ASIELZOEKERS MACEDON 2Dat moet heerlijk wezen: mooi, altijd op de televisie en een goed mens zijn. Herstel: altijd op de televisie is voor Eva Jinek niet voldoende, want die mooie buitenkant verbergt echt wel inhoud.Gewoon een journaaltje presenteren is voor haar te gewoon. Ze kan meer. If you have it, flaunt it. Wat heeft ze dan, Jinek? Ze heeft die typische smugness waarop links patent heeft. Zelfingenomenheid of zelfgenoegzaamheid is de Nederlandse vertaling, maar Jinek is oorspronkelijk uit Amerika, dus vandaar.

Jineks redactie had weer gezorgd voor een uitzending met een zorgvuldige mix van ernst en luim. Een acteursechtpaar dat iets deed met neuken op het toneel, of net niet neuken, daar wil ik af wezen en er waren jongens die studentengrappen uithaalden met een camera erbij waarna dat op de televisie kwam. Kaas van varkensmelk. Dat is lachûh. Een oma die lid is van een studentenvereniging. Beren in een zwembad. Circus Jinek. Een restaurant in Amerika waar klanten speciaal komen om afgezeken te worden door het personeel. Kortom: Jinek gaat steeds meer lijken op een Viewers Digest. Jinek: de grabbelton waarin iedereen wel wat van zijn gading vindt. Er was een item met het opsporen van de identiteit van onbekende dode mensen in anonieme graven: “Graf zonder Naam”, een titel die klinkt als een eerbetoon aan de Zangeres zonder Naam.

Ook had de actualiteit iets ernstigs aangereikt: we hebben verbindng met Ron Linker in Arras, waar de Thalys-schutter is gearesteerd. Linker vertelt nog eens omstandig wat Jinek zojuist dank zij het puike werk van haar redactie veel korter heeft ge-auto-cued.

“Een ongelooflijk verhaal”, meent Jinek in deze tijden van wereldwijde moslimterreur waarin Frankrijk bepaald niet is overgeslagen. Was die schutter niet een bekende van de politie, vraagt Jinek. En dan komt de paniek in de stem van Linker – “daar moeten we héél voorzichtig mee zijn” – want het is natuurlijk zaak zo lang mogelijk te ontkennen wat iedereen meteen weet: wéér islamitische terreur. Vervolgens vertelt-ie dat het om een Marokkaan schijnt te gaan die gesignaleerd stond als verkerend in kringen van moslimextremisten. Maar we moesten geen voorbarige conclusies trekken, dat had de Franse minister van Binnenlandse Zaken ook nog gezegd. Dat is de hele avond een kenmerk van de verslaggeving in mainstream-media geweest: een hysterische hang naar “geen voorbarige conclusies”.

De man van de anonieme graven, Kees van der Spek, is zojuist terug uit Griekenland en op het plein voor zijn hotel sliepen de vluchtelingen:

“Hele gezinnen met kinderen in portieken en ik wil ook nog wel iets kwijt over al die twitteraars die roepen: ze hebben geld en het zijn gelukszoekers. Alsof je, als je geld hebt, niet mag vluchten voor moordenaars.”

Ja, dat is dus het punt: ze zijn namelijk niet gevlucht voor moordenaars, in eerste instantie natuurlijk wel, maar op de plekken waar ze waren, in opvangkampen in Turkije, Libanon en Jordanië, waren ze veilig. Die man die smekend zijn baby naar voren steekt richting die Macedonische soldaat levert een plaatje op dat mij ook beroert, maar in feite heeft deze vent die baby aan dat avontuur blootgesteld en staat hij mij en die soldaat emotioneel te chanteren.

Teun Voeten

Teun Voeten

Cultureel antropoloog en oorlogsfotograaf Teun Voeten is misschien wel een van die “twitteraars” die door Kees van der Spek wordt bedoeld. Voeten heeft een opiniestuk in de Volkskrant geschreven onder de titel: “Economische migrant valt gebrek aan solidariteit te verwijten”. Die vluchtelingen plegen chantage middels kindermisbruik:

“De iconische foto van ‘de orchidee van de zee’, gruwelijk in zijn schoonheid, het verdronken meisje, in felle neonkleuren gekleed in het azuurblauwe water, is voor velen het symbool van de onmenselijkheid van het Westen. Er is meer. Het staat ook symbool voor het gebrek aan verantwoordelijkheid van ouders om een kind zonder zwemvest op een gammele boot te zetten, voor de misdadige mentaliteit van mensensmokkelaars die wanhoop exploiteren. Maar vooral voor de morele chantage waaraan het Westen onderworpen wordt. Vluchtelingen, die zich hulpeloos en berooid op onze stranden gooien, met de boodschap: ‘U dient ons te helpen, ontfermt u over ons. Zo niet dan bent u het predicaat menselijk niet waardig.’ Het westers asielstelsel is opgezet voor slachtoffers van politieke repressie en oorlogsgeweld. Niet het Westen, maar economische migranten valt gebrek aan solidariteit te verwijten. Zij hollen een humanitair systeem zodanig uit dat hun minder gefortuneerde lotgenoten, de oorlogsslachtoffers van het Syrische drama, uit de boot vallen. In de vijftig derde wereldlanden die ik bezocht heb, ben ik nauwelijks iemand tegengekomen die niet naar Europa wil migreren.” [mijn blauwe vet]

ASIELZOEKERS MACEDON 1ASIELZOEKERS MACEDON 3Dat hele stuk van Voeten in de Volkskrant is de moeite waard en hij heeft eerder in de Belgische Morgen over de onmogelijkheid van een “multiculturele samenleving” geschreven als er moslims aan deel nemen. Aanbevelswaard inzake de Syrische asielproblmatiek is ook dat stuk van Arnold Karskens op TePostOnline, dat ik zo netjes heb samengevat:

Ze vertrekken allemaal vanuit Turkije: een vrij gemakkelijk boottochtje van een half uur.
Ze zijn allemaal relatief rijk.
Er is een hele asielindustrie rond die “asielzoekers” zowel op Kos als in Turkije.
De opvang van die kleine rijke minderheid kost méér geld dan die 95% die in de regio wordt opgevangen: een asielzoekers-apartheids-systeem.
De opvang van die kleine rijke minderheid gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang in de regio, waar echte ellende wordt ondergaan en zelfs honger geleden.
Veel “vluchtelingen” hebben geld genoeg om voorlopig in hotels met zwembad te verblijven alvorens ze Europa in trekken.
Voor terroristen is het geen probleem zich tussen de “asielzoekers” te mengen en Europa in te komen.

Maar Eva Jinek is een vakvrouw met inhoud. Dat is echt niet alleen maar buitenkant. Die sloot als volgt af na de opmerking van Kees van der Spek over die rare twitteraars die wat rijkere mensen het recht ontzeggen aan hun moordenaars te ontsnappen:

“Alsof iemand dit ueberhaupt wil, zou ik zeggen.”
Einde en samenvatting discussie.
Ga luisteren en hoor het zelfgenoegzame toontje op 5:20.

Nog iets mijnerzijds over de problematiek: zoals op elk terrein van het menselijk leven in Europa is de EU ook inzake de asielproblematiek een ramp gebleken. Ik hoop werkelijk dat er een neutronenbom op allebei die hoofdkwartieren valt, dat in Brussel en Straatsburg. Alle primaten die erin zitten dood en de gebouwen overeind die als monument ter nagedachtenis gebruikt kunnen worden: nie wieder!

Inmiddels begint er een georganiseerde beweging te ontstaan tegen het plempen van asielzoekerscentra in allerlei dorpen, zoals in Oranje. Joost Niemöller schrijft erover en hij citeert de initiatiefneemster van de beweging:

“Nou COA en bestuurlijk Nederland, natuurlijk zijn er andere oplossingen voor deze asielwaanzin, u wilt ze niet horen maar de heer Wilders heeft prima alternatieven. En humane opvang kan prima in de regio, schaf die afschuwelijke tentenkampen af, waar de vrouwen en kinderen achterblijven nadat papa de boel verlaten heeft. Bouw prefab of containerdorpen, compleet met scholen en ziekenhuizen. Dit is zeker mogelijk als je ziet wat de asielopvang in ons land kost, dan kan dat geld veel beter besteed worden. Geef mensen in de eigen regio een menswaardiger bestaan en laat Nederland eerst de problemen oplossen waar het zelf voor staat. Er hoort natuurlijk wat ruimte te zijn voor een asielzoeker in Nederland, maar niet met de onuitputtelijkheid en hoeveelheid van nu.” [mijn blauwe vet]

Die door flitsgranaten getroffen vluchtelingen aan de grens van Macedonië, waarover Artsen zonder Grenzen klaagt, zijn ook de schuld van de EU. Maar in laatste instantie zijn ze slachtoffer van een cultuur die islam heet. En op die cultuur is de EU nu juist weer dol.

UPDATE 24 Augustus 2015:

Mooi filmpje uit Hongarije op “De Nieuwe Realist” van Joost Niemöller:

“Immigrantenvideo: Allah Akbar gillende moslims stromen Europa binnen. Kijk dan!”

UPDATE 29 augustus 2015:

Joost Niemöller heeft een scherpe analyse geschreven naar aanleiding van de 70 lijken in een truck langs een Oostenrijkse snelweg. Die mensen zijn dicht opeengepakt een gruwelijke verstikkingsdood gestorven. Deze massamoord en al die andere massamoorden, ook die op de Middellandse Zee, waar mensen massaal verdrinken, zegt Niemöller, heeft de EU op zijn geweten. Als bekend zou zijn dat iedere illegale immigrant teruggestuurd zou worden, als er opvang in de regio zou zijn, als er een streng vervolgingsbeleid ten aanzien van mensensmokkelaars zou zijn, dan zouden ze sowieso niet in die aantallen komen.

De doden in de truck waren vertrokken uit Hongarije en waren dus al in de EU en in geen enkel gevaar, maar ze wilden naar een Noord-Europees land waar de sociale voorzieningen het beste zijn. Alleen al gewone grenscontroles tussen de Europese landen zou het drama met die truck onmogelijk hebben gemaakt.

______________

Advertenties