ZIE OOK: MOHAMMED HEEFT NOOIT BESTAAN & GEMATIGDE MOSLIMS BESTAAN NIET

GELLER PAMELA BUS ADDDaniel Pipes is een gelovige. Hij gelooft in de hervormbaarheid van de islam en in het bestaan van “gematigde moslims”. Net als de mij zeer sympathieke Ayaan Hirsi Ali. Herstel! Nee: Ayaan is geen gelovige. Ik denk dat Ayaan tegen beter weten in heeft gepleit voor hervorming van de islam. Dat was iets wat ze van haar geweten moest doen voor de mensen in de “cultuur” waaruit ze komt. Maar ze gelooft er zelf niet zo erg hard in. Pipes wel, die gelooft echt. Nou ja, hij wil het veel harder geloven dan Ayaan. Maar met dat geloof in die hervormbaarheid van de islam moet je wél oppassen, want voor je het weet zit je in het kamp van zogenaamde “respectbrigade”: de mensen die harde kritiek op de islam schandelijk vinden.

Pipes                                                  Daniel Pipes

Ik werd op Pipes attent gemaakt doordat de website “Vlaamse Vrienden van Israël” een stuk van Pipes vertaalde en er een instemmend commentaar aan verbond, dat aldus luidde:

“Nogal wat ‘goed-be-doel-ende’ mensen maken blijkbaar een potje van gewone en of gematigde moslims, jihadisten, radicale moslims, islamieten versus islamisten enz. Ze hebben blijkbaar wat moeite om door het bos nog de bomen te zien en terechte islamkritiek te kunnen scheiden van islamofobie, islamhaat en of moslimhaat. Dergelijke acties discrediteren de gerechtvaardigde strijd tegen islamitisch antisemitisme compleet.”

Vlaamse Vrienden van Israël” is een mij sympathieke site die uitstekend bericht over Israël , maar . . . . . . nooit iets kritisch’ over de islam heeft te melden uit angst om door de Belgische justitie van het internet gegooid te worden (!). Maar deze keer heeft de webmaster dus ineens wél een mening over de islam, de “politiek correcte”.

De webmaster van “Vlaamse Vrienden van Israël” vindt dus dat er inderdaad zoiets als “islamofobie” bestaat en praat aldus de propaganda van de OIC-lobby na, de maffia van islamitische dictaturen die de VN (Verenigde Nazi’s) heeft overgenomen. Voorts ben ik zelf ook zo’n goedbedoelende sukkel die alle moslims in één potje gooit en die alleen maar één islamitisch bos ziet en géén gematigde bomen. De islam is namelijk één onhervormbaar geheel, gematigde moslims bestaan niet en kritiek op de islam kan volgens de ratio en moet volgens de moraal niet anders dan vernietigend zijn. Ik heb het al vele malen eerder uitgelegd. Dus ik citeer mezelf maar weer eens:

“( . . .) á propos d’Ayaan: ze heeft recentelijk gezegd dat ze mogelijkheden ziet om de islam te hervormen. Dat is een  . . . . eh . . . . . Illusoire Hallucinatie. Als je de islam begint te hervormen en kritiseren dan kom je er achter dat er niets goed is in de islam, geen enkel humaan principe rond hetwelk een hervorming zou kunnen clusteren. De islam is onhervormbaar. Als je de islam hervormt moet je hét fundament eronder wegtrekken: de Koran is het woord van Allah Himself en dat woord is wreed, achterlijk, agressief, pompeus, quasi-mystiek en belachelijk. Hamed Abdel Samad, in zijn voordracht, “On Islamic Fascism”, beweert dat de Koran 206 oorlogsverheerlijkingen bevat en 25 aansporingen de ongelovigen te vermoorden waaronder 2 die als techniek onthoofding aanbevelen. Als je dan vervolgens zover zou komen en werkelijk over de inhoud gaat discussiëren dan ben je gauw klaar: een totalitaire en racistische roofmoordenaars- en slavenhalers-ideologie. En dan moet je nog afrekenen met de hysterische verering voor Mohammed en de gelovigen aan het verstand peuteren dat deze man en dus de Soenna de puurste belichaming was van bovenbeschreven ideologie. En dan moet je nog eeuwen en eeuwen van “interpretatie” die nergens het bovenbeschreven karakter van Koran noch Soenna fundamenteel aantasten omver gooien. Zoals ik al vele malen heb beweerd: met de islam kan je maar één ding doen: bij het grofvuil zetten en niet meer omkijken.”

Ze is lief en gedreven, Ayaan, en ik ben er trots op dat ik haar op Schiphol ooit een handje heb mogen geven met op twee meter afstand twee bewakers met een mitrailleur gekruist voor de borst en behangen met handgranaten, maar als je die “5 punten” ter hervorming van de islam uit haar nieuwste boek zou uitvoeren, dan schaf je in feite de islam af. Eigenlijk is het hilarisch als je erover nadenkt. Om te beginnen vindt ze dat de semi-goddelijke status van de Profeet Mohammed alsmede het geloof in Zijn onfeilbaarheid moet worden afgeschaft. En dat is dus om te beginnen totáál onmogelijk. Gelovige moslims vereren Mohammed op een hysterische manier. Moslims moeten, punt twee, het leven meer gaan eren dan de martelaarsdood. Ga dat maar eens uitleggen aan de mensen die diep ongelukkig zijn onder een systeem van onderdrukking. Ga dat maar eens uitleggen aan de mannelijke onderdrukkers die er alle belang bij hebben dat systeem in stand te houden omdat het systeem ze volop voorziet van seks, macht, luxe en aanzien. Maak dat eens de misleide vrouwen wijs, wier enige psychologische uitweg was om de onderdrukker lief te hebben. Ze wil, punt drie, de sharia, de Koran, de Soenna en al wat daarop aan islamitische ”jurisprudentie” gebouwd is ter discussie stellen. Wat zal ik daar nou eens van vinden? Eh . . . . . . . succes! Ze wil de willekeur afgeschaft zien van de “fatwa’s” waarmee individuele imama’s en verdere oelewappa’s zomaar even over ieders leven beslissen. Nogmaals: succes! Ze wil de opdracht tot Jihad uit de islam hebben. Dat is dus de kern van de Koran, het woord van Allah Himself. Er staan meer dan 200 oproepen in om de “heilige oorlog” te voeren. Dus wat zal ik Ayaan verder nog toeroepen? “Veel kusjes en veel succes! Het gaat absoluut lukken!”

Bij zo’n opvatting dat de islam hervormbaar is, hoort op geheel natuurlijk wijze de opvatting dat er een onderscheid is tussen “islamisme”, extremisme”, “salafisme”, “fundamentalisme” enerzijds en “gematigde islam” anderzijds. Dat is daverende onzin. De islam an-sich is een onhervormbare moordenaars-ideologie. Zoals Anne-Marie Delcambre uitlegt, is de “gematigde islam” een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien:

Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei.”

Bernard Lewis nog maar eens? “Er zijn gematigde moslims, maar de islam is niet gematigd.” Dat betekent dus dat een gematigde moslim géén moslim is. Dat hij of zij het grootste deel van het “geloof” links laat liggen, maar er niet uit stapt. En dat is dan ongetwijfeld weer uit angst. Want op afvalligheid staat in het “geloof van de vrede” gewoon de doodstraf.

Dit begint inderdaad het grote punt van discussie te worden . . . . . . . . nee, niet of er een gematigde islam bestáát – want daarin geloven alleen illusionisten – maar of het mogelijk is bondgenoten te vinden onder “gematigde moslims” . . . . . . onder diegenen dus die ook slechts kunnen bestaan als ze zichzelf blijven bedriegen.

Dus wat willen mensen als Pipes en Ayaan nou? Zelf verkerend in een illusie, de een meer dan de ander, zoeken ze bondgenoten die in dezelfde hallucinatie verdwaald zijn en, ja . . . . . . hoe dan verder? Dan ga je dus de islam “respectvol” kritiseren. Maar hoe doe je dat met een ideologie die alle wezenlijk kenmerken deelt met het Nazisme? Dus hoe gaat er dat in de praktijk uit zien, die “hervorming” van de islam door “gematigden”? Ik kan me er eerlijk gezegd niks bij voorstellen.

Wat in de praktijk die “respectvolle” houding oplevert, zien we bij Daniel Pipes als hij de pittige bus-reclame-campagne van Pamela Geller (American Freedom Defense Initiative, Atlas Shrugs) in Philadelphia kritiseert. Het gaat om een campagne op lijnbussen van SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Autority). Hier is een voorbeeld van zo’n plakkaat dat op de zijkant van zo’n bus stond.

GELLER PAMELA BUS ADD 2De kritiek van Pipes luidt als volgt:

“Om te beginnen is de tekst in feite onjuist. Amin al-Hoesseini was nooit de ’leider van de moslimwereld’. Hij was een door de Britten aangestelde ambtenaar in het Mandaat voor Palestina, waar moslims minder dan 1 procent uitmaakten van de totale moslimbevolking van de wereld.

Ten tweede vertegenwoordigde de ontmoeting van Hoesseini met Hitler geen permanente of universele alliantie tussen moslims en Nazi’s; het was een eenmalig, opportunistisch overleg tussen een gevluchte Palestijnse figuur en zijn beschermheer.”

Om te beginnen, zou ik dan weer zeggen, kan je van advertentie-slogans niet verwachten dat ze aan alle nuances recht doen. Bovendien . . . . . was de Moefti misschien in de jaren daarna wél de invloedrijkste ’leider van de moslimwereld’. (!!!) Hij kreeg namelijk van Hitler zijn eigen radiozender, “Radio Zeesen” waarmee hij de hele oorlog lang de hele islamitische wereld in het Midden Oosten bestookte met pro-Nazi en Jodenhaat-propaganda.

Bovendien, voorts en verder vertegenwoordigde de ontmoeting van de Moefti met Hitler precies wél een permanente én universele alliantie tussen moslims en nazi’s. In de figuur van de Moefti komt naar voren dat de islam de oudste vorm van nazisme ter wereld is, anders gezegd: de islam is een Nazisme avant, pendant et après la lettre. De Moefti is een volstrekt kardinale figuur in de verbinding tussen de Jodenhaat in het nazisme en de Jodenhaat in de islam. “Kardinaal” is afgeleid van het Latijnse “cardo” waarvan de tweede naamval luidt “cardinis”. De eerste betekenis van “cardo” is “spil”, in de zin van “draaipunt”, meer specifiek het draaipunt van een (Romeinse) deur. In die zin is de Moefti de kardinale figuur, de spil, ja zelfs de draaideur zélf geweest die de eigen antisemitische traditie en de Nazistische Jodenhaat heeft vermengd en doorgegeven naar de toekomst, zodat ik nu kan en moet spreken van een “Nazislam”. Volgens de Moefti zelf had de islamitische Jodenhaat overigens géén verrijking nodig vanuit het Hitlerisme en kon die op zichzelf staan. De Moefti, een grote vriend van Eichmann, is een drijvende kracht geweest in de uitvoering van de Holocaust en heeft mogelijk de doorslag gegeven tot het besluit de Joden definitief uit te roeien.

Pipes lult dus zeikerig uit zijn nek: die Moefti was in WO II wél de belangrijkste geestelijke leider van de “oemma”, de wereld-moslim-gemeenschap en de Moefti personifieert als geen ander de inderdaad “universele” en “permanente” band tussen nazi’s en islam. Zodat die foto van die ontmoeting tussen Hitler en de Moefti op de zijkant van die bus extréém to-the-point is.

Pipes heeft nog meer kritiek:

“Ten derde is de eis in de advertentie onzinnig: Hoe kan het beëindigen van 10 miljard Amerikaanse hulp aan Afghanistan ‘de haat stoppen’ tegen Joden? Hoe kan de voortzetting van die hulp de ‘Islamitische Jodenhaat’ stimuleren?”

Flauwe, zeikerige kritiek. Ik neem aan dat Pamela Geller met “End all aid to islamic countries” niet het geld bedoelt dat in Afghanistan in de bestrijding van de Taliban wordt gestoken. En als ze de “ontwikkelingshulp” bedoelt die naar Afghanistan gaat, zou ze een punt kunnen hebben, vanwege de algemene reden dat de hulp niet helpt en slechts dictaturen en verdere onderdrukkings-structuren in stand blijft houden. Maar waarschijnlijk bedoelt ze zelfs dat niet en bedoelt ze vooral de subsidies die naar Hamas en Abbas gaan.

En dan komt Pipes aan het zwaartepunt van zijn kritiek. De nette mensen zijn boos geworden! De “gematigde” Joden en de “gematigde” moslims en de verdere mix van gemengde “gematigden” waren allemaal boos om de hardheid van de teksten op de busplakkaten.

Pipes:

“Maar belangrijker voor de mislukte advertentie was de vijandige reactie die het heeft uitgelokt. In plaats van steun te winnen voor Joden als slachtoffers van moslims, dreef de advertentie van het establishment in Philadelphia samen in een ondersteuning van de moslims als slachtoffers van Joden.”

Gut-gut. Dat Philadelphische establishment toch! Geheel voorspelbaar! En aan de gevoeligheden van die domkoppen had Pamele Geller haar campagne moeten aanpassen? En zo zien we Pipes dus inderdaad eindigen bij de respectbrigade en de wegkijkers van alle gezindten die het vertellen van de waarheid schokkend en onverdraagzaam en inflammatoir en haatzaaiend en etcetera vinden. In feite is Pipes net zo hard bezig als het “establishment” van niet alleen Philadelphia, maar van heel Amerika, om drogredenen te vinden die van de islam het slachtoffer en van Pamela Geller de dader maken. Of zoals Megyn Kelly zei naar aanleiding van de poging tot moordpartij in Texas op de deelnemers aan die door Geller georganiseerde Mohammed-cartoon-wedstrijd: “Als we Pamela Geller de schuld geven, dan winnen de Jihadi’s”.

Die campagne van Geller, vindt Pipes, heeft precies het tegenovergestelde bereikt van wat ze wilde: de islamkritiek en de strijd tegen het antisemitisme is in discrediet gebracht. Ja, bij de domkoppen die blijkbaar nóg veel harder met de neus op de feiten van de islam gedrukt moet worden dan door de geschiedenis van Twin Towers tot Islamitische Staat.

Ik zei hierboven dat ik me geen beeld kon vormen bij een “hervorming” van de islam door “gematigden”. Nou, Pipes kan dat wel:

“Hoe had die advertentie efficiënter kunnen worden samen gesteld? Simpel: door onderscheid te maken tussen de religie van de Islam en de totalitaire ideologie van het islamisme, zoals in ‘Radicale Islam is het probleem, de gematigde Islam is de oplossing. Niet-moslims en patriottische moslims moeten samenspannen in de strijd tegen ISIS, Boko Haram, CAIR en ISNA. Islamist-Watch.org’. De afbeelding de schrijver Salman Rushdie kunnen tonen in een gesprek met televisie gastheer Bill Maher, een liberaal die de radicale Islam bekritiseert. Dat zou een nuttige boodschap zijn geweest, die de leiders van de stad [Philadelphia] van de stad niet gestoord zou hebben, terwijl er nieuwe kaders aangeworven zouden zijn voor de strijd tegen onze gemeenschappelijke vijand, de Islamisten.”

Simpel ja. Gewoon onderscheid maken tussen islam en islamisme. Maar als iemand dat nou eens dé basale fout zou vinden? Voorts zijn de “gematigde moslims” bij Pipes nu al “patriottische moslims” geworden, nóg een stapje geìntegreerderderder. Maar beide formuleringen zijn contradictiones in terminis. Patriottische moslims kunnen al helemáál niet: geen door mensen gemaakte wet of staatkundige constructie kan in de ogen van welk soort moslim dan ook enige legitimiteit hebben. Alleen de “oemma”, de wereldwijde moslim-gemeenschap en de Koran en de Soenna en de Sharia hebben gezag.

En zo’n oproep aan de “gematigde” en “patriottische” moslims zou dan volgens Pipes “nieuwe kaders ( . . .) voor de strijd tegen onze gemeenschappelijke vijand, de islamisten” opleveren. En in welk kader treden die nieuwe kaders dan aan? In het kader van een nieuwe beweging geheten “Patriottische moslims voor een gematigde interpretatie van Koran, Soenna en Sharia”? Maar die beweging komt er dan vervolgens onvermijdelijk achter dat het al 1200 jaar lang verboden is aan Koran, Soenna en Sharia iets te veranderen en dat, als ze desondanks beginnen de rotzooi eruit te halen, ze niks overhouden. Dus nog maar eens: de islam kan je niet hervormen, maar alleen in zijn geheel bij het grofvuil zetten. En vooral niet meer omkijken.

Geen kwaad over Salman Rushdie en Bill Maher: maar zou er over een plakkaat op een Philadelphische bus met een foto van die twee en met die tekst van Pipes ook maar één rimpeling door de Amerikaanse media zijn gegaan? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Het enige wat je met de islam kan doen is radicale kritiek leveren en vervolgens, als je toevallig moslim bent, de islam verlaten. De bus-advertentie-campagne van Pamela Geller was effectief en to-the-point: ze haalde precies naar boven waaraan het in de islamkritiek schort: het vermogen de harde waarheid onder ogen te zien.

GELLER PAMELA KILLING JEWS DRAWS CLOSE TO ALLAH

UPDATE:

En nu moet ik mezelf toch op een lichte vergeetachtigheid betrappen, want óók ik heb pas nog óók Pamela Geller ervan beschuldigd te geloven in “gematigde moslims”. Is dat zo? Was dat echt bedoeld als een beschuldiging? Nee, want Geller legt altijd zelf veel nadruk op de mogelijkheid dat de gematigde van vandaag de halsafsnijder van morgen is.

GELLER YESTERDAY'S MODERATE

Ik schreef dat stuk met die “beschuldiging” naar aanleiding van een (inmiddels van YouTube verdwenen) tv-interview waarin Geller extreem onder druk werd gezet door haar interviewster, een islamofiel wijf. Het was eigenlijk meer een aansporing dan een beschuldiging. Ik schreef toen voor de gelegenheid in het Engels omdat ik Geller wilde bereiken:

“Geller does a great job, but it could be done better. She keeps saying that there are “good” and “moderate” muslims. That is not true, because there is no moderate islam. If there is no moderate islam there can be no moderate muslims. A moderate muslim is no muslim. Islam shares its essential and irrevocable tenets with Nazism: Jew-hatred, expansionist bellicosity including Blut-und-Boden, Führer-principle (everyone should emulate the Prophet Mohammed who was a murderer, slave-owner, harem-owner, robber and liar), Uebermenschen-doctrine, xenophobia, rancorism. Geller should stop talking about “moderate” muslims and start speaking of frightened, uninformed, plain stupid, hypocritical and outright lying muslims.”
________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron