Paris! Moulin Rouge! Oh-la-la!

Paris! Moulin Rouge! Oh-la-la!

Ik kom er op door een stuk dat in Vanity Fair is verschenen over de golf van islamitisch antisemitisme die over Frankrijk slaat. Nee, inderdaad, het Parijs van Woody Allen bestaat niet meer. Op zich natuurlijk een zeer verontrustend stuk en goed dat het verschijnt, maar wat word ik móé van dat levensgevaarlijke gelijk stellen van aangeboren en gekozen kenmerken. In het kader van het hekelen van het antisemitisme en het openlijk schreeuwen van “Dood aan de Joden!” door moslims, zegt de schrijfster:

“De mensen mogen vrij hun mening uiten, maar niet dusdanig dat andere mensen, hun ras of religie beledigd worden.”

Hoezo mag ik de islam niet “beledigen”? Want de islam is, net als elke godsdienst, óók een politieke ideologie. De islam is zelfs alléén maar een totalitaire en anti-humane ideologie onder het masker van een religie. En hoe staat het met het Stalinisme, Hitlerisme en Maoïsme? Want dat zijn dan weer totalitaire en anti-humane politieke ideologieën met alle kenmerken van ‘n religie.

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is ook al zo krankzinnig en Pim Fortuyn wilde het niet voor niks afschaffen:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Er is wel tegenwicht, want zelfs volgens het D66-achtige “European Court of Human Rights” is het geoorloofd ideeën te ventileren die “shock offend and disturb”

En dit vindt dat “European Court” óndanks artikel 14 van deConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” dat óók die rare nevenschikking van aangeboren en gekozen kenmerken heeft:

“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

Dit laatste artikel van de “Conventie” is wél verstandiger geformuleerd dan de Nederlandse Grondwet, want spreekt van “rechten en vrijheden” die niet op grond van al die kenmerken mogen worden ingeperkt, waar de Nederlandse Grondwet het gewoon heeft over “discrimineren” en daar kan je óók “beledigen” onder verstaan. Dat heb je niet bij de formulering in de Conventie zodat er niet, zoals bij “onze” Grondwet, een recht om niet beledigd te worden kan worden geconstrueerd.

Als het zó begrepen wordt, zoals het “European Court” doet, namelijk dat er geen vrijheden en rechten ingeperkt mogen worden van bepaalde groepen in een samenleving, dan mag die nevenschikking van mij blijven staan, maar als die nevenschikking kan leiden tot inperking van kritiek op religies en ideologieën, zoals in “onze” grondwet, dan is dat levensgevaarlijk.

Want! Want de krachten die deze nevenstelling in “onze” wetgeving op nationaal en Europees niveau willen gebruiken om de islam te vrijwaren van kritiek zijn enorm. Er is nauwelijks nog een mens op deze aardbol die nog nooit gehoord heeft van de vreselijke geestes-ziekte die “islamofobie” heet: u weet wel die totaal ongegronde vrees voor de islam, de religie van de vrede. En die wereldbekendheid van dit woord is te danken aan de propaganda-kracht die gefinancierd wordt met miljarden aan oliegeld en die vooral werkt via de “Organisation of te Islamic Cooperation” (OIC) een conglomeraat van 57 islamitische landen en hun gekochte medestanders in de Algemene vergadering van de Verenigde Nazi’s. Het OIC heeft de VN in zijn zak. Tel daarbij op de collaboratie door een linkse monocultuur die overal in West-Europa aan de macht is en die slechts denkt en handelt volgens de “Wet van het Abjecte Westen” en het levensgevaar waarin Europa verkeert is direct duidelijk.

Los van alle overwegingen over juridische formuleringen ben ik van mening dat Carthago . . . . . . pardon: dat de islam verboden moet worden in al zijn verbale en materiële manifestaties. Zoals ik eerder zei:

“Je moet aan diegenen de Vrijheid van Meningsuiting ontnemen die onder gebruikmaking van de Vrijheid van Meningsuiting een eind willen maken aan niet alleen de Vrijheid van Meningsuiting maar aan alle Vrijheid. Dat geldt op dit moment voor alle moslims. Aan alle moslims in het Westen moet hun recht ontnomen worden om hun ideologie in woord of teken uit te dragen. Alle moslims, ook de “gematigde”, want gematigde moslims kunnen niet bestaan omdat er geen gematigde islam bestaat en kán bestaan. De islam is een onhervormbare moordenaars-ideologie die in alle wezenlijke aspecten identiek is met het nazisme: Jodenhaat, expansieve oorlogszucht inclusief Blut-und-Boden, Führerprinzip (volgens hetwelk de absolute leiding van de misdadiger Mohammed moet worden geaccepteerd), rancunisme, xenofobie, conspirisme en afwijzing van de Rede. “Gematigde moslims” liegen of kennen hun eigen “godsdienst” niet en als de tijd rijp is en de “oelema” (de priesterkaste, de beroepsmoslims) bewijzen met de Koran en de Soenna in de hand dat de islam inderdaad die nazi-ideologie is die ik zeg, dan zullen vele van die gematigde moslims de bevelen van die “oelema” tot de Jihad volgen. Nogmaals: de Vrijheid van Meningsuiting in alle Westerse Constituties is bedoeld voor diegenen die zich bewegen in het kader van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. De islam valt daarbuiten, dat is een misdadigersideologie. Ja, het is oorlog en in tijden van oorlog moet je misschien de Vrijheid van Meningsuiting van je doodsvijand opheffen. Dat is mijn persoonlijke mening, die ik in vrijheid naar voren breng nu het nog kan en die ik desnoods met de wapens zal verdedigen. Wie mij de bek wil snoeren als ik roep “Verbied de islam!” zal ik desnoods met geweld stoppen.”

______________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron