Mogherini kerelJe zou bijna nieuwsgierig worden naar de inhoud van die scriptie. Maar ook zonder kennis daarvan is er inmiddels genoeg duidelijk over Mogherini: een islamofiele dweepster, van wie we niet zeker weten of ze nou meer dom dan kwaadaardig is, maar die op een positie zit waarop ze levensgevaarlijk is voor Europa en Israël en het hele Westen.”

Mogherini zal, anders dan de titel van dit stuk suggereert,  de islamisering van Europa allicht niet single handed voor elkaar boksen, want ze zal hulp krijgen van het linkse monopolie-conglomeraat dat Europa’s cultuur beheerst. Door dat linkse monopolie heeft ze ook die unieke positie in de anti-democratische EU bereikt van waaruit ze het Kwaad van de islam kan helpen zegevieren in Europa.

Federica Mogherini is de “Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheids-politiek” van de EU. Ik heb een eerder artikel over haar deze titel meegegeven:

“Federica Mogherini is hoofd veiligheid Europese Unie en staat aan de kant van de jihadisten. Wat zegt u? Ja, dat zei ik.”

Deze “Minister van Buitenlandse Zaken” van de EU is een typisch vertegenwoordigster van de oppervlakkige linkse monopolie-cultuur die de media, de politiek, het onderwijs en alle ambtelijke instellingen in Europa beheerst. Het is een cultuur van een quasi-jeugdig “idealisme” vervuld van “diversiteit” en schijnbaar mooie bedoelingen, een cultuur die voornamelijk dient om prettige gevoelens op te wekken en te handhaven in de linkse “idealisten”. Ze zijn narcistische hedonisten, lijdend aan zelfverheffingsneurose. Bij gebrek aan werkelijk talent zijn ze voortdurend bezig met morele zelfmanifestatie om de wereld van de enge ”rechtsen” te laten weten dat zij betere mensen zijn. Al doende richten ze op wereldschaal rampen aan en scheppen vanaf de tijd van Robespierre totalitaire systemen die honderden miljoenen moorden hebben gepleegd. Communisme en nazisme waren producten van dit linkse denken. Nu deze Europese bronnen van “idealisme” zijn vervuild en bedolven zijn geraakt onder apokalyptische bergen van lijken, hebben de linksen het meest gruwelijk totalitaire systeem uit de wereldgeschiedenis ontdekt als bondgenoot: de islam.

MOGHERINI MET ABBASIk lees in de foto’s van die Mogherini iets opgewondens. Als ze op de foto staat met machtige mannen, vooral als het islamieten zijn, dan heeft ze vaak een lachende blos. Dat is haar “idealisme” en ik ben bang dat daar bij Mogherini een meisjes-dromerige erotische dimensie aan zit.

MOGHERINI MET ABBAS UITSNEDEMaar er zijn ook foto’s van haar waarop ze net een volwassen kerel is. Dan heeft ze iets verontwaardigds en snoeihards in haar ogen. Dat is, denk ik, wanneer ze onderweg naar een betere wereld door slechte rechtserds in haar idealisme geblokkeerd wordt. Sentimentaliteit, zo weet de wijze – dat ben ik dus – is de andere kant van de medaille waarop “wreedheid” staat gegraveerd. Je moet linksen als Mogherini net zo min hinderen in hun mensenliefde als de moslims in hun liefde voor de Profeet.

MOGHERINI UITSNEDEMogherini is geboren in juni 1973 en derhalve op dit moment 42 jaar. Ze is dus opgegroeid in een tijd waarin de ware aard van het communisme bij haar bekend moest zijn: ze was 16 toen de Berlijnse muur in 1989 viel, maar ze werd nog in 1996, dus op haar 23ste, lid van de “de linkse jongerenorganisatie Sinistra Giovanile”. Haar Wiki-portret meldt het niet: maar dat is een mantelorganisatie van de Italiaanse communistische partij. De liefde voor de mensheid is dus ook bij Mogherini minstens voor een deel haat jegens de Westerse cultuur (“kapitalisme”) en net als communisten en nazi’s zijn linksen als Mogherini blijkbaar bereid elk middel in te zetten om dat Westen kapot te krijgen. De hulptroepen van Mogherini cum suis zijn niet meer “de arbeiders”, het Europese “proletariaat”, maar het “wereldproletariaat” en dat is toevallig in meerderheid islamitisch.

Waarschijnlijk heeft Mogherini haar persoonlijke charmes ingezet om haar huidige positie te bereiken, want er is geen enkele bijzondere prestatie van haar bekend. Ze heeft “politicologie” gestudeerd en haar afstudeer-scriptie ging over “de relatie tussen religie en politiek binnen de islam”. In 2014 is ze een maand of acht minister van Buitenlandse Zaken van Italië geweest en toen werd ze al geroepen tot haar hoge ambt in de anti-democratische moloch van de EU.

Mogherini heeft op 24 juni 2015 een rede gehouden vanuit dat mengsel van opgewonden idealisme-blosjes, islamofilie, oppervlakkige domheid, carrièrisme en haat jegens het Westen. Die speech is een typisch leugenverhaal over de islam dat de weg effent naar het soort redes dat gehouden werd door Robespierre, Mao, Stalin en Hitler. Maar deze keer zal het een al-Bagdhadi zijn, de Führer van IS.

Een van de vele IS-strot-doorsnijdingen. Als die

In de speech maakt Mogherini de basis-aanname dat de islam “goed” is. Alle linksen omarmen die fundamentele leugen met graagte omdat hun prioriteit niet is analyse van de werkelijkheid, maar het verheffen van zichzelf boven de slechte rechtse mensen zodat het fijn is in hun eigen hoofd. Voor die kieteling van hun eigen organisme is het nodig te ontkennen dat de islam een groot Kwaad is. Luister maar:

“Inclusiviteit kan de sleutel zijn tot ons succes – zowel wanneer we het hebben over buitenlands beleid alsook wanneer we te maken hebben met binnenlandse zaken. ( . . .) We moeten een culturele boodschap doorgeven om de basis voor onze politieke boodschap te leggen: elke poging om de volkeren van Europa te verdelen in ‘wij’ en ‘zij’ brengt ons in de verkeerde richting. De migranten en wij. De moslims en wij. De Joden en wij, want het antisemitisme is nog helemaal niet verslagen. We hebben geleerd uit onze geschiedenis dat we allemaal iemand anders ‘andere’ zijn. De angst voor de ander kan alleen maar leiden ons naar nieuwe conflicten.”

Ja, dat niet-vrezen ván de islam en dat goede vertrouwen ín de islam is precies in het straatje van het Kwaad van de islam, net zoals Chamberlain gunstig was voor het Kwaad van de nazi’s. Zoals Hitler sprak van “ein Fetzen Papier” zo zullen ook moslims zich nooit gebonden voelen aan afspraken met ongelovigen. Sterker: hun geloof verbiedt dat! De islam zelf is bovendien een nazisme avant, pendant et après la lettre, een ideologie dus die al 1400 jaar bewijst dat ze elk wezenskenmerk met het Hitlerisme deelt. Let vooral ook op de perverse manier waarop Mogherini Joden naast moslims zet. Pervers, want de islam heeft een eigen sterke traditie van Jodenhaat en na de Tweede Wereldoorlog heeft de islam de traditie van het Hitlerisme geïncorporeerd en voortgezet. Dat bleek vooral uit de pogingen tot genocide op de Joden In Israël in 1948, 1967 en 1973. Inmiddels is de islam de sterkste bron van antisemitisme in Europa en de hele wereld. Dus als Mogherini het antisemitisme wil ‘verslaan’, zoals ze zegt, moet ze stoppen met net te doen alsof de islam een gewone godsdienst is en niet een antisemitische haat-ideologie. Let ook op Mogherini’s literaire Quatsch dat iedereen wel iemands “Ander” is. Natuurlijk is dat zo, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting onderscheid te maken tussen Goed en Kwaad.

Het is belangrijk te weten dat Mogherini deze speech gaf vlak voor zij naar Wenen trok om samen met Obama op 14 juli 2015 de zogenaamde “nucleaire deal” te sluiten: dus Iran op weg te helpen naar de atoombom en Iran financieel in staat te stellen de steun aan de wereldwijde terreur uit te breiden. Netanyahu sprak dan ook van een “vergissing van historische proporties”. Assad in Syrië daarentegen, die gefinancierd wordt door Iran, feliciteerde Ali Khamenei met zijn “grote overwinning”. Israël, dat het meest directe gevaar van Iran heeft te vrezen, was overigens uitgesloten van de onderhandelingen. Nog tijdens die onderhandelingen in Wenen plaatste de “supreme leader” Ayatollah Ali Khamenei op zijn eigen website een foto waarop hij de Israëlische vlag als voetveeg gebruikt met het onderschrift: “Het Zionistische regime is gedoemd te verdwijnen.” Eveneens nog tijdens die onderhandelingen in Wenen sprak Khamenei een enorme menigte toe waarin hij Amerika aanwees als de bron van alle kwaad. Mogherini staat aan het hoofd van de machinerie van de EU die honderden miljoenen rechtstreeks naar de genocidalistische Palmaffia’s sluist, maar ook naar de zogenaamde NGO’s die deze Palmaffia’s ondersteunen en de demoniserings-propaganda van Israël in Europa verzorgen.

Khamenei himself treedt de Israëlische vlag met voeten. Iran kent jaarlijks een speciale haat-Israël-dag (A-Quds-dag) en een speciale haat-Amerika-dag

Khamenei himself treedt de Israëlische vlag met voeten. Iran kent jaarlijks een speciale haat-Israël-dag (A-Quds-dag) en een speciale haat-Amerika-dag

Mogherini met de vertegenwoordiger van het messianistisch-apokalyptisch-theocratische regime dat ze via de “Iran-deal” zojuist op weg heeft geholpen naar de atoombom: lachûh!

Mogherini met de vertegenwoordiger van het messianistisch-apokalyptisch-theocratische regime dat ze via de “Iran-deal” zojuist op weg heeft geholpen naar de atoombom: lachûh!

Mogherini’s basale statement over de islam luidt als volgt:

“De islam heeft een plaats in onze Westerse maatschappijen. De islam hoort in Europa. De islam heeft een plaats in Europa’s geschiedenis, in onze cultuur, in ons voedsel en – wat het belangrijkste is – in Europa’s heden en toekomst. Of je het leuk vindt of niet, dit is de realiteit. ( . . .) Met het Europese project na WO II accepteerden we niet alleen diversiteit: we spraken een verlangen uit naar diversiteit.”

“We moeten nederig respect tonen voor diversiteit, Diversiteit is de kern-karaktertrek van onze Europese geschiedenis en het is onze kracht. Daarom ben ik niet bang om te zeggen dat de politieke islam deel zou moeten uitmaken van het plaatje.” [mijn (blauwe) vet]

Mogherini volstaat dus níét met te zeggen dat “de islam” deel moet uitmaken van Europa, maar de politieke islam, dat wil dus zeggen dat zij het streven naar de opheffing van de democratie en het invoeren van de sharia in Europa een legitiem politiek streven vindt. De sharia dat is wat Islamitische Staat in Syrië en Irak consequent aan het toepassen is. Maar . . . . . dat is dan weer wat Mogherini glashard ontkent. Luister maar:

“Da’esh is de ergste vijand van de islam in de wereld van vandaag.Zijn slachtoffers zijn eerst en vooral moslims, De islam is zelf slachtoffer.”

Dat van dat slachtofferschap, klopt natuurlijk: met dien verstande dat niet “de islam” slachtoffer ís, maar dat de islam slachtoffers máákt. De islam is een anti-humaan systeem dat iedereen gevangen houdt. Maar IS (Da’esh) is gewoon niks anders dan de consequente toepassing van Koran en Soenna. IS (Da’esh) is de essentie van de islam. Ik heb de islam vaak geanalyseerd als in alle wezenskenmerken overeenstemmend met het Nazisme, maar ik heb het ook al meerdere malen zó gedefinieerd:

“Die  islam is een gesystematiseerde obsessie met geslachtelijkheid, met wat mensen tussen hun benen hebben. Die islamitische “cultuur” bestaat uit twee concentrische cirkels van repressie: in de buitenste onderdrukken alle mannen alle vrouwen en in de binnenste onderdrukt een mannelijke elite de maatschappelijk zwakkere mannen. Daarbij gaat het om het bezit van vrouwen – om sex in de eerste plaats dus, zoals altijd en overal –  en om rijkdom en macht. De islam is een leeg, hard systeem waarin verbijsterende domkoppen, cynische moordenaars, hypocriete rotzakken en seksverslaafde pedofielen de toon aangeven. De islam dat is een al 1400 jaar durende langzame Holocaust waarin naast de Jood ook de vrouw de rol van Jood vervult.”

Ik heb hierboven gespeculeerd over de vraag wat er nou eigenlijk in die koppen van linksen gebeurt. Maar in laatste instantie blijft dat een raadsel. Er waren communisten die door Stalin onschuldig en onterecht tot de Goelag werden veroordeeld en tot in hun sterven geloofden dat er toch inderdaad wel iets fout zou moeten zijn met hen zelf, want die Partei hat immer Recht. Helemaal vergelijkbaar is het natuurlijk niet: wel heeft de huidige linkse mono-cultuur in Europa sterk Orwelliaanse trekken en kan je een carrière als je islam-kritisch bent wel vergeten maar het is in Europa toch nog steeds mogelijk in zekere mate islam-kritisch te zijn, al is het in Engeland en Zweden bijvoorbeeld met de repressie erger gesteld dan in Nederland. In elk geval kiest Mogherini er voor als hoofd Veilgheid van de EU (!) op een Europees podium voor een gehoor van “elite” van de EU dit soort evidente en levensgevaarlijke onzin te vertellen. En er is niemand die roept dat ze in een dwangbuis afgevoerd zou moeten worden.

Integendeel: zonder dat zo’n zaal in hoongelach uitbarst, mag zij haar toehoorders vertellen dat al diegenen die in Europa kwaad spreken van de islam, niets begrepen hebben van wat de Europese gedachte behoort te zijn. En dat is de bekende riedel: inclusiviteit & diversiteit & open grenzen. In de praktijk komt dat er natuurlijk op neer dat het Kwaad van de islam steeds meer “geïncludeerd” wordt, een ideologie die aan alle diversiteit een einde zal maken, vooral onder leiders van de EU als Mogherini die de politieke islam expressis verbis verwelkomen.

Ik ben niet de enige die de speech van Mogherini van 24 juni 2015 heeft geduid. George Igler heeft voor het Gatestone Institute eveneens een Mogherini-analyse geleverd en ik leun in mijn stuk deels op hem. Igler gaat in op deze passage van Moherini’s rede:

“Westerse media verwijzen graag naar Da’esh [= ISIS ***] met het woord ‘middeleeuws’. Dit helpt niet veel om de ware aard van de dreiging waarmee we geconfronteerd worden te begrijpen. Da’esh is iets compleet nieuws.”

De hele speech van Mogherini getuigt van totale onwetendheid omtrent de islam, maar met name deze zinnen zijn hallucinant van domheid. Als er iets in de geschiedenis van de islam zeker is, dan wel de lijn die vanaf de 7e eeuw recht naar 1683 loopt, toen de Turken voor de laatste keer voor Wenen stonden en dat is de lijn van apokalyptische golven van massamoordend geweld waarmee de islam eeuwenlang over de wereld trok. George Igler raadt Mogherini aan om, als ze toch in Wenen is om de wereld uit te leveren aan de Ayatollahs, even naar het Wien Museum te gaan aan de Karlsplatz. Daar kan de tekst geraadpleegd worden van de oorlogsverklaring van 1683 van Sultan Mahmud IV aan keizer Leopold I:

“Want ik heb besloten om zonder verwijl zowel u als uw volk te ruïneren, het Duitse Rijk naar mijn believen te veroveren en in het Rijk een zodanige herinnering na te laten aan mijn vreselijke zwaard, dat allen het zien. Het zal mij een genoegen zijn om de openbare instelling te bevelen van mijn religie en jullie gekruisigde God te vervolgen, wiens toorn ik niet vrees noch dat hij te hulp zal komen om jullie te bevrijden uit mijn handen. Ik zal met plezier jullie heilige priesters voor de ploeg spannen en de borsten van jullie nonnen ontbloten en er honden en andere dieren aan laten zuigen. Jullie zouden er daarom goed aan doen jullie godsdienst af te zweren, of anders zal ik bevel geven jullie met vuur te vernietigen.”

De agressieve geest van de islam is natuurlijk sinds de 7e eeuw dezelfde gebleven. Die agressiviteit is ook niet veranderd sinds 1683. Alleen heeft het Westen sinds die tijd via Verlichting, Wetenschap en Industriële Revolutie een enorme voorsprong gekregen op de islamitische wereld waardoor de giftanden van de islam machteloos werden.

Van Emmet Scott zal Mogherini al helemaal nooit gehoord hebben. Want niet alleen is de islam in zijn geheel tot op de dag van vandaag “middeleeuws” gebleven, de islam is er volgens Scott ook de oorzaak van dat de Europese Middeleeuwen zo . . . . . “middeleeuws” waren. Als de barbariserende invloed van de islam er niet was geweest, meent Scott, zou de Middeleeuwse wereld van Europa veel meer op Byzantium hebben geleken. Ik citeer uit mijn stukken over Scott getiteld “Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen” en wel uit aflevering I (klik hier voor aflevering II):

“De grote negatieve invloed van de veroveringen van de islam lagen volgens Scott niet op materieel, maar op intellectueel en moreel gebied. ( . . .) Hij meent dat de “middeleeuwse wereld” van West-Europa nooit in die vorm ontstaan zou zijn zonder de verderfelijke werking van de islam. Het zou er anders, zonder de islam, een stuk “Romeinser” aan toe zijn gegaan. Byzantium zou zijn doorgegaan met het verhogen van het culturele niveau van het Westen. In Europa zou de Renaissance, dus het opnieuw opbloeien van de klassieke beschaving, misschien wel 500 jaar eerder hebben plaats gevonden. Misschien zou in de late 7e eeuw heel West-Europa zijn gaan lijken op het toenmalige Byzantium, met een bloeiende stedelijke cultuur. De raids van de Vikingen zouden nooit zo destructief hebben kunnen zijn. Die 400 jaar voorafgaande aan de Eerste Kruistocht (1096) zouden nooit zoveel terreur, lijden en verwoesting in het Zuiden van Europa hebben opgeleverd, want  . . . . er zou geen islam geweest zijn. Er zouden überhaupt geen Kruistochten geweest zijn. Het ontbreken van Viking-invloed maar vooral van moslim-invloed zou hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een vreedzamere cultuur. Zonder de islamitische inwerking zou de bijzonder kwaadaardige vorm van antisemitisme die Europa vanaf de 11e eeuw teisterde waarschijnlijk niet zijn ontstaan. Zonder de invloed en de voortdurende dreiging van de islam zou er waarschijnlijk minder paranoia, kettervervolging en heksenwaan zijn geweest. De Inquisitie, het vervolgen van “ongelovigen” heeft West-Europa volgens Scott ook al van de islam geleerd. Met name op Spanje heeft de islam een barbariserende inwerking gehad. En waar kwam die Inquisitie ook alweer vandaan? Juist! Zonder die barbariserende invloed en met name zonder het islamitische voorbeeld van de slavernij, dus zonder een moreel en geestelijk gecorrumpeerd christendom, zou wellicht de wreedheid in de15e eeuw in Nieuwe Wereld [de Amerika’s] en in sub-Sahara-Afrika niet hebben plaats gevonden.”

Maar de commissaris van Veiligheid van de EU, met haar rijpe 42 jaren meent dat de “politieke islam”, dus de voorstanders van de sharia, een legitieme plek moeten hebben in Europa. Ze meent op grond van het feit dat ze ooit een scriptie heeft geschreven over de islam te weten dat IS (Da’esh) iets “middeleeuws” is en dat IS niks met de sharia te maken heeft. En ze voert namens de EU verder een politiek van Palmaffia-liefde, Israël-demonisering en “open grenzen”. Vooral: ze gunt Iran de atoombom en een wederopstanding van de economie om Irans ondersteuning van de wereldwijde terreur te bevorderen.

Connect the dots! En onder die puntjes is ook het woord “Apartheid”. Inmiddels is door het boek van Martin Bosma duidelijk geworden dat die strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika vooral het ondersteunen was van het ANC en daarmee van een genocidale en racistische organisatie die Zuid-Afrika veranderd heeft in een corrupte en moorddadige Apartheids-hel waarbij het oude Apartheids-regime . . . . eh . . . . . verbleekt. En natuurlijk is Mogherini ook actief geweest in die strijd. We lezen in een kort biografietje van haar dat haar basisprincipes luiden “dialoog en inclusiviteit” en dat ze in de jaren 1990 actief campagne voerde tegen “racisme, xenofobie en apartheid”. Een gedreven meisje, kortom, dat met al haar hormonen de zwarte mens en de moslim en iedereen ter wereld omarmde.

Nog een woordje over haar islam-scriptie. Met dat onderwerp begint ze haar speech:

“Ik zal beginnen met een anekdote. Ik studeerde af twee jaar voor 9/11 en het was moeilijk in die tijd een professor te vinden die wilde aanvaarden dat de politieke islam het onderwerp voor een scriptie in de politieke wetenschappen zou kunnen zijn. Italië heeft een geweldig universitair systeem, maar ik moest naar Frankrijk om bij het Erasmus-programma iemand te vinden die de islam wilde beschouwen als een onderwerp niet voor geschiedenis, of literatuur, of culturele studie, maar voor politieke wetenschap.”

Het is werkelijk on-fokking-gelooflijk! Niet alleen de vertegenwoordigers zelf van de agressiefste “godsdienst” die deze aardkloot ooit heeft gezien, namelijk moslims, weten zich altijd weer als het slachtoffer neer te zetten, maar ook hun linkse fellow travellers spelen steeds weer de verdrukte minderheid. En dat terwijl ze alle belangrijke posities in de politieke, mediale, bureaucratische en academische wereld in Europa bezetten. Geen subsidiekanaal of “links” heerst erover.

De privé-zieligheids-boodschap van Mogherini wordt ook niet verder gesubstantieeerd. Moeten we begrijpen dat in 1999 de islam onder academici Europawijd politiek oninteressant werd gevonden? Dat is onmogelijk, want Samuel Huntingtons roemruchte “Clash of Civilizations” is als artikel in Foreign Affairs van 1993 en als boek van 1996. In zijn meest abstract vorm luidt Huntingtons hoofdstelling, die zelfs onder academici veel discussie vermocht uit te lokken, dat “het religieuze” en dan vooral de islam de sterkste politieke factor in de periode na de Koude Oorlog zou worden. Twee jaar voor 9/11 – dat is dus in 1999 – was de belangstelling voor de islam en het probleem van de massa-immigratie van moslims annex de “multiculturele maatschappij enorm en die is niet meer weg gegaan. Dus hoezo kon Mogherini geen scriptiebegeleider vinden in Italië? Kwam het misschien omdat ze toen al als uitgangspunt had dat er maar eens een scriptie moest komen waarin de sharia als één van democratische mogelijkheden zou worden verdedigd?

Je zou bijna nieuwsgierig worden naar de inhoud van die scriptie. Maar ook zonder kennis daarvan is er inmiddels genoeg duidelijk over Mogherini: een islamofiele dweepster, van wie we niet zeker weten of ze nou meer dom dan kwaadaardig is, maar die op een positie zit waarop ze levensgevaarlijk is voor Europa en Israël en het hele Westen.

UPDATE 14 AUGUSTUS 2015:

In Elsevier van 14 augustus 2105 schrijft Afshin Ellian over Mogherini onder de titel:

“Iraanse folteraars van weleer zijn nu gesprekspartner van EU-chef “

Lees vooral het hele artikel. Ik citeer alleen de eerste paar alinea’s:

EU-buitenlandchef Federica Mogherini hoopt in Teheran de gematigde islam te vinden. Ze heeft kennelijk geen notie van de afschuwelijke misdaden die haar gesprekspartners op hun geweten hebben.

Elk politiek bestel kent eigen gevangeniscultuur. Ik hoorde enkele politieke gevangenen ooit zeggen dat één dag gevangenschap onder de ayatollahs gelijkstaat aan tien jaar gevangenschap in de periode van de sjahs.

Voor de Iraanse revolutie werd niet iedereen gemarteld. Bovendien hadden de martelingen een afgebakend doel: het inwinnen van informatie. Islamisten martelen om iemand te bekeren. De gefolterde zal later de door de folteraars verzonnen complotten publiekelijk bekennen.

Islamisten en stalinisten zijn elkaars geestverwanten. Ook Jozef Stalins martelingen waren gericht op bekering en het vertellen van sprookjes.

________________

*** Da’esh is gewoon een afkorting in het Arabisch die a) ongeveer hetzelfde betekent als ISIS: “Islamitische Staat in Syrië en Irak” en die b) sterk verwant is met een Arabisch werkwoord dat betekent: verpletteren en onder de voet lopen.

Dit stuk is doorgeplaatst op E. E. Bron