KAAG SIGRIDLet ook op de subliminale hersenspoeling op de achtergrond: oudere vrouw, moeder met kindje. Niet die meerderheid van 75% van jonge mannen.

****************************************************************************
UPDATE 25 OKTOBER 2017: Lees vooral het definitieve stuk over Kaag van Likoed Nederland:Geen terroristenvereerder in het nieuwe kabinet”.

UPDATE 25 JUNI 2017: Uit: De inktzwarte kant van Het Rode Kruis: de organisatie zit tot haar nek in pro-Palestijns en anti-Israëlisch activisme”

“Zou het Nederlandse Rode Kruis daadwerkelijk iets geleerd hebben van het beschamende anti-Joodse gedrag, dan zou het de Henri Dunant lezing tijdens het 150-jarige jubileumfeestje niet hebben laten voordragen door Sigrid Kaag. Als vrouw van een oud-minister van Yasser Arafat en moeder van naar eigen zeggen Palestijnse kinderen, is deze als diplomaat vermomde activiste sinds jaar en dag betrokken bij de internationale anti-Israël-beweging. Onder haar toeziend oog als VN-hoofd in Libanon heeft de islamitische terreurbeweging Hezbollah aan de zuidgrens met Israël de afgelopen jaren een legermacht kunnen opbouwen die zijn weerga niet kent.”
****************************************************************************

“1, 2 miljoen Palestijnen die er zelfs sinds 1948 zijn”: zoveel verzwijgingen in één zinnetje stoppen dat het wordt als een Kosmisch Zwart Gat van antimaterie waarin hele zonnestelsel aan waarheid verdwijnen: dat kunnen alleen linkse types als dit in de roomboter gebakken luxe-snolletje Sigrid Kaag.

Ik kwam er pas vrijdagavond laat achter: het zoveelste journalistieke wanproduct van Nieuwsuur afgelopen donderdag. Dus vandaar pas dit analysetje op deze zaterdag.

Nieuwsuur van donderdag 17 september. Kijk vanaf 15:00. Het slim en kwiek ogende onnozelaartje Mariëlle Tweebeeke interviewt doortrapte parelketting Sigrid Kaag over “het vluchtelingenprobleem”. Sigrid Kaag heeft dat vederlichte corpsballen-accentje dat typisch is voor de diplomatieke dienst. Kaag is VN-afgezant voor Libanon. Over die Verenigde Nazi’s heeft toevallig dezer dagen Ron Prosor, de scheidend Israëlisch ambassadeur, zijn vaarwel-woorden gesproken: een nep-parlement met leden die bijna allemaal non-en-nep-democratieën vertegenwoordigen, dat beheerst wordt door de 57 dictaturen van de Organisation of the Islamic Coperation (OIC) en waar ze vooral bezig zijn met resoluties opstellen tegen het enige fatsoenlijke land in het Midden-Oosten: Israël. Gewoon een misdadigersbende, een maffia dus. En die bloedbevlekte huichelmaffia zit Sigrid Kaag deftig te vertegenwoordigen bij Nieuwsuur.

Ga kijken naar een verfijnde pas-de-deux, waarbij Tweebeeke, om in ballettermen te blijven, de voorzetten geeft en Kaag ze steeds in kopt.

De afgezant van de VN voor Libanon kijkt, zegt ze, “met verbijstering” naar Europa waar slechts een “initiële opvang van nul komma één één procent” wordt gerealiseerd. Dat is, als ik het goed omzet en uitreken, dus 0,11 %, dat is dus ongeveer één tiende procent, dat is dus één duizendste van de bevolking van Europa. Slechts één op de duizend inwoners van Europa is vluchteling! Gut, waar praten we over! Maar de diplomateuze verzwijgt dat niet de totale bevolking van Europa maatstaf kan zijn, omdat de “vluchtelingen” eigenlijk maar door een paar landen opgevangen worden: Zweden, Finland, Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk. En ze verzwijgt voorts dat de huidige enorme islamitische instroom bovenop sowieso al bestaande en onoplosbare moslimse multikulproblemen komen.

Nee, dan Libanon! Roept Kaag. Daar worden “meer dan een miljoen vluchtelingen” opgevangen. Dat is 25% van de bevolking! “1, 2 miljoen Palestijnen die er zelfs sinds 1948 zijn.” Zegt Kaag.

Wát een smerig wijf! Wat ze allemaal verzwijgt! Dat aantal “Palestijnen” bedroeg in 1949 slechts ongeveer honderdduizend. En als enigen in de hele wereld is de vluchtelingenstatus van die “Palestijnen” overerfbaar, zodat ze nu inmiddels zijn aangefokt tot het tienvoudige. Die “Palestijnen” zijn in 1948 door de eigen agressie van de Arabische landen moeten vluchten. Zelfs zijn ze veelal op verzoek van de Arabische landen gevlucht, omdat de Arabische legers een vrij schootsveld wilden hebben om de Joden te vermassamoorden. Het “Palestijnse vluchtelingenprobleem” is door de Arabische landen in samenwerking met de Verenigde Nazi’s bewust in stand gehouden door ze bewust niet in Egypte, Jordanië en Libanon te laten integreren en dus ook door die overerfbare vluchtelingenstatus. Dit in tegenstelling tot Israël, een bedreigd land in opbouw (!) dat minstens net zoveel vlak na 1948 verjaagde Joden uit de Arabische landen wél integreerde. Tussen 1948 en 1967 zijn die “Palestijnse vluchtelingen” als honden behandeld door Jordanië (Samaria-Judea) en Egypte (Gaza). Na 1967 heeft Israël diezelfde “Palestijnen” véél beter behandeld, met als dank terreur. In 1970-71 voelde koning Hoessein van Jordanië zich zó bedreigd door de “Palestijnen” in zijn eigen land en in Samaria-Judea dat hij er een paar duizend doodde en er vele duizenden naar . . . . . . . Libanon verjoeg. Alwaar ze onder leiding van Arafat van Libanon voorgoed een van terreur aan elkaar hangend roversnest maakten.

“1, 2 miljoen Palestijnen die er zelfs sinds 1948 zijn.”

Zoveel verzwijgingen in één zinnetje stoppen dat het wordt als
een Kosmisch Zwart Gat van antimaterie waarin hele zonnestelsel aan waarheid verdwijnen: dat kunnen alleen linkse types als dit in de roomboter gebakken luxe-snolletje Sigrid Kaag.

Over Europa zegt Kaag: “We zijn rijk, we hebben genoeg middelen, we hebben de capaciteit in tegenstelling tot een land als Libanon.” Dus vindt ze niet alleen dat “Europa” zonder morren al wat zich meldt moet toelaten, maar dat de EU daarnaast maar eens snel over de brug moet komen met de beloofde gelden.

Nee, Kaag,”we” zijn niet rijk. “Rijk” is alleen jouw soort. Van huis uit waarschijnlijk en anders wel door je uitzinnige VN-salaris. Tienduizenden kinderen leven in Nederland in armoede. De verzorgingsstaat wordt afgebroken en dat komt uitsluitend door de nieuwe en de oude massa-immigratie en nu inmiddels ook door de noord-zuid-transfer-unie van economieën-vernietiger EU.

“Hoe is de situatie van de vluchtelingen daar in Libanon?”

Die is heel slecht, meldt Kaag. Als we alleen al kijken naar de fondsen die uit de EU moeten komen, dan hebben we nog maar 40% ontvangen van wat nodig zou zijn om de noden te lenigen. Dat is, zegt deze undercover-OIC-afgevaardigde, ook het idee van burden-sharing van alle landen van de VN. Burden-sharing! En dan met geen woord reppen over olielanden die zwemmen in geld en ruimte en die het “geloof” en de “cultuur” van de vluchtelingen delen, maar nul vluchtelingen opnemen. (Saoedie-Arabië heeft in het kader van de veroveringsoorlog aangeboden 200 moskeeën in Duitsland voor de vluchtelingen te bouwen!)

Als Kaag de typische “Syrische vluchteling” die in Libanon zit, typeert, dan zijn het  allemaal artsen, ambtenaren, leraren. En hun kinderen krijgen geen onderwijs. Ze zitten in de modder in tenten. En ze mogen niet werken. En de steun die ze krijgen, wordt automatische minder want de noden gaan omhoog en die EU komt alsmaar niet af met meer poen. Die mensen zien dus geen perspectief in Libanon, zien geen perspectief in hun geboorteland en komen dús hier naar toe.

Je had van Tweebeeke misschien minstens één vraagje mogen verwachten: waarom mogen ze niet werken in een land van medemoslims als ze zóó hoog zijn opgeleid en Libanon een land is waar zóóóóó ontzaáááááglijk veel opgebouwd moet worden?

Het is niet reëel, zegt Kaag, om te verwachten dat landen waarin het conflict woekert alle lasten blijven dragen. En het wordt alleen maar erger! Hoe zou dat nou komen? Zou dat iets met de islam te maken kunnen hebben? Maar nee hoor! Kaag stelt Nederland gerust inzake de islam. Het zijn onschuldige burgers over het algemeen, die vluchtelingen, zegt ze. De Nederlanders horen over ISIS, zien enge beelden, zijn misschien “verward” over de islam. Nee, kijk, Syrië was een héél erg tolerant land waar korte rokjes en islamitisch ingepakte vrouwen met respect door elkaar heen liepen.

Eh . . . . . . misschien had Tweebeeke toch even moeten opmerken dat er nogal veel zeer betrouwbare bronnen zijn – Geert Wilders somde ze op aan het begin van zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen: ISIS zelf, het hoofd van Eurojust, een Libanese (!) minister – die melden dat tussen elke honderd “vluchtelingen” er twee ISIS-terroristen zitten. En nog wat: het is toch precies de islam die aan al dat “respect” en korte rokjes een einde gemaakt heeft? En is het niet zo dat het “secularisme” (Baathisme) dat die rokjes in Libanon mogelijk maakte slechts een jaar of vijftig werkelijk een kans heeft gehad? Dat is weinig op 1400 jaar. En de islam heeft er een gruwelijke einde aan gemaakt. Ja, IS, die bedoel ik, want IS is precies de echte islam in de echte praktijk.

Maar Kaag, de nep-linkse parelketting, ziet dat anders. Onbekend maakt onbemind, zegt ze te midden van de tsunami aan islam-gruwelen die met name sinds de Twin Towers ook voor het Westers publiek zichtbaar is geworden. En, zegt ze, naast de angst voor het onbekende, zit daar misschien wel een béétje islamofobie bij. Zij neemt het domste-woord-ter-wereld-in-elke-taal inderdaad echt in het deftige bekje. Ze ziet bij dat wegnemen van die islamofobie een rol voor politiek Nederland weggelegd. Diederik Samson, Jesse Klaver en Alexander Pechtold doen dus nog echt te weinig om duidelijk te maken dat de islam een héél gewone religie is, zoiets als het Christendom. Dat had jij dus goed fout, wijlen Hans Jansen met jeislam is genocide”.

Hoe verwacht mevrouw de diplomaatse dat het “vluchtelingenprobleem” zich zal ontwikkelen?

“Ik denk dat we heel erg realistisch moeten zijn.” Want ja, na 5 jaar zonder rechten in Jordanië en Libanon moeten we niet gek staan te kijken dat die mensen die laatste kans grijpen en naar Europa komen. En we moeten ze hartelijk verwelkomen. Ze hebben alles verloren en willen een toekomst voor hun kinderen.

Nee, Tweebeeke vroeg niet waarom mevrouw het toch steeds over gezinnen en kinderen had, terwijl 75% van die vluchtelingen uit jonge mannen bestaat.

VLUCHTELINGEN JONGE MANNENLees al mijn odes aan Nieuwsuur en NON-journaal!

UPDATE 15 december 2015:

De antisemitische VPRO zond op zondag 13 december 2015 een reportage uit over Sigrid Kaag onder de titel “Onderhandelaar in oorlogstijd”. Ik citeer de VPRO:

“De Nederlandse Sigrid Kaag, die als VN-gezant speciaal is belast met dit vluchtelingenvraagstuk in Libanon, rapporteert haar bevindingen aan de VN en probeert oplossingen te vinden voor een welhaast onoplosbaar conflict. VPRO Tegenlicht volgt de Nederlandse bij haar missie in een land waar één op de vier inwoners vluchteling is.”

We komen er achter dat mevrouw Kaag natuurlijk een huis heeft in haar ambtelijke standplaats Beiroet, maar ook haar huis in Oost-Jeruzalem heeft aangehouden alwaar zij haar gezin heeft gesticht met een “Palestijn” die als “minister” jarenlang onder massamoordenaar en kleine-jongetjes-liefhebber Arafat heeft gediend. Op een dreswaar in dat huis staat een foto waarop het hele gezin trots met Arafat poseert. Let op Kaags moeiteloze Wassenaar-diplomaten-accent. Een mooi voorbeeld van Tom Wolfe’s radical chic, want reken maar dat mevrouw goed verdient bij de Verenigde Nazi’s en een kosmopolitisch leven leidt, waarin ze ook nog constant op het morele krukje van de better-than-thouers kan staan.

_________________

Advertenties