de linkse collaboratie in Nederland met de fascistisch-corrupt-racistische moordenaars-maffia-gangsters van het ANC, het African National Congress. Lijkt me een goed boek, “Minderheid in eigen land”, met de ondertitel “Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid”. Het vorige boek van Bosma, “De schijn-élite van de Valsemunters” was ook al prima en ik vond dat Bosma terecht Jacques de Kadt als zijn leermeester beschouwde, want die had datzelfde soort . . . . eh  . . . . . . slimheids-intellect.

Ik moet eerlijk zeggen dat Bosma van Pauw ruim de gelegenheid krijgt de hele linkse beweging en speciaal de VARA flink zwart af te schilderen. En terecht, blijkbaar, want, zo vertelt Pauw, ze hadden de man die zo goed geholpen heeft het ANC te subsidiëren, Jan Pronk, dé insider bij uitstek, het boek van Bosma laten lezen en Jan had moeten bekennen dat hij er feitelijk niet zoveel tegenin kon brengen.

We komen veel te weten. Bosma brengt in herinnering dat de VARA zwaar reclame maakte en collecteerde voor het ANC. Radio Freedom, de stem van het ANC werd daadwerkelijk met uitzendingen (“radio Oranje”) door de VARA gesteund, inclusief de oproepen tot moord vanwege huidskleur. En dat kon blank of zwart zijn, want de Zulu’s van “Inkatha” hoorden ook tot de vijanden van het ANC.

Of Bosma een beetje kan begrijpen, vraagt Pauw, dat al die linksen het allemaal met de beste bedoelingen deden, uit solidariteit en uit plichtsgevoel. Tsja, antwoordt Bosma, maar ze waren ook wel behoorlijk blind, want dat geld gebruikte het ANC niet voor vrijheidsstrijd maar om een oorlog met Inkatha, waarin 20.000 doden vielen, in zijn voordeel te beslechten. Van de kleinste “verzetsorganisatie” in Zuid-Afrika werd het ANC de grootste en wel door de steun van de Sovjet Unie, de DDR, de VARA, de PvdA, Jan Pronk en Sietse Bosgra.

Het “autobanden” (“tyre-neck-lacing”), vertelt Bosma, is een uitvinding van het ANC: een met dieselolie gevulde autoband rond nek of lichaam, misschien nog wat prikkeldraad eromheen en dan aansteken. Ja, ook de VARA wist dat het ANC dat deed en maakte er reclame voor.
ZUID AFRIKA AUTOBANDEN 3En Mandela dan? Die was toch de baas van het ANC? Ja, kijk: Mandela zat op Robbeneiland gevangen en wist misschien niet zo veel van wat er echt gebeurde. Hij was bovendien veel meer een communist dan de daadwerkelijke leiders van het ANC en hij was ook een voorstander van de “thuislanden”, dus dat de verschillende stammen een eigen regio kregen toegewezen. Het ANC was daar tegen. Toen Mandela president van 1994 tot 1998 was, is hij misbruikt door het ANC als uithangbord. Hij mocht niet eens de kabinets-zittingen voorzitten. Mandela zat in een kantoortje en schreef af en toe een plannetje dat dan in een la verdween.

Als Winnie Mandela ter sprake komt, vertelt Bosma dat ze, dank zij de Universiteit van Utrecht, ook nog een eredoctoraat heeft gekregen, terwijl ze nooit iets van enig belang heeft geschreven.

En dan komt de grondhouding van Frits Barend weer even boven. Gretig valt hij in:

“Maar, ja dat gebeurt met meer mensen, ook in Nederland. Sommige mensen krijgen een buitengewoon hoogleraarschap. Dus dat gebeurt wel vaker.”

Waarop Bosma: “Maar dit ere-doctoraat was wel erg dubieus, omdat mevrouw Mandela bijvoorbeeld tevoren al had gesproken van de bevrijding van Zuid-Afrika met onze lucifers en onze autobanden.”

Waarna Barend wijselijk zijn zelfvoldane kop houdt.

ZUID AFRIKA FRITS BARENDEn dan komen er dus vragen op of het regime van die witten niet véél erger was en structurélerder-grondwettelijkerder-racistischerder dan wat het ANC nu op heden in Zuid-Afrika institutioneel heeft verankerd. Nou . . . . eh . . . . . néé, eigenlijk. De discriminatie is net zo erg en grondwettelijk en schaadt de economie verschrikkelijk omdat goeie blanke vaklieden ontslagen worden en de kennis met hen verdwijnt. Bij het electriciteits-bedrijf bijvoorbeeld, zodat mensen structureel dagelijks uren zonder stroom zitten.

Het boek van Bosma, zegt Pauw, heet niet voor niks “Een minderheid in eigen land”. En ja, het boek gaat inderdaad over de vraag of er iets dergelijks ook in Nederland kan gebeuren. Iets dergelijks? Ja, dus dat het autochtone bewind van die witten ingeruild wordt voor een bewind van gekleurden. Autochtóón bewind van witten in Zuid-Afrika? Ja, inderdaad, die witten, die ook bekend staan als “Afrikaners”, en vaak niet eens zo wit waren, waren in Zuid-Afrika net zo veel (of net zo weinig) autochtoon als de zwarten, die soms ook niet zo héél erg zwart waren. Twee groepen trokken een vrij leeg land in: de “zwarten” van noord naar zuid en de “witten” van zuid naar noord.

Het kwam niet ter sprake , maar het lijkt wel een beetje op Palestina rond 1900: Arabieren en Joden die tegelijk het land intrekken . . . . . nou, ja . . . . . tegelijk . . . . . . de Arabieren kwamen pas toen ze in de gaten kregen dat de Joden welvaart en humaniteit brachten in Palestina. Maar ik geloof dat ik afdwaal . . . . . . nou ja, afdwalen, afdwalen . . . . . . . eh . . . .  . . in zoverre: daar in Palestina was de islam óók het vergif dat alles sloopte wat had kunnen zijn als moslims normaal zouden kunnen samenleven met niet-moslims. Wat al 1400 jaar nergesnie lukt. Enfin, dat komt allemaal niet expliciet aan de orde in de discussie bij Pauw. Maar het gáát dus wel over de vraag of wij in Nederland bang moeten zijn voor de islamisering.

Merkwaardig was dat niemand de kromheid van de vergelijking ter sprake bracht: in het ene geval, Zuid-Afrika, werd het ene erge racistische regime vervangen door het andere minstens net zo erge racistische regime. Maar in het Westen dreigt een Joods-Christelijk-Verlichte cultuur vervangen te worden door een nazistische massamoordenaars- en slavenhalers-ideologie.

Dát kon Bosma natuurlijk niet zeggen. Dus op de steeds dringender vraag van Pauw waarvoor Bosma dan toch zo bang is, vertelde Bosma van de veranderende demografie in de steden en in het hele land en van de historische expansie van de islam die de neiging heeft christelijke culturen te doen verdwijnen. En dat van Aartsen, de burgemeester van Den Haag al openlijk zegt: wen maar aan islamitische meerderheden.

De narcistisch-hedonistische domheid en Gutmenschliche zelfverheffingsneurose wordt op minuut 51 door Jan Mulder treffend in beeld gebracht en verwoord:

“Ik voel mij toch niet gediscrimineerd doordat er mensen in de Schilderwijk wonen die anders denken dan ik?”

Ongeveer dus zoals kunstkwast en veilingmeester Pechtold de problematiek van de islam onder woorden bracht: het racisme van vreemde luchtjes op de trap.

Even tevoren had Bosma indirect nog eens duidelijk gemaakt hoe de islam Nederland al kapot hééft gemaakt: voor de boekpresentatie, waarbij Wilders aanwezig was, was de oude Tweede Kamer-zaal omgebouwd tot een fort en golden extreme veiligheidsmaatregelen.

Er zal nog veel meer moeten gebeuren á la “Islamitische Staat” dan nu voordat omhooggevallen half-intellectuelen als Mulder en Barend wakker worden. Ik denk dat er aanslagen in Nederland zelf voor nodig zullen zijn. Iets met de Bijenkorf in Amsterdam op zaterdagmiddag die in een slagerswinkel verandert. Charlie Hebdo en die hele reeks die je daaraan kunt vastknopen is nog lang niet genoeg geweest. Je moet ze zien zitten en hoe ze Bosma bekijken: met die mengeling van verontwaardiging, minachting, verongelijktheid en wantrouwen. Oh, ze voelen zich zó superieur. En ze zijn zó dom en verwaten, de kortgebroekte denkers, dat Clio ervan moet huilen.

ZUID AFRIKA xenophobic attacks

ZUID AFRIKA xenophobic attacks 2Op de foto’s “gastarbeiders” in Durban op 14 april 2015 tijdens rellen waarbij minstens 5 doden vielen. Ze bewapenen zich omdat ze aangevallen worden door de locale bevolking. Ze komen uit bijvoorbeeld Nigeria, Somalië, Malawi, Zimbabwe and Ethiopië.
__________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron