Steve Uncles: we moesten ter afschrikking maar eens wat zwarten in die Eurotunnel mitrailleren

Steve Uncles: we moesten ter afschrikking maar eens wat zwarten in die Eurotunnel mitrailleren

Ik heb voor de tweede keer afscheid moeten nemen van de site van E. J. Bron. De redenen van mijn eerste afscheid van Bert – zo heet de webmaster – heb ik beschreven in een stuk van april 2014 en die gelden eigenlijk nog steeds. Toch waren Bert en ik bijna direct daarna toch weer opnieuw een samenwerking overeen gekomen: mijn stukken zouden niet meer in zijn geheel op de site van Bert verschijnen, maar slechts met de aanhef gevolgd door een “verderlezen”.

Webmaster Bert Bron is een goeie vent. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. We hadden dagelijks telefonisch contact. Ik verzuimde nooit via een mailtje te wijzen op een typo in een artikel. Ik waarschuwde als er weer eens een comment op de site stond dat echt niet door de beugel kon. We wisselden dagelijkse wederwaardigheden uit. Maar een paar dagen geleden publiceerde Bert een uit het Duits vertaald artikel geschreven onder het pseudoniem van “Bürgender”. Mooie nick, want een “Bürgender” is een waarborger en garant-staander. Maar het stuk stond in dit geval garant voor een nazi-mentaliteit. Het bevatte deze passage, waarmee klaarblijkelijk ingestemd werd:

“Steve Uncles van de Britse politieke partij ‘English Democrats‘ en wellicht toekomstig politiechef van het graafschap Kent verkondigde op een posting op Facebook dat het een ‘goedkope manier’ tegen de vluchtelingenstroom zou zijn om een machinegeweer te laden en ‘een paar mensen mee te nemen’. Hij doelde daarmee op asielzoekers die via de Eurotunnel van Calais Groot-Brittannië binnenkomen. ‘De enige, goedkope manier om illegale immigranten te stoppen, is de Eurotunnel te bestormen, een machinegeweer te laden en een paar mensen mee te nemen. Dit zou heel snel een einde maken aan het geheel’, aldus de politicus.”

Nu is het zo dat in de zijbalk van Bert z’n website dit staat:

“De vertalingen/artikelen op deze site geven niet per se de mening van de vertaler/webmaster weer”

Maar dat is natuurlijk net iets te makkelijk. Ik kan me nog voorstellen dat je zo’n stuk vertaalt en publiceert, maar dan uitdrukkelijk met een commentaar waarin je dit brengt als een waarschuwing voor wat er in de fascistische onderbuik aan het rommelen is vanwege de Europese “asielpolitiek”. In zo’n commentaar neem je ook expliciet afstand van een serieus voorstel van een politicus om hormoongeladen jonge zwarten in de Eurotunnel te gaan afschieten. Je zou er in zo’n commentaar ook nog op kunnen wijzen dat er tussen het feitelijk nauwelijks iets doen en het afschieten met een mitrailleur toch nog wel een paar tussenstapjes mogelijk zijn. Zélfs als je alleen maar denkt in het geweldsspectrum. Er was echter één commentaar dat dit nog lang niet gewelddadig genoeg vond:

“Dom idee! Een tsunami kakkerlakken kun je ook niet met een busje verdelger tegenhouden!”

Kijk: daar wil ik dus niet meer tussen staan, met uw welnemen.

De rest van de commentaren was voornamelijk instemmend. “Identitair verzet Oostelijk Zuid Limburg” (Zuid Limburg dus, en daar het oosten van) en “Gerrit Tienkamp” vonden het zelfs zo’n mooie gedachte, dat mitrailleren, dat ze het hele stuk herblogden.

Er waren er twee die afstand namen. “Driek” merkte op dat hij “het gebruik van een machinegeweer toch ook wel erg drastisch” vond en de enige die een echte zinnige reactie gaf was Guus Velraeds. Hij zei:

“Schaf eerst de ontvangstcultuur met gratis wonen, gratis uitkering, gezondheidszorg, familiehereniging en rechtsbijstand af. Dat met die machinegeweren is dan niet meer nodig. Veranderd er niets in het vluchtelingenbeleid (het woord alleen al) dan komen die machinegeweren vanzelf wel. Kijk naar Denemarken. Daar liet het halveren van de uitkeringen meteen een gigantische terugloop in asielaanvragen zien. Niet de gelukszoekers moet je aanwijzen als de schuldigen maar de politici die dit klimaat geschapen hebben met hun ideologisch gebral over regenboognatie en regenboogcultuur. 60 jaar en ontelbare miljarden ontwikkelingshulp in Afrika is geresulteerd in een Afrikaanse leegloop richting Europa. Denk daar eens over na.”

Ik had misschien net zo verstandig moeten reageren als Velraeds. Maar feit blijft dat ik dan geëist zou hebben dat het foute stuk en die nazi-commentaren zouden verdwijnen. En ik wist dat Bert daarmee niet zou instemmen. En dat vooruitzicht maakte me grimmig, laaiend, razend. Want ik wist ook wat dan de consequentie zou zijn: de views van mijn eigen stukken op mijn website kwamen voor 80% via Bert. En dus schreef ik het volgende woedende comment onder dat mitrailleer-stuk:

“Je blijft het doen Bert: MASSIEVE uitglijers maken.
Je hebt een paar keer stukken weggehaald omdat ik fundamentele kritiek had op het intens foute karakter van zowel teksten als commentaren.
Ik heb een keer afscheid van je genomen vanwege die uitglijers en vanwege scribenten die ik zó plat vond dat ik er niet meer tussen wilde staan.
Toen kwamen we een compromis overeen: jij plaatste voortaan de stukken die ik publiceerde op mijn eigen site met een “verderlezen”.
En nu is de maat vol.
Ik wil niet meer dat je stukken van mij “doorplaatst” en ik wil verder geen contact meer met je.
Je hoeft me niet meer te bellen: ik neem niet meer op.
Je hoeft me niet meer te mailen: ik antwoord niet meer.
Einde verhaal.”

Het was achteraf gezien veel te hard, maar mezelf trof ik natuurlijk het hardste. Bert is overigens geen passieve partij hierin: hij koos ervoor om het comment te plaatsen. Hij had ook kunnen wachten tot mijn razernij was gezakt.

Hoe dan ook: deze keer is het natuurlijk voorgoed voorbij en ik sta voor de vraag of ik voor 200 views per artikel wel wil blijven schrijven voor een publiek dat het eigenlijk allemaal al weet.
______________

Advertenties