Martha Nussbaum

Martha Nussbaum

Een typisch resultaat van de cultuur welks meest extreme symbool door Nussbaum verdedigd wordt

Een typisch resultaat van de cultuur welks meest extreme symbool door Nussbaum verdedigd wordt

“Aanstootgevend” is een term uit mijn katholieke opvoeding – ik ben van 1945 – en het had toen iets te maken met veel blote huid, vooral bij vrouwen. De laatste keer dat ik hem gebruikte, was toen ik op tv naar Jinek zat te kijken en ik in mezelf mompelde: “Jij bent in feite aanstootgevend mooi. Ga eens ‘n boerka aantrekken!”

Maar ik gebruik de term nu voor het nieuwste boek van Martha Nussbaum (1947) welks inhoud mij doet verlangen haar te vermoorden. Ik heb dat wel meer als het over pro-islamitische provocatie gaat: een pijnlijk gevoel in mijn maagstreek dat aarzelt tussen razernij en smart, dan gaat het naar boven, benauwt mijn hart en knijpt mijn keel dicht en tenslotte voel ik mijn mond bitter vertrekken en gaan er tranen achter mijn ogen branden. Dan komen de moordneigingen in de vorm van impulsen richting vlammenwerpers, mitrailleurs, over het asfalt uitgesmeerde hersens, bloedpap, met blote handen operatief ingrijpen en wurgen.

Het einde van het lied is altijd dat ik een stuk schrijf, want tsja, je bent nu eenmaal van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Over de boerka heb ik heel veel geschreven. Ga een paar van die stukken lezen, want mensen die het weten kunnen, zeggen dat ze van je computerscherm knallen. Ik zal één passage uit één van die stukken citeren:

“De boerqaab is een bloedzuigende, tartende, moordlust opwekkende klap in het gezicht van al wat humaan is uit naam van de meest inhumane, racistische, moorddadige en totalitaire ideologie die de wereld ooit heeft gezien: het Mohammedanisme. Het is een hoofddoek tot de duizendste macht verheven. En een hoofddoek is al een dubbele Jodenster, een symbool van naar binnen gericht racisme (jegens vrouwen in de islam) en naar buiten gericht racisme (jegens de ongelovigen). De boerqaab is dat ook, maar staat nog extremer voor dagelijkse terreur jegens vrouwen in de islamitische wereld en voor het oprukken van de nazislam in het Westen.”

Ik werd op de krankzinnigheid van het boek van de Grote Filosofe Nussbaum attent gemaakt door een stuk in Elsevier van Afshin Ellian.

Nussbaums boek heet “De nieuw religieuze intolerantie” en het gaat niet over de al 1400 jaar oude en inmiddels wereldwijde terreur van de islam, bijvoorbeeld over IS, Saoedi-Arabië of Iran, nee het is een aanklacht tegen de “intolerantie” jegens de islam. Alsof je in 1942 een boek zou schijven over de intolerantie jegens het nazisme. Want de islam deelt één op één alle wezenskenmerken met het nazisme.

Ik wist niks van die Nussbaum dus ik ben maar eens gaan googelen en kwam uit bij het Humanistisch Verbond waar Professor Doctor Henk Manschot een enorme filosofische blah-blah-blah-ballon opblaast rond Nussbaum. Maar er valt toch uit te halen waar Nussbaum voor wil staan, namelijk voor het recht om een lijfelijk gezond en veilig leven te leiden, zich intellectueel, affectief en creatief te ontwikkelen, eigen afwegingen te leren maken over wat goed is en niet goed, relaties aan te gaan en bij de vormgeving daarvan zelf betrokken te worden, om mee te beslissen over de inrichting van de eigen leefomgeving.

Ja, dan kan ik me voorstellen dat je bij de islam uitkomt. Hoe totaal verlijpeniseerd wil je het hebben? Dat steriele grafwijf is dus echt starnakels.

BOERKA IN KOFFERBAK

En ze ook gewoon dom. Nu kan het wezen dat ze aan het dementeren is, ze is van 1947, maar dan zegt het iets over de mate van dementie van de cultuur waarin voor dit boek een uitgever gevonden kon worden.

Ellian geeft een voorbeeld van haar redeneren waarvan ik niet weet of de mafheid of de domheid groter is. Nussbaum schijnt te beweren dat er in Amerika gezichtsbedekking bij sommige niet-moslims ook gangbaar is. Oh ja? Bij wie dan? Ellian:

“Welke mensen houden in Europa en Noord-Amerika het hele jaar door hun gezichten verborgen achter een masker? Zijn er mensen wier gezichten wij in de publieke ruimte nooit mogen of kunnen zien? Ja, zegt Nussbaum: American football-spelers, skiërs, schaatsers, chirurgen en tandartsen. Dit gaat echt ons verstand te boven. Nussbaum vergelijkt dus functionele gezichtsbedekking voor een bepaalde korte tijd met een burqa die iemand continu in de publieke ruimte wil of moet dragen. We hebben hier te maken met filosofie van de koude grond.”

Nee, Ellian, dit is niet “filosofie van de koude grond”, dit is gevaarlijk gelul van een krankzinnige, die of in een psychiatrische inrichting thuishoort of . . . . . eh . . . . . nou ja . . . . . . bijvoorbeeld aan de wurgpaal terechtgesteld moet worden. Bij wijze van spreken dan, hè? Niet echt. Maar de impuls die ik daartoe heb, kan ik u mededelen, is rázend echt!

Executie van drie

Executie van drie “boerka’s” op een parkeerplaats in Kaboel

Advertenties